PDA

View Full Version : Tường thuật trực tiếp các ván chính ASIAD 16 vòng 4 ( Biên bản trang 1 ) !!!Trang : [1] 2

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:40 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/16/20/54/1289915645908502698_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/463419465)
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3 9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5 11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7 13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5 15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1 17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9 19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7 21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4 23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2 25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9 27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4 29. E7+5 C9-2 30. H8+7 R1-2 31. C5.7 H7+6 32. R8.2 E7-9 33. H7+6 H6-4 34. C7.5 C9.1 35. R2.9 H4+2 36. C5.8 R1-2 37. P7+1 E5+3 38. H6-7 C1+1 39. R9.8 C1+4 40. E5-7 H2-3 41. R8+4 R1+7 42. P5+1 E9-7 43. P5+1 R1.2 44. R8-6 H3+5 45. R8.3 E3-5 46. H7+9 H5+7 47. R3.4 H7-6 48. K5+1 C1-4 49. R4+3 C1-1 50. H9-8 C1-3 51. H8+9 C1.4 52. H9+7 K5.6 53. R4.6 C4+1 54. K5.4 C4.3 55. R6+1 C3.4 56. R6.2 C4-1 57. H7-8 C4+1 58. H8-6 C4-1 59. R2+4 C4+2 60. H6-5 C4-1 61. H5+4 E5-3 62. H4+2 E3+5 63. H2+3 C4-1 64. H3-5 K6.5 65. H5+7 A5+4 66. E7+5 P9+1 67. H7-8 A4-5 68. R2.1 P9+1 69. R1-5 K5.6 70. E5-7 K6.5 71. K4.5 K5.6 72. R1.4 E7+5 73. H8+7 K6.5 74. R4+2 K5.6 75. R4.6 E5-7 76. R6.4 E7+5 77. H7-9 C4+1 78. H9-7

Đến đây Thành Bảo đầu hàng, Hồng Trí thắng

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:40 PM
Ván 2: Hoàng Vận Hưng (Malaysia) gặp Ngô Tông Hàn (Singapore)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/16/20/53/12899156191110976630_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/463419295)1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. P3+1 R1+1 6. C8+4 H3+2 7. R9+1 R1.4 8. C8.3 E7+5 9. R9.4 P3+1 10. R2+5 H2+1 11. R4.8 C2.1 12. R8+5 R4+4 13. P3+1 A6+5 14. A4+5 C8.9 15. R2+4 H7-8 16. R8.5 C1.3 17. C5.4 H8+6 18. R5.9 H1+3 19. C3+2 H3-5 20. R9.2 A5-6 21. C4.5 P3+1 22. H9-7 P3.4 23. H7+6 R4+1 24. R2-3 C3+4 25. R2+4 C3-4 26. R2+1 R4.3 27. E7+9 C3.2 28. H3+5 R3.5 29. C3+1 A6+5 30. C3.1 A5+6 31. R2.4 A4+5 32. R4.2 K5.4 33. R2+1 K4+1 34. C1-1 A5-6 35. R2.4 E5+7 36. R4-1 K4-1 37. R4+1 K4+1 38. R4-2 C2.5 39. C5+5 C9.5 40. K5.4 K4.5 41. E9-7 R5-3 42. R4+1 K5-1 43. R4+1 K5+1 44. C1+1 E3+1 45. R4-4 E7-9 46. E7+5 R5+3 47. P1+1 R5-1 48. R4+3 K5-1 49. R4+1 K5+1 50. R4-1 K5-1 51. R4-1 E1+3 52. C1-3 C5+1 53. P1+1 R5-1 54. R4+2 K5+1 55. R4-1 K5-1 56. R4-2 C5-1 57. R4+3 K5+1 58. R4-1 K5-1 59. R4-1 R5.9 60. C1.5 K5.4 61. C5.8 K4.5 62. A5+6 K5+1 63. E5+3 C5+1 64. R4+1 K5-1 65. R4+1 K5+1 66. R4-1 K5-1 67. R4-2 C5-1 68. C8.5 K5.4 69. C5-5 R9.5 70. C5.6 K4.5 71. R4+1 E9+7 72. E3+5 K5+1 73. C6.5 R5.4 74. E5+7 R4.5 75. R4+1 K5-1 76. R4-3 R5+2 77. E3-5 R5.4 78. E5-3 R4.5 79. C5.9 C5.2

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:41 PM
Ván 3: Lữ Khâm (TQ) gặp Lý Cẩm Hoan (Macao TQ):

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/16/20/54/12899156481021544404_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/463419483)1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 C8.9 4. H8+7 E3+5 5. P3+1 P3+1 6. P7+1 R8+4 7. H7+6 H2+4 8. C8.6 R8.3 9. R9.8 R1+1 10. R1.2 P7+1 11. R2+4 C2.3 12. E7+9 C3-2 13. R8+5 R3.2 14. H6+8 P7+1 15. R2.3 H7+6 16. R3.4 H6-7 17. H8-6 A4+5 18. R4.3 C3+2 19. H3+4 H7+8 20. H4+6 H8+9 21. H++7 C9.3 22. R3.1 H9+8 23. H6+4 H4+2 24. R1.2 H8-9 25. H4+2 C3-1 26. C5+4 H2+3 27. H2+4 K5.4 28. R2.6 C3.4 29. R6.8 C4.3 30. C5.6 H3+4 31. H4-5

Đến đây xanh buông cờ , Lữ Khâm thắng

kynhan
16-11-2010, 02:42 PM
Có bác nào rất ác, post hình cờ đã đi được 5 nước ở Link khác, làm anh em cuống cả lên. Kể ra các bác không nên trêu đùa người hâm mộ lúc này!

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:42 PM
Ván 4: Trần Chấn Kiệt (HK - TQ) gặp Ngô Quý Lâm (TH - ĐB):
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 E7+5 6. H8+7 H7+6 7. P5+1 P7+1 8. R2.4 H6+7 9. P5+1 P5+1 10. H3+5 P5+1 11. H5+3 R8.7 12. C5.3 C2-1 13. R4-3 C8.7 14. A6+5 C2.5 15. C8+1 H3+5 16. C8.3 P5.6 17. R4.6 C7+4 18. R6.3 P6+1 19. R3.4 R7+5 20. C3.2 R7.8 21. C2.4 H5+7 22. R4.6 C5.7 23. E7+5 R1.2 24. H7+6 R8+1 25. C4+1 R2+4 26. P9+1 R2.4 27. C4.5 A6+5 28. R9+3 R8-1 29. C5.3 C7+5 30. R6.3 R8.4 31. R9.8 R++3 32. R8+3 R+.1 33. A5-6 R1.6 34. R8-3 R4.5 35. R8.5 R5+2 36. R3.5 R6-2

Chấn Kiệt đầu hàng, Ngô Quý Lâm thắng.

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:43 PM
Ván 5: Mã Trọng Uy (TH -ĐB) gặp Hồng Gia Xuyên (Phillipin)
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. C8.7 E3+5 6. H8+9 R1.2 7. P7+1 E5+3 8. H9+7 C8.9 9. R2+9 H7-8 10. R9+1 H8+7 11. H7+6 A4+5 12. P5+1 C2-1 13. C7.6 H3-4 14. R9.8 C9-1 15. R8+6 E7+5 16. P3+1 P7+1 17. H3+5 P7.8 18. H6+4 R2.1 19. P5+1 P5+1 20. C5+3 R1+2 21. R8-3 H7+5 22. H5+6 C2.4 23. C5-3 C9.6 24. C6+6 C6.4 25. H6-5 R1.4 26. C5+4 R4+1 27. R8.5 C4.1 28. H4-2 C1+5 29. H5-7 C1-2 30. H2+1 H4+3 31. C5.2 E5-7 32. H1+3 K5.4 33. R5.2 R4+4 34. A4+5 R4-5 35. H3-4 R4.7 36. E3+5 R7+1 37. R2.6 K4.5 38. R6+2 R7+1 39. C2-3 R7+2 40. C2+1 R7-2 41. C2.5 E7+5 42. R6.7

Mã Trọng Uy thắng

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:44 PM
Ván 6: Lại Lý Huynh (VN) gặp Triệu Nhữ Quyền (HK -TQ)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/16/20/54/1289915643635981712_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/463419447)1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1 5. H8+9 C3-1 6. C8+6 R1+2 7. R9.8 H8+7 8. R2+4 R1.3 9. C5.8 P3.2 10. E7+5 P2+1 11. C-.6 P2.1 12. C8.9 H2+1 13. C9+1 R9+1 14. R2.6 C5.4 15. C6+5 R9.4 16. C6-2 E7+5 17. P3+1 P++1 18. H3+4 R4+1 19. R6.9 P-+1 20. R9-2 A6+5 21. A6+5 H1+3 22. C6-5 R3.2 23. R8+7 R4.2 24. R9.6 R2-2 25. C9-3 H3+2 26. C9.3 R2+4 27. E5+7 R2.6 28. H4+6 C3+3 29. H6+7 R6-1 30. C3.5 H7+5 31. R6+4 H2+3 32. R6.5 R6.5 33. H7-5

Hai bên bắt tay nhau hòa cờ.

