PDA

View Full Version : GhenHư Trúc
07-11-2010, 06:32 AM
Tặng cho sư tử Hà đông

http://blog.beliefnet.com/beyondblue/imgs/r-JEALOUSY-large-1.jpg

http://www.oceansbridge.com/paintings/artists/recently-added/july2008/big/Jealousy-and-Flirtation-xx-Haynes-King.JPGhttp://photo.mish.net/images/Jealousy.jpg


http://todaysteenonline.com/wp-content/uploads/2010/08/1202718_97497287.jpg


http://2.bp.blogspot.com/_mGL_wVIT2EM/TDTrLoktogI/AAAAAAAAB6A/IPT6tzEgGco/s1600/WintersTale002lowres.JPGhttp://www.thetf.net/uploads/Blaster/2009-06-30_214654_jeri_ryan_15.jpg


http://www.paintourlife.com/images/Guercino/big/Saul%20Attacking%20David.jpg


Ngày nào còn thắm thiết


http://asheghaneha98.persiangig.com/www.tongeboloori.blogfa.com..selection..kiss..homayoon%20(5).jpg


Hôn nhau đến mịt mờhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Bouguereau_first_kiss.jpg


http://www.ericandsookie.com/wp-content/uploads/2010/08/eric-sookie-kiss5.jpg


Bế cả nhau đi chơi


http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/09/tisdale-barr/ashley-tisdale-matt-barr-kiss-04.jpg

Mà bây giờ thì

http://www.inspirationfalls.com/wp-content/uploads/2008/11/crying.jpghttp://ncjl.files.wordpress.com/2008/06/sayid-crying.jpg


Đành tìm người khác ...hơi đen


http://www.iceblockfilms.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/Happy-Couple2D.jpg


Yêu đỡ vậy .....


http://scoutdog.files.wordpress.com/2008/02/golden-retriever-and-cat-friends.jpg