PDA

View Full Version : Nâng chén tiêu sầu.....Hư Trúc
14-11-2010, 08:25 AM
Thân mến tặng bác Thanghong nhân khi xem chữ kí ngộ nghĩnh của bác

Rút guơm chém xuống nuớc , nuớc càng chảy mạnh ...

Nâng chén tiêu sầu ...tìm cầu đi

Ở Hàn quốc

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-1-a-toilet-sign-was-spotted-somewhere-in-seoul-sout.jpeg

Giản dị

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-2-the-toilet-sign-is-so-simple-and-creative-that-a-f.jpeg

tưởng tượng phong phú

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-3-if-you-have-good-imaginary-you-can-know-what-the.jpeg

Ma cũng đi toilet

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-4-a-toilet-ghost.jpeg

Nguời ngoài hành tinh cũng phải xả

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-5-can-aliens-be-allowed.jpeg

Superman cũng là người

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-6-supermen-are-welcomed.jpeg

Chạy nhanh lên ....vãi....rồi

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-7-are-they-flying-over-there.jpeg


Ở Bồ đào nha

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/aq2.jpg


kampuchea

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/aq3.jpg

thailand


http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/aq5.jpg

Thông minh

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-11-smart-and-creative-toilet-sign.jpeg

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/aq6.jpg

http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/aq4.jpg

Chỉ có Ân độ


http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/aq1.jpg


http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-16-high-heel-shoe-for-women-and-black-hat-for-men.jpeg


http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-17-ladies-and-gentlements.jpeg


http://images.ezineseeker.com/imagemanager2/files/30003693/2010/11/2010-11-12-16-15-57-18-let-spend-some-minutes-to-think-of-this-sign.jpeg


Mời bác xem phim

Cu54lWDw-wY&feature=player_embedded#!

thanghong
14-11-2010, 08:57 AM
Gửi gấu "Trúc":

TRÚC XINH TRÚC ĐỨNG SAU ĐÌNH
ẺM XINH ẺM ...POT...CÁI GÌ CŨNG ...PHÊ