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:45 PM
Ván 7: Lý Kim Phúc (Malaysia) gặp La Tài (Campuchia):
1. P3+1 P3+1 2. C8.7 C2.5 3. H2+3 H8+9 4. H8+9 H2+3 5. R9.8 R9+1 6. E3+5 R9.6 7. P1+1 R6+3 8. C2.1 C8.7 9. R1.2 P1+1 10. A4+5 R1+1 11. R8+4 R1.4 12. P9+1 P1+1 13. R8.9 P7+1 14. R2+5 R4+3 15. R9.4 R6+1 16. H3+4 R4+1 17. R2.3 R4.6 18. R3+2 H3-5 19. R3.2 C5+4 20. R2-4 C5-2 21. P3+1 H5+6 22. H9+8 R6.7 23. R2.4 H6-8 24. P3.4 R7.2 25. P4.5 P5+1 26. P7+1 E3+5 27. P7+1 E5+3 28. R4+2 R2.9 29. R4.5 E3-5 30. E5-3 A4+5 31. C1.5 R9.3 32. R5.8 K5.4 33. C7.9 R3-5 34. C9+2 H8+9 35. K5.4 H++8 36. R8.6 K4.5 37. R6-2 R3+5 38. C9-3 H8-6 39. R6.8 H6+5

Hòa cờ

trung_cadan
16-11-2010, 02:45 PM
Hồng Trí đi tiên đã đánh pháo đầu , Bảo đỡ bình phong binh 3 , vẫn đang trong những nước khai cuộc cơ bản !!!

Minh Ngọc
16-11-2010, 02:46 PM
Ván 8: KAZUHARU (Nhật Bản) gặp Quách Dụ Long (Macao - TQ):
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. C8.6 R1.2 5. H8+7 R9+1 6. R9.8 R9.4 7. A4+5 R4+5 8. R2+6 R4.3 9. R2.3 C6+2 10. P3+1 C6.4 11. H3+4 C4-1 12. R3-1 E7+9 13. R3.6 C4+4 14. R6-3 P3+1 15. R8+6 A4+5 16. C5.3 H7+6 17. E3+5 R3.5 18. R8.7 R5-1 19. R7+1 R5.6 20. R7-2 C2.8 21. C3.2 E3+5 22. R7+1 R2+6 23. R6+6 A5-4 24. R6.2 R2.8 25. C2.4 R8+3 26. C4-2 R6.5 27. R7-3 A4+5 28. R7.4 H6-4 29. R4+3 R8-5 30. R4.1 R5-1 31. R1+1 C8.6 32. R2-3 R5.8 33. R1-1 R8.5 34. C4+3 H4+5 35. C4.5 H5-3 36. E5+7 R5+1 37. E7+5 C6+2 38. C5.2 C6.5 39. C2+6 E5-7 40. R1.3 R5.3 41. R3+3 K5.4 42. R3-4 K4+1 43. R3.5 R3+2 44. R5-2 A5+4 45. P3+1 R3.2 46. C2-4 R2-1 47. R5.8 H3+2 48. P9+1 H2-4 49. E5+7 H4+6 50. P3.4 H6-4 51. P4.3 H4+3 52. P1+1 H3-5 53. E7-5 H5+3 54. P1+1 H3-4 55. E5+7 H4+6 56. P3.4 H6-8 57. P4.3 H8+6 58. P3.4 H6+7 59. K5.4 H7-8 60. P1+1 H8-6 61. C2+1 H6+7 62. K4.5 H7-5 63. P4+1 P5+1 64. C2.9 H5-3 65. P1.2 P5+1 66. P2.3 P5+1 67. P4.5 K4-1 68. P3.4 A6+5 69. C9+3 K4.5 70. C9.8

Quách Dụ Long đầu hàng, KAZUHARU thắng

giolong
16-11-2010, 02:52 PM
2 bên căng quá!mới tới nước thứ 8.hix,Bảo ơi cố lên!

FGYan
16-11-2010, 02:55 PM
Tại sao Bảo lại chọn phương án bình phong mã tiến tam binh đối lại pháo đầu của Hồng Trí nhỉ vì các kỳ thủ Trung Quốc rất thuộc trận này. Trí đã từng đánh bại Nguyễn Vũ Quân và BẢO cũng đã từng thua Trương Cường, Tôn Dũng Chinh và cả Hồng Trí bởi thế trận này. Có thể Bảo đã có sự chuẩn bị các thế biến mới để gây bất ngờ chăng (điều này khó xảy ra đối với các kỳ thủ Trung Quốc quá)

giolong
16-11-2010, 02:58 PM
hồng trí chuyển hướng tấn công,pháo 5-3 sau đó thì p7-5.bác bảo đi thế nào đây!

Anduong
16-11-2010, 03:00 PM
Không Phải là Bảo chủ đông đỡ binh 3 mà là do Hồng Trí đi pháo đầu thì cách đỡ tốt nhất vẫn phải là Bình Phong Mã, Hồng Trí chủ động tiến binh 3, hiện nay tình thế sau nước thứ 10 có nhiều biến hóa phức tạp , Bảo bình xe lộ 4 để sẵn sàng chiến đấu, có vẻ ván này hai bên sẽ quyết ăn thua và sẽ có Thắng Thua không dễ vào bàn cờ đánh hòa.

HuaNganXuyen
16-11-2010, 03:03 PM
Lâu rồi ko thấy anh Bảo đánh 1 trận Thuận pháo nhỉ

acmilan
16-11-2010, 03:04 PM
Tại sao Bảo lại chọn phương án bình phong mã tiến tam binh đối lại pháo đầu của Hồng Trí nhỉ vì các kỳ thủ Trung Quốc rất thuộc trận này. Trí đã từng đánh bại Nguyễn Vũ Quân và BẢO cũng đã từng thua Trương Cường, Tôn Dũng Chinh và cả Hồng Trí bởi thế trận này. Có thể Bảo đã có sự chuẩn bị các thế biến mới để gây bất ngờ chăng (điều này khó xảy ra đối với các kỳ thủ Trung Quốc quá)

Thành Bảo có chọn trận đâu.Hồng Trí chủ động đấm tốt 3 đấy chứ:).Ngũ thất pháo đối bình phong mã cổ điển, trận này là trận sở trường các kỳ thủ trung quốc.Hy vọng hôm này NTB tự tin có thể đá hòa được HT:|

giolong
16-11-2010, 03:04 PM
đứng hình lâu quá!!!

kynhan
16-11-2010, 03:05 PM
Chưa bao giờ nhìn thấy P5-3, rồi lại tiếp P7-5. Ai đang đưa ai vào rừng đây???

hero1008
16-11-2010, 03:06 PM
Dự đoán S6.5

Anduong
16-11-2010, 03:11 PM
Dự đoán S6.5

Lên sĩ thì tốt quá ;;) , cờ này chắc HT bình xe lộ 4 ?? Cờ này đánh nhau to rồi .....

MrTranDoan
16-11-2010, 03:11 PM
Hông Trí sử dụng thế trận lạ quá. Gây bất ngờ cho Nguyễn Thành Bảo

noname
16-11-2010, 03:11 PM
Pháo 5 bình 3 rồi pháo 7 bình 5 là biến mới gần đây của Trung quốc. Trong cơ sở dữ liệu của dpxq.com chỉ có 3 ván theo biến này (và đều là tiên thắng)

FGYan
16-11-2010, 03:13 PM
Lâu rồi ko thấy anh Bảo đánh 1 trận Thuận pháo nhỉ
Tháng 5-2010 tại cúp Hàn Tín, Bảo đã dùng thuận pháo hậu thủ thắng Mâu Hải Cần một ván khá hay:
2010 2nd HanXin Cup Xiangqi International Tournament Preliminary Group B - Mou HaiQin LOSS Nguyen ThanhBao (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=045009FD4C664E)
Ngoài thuận pháo, ngày trước Bảo còn hay hậu thủ bằng bán đồ liệt pháo đối công rất mạnh. Ngày xưa tôi xem Bảo đánh hội làng (trước năm 2000) dùng các trận này đánh rất hay, chẳng có đối thủ nào xứng tầm ở tỉnh Nam Định cả.

hero1008
16-11-2010, 03:13 PM
hehe trúng phóc. Tiếp tục dự đoán X9-6

daloidai
16-11-2010, 03:15 PM
bảo sỉ 6 tấn 5 rồi các bạn ơi

hero1008
16-11-2010, 03:16 PM
hehe lại trúng nữa rùi

HuaNganXuyen
16-11-2010, 03:16 PM
Thành Bảo có chọn trận đâu.Hồng Trí chủ động đấm tốt 3 đấy chứ:).Ngũ thất pháo đối bình phong mã cổ điển, trận này là trận sở trường các kỳ thủ trung quốc.Hy vọng hôm này NTB tự tin có thể đá hòa được HT:|

Trung pháo tấn tam binh đánh bình phong ngựa được Tầu yêu thích do nó đánh chắc giữ chắc , nhiều bước cờ tỷ mỷ , bên hậu ko dễ phản đòn b-)

giolong
16-11-2010, 03:23 PM
mong bác bảo hậu thủ thành công.hồng trí hơi ưu rồi!

phanphuctruong
16-11-2010, 03:24 PM
Hongzhi - Nguyen Thanh Bao

FORMAT WXF
GAME
TIME 26"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 16-11-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 R1+3 8. H3+4 E3+5
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 }END

HuaNganXuyen
16-11-2010, 03:25 PM
dự đoán B9.1

x2.6 rồi bro ơi bắt đầu lấn sân rồi

Buocvedau
16-11-2010, 03:27 PM
Bao de toi qua!!

Minh Ngọc
16-11-2010, 03:28 PM
Không ngoài dự đoán khi Hồng Trí chọn phương án tấn công thận trọng, chắc chắn.
Họ hiển nhiên sẽ không quyết chiến bằng mọi giá, xấu nhất là hòa thi Hồng Trí vẫn nhiều cơ hội nhất hơn quân ta

hatito
16-11-2010, 03:31 PM
tôi thấy hình cờ này Bảo ưu thế đấy chứ. Hì hí
Dự đoán: Ván này Bảo thắng cây cờ tốt 7 của Bảo là sát thủ bắt tướng của Hồng Trí

coca
16-11-2010, 03:31 PM
Hồng trí bắt đầu ép rồi

reporter
16-11-2010, 03:36 PM
Tình hình trong phòng thi đấu cả cờ vua lẫn cờ tướng đều đang vô cùng căng thẳng.

Phòng cờ vua, Lê Quang Liêm gặp đại địch Sasikiran (Ấn Độ), thế trận đang cực kỳ gay cấn.

Phòng cờ tướng, Nguyễn Thành Bảo - Hồng Trí đang cùng tỏ ra tập trung cao độ. Kỳ vương Hồ Vinh Hoa sốt ruột đi đi lại lại, ngó bên phải chưa đã, đi mấy bước lại ngó bên trái... Vừa thấy Reporter, ông bèn xin chụp ảnh chung (nổ tí!).

Tặng anh em vài tấm hình cho nóng:

bsx
16-11-2010, 03:41 PM
Up lại giùm anh Bình nhé. Sướng thế, anh Bình có mặt tại chiến trường nóng bỏng

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1604d1289892867-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-van-thanh-bao-hong-tri.jpg

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1607d1289892961-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-lai-ly-huynh-gap-lao-tuong-trieu-nhu-quyen.jpg

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1605d1289892905-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-ngo-lan-huong-gap-vdv-nhat-ban.jpg

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1606d1289892928-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-ky-vuong-ho-vinh-hoa-va-reporter.jpg

Thế mà anh Bình ko rủ Kỳ vương Hồ Vinh Hoa làm ván cờ úp cho máu =))

hatito
16-11-2010, 03:42 PM
Công việc của Bình sướng quá. Sau này quyết định hướng cho con giai học nghề là báo thể thao mới được.

scholes
16-11-2010, 03:48 PM
Đúng như dự đoán của nhiều người Hồng Trí đã chuẩn bị rất kỹ và dẫn dắt cuộc cờ theo ý đồ của mình khi ngay từ nước thứ 2 đã tiến chốt 3,sau đó lôi tiếp pháo đầu ra lộ 3 tạo nên quân lực rất mạnh bên cánh phải(3/4 lực lượng chủ đạo);nếu Bảo chuyển tam bộ hổ ngay từ đầu thì Hồng Trí cũng có cách xử lý hiệu quả(từng thấy khi HT thi đấu trong nước thắng bên hậu chuyển tam bộ hổ),liệu Bảo có cách nào thoát ra nổi trận thức mới lạ này không đây??

reporter
16-11-2010, 03:49 PM
Còn đây là không khí bên phòng cờ vua. Gửi thêm để làm "gia vị" cho anh em:

kynhan
16-11-2010, 03:49 PM
Up lại giùm anh Bình nhé. Sướng thế, anh Bình có mặt tại chiến trường nóng bỏng

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1604d1289892867-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-van-thanh-bao-hong-tri.jpg

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1607d1289892961-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-lai-ly-huynh-gap-lao-tuong-trieu-nhu-quyen.jpg

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1605d1289892905-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-ngo-lan-huong-gap-vdv-nhat-ban.jpg

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-quoc-te/1606d1289892928-tuong-thuat-truc-tiep-cac-van-chinh-asiad-16-vong-4-ky-vuong-ho-vinh-hoa-va-reporter.jpg

Thế mà anh Bình ko rủ Kỳ vương Hồ Vinh Hoa làm ván cờ úp cho máu =))

bsx hài vãi!!!

Minh Ngọc
16-11-2010, 03:50 PM
Nhà báo Doãn Hữu Bình hôm nay mới lên tiếng nhỉ?
Mấy hôm rồi tìm mãi mà chẳng thấy ảnh đâu!!!

that's why
16-11-2010, 03:50 PM
cục diện phức tạp quá, Hồng Trí có vẻ dễ đi quân hơn :(

reporter
16-11-2010, 03:54 PM
Công việc của Bình sướng quá. Sau này quyết định hướng cho con giai học nghề là báo thể thao mới được.

Khà khà, có gì cứ bảo cháu nó tới gặp sư phụ Reporter nhé! Kỳ vương Hồ Vinh Hoa có vẻ rất căng thẳng. Ông vừa bị một PV Trung Quốc mời ra phỏng vấn, chỉ loáng một cái lại thấy chạy tọt vào phòng thi đấu theo dõi gà nhà...

MrTranDoan
16-11-2010, 03:55 PM
Bao thí xe rồi, coi bộ lép thế rồi đây

reporter
16-11-2010, 03:57 PM
Nhà báo Doãn Hữu Bình hôm nay mới lên tiếng nhỉ?
Mấy hôm rồi tìm mãi mà chẳng thấy ảnh đâu!!!

Anh Trí trách oan em rùi. Hôm đầu có hình gửi về mà. Cũng muốn có nhiều hình ảnh, thông tin chuyển về, nhưng Asiad nào phải chỉ có mỗi cờ, nhiều môn quá. Di chuyển từ điểm này tới điểm khác cũng đủ mệt phờ... Dù sao, Reporter cũng tự hào là nhà báo VN đến địa điểm thi đấu cờ thường xuyên nhất, hihi...

lucnguyenhuu
16-11-2010, 03:57 PM
các ô chỉ giỏi đoán....

Minh Ngọc
16-11-2010, 03:57 PM
Khà khà, có gì cứ bảo cháu nó tới gặp sư phụ Reporter nhé! Kỳ vương Hồ Vinh Hoa có vẻ rất căng thẳng. Ông vừa bị một PV Trung Quốc mời ra phỏng vấn, chỉ loáng một cái lại thấy chạy tọt vào phòng thi đấu theo dõi gà nhà...

Nhà báo rủ Hồ đai sư chơi cờ úp đi, chấp hòa cho đại sư được. :))

Minh Ngọc
16-11-2010, 04:01 PM
Anh Trí trách oan em rùi. Hôm đầu có hình gửi về mà. Cũng muốn có nhiều hình ảnh, thông tin chuyển về, nhưng Asiad nào phải chỉ có mỗi cờ, nhiều môn quá. Di chuyển từ điểm này tới điểm khác cũng đủ mệt phờ... Dù sao, Reporter cũng tự hào là nhà báo VN đến địa điểm thi đấu cờ thường xuyên nhất, hihi...

OK. Nhớ rồi. Xin lỗi nha.:-s

abc
16-11-2010, 04:01 PM
Dù sao, Reporter cũng tự hào là nhà báo VN đến địa điểm thi đấu cờ thường xuyên nhất, hihi...

Cờ Tướng VN có cơ hội lấy HC nhiều mà báo,đài ít đưa tin nhỉ(mấy hôm để ý tin thể thao truyền hình mà ko thấy cờ tướng).

reporter
16-11-2010, 04:02 PM
Nhà báo rủ Hồ đai sư chơi cờ úp đi, chấp hòa cho đại sư được. :))

Hồ đại sư cười bảo: Một gợi ý hay. Các bạn ráng vận động đưa nội dung "cờ úp" vào các giải thế giới, sau này nhờ nó sẽ có cơ hội vượt bọn tui!b-)

FGYan
16-11-2010, 04:04 PM
Nhà báo rủ Hồ đai sư chơi cờ úp đi, chấp hòa cho đại sư được. :))
Anh Bình rủ Hồ Vinh Hoa chơi cờ úp hoặc Blizz 5 phút ấy. Tranh thủ đại sư mắt kém giấu đi 1 cây là đại sư toi, Việt Nam thành vô địch (thi nhanh tay nhanh mắt chắc VN vô đối).

cotuongvn
16-11-2010, 04:05 PM
nhìn thế trận thấy của HT " thoáng " hơn anh Bảo :(
cố lên anh ơi ................

superkid
16-11-2010, 04:09 PM
Nghĩ một nước mà lâu quá nhỉ! Thời gian một ván đấu là bao nhiêu vậy?

khong_ten
16-11-2010, 04:10 PM
Bác nào có SW xịn đem ra thẩm cho anh em xem tình hình với. Nuôi quân ba năm để đốt 1 giờ mà

cuongsym
16-11-2010, 04:13 PM
Pháo 5 bình 3 rồi pháo 7 bình 5 là biến mới gần đây của Trung quốc. Trong cơ sở dữ liệu của dpxq.com chỉ có 3 ván theo biến này (và đều là tiên thắng)

hy vọng hôm nay không phải ván thứ tư.

xiangqi_newbie
16-11-2010, 04:17 PM
Nín thở chờ đợi tướng Tàu té ngựa... cố lên Bảo béo ơi!

Anduong
16-11-2010, 04:19 PM
Đến đây sau khi HT Xe 2 thoái 4 giữ tốt chắc là Bảo đi chốt 3 tiến 1 thôi, chứ đứng mãi thế này chắc ....ngộp quá ......

chieuthu
16-11-2010, 04:20 PM
Mình không bi quan đâu.Mình rất mong anh Bảo sẽ có một chiến thắng gây chấn động.Nhưng nhìn vào hình cờ mình cầu mong sao anh Bảo vững vàng thủ hòa được là tốt lắm rồi.Lo quá đâu dễ gì làng cờ Việt mình có cơ hội tốt nhất như lần này để đạt HCV đâu.

hero1008
16-11-2010, 04:24 PM
Em mã của HT hơi bị khó chạy đó, hh,

huybaoduy
16-11-2010, 04:28 PM
sao anh Minh Ngoc không pót tiếp nhỉ

hatito
16-11-2010, 04:28 PM
đúng như dự đoán của tớ: Nguyễn Thành Bảo quyết định dùng con tốt 7 để chém tướng

huybaoduy
16-11-2010, 04:30 PM
Sao bạn biết vậy Hatito

tuanendo
16-11-2010, 04:31 PM
chac con moi 1 nuoc la ma 8 thoai 7

superkid
16-11-2010, 04:31 PM
đúng như dự đoán của tớ: Nguyễn Thành Bảo quyết định dùng con tốt 7 để chém tướng

Tốt 7 mất rồi còn đâu mà chém tướng.
Dự đoán xem HT sẽ chạy mã ntn đây?

tuanendo
16-11-2010, 04:32 PM
cha hieu HT nghi gi nhi, cha le bo ma hay la thoai 9 ah

trung_cadan
16-11-2010, 04:33 PM
Ván cờ đang tiếp diễn , mời các bạn cập nhật trang 1 , tôi tường thuật thay anh Trí 1 lúc !!!

reporter
16-11-2010, 04:33 PM
Lại Lý Huynh đã hòa Triệu Nhữ Quyền. Ván này Triệu lão đưa vào cuộc, đánh quá cẩn trọng nên Huynh k có đường. Ấy là Huynh tâm sự thế với Reporter sau trận đấu. "Em phải cố để cản đường thôi, cũng không đánh xô xát lắm", hóa ra chú em đã nhận được chỉ thị, gặp đối thủ mạnh là gồng mình vật nhau, bí quá thì sút ra biên (hòa là ok)!

Hãng thông tấn Tân Hoa vừa kéo Huynh ra phỏng vấn, bất đắc dĩ Reporter phải làm phiên dịch (Anh ngữ, not Chinese). Trước các em xinh tươi, chú em ngượng đỏ mặt, nhưng trả lời cũng gãy gọn ra phết: "Tinh thần tôi rất tốt, phong độ cũng tốt, tôi rất tự tin...".

RomedaXerot
16-11-2010, 04:34 PM
Các bác xem trực tiếp ở đâu vầy ? :)

Anduong
16-11-2010, 04:34 PM
Bàn cờ này đến đây cục diện tuơng đối bình ổn cho cả hai bên, HT muốn đánh thì phải chuyển Pháo đầu và phải phòng thủ cánh trái , nhiều cơ hội cho THành Bảo....

reporter
16-11-2010, 04:36 PM
Bên cờ vua, Lê Quang Liêm đã đánh bại Sasikiran (Ấn Độ) để tiếp tục hy vọng làm nên bất ngờ. Tuy nhiên, cùng lượt này, Rustan (Uzb) đã thắng Bu Xiangzi, tiếp tục hơn Sơn 0,5 điểm trên bảng tổng sắp trước ván cuối. Cơ hội vàng còn lại quá mong manh. Hay là lại thêm một lần HCB (giống Đào Thiên Hải tại Doha 4 năm trước)?

khong_ten
16-11-2010, 04:36 PM
Các bác xem trực tiếp ở đâu vầy ? :)
2010˻ֱף11161430 - Ѷ - - Powered by Discuz! (http://www.hychess.com/bbs/viewthread.php?tid=76496)

HuaNganXuyen
16-11-2010, 04:37 PM
bên hychess đi khác nhé , Bảo đi x1.2 bắt mã ,hình cờ sau vài nước rất dễ hòa rồi !

anhbaden
16-11-2010, 04:38 PM
có ai biết link xem trực tiếp ở trang nào chỉ giúp với

Anduong
16-11-2010, 04:38 PM
Sau nước 29 HT đang bị cô lập con Mã , cờ này Thành Bảo rất khó thua, với áp lực muốn thắng , HT đã đi thừa một nuớc và có ý cưỡng cờ cầu thắng ......theo ý kiến tôi.

khong_ten
16-11-2010, 04:39 PM
Đến đây đã thấy đường đi sáng láng rồi. Vừa nãy bị ép ghê quá

ben10
16-11-2010, 04:39 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):
FORMAT WXF
GAME
TIME 31""; 12""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7
21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4
23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2
25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9
27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4
29. E7+5 }END

biên bản sa rồi các anh ơ !!! sửa dùm em cái

minhnhi
16-11-2010, 04:39 PM
Hongzhi - Nguyen Thanh Bao

FORMAT WXF
GAME
TIME 26"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 16-11-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 R1+3 8. H3+4 E3+5
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 }END

Bảo sắp bị nguy hiểm rồi

hero1008
16-11-2010, 04:39 PM
Bên cờ vua, Lê Quang Liêm đã đánh bại Sasikiran (Ấn Độ) để tiếp tục hy vọng làm nên bất ngờ. Tuy nhiên, cùng lượt này, Rustan (Uzb) đã thắng Bu Xiangzi, tiếp tục hơn Liêm 0,5 điểm trên bảng tổng sắp trước ván cuối. Cơ hội vàng còn lại quá mong manh. Hay là lại thêm một lần HCB (giống Đào Thiên Hải tại Doha 4 năm trước)?

Ván cuối Liêm hậu thủ bàn 2 còn Rustan cầm trắng bàn 1. Hơi khó thật.

visaokhongdu
16-11-2010, 04:40 PM
bên hychess đi khác nhé , Bảo đi x1.2 bắt mã ,hình cờ sau vài nước rất dễ hòa rồi !

bên hychess sửa lại biến rồi,tới nước 33 rồi rất căng đây

skeleton
16-11-2010, 04:41 PM
Sao Hồng Trí lại bỏ xe không nhỉ?

Hay bọn trung quốc ghi nhầm, chứ bỏ xe thì Hồng trí thua còn gì ???

NguyenToan
16-11-2010, 04:42 PM
Nuoc thu 26 sao Bảo không đi Tượng 7/9 nhỉ ? nêu HT đi 27. M8.7 X1-3 28. M7.6 P2-4 thì tốt hơn không !?
hoặc 27. M8/7 X1-3 28. M3.5 X3.1 Ghim Xe Mã HT

minhnhi
16-11-2010, 04:43 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7
21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4
23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2
25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9
27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4
29. E7+5 C9-2 30. H8+7 R1-2
31. C5.7 H7+6 32. R8.2

Bảo sắp kém tốt, thua mất tiêu

tuanendo
16-11-2010, 04:43 PM
chac mã 6 thoái 4 thôi

nhandaeho
16-11-2010, 04:44 PM
Nước 29 lực lượng , hình thế đều ngang nhau. Ván này nhiều khả năng hòa

Anduong
16-11-2010, 04:44 PM
bên hychess đi khác nhé , Bảo đi x1.2 bắt mã ,hình cờ sau vài nước rất dễ hòa rồi !

Đúng vậy thực tế bàn cờ không phải là Xe1-2 như tôi xem mà là Xe 1 tiến 2 , nên từ nãy đến giờ bảo tại sao HT đi thấp thế , Bảo nhẩy mã lên hà theo tôi là bị nguy hiểm rồi !!!8->

minhnhi
16-11-2010, 04:45 PM
Ván 2: Hoàng Vận Hưng (Malaysia) gặp Ngô Tông Hàn (Singapore)
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. P3+1 R1+1 6. C8+4 H3+2 7. R9+1 R1.4 8. C8.3 E7+5 9. R9.4 P3+1 10. R2+5 H2+1 11. R4.8 C2.1 12. R8+5 R4+4 13. P3+1 A6+5 14. A4+5 C8.9 15. R2+4 H7-8 16. R8.5 C1.3

Huề được không hả các chiến hữu

huylocht2
16-11-2010, 04:49 PM
trời biên bản bọn tàu cũng bị sai làm tưởng nuoc 30 đỏ bỏ xe !

minhnhi
16-11-2010, 04:49 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7
21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4
23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2
25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9
27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4
29. E7+5 C9-2 30. H8+7 R1-2
31. C5.7 H7+6 32. R8.2 E7-9
33. H7+6

Biên bản chính xác chưa nhẩy

anhemchot
16-11-2010, 04:50 PM
chắc tượng 7 thoái 9

minhnhi
16-11-2010, 04:51 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7
21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4
23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2
25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9
27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4
29. E7+5 C9-2 30. H8+7 R1-2
31. C5.7 H7+6 32. R8.2 E7-9
33. H7+6

Hồi hộp lo lắng cho Bảo quá

minhnhi
16-11-2010, 04:52 PM
Ván 4: Trần Chấn Kiệt (HK - TQ) gặp Ngô Quý Lâm (TH - ĐB):
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 E7+5 6. H8+7 H7+6 7. P5+1 P7+1 8. R2.4 H6+7 9. P5+1 P5+1 10. H3+5 P5+1 11. H5+3 R8.7 12. C5.3 C2-1 13. R4-3 C8.7 14. A6+5 C2.5

sao dừng mãi vậy

phanphuctruong
16-11-2010, 04:52 PM
Các bác yên tâm, cờ Bảo đang giằng co với Hồng Trí

kynhan
16-11-2010, 04:53 PM
Thế cuối cùng là xem ở đâu và trang mấy trong cái thớt này hả các bro. Hoa hết cả mắt, chẳng biết đâu mà lần!!!

minhnhi
16-11-2010, 04:53 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7
21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4
23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2
25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9
27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4
29. E7+5 C9-2 30. H8+7 R1-2
31. C5.7 H7+6 32. R8.2 E7-9
33. H7+6 H6-4 34. C7.5 C9.1

Huề ngon rồi

hero1008
16-11-2010, 04:53 PM
Hồng Trí có một sở trường là rất hay mất tập trung vào những giai đoạn quyết định , nên chẳng =))

minhnhi
16-11-2010, 04:53 PM
Ván 3: Lữ Khâm (TQ) gặp Lý Cẩm Hoan (Macao TQ):
shfgthjgf

không thấy chi cả

lamnh12
16-11-2010, 04:58 PM
chậm quá, F5 đến mỏi cả tay

anhemchot
16-11-2010, 04:58 PM
Bảo không cho nó huề, phải năn nỉ 26 lần mới cho huề

trung_cadan
16-11-2010, 04:59 PM
Minhnhi không post lại bàn cờ .

@ kynhan : Xem trang 1 anh nhé !!!

minhnhi
16-11-2010, 05:00 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7
21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4
23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2
25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9
27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4
29. E7+5 C9-2 30. H8+7 R1-2
31. C5.7 H7+6 32. R8.2 E7-9
33. H7+6 H6-4 34. C7.5 C9.1

huề rồi các chiến hữu a

trung_cadan
16-11-2010, 05:01 PM
Nhắc bạn minhnhi 1 lần nữa không post lại hình bàn cờ !!!

NGO79
16-11-2010, 05:02 PM
Hay quá,
Hồng Trí đúng là khổ thủ của Thành Bảo

chess_hcm
16-11-2010, 05:02 PM
đang đánh phức tạp sao lại hòa nhỉ ?

lamnh12
16-11-2010, 05:04 PM
mới đến turn 36 sao đã huề nhỉ :-?

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:05 PM
Hồng Trí gài cờ khá hay vẫn chiếm ưu chút đỉnh

minhnhi
16-11-2010, 05:05 PM
Ván 1: Hồng Trí (TQ) gặp Thành Bảo (VN):

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1
3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3
9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A6+5
11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7
13. C3+2 R4-2 14. R2+6 E7+5
15. P9+1 P1+1 16. C3.9 R4.1
17. C9.8 H2-3 18. P5+1 C8.9
19. R2+3 H7-8 20. R4.2 H8+7
21. R2+6 H7-6 22. H4+3 H3+4
23. R2-4 P3+1 24. P7+1 H4+2
25. H9+8 R1+2 26. H3+1 C2.9
27. R2.8 H6+7 28. C5-1 C9+4
29. E7+5 C9-2 30. H8+7 R1-2
31. C5.7 H7+6 32. R8.2 E7-9
33. H7+6 H6-4 34. C7.5 C9.1
35. R2.9 H4+2 36. C5.8 R1-2

Cơ hội huề đang hiện hữu

scholes
16-11-2010, 05:06 PM
không thấy chi cả

Spam ít thôi đọc mãi chả thấy nội dung gì cả toàn thấy hình bàn cờ đau cả mắt^:)^%-(%-(

visaokhongdu
16-11-2010, 05:06 PM
hồng trí tiến tốt 3 lên rồi,huề ji đc

NGO79
16-11-2010, 05:06 PM
Bác nào cao thủ bình ván Trí - Bảo cái nhỉ

bamby084
16-11-2010, 05:07 PM
thằng minhnhi này spam kinh, chém nó đi mod.

minhnhi
16-11-2010, 05:07 PM
Xin lỗi cả ngành cờ nhé

huybaoduy
16-11-2010, 05:07 PM
Bắt tay rồi à. Cũng được đi. Người nào cũng phải thủ uy tín cho mình chứ.

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:07 PM
Sau khi tạo cơ hội cho Bảo đi p9-1 phản công Trí chạy x2-9 tưởng như mất tiên nhưng gài lại nước p5-8 rồi b7.1 xem ra đang ưu thế !

giolong
16-11-2010, 05:07 PM
ăn tượng lên thôi!thối mã cũng duoc

cotuongvn
16-11-2010, 05:08 PM
@minhnhi ý thức chút di bạn ??? smod nhắc liên tục rồi hay muốn spam ?

superkid
16-11-2010, 05:09 PM
Đánh thế mất luôn tượng.

minhnhi
16-11-2010, 05:10 PM
nước này ghê ghê

thienlinhkiem
16-11-2010, 05:10 PM
đổi chốt k có gì hehe

visaokhongdu
16-11-2010, 05:12 PM
sao mã HT kô ăn tốt đầu nhỉ

lamnh12
16-11-2010, 05:12 PM
có cơ hôi phản công rồi

giolong
16-11-2010, 05:13 PM
sao mã HT kô ăn tốt đầu nhỉ

ăn chốt hết nguy hiểm

minhnhi
16-11-2010, 05:13 PM
cân bằng rồi. tuỵet hảo

ttkien1609
16-11-2010, 05:14 PM
cân bằng niềm tin

minhnhi
16-11-2010, 05:15 PM
HT có mưu gian tà chi không nữa

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:16 PM
xem ra Hồng Trí đã đi nước sót nếu ăn m6/5 thì vẫn ưu hơn binh 5 .Xem ra mưu cầu thắng khá lớn nên đã có những lỗi kỹ thuật vào lúc quyết định !

abc
16-11-2010, 05:17 PM
Hồng Trí luôn "cưỡng cờ" tránh đưa hình cờ đơn giản đi để tìm cách thắng.Đánh với GM TQ muốn hòa cũng khó!

kynhan
16-11-2010, 05:17 PM
Chỉ tin trung_cadan. Đề nghị Trung update thông tin chính thức, tránh nhiễu thông tin, ảnh hưởng đến rất nhiều người hâm mộ đang theo dõi. (Sorry anh em, nhưng hình như có hiện tượng spam thông tin, không hiểu mục đích gì???)

abc
16-11-2010, 05:20 PM
xem ra Hồng Trí đã đi nước sót nếu ăn m6/5 thì vẫn ưu hơn binh 5 .Xem ra mưu cầu thắng khá lớn nên đã có những lỗi kỹ thuật vào lúc quyết định !

Tôi ko nghĩ thế! Với hình cờ này HT có cơ hội hơn.

giolong
16-11-2010, 05:21 PM
mã bác bảo bi kẹt rồi!

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:23 PM
ở nước 38 lão LDTK đề xuất nước x9.1 ko cho Bảo đi p1.1 khâu khóa chiếm ưu ;))

lamnh12
16-11-2010, 05:23 PM
TB nguy rồi, may ra thì súng ngựa thủ hòa xe ngựa

giolong
16-11-2010, 05:24 PM
bác bảo bỏ xe lấy pháo tốt.mong thủ hòa.không biết HT co ăn xe hay ăn mã đây!

kinggaina
16-11-2010, 05:24 PM
chết roài. bảo ăn xe vào pháo. giờ xe mã chống pháo mã

visaokhongdu
16-11-2010, 05:25 PM
ọc,bên hychess đi nc 43 rồi,sao lại thí xe nhỉ

khong_ten
16-11-2010, 05:26 PM
Thí xe cầu hòa

cje19
16-11-2010, 05:26 PM
Không thi xe thì tốt đầu nó sang chơi một mình!!!

TLKD
16-11-2010, 05:26 PM
bảo phế xe đá hòa. hồng trí còn xe mã, bảo phế xe vào pháo rồi ăn tốt 5, cuộc cờ hiện tại là bảo còn pháo mã tốt 9 sỹ tịnh toàn, hồng trí còn xe mã sỹ tình toàn. 99% hòa cục.

Minh Ngọc
16-11-2010, 05:27 PM
Bảo chủ động dỡ hòa.
Không biết Pháo mã có hòa xe mã không?

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:27 PM
Thí xe cầu hòa

cái này Hồng Trí được quyền vần vò , Hứa Ngân Xuyên từng thắng Tôn Hạo Vũ trong hình xe mã thắng pháo mã sỹ tượng toàn .Để xem cờ tàn Hồng Trí đến đâu

abc
16-11-2010, 05:28 PM
Để xem tàn của người TQ nhé!!!

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:29 PM
Bảo chủ động dỡ hòa.
Không biết Pháo mã có hòa xe mã không?

2010 China National Xiangqi League - Xu YinChuan WIN Sun HaoYu (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0020104C8C0F1F)
Hứa Ngân Xuyên từng cầm xe mã ăn pháo mã sỹ tượng toàn ....

TLKD
16-11-2010, 05:31 PM
ko ăn được đâu. trừ khi đi sai thôi.pháo mã rút về thủ thì xe mã không có cách nào ăn được.

cje19
16-11-2010, 05:31 PM
Tự nhiên TRí thượng tướng lên làm gì vậy cà??? Dử Bảo ăn sĩ???

TLKD
16-11-2010, 05:34 PM
thì cờ tàn nó lên tướng để dùng mặt tướng đánh hãm mã. bảo chủ động lùi pháo về thì cũng chả làm gì được.

quangicb
16-11-2010, 05:34 PM
Quan trọng thời gian bác Bảo nhà mình còn nhiều hay ít

Minh Ngọc
16-11-2010, 05:34 PM
Đỡ cờ tàn này với GM TQ e rằng ong hết cả thủ.
Mong sao Bảo sức khỏe tốt.

abc
16-11-2010, 05:35 PM
ko ăn được đâu. trừ khi đi sai thôi.pháo mã rút về thủ thì xe mã không có cách nào ăn được.

Cứ cho là "sách" bảo là hòa 100% liệu người có đi đúng như "sách" ko???:)

LangDuTu
16-11-2010, 05:37 PM
hòa chắc cú rùi, hậu thủ vậy cũng tốt đó chứ.

TLKD
16-11-2010, 05:37 PM
cũng không đáng lo đâu vì hình cờ này đơn giản chứ không phức tạp để GM đi nhầm. thêm 20 chục nước nữa không ăn được là 2 bên chủ động hòa thôi mà.
- GM thủ mà không chắc sao được vì bảo đã tính nước tháo cờ đá huề rồi. nếu không phế xe thì con mã bảo rất khó đi , uy lực tốt 5 rất mạnh, thua chắc.

kynhan
16-11-2010, 05:37 PM
Nói chung là bị đấm thì bao giờ cũng mệt. Không biết bao giờ mới hết 50 nước đây!?

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:37 PM
Cứ cho là "sách" bảo là hòa 100% liệu người có đi đúng như "sách" ko???:)

Hứa Ngân Xuyên đã đánh chết hình cờ này , nhưng có 1 điều Hồng Trí tàn ko thể = Hứa Ngân Xuyên được :))

lamnh12
16-11-2010, 05:38 PM
60 nước rồi mà nó còn chưa cho hòa đây nè

kinggaina
16-11-2010, 05:39 PM
sao bảo lại xuông pháo thê, nó bay mã bát tượng thì sao

visaokhongdu
16-11-2010, 05:39 PM
haha mình nói trận này phải trăm chiêu mới phân thắng bại >:)>:)

nhangnho
16-11-2010, 05:41 PM
Nước 43 Thành Bảo ăn mã lên tốt đầu thì sao nhỉ, ai giúp mình với!

abc
16-11-2010, 05:43 PM
Người TQ cho rằng để Pháo về rồi thì cơ hội thắng là khó!Chắc NTB cũng chắc tay tàn này nên mới phế Xe.

giolong
16-11-2010, 05:44 PM
Nước 43 Thành Bảo ăn mã lên tốt đầu thì sao nhỉ, ai giúp mình với!
cờ cao không ăn lợi nhỏ bạn ơi!:-|

abc
16-11-2010, 05:45 PM
cờ cao không ăn lợi nhỏ bạn ơi!:-|

chuẩn men:)) :)):)):)):))

Minh Ngọc
16-11-2010, 05:46 PM
Bảng Nữ: Ngô Lan Hương đã thắng nữ kỳ thủ Nhật Bản.
Xin chúc mừng.

skeleton
16-11-2010, 05:46 PM
sao bảo lại xuông pháo thê, nó bay mã bát tượng thì sao

Thì bay mã lên, mất sao được

kinggaina
16-11-2010, 05:47 PM
hehe, em nhầm,còn mã giữ tượng kia

Minh Ngọc
16-11-2010, 05:47 PM
Thành Bảo gặp khó khăn, lỗi chính là do Dũng KN không chịu đi ngủ để ...... mơ. :))

abc
16-11-2010, 05:49 PM
Người TQ khen :"Qua trận đấu đỉnh cao với Hồng Thiên Vương cho thấy sức mạnh thực sự của cao thủ Việt Nam".

trung_cadan
16-11-2010, 05:49 PM
Em vẫn nghĩ ván này hòa , Bảo có tâm lý cực tốt !!!

giolong
16-11-2010, 05:50 PM
đứng hình nữa rùi!chắc hòa hay seo i!

aircom
16-11-2010, 05:50 PM
bác nào cho em xin cái link xem trực tiếp với

robben245
16-11-2010, 05:51 PM
Mã lên bắt lại TƯỢNG của Bảo.Mất tượng rồi.hix hix huhu

Pham Quang Hung
16-11-2010, 05:51 PM
Nước 43 Thành Bảo ăn mã lên tốt đầu thì sao nhỉ, ai giúp mình với!

Trí sẽ đi Pháo 8 tiến 5 rất mạnh và như vậy còn bị quần mệt hơn và chưa có cục hòa thế này.

kynhan
16-11-2010, 05:51 PM
Thành Bảo gặp khó khăn, lỗi chính là do Dũng KN không chịu đi ngủ để ...... mơ. :))

Ngủ mãi, mơ mấy giấc rồi, sốt ruột quá, phải mò dậy xem thế nào bác Trí ạ. Chắc tại không có thuốc của bác:D

ttkien1609
16-11-2010, 05:51 PM
Nước 43 Thành Bảo ăn mã lên tốt đầu thì sao nhỉ, ai giúp mình với!

Chưa biết thế nào.

aircom
16-11-2010, 05:52 PM
tình hình thế nào rồi các bro,.. Bảo mất tượng rồi à? có thủ hòa được không?

TLKD
16-11-2010, 05:52 PM
cờ này mà thua thì chỉ có tự trách bản thân mình thôi. về nguyên tắc pháo mã sỹ tịnh toàn đứng đúng vị hòa 2 xe. xe mã của tầu khựa thì làm ăn gì.

hero1008
16-11-2010, 05:52 PM
Link trực tiếp cũng dừng rồi, có lẽ hai đối thủ đang tranh nhau đập phá đồng hồ , ai làm bể ráng chịu :D

Pham Quang Hung
16-11-2010, 05:53 PM
Mã lên bắt lại TƯỢNG của Bảo.Mất tượng rồi.hix hix huhu


Tượng còn bay lên được bạn ơi

noname
16-11-2010, 05:53 PM
Nước 43 Thành Bảo ăn mã lên tốt đầu thì sao nhỉ, ai giúp mình với!
Nếu mã ăn chốt đầu thì đỏ pháo 8 tấn xuống bắt mã rồi sau đó xa bình 3.

Minh Ngọc
16-11-2010, 05:53 PM
Bảng nữ: Vương Lâm Na, Cao Ý Bình, Đường Đan cũng đều đã giành chiến thắng.
Cầu cho nữ của ta cố hết sức giữ giải ba cá nhân, nhì đồng đội.

Pham Quang Hung
16-11-2010, 05:54 PM
Chắc Trí đã chịu hòa nên không đánh nữa.

vuphonghieu
16-11-2010, 05:55 PM
Cờ này hòa rồi, chúc mừng Bảo, tuy nhiên Bảo chắc cũng chỉ về nhì thôi. HCB muôn măm.

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:55 PM
hình như hòa rồi coi như Bảo béo vs Trí còn nguyên cơ hội . Sống sót qua lúc bĩ cực sẽ đến Thái lai chăng ?

abc
16-11-2010, 05:55 PM
Bảo về tượng là thua rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Chán

quangicb
16-11-2010, 05:56 PM
Lâu quá chưa thấy đánh chắc hòa cờ rồi.

kinggaina
16-11-2010, 05:56 PM
cu Khựa bay mã quyết vần tiếp rồi

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:56 PM
ko ..... vỡ voi rồi hic hic

TLKD
16-11-2010, 05:56 PM
tượng không bay lên mà vào tướng 5 rồi phi tịnh lên 7 thì mã không bắt tịnh được.
*** chết rồi, sao lại để mất voi. vào tướng 5 , họ phi mã lên bắt voi thì voi tấn lên7 mới hòa chứ. giờ thì thua rồi.

huylocht2
16-11-2010, 05:57 PM
Trí hay thật thế mà ăn ko duọc con voi !

lamnh12
16-11-2010, 05:57 PM
mất cặp voi thì thua đặc rồi :(

abc
16-11-2010, 05:58 PM
Theo "sư phụ" của tôi thì lên tượng ->HÒA về tượng thua bị:m4.2 t3.5 m2.3-->ĐEN mất tượng thua cờ!!!!!!!

huylocht2
16-11-2010, 05:58 PM
Chắc ko thua cờ cũng thua giờ mầt rồi hihix .....

HuaNganXuyen
16-11-2010, 05:59 PM
thua rồi ko đỡ được nữa rồi và người Tầu lại là số 1 như mọi khi .... Ko thể khác được !

trung_cadan
16-11-2010, 05:59 PM
Gãy tượng , mất tốt , thua mất rồi :( !!!

xitrum
16-11-2010, 05:59 PM
voi đâu có mất

robben245
16-11-2010, 05:59 PM
Ăn voi rồi.Gài con Mã quá hay.hix hix.Bùn wa mấy bạn ah.Vn mình thua mất rồi.Nản wa.Hy vọng rùi lại thất vọng thui.hihi

HuaNganXuyen
16-11-2010, 06:01 PM
Tàn này phải đỡ khéo lắm mới huề chứ ko phải muốn huề là huề đâu . Anh Bảo chém xe vào pháo nghĩ cũng hơi tiêu cực nên dẫn đến kết quả ko như ý ....

kynhan
16-11-2010, 06:01 PM
Rất buồn!!!

HuaNganXuyen
16-11-2010, 06:02 PM
Bảo ký biên bản thua rồi nhé , ko còn hy vọng gì nữa !

ngophu
16-11-2010, 06:02 PM
sao tường thuật chậm quá vậy. 78 nước rồi mà.

Taxi_Girl
16-11-2010, 06:03 PM
Liem win roi :D

abc
16-11-2010, 06:03 PM
Tôi thấy 1 số bạn mặc dù "nghiên cứu" cờ nhiều nhưng dường như ko biết chúng ta đang ở đâu,sự nhậy cảm cũng kém.Một ngày buồn cho cờ tướng VN.

tranmy_bt
16-11-2010, 06:04 PM
đánh vầy tốt quá rùi... mặc dù k có dc cái mà mọi nguoi deu hy vọng!

kinggaina
16-11-2010, 06:04 PM
Liêm win Rútam hòa bàng điểm, 0 biết có vàng 0

Minh Ngọc
16-11-2010, 06:05 PM
Tiếc quá.
Cơ hội không còn nữa rồi.

TLKD
16-11-2010, 06:05 PM
trời ơi, sai lầm 1 nước cực kì cơ bản nên thua 1 ván cờ. nước họ thối mã để chuẩn bị tiến lên bắt voi thì bảo chỉ cần vào tướng là xong. mã 5 tấn 4 bắt voi thì voi 5 tấn 7... làm gì bắt được. tiếc quá vì bảo thua là tự bảo bắn vào chân mình thôi .

robben245
16-11-2010, 06:06 PM
2010˻ֱף11161430 - Ѷ - - Powered by Discuz! (http://www.hychess.com/bbs/viewthread.php?tid=76496&page=1&authorid=8902313)
Link nè mấy bạn ơi !!!

robben245
16-11-2010, 06:09 PM
Tôi thấy 1 số bạn mặc dù "nghiên cứu" cờ nhiều nhưng dường như ko biết chúng ta đang ở đâu,sự nhậy cảm cũng kém.Một ngày buồn cho cờ tướng VN.

Cái này là do tinh thần dân tộc hơi bị cao.hihi.Thong cảm cho các bạn,ai cũng mún VN win mà.

huylocht2
16-11-2010, 06:09 PM
trời ơi, sai lầm 1 nước cực kì cơ bản nên thua 1 ván cờ. nước họ thối mã để chuẩn bị tiến lên bắt voi thì bảo chỉ cần vào tướng là xong. mã 5 tấn 4 bắt voi thì voi 5 tấn 7... làm gì bắt được. tiếc quá vì bảo thua là tự bảo bắn vào chân mình thôi .

Nuoc 60 phải ko, đi như bạn mã đập pháo thì sao !

ngophu
16-11-2010, 06:11 PM
link này
2010˻ֱף11161430 - Ѷ - - Powered by Discuz! (http://hychess.com/bbs/viewthread.php?tid=76496)

vivamosforever
16-11-2010, 06:11 PM
Bảo thua rồi còn gì
Nước thứ 43 nếu xanh ăn mã lên tốt đầu thì bị pháo 8 tiến 5 sau đó xe 8 bình 3 bắt tượng
Nước 60 bên xanh đi 60. ... Tg-5 thì sao nhỉ, sao lại thoái pháo để mã tiến bắt tượng. Chắc là do hết thời gian nên thua thôi, cờ đánh chuẩn hòa dc mà/

huylocht2
16-11-2010, 06:12 PM
Chắc phụ thuộc thời gian nữa !

LangDuTu
16-11-2010, 06:12 PM
trời ơi, sai lầm 1 nước cực kì cơ bản nên thua 1 ván cờ. nước họ thối mã để chuẩn bị tiến lên bắt voi thì bảo chỉ cần vào tướng là xong. mã 5 tấn 4 bắt voi thì voi 5 tấn 7... làm gì bắt được. tiếc quá vì bảo thua là tự bảo bắn vào chân mình thôi .
Bảo chắc bị ma ám rồi bác ạ, không biết bọn tàu nó có cho em nào xinh xinh liếc trộm bảo ko! Đúng là ma ám! Mà thôi, lại "rút kinh nghiệm" vậy. Dù sao thì chắc Bảo cũng cố hết sức rồi. Buồn tý thôi các pác nhá. Hy vọng và hy vọng!

xiangqi_newbie
16-11-2010, 06:13 PM
Hứa Ngân Xuyên đã đánh chết hình cờ này , nhưng có 1 điều Hồng Trí tàn ko thể = Hứa Ngân Xuyên được :))

Hồng đại sư kém Hứa gia, nhưng chỉ kém tí ti thôi! Thật đáng buồn khi Bảo thất bại, giao phong với Vô địch Trung quốc mà cầm Xe chém Pháo khác nào đưa tay bóp d*i...

TLKD
16-11-2010, 06:17 PM
nước 60, TRÍ THỐI MÃ VỀ 5, BÀO ĐI pháo 4 thối 1( bad move). lẽ ra bảo đi tướng 6 bình 5 thì con mã trí không làm gì được. tức thiệt. cho con intella 1u nó đánh cũng hòa đặc.

huylocht2
16-11-2010, 06:20 PM
nước 60, TRÍ THỐI MÃ VỀ 5, BÀO ĐI pháo 4 thối 1( bad move). lẽ ra bảo đi tướng 6 bình 5 thì con mã trí không làm gì được. tức thiệt. cho con intella 1u nó đánh cũng hòa đặc.
Nói rồi mà, vào tuóng sẽ bị M5.4 đuổi pháo và voi ! sẽ rất nguy hiểm 1

kynhan
16-11-2010, 06:21 PM
Tôi chẳng biết cao thấp gì, nhưng khi xe nó thọc xuống đáy, thì phải cho con tướng vào trong, vậy thôi. Ai lại cứ để hình đó, mà đi pháo với chẳng phiếc. Bảo tất nhiên là thần tượng rồi, nhưng thua kiểu này, buồn quá!!!

HuaNganXuyen
16-11-2010, 06:23 PM
Hồng đại sư kém Hứa gia, nhưng chỉ kém tí ti thôi! Thật đáng buồn khi Bảo thất bại, giao phong với Vô địch Trung quốc mà cầm Xe chém Pháo khác nào đưa tay bóp d*i...

ko chém xe vào pháo thì con b5 nó ép chết anh Nam newbie à ,Bảo đổi xe lấy pháo chốt đấy( ko phải pháo ko ) . Thôi thì tự tay bóp .... còn hơn để nó .... bóp :-??

trung_cadan
16-11-2010, 06:23 PM
Thực sự biết là kém hơn , nhưng thua trận này buồn quá .

Cứ trận căng thẳng là Việt Nam đi hậu , Trung Quốc đi tiên , điên kinh đi được !!!

hehehe
16-11-2010, 06:24 PM
Thôi các bác ạ! Việt Nam lần nào cũng thua thằng TQ cả, rất ghét thằng TQ nhưng phải công nhận VN sẽ ko thể thắng đc nó. Đó là điều không tưởng. :|

HuaNganXuyen
16-11-2010, 06:25 PM
Tôi chẳng biết cao thấp gì, nhưng khi xe nó thọc xuống đáy, thì phải cho con tướng vào trong, vậy thôi. Ai lại cứ để hình đó, mà đi pháo với chẳng phiếc. Bảo tất nhiên là thần tượng rồi, nhưng thua kiểu này, buồn quá!!!

tiến pháo cản mã ăn voi đấy chứ anh Dũng đâu phải đi nước rỗi đâu ?

TLKD
16-11-2010, 06:28 PM
thôi thua china GM cũng không sao cả.nhưng phải thừa nhận là cờ tàn vn mình đánh quá tệ khi so với china. hình cờ đó con sw 1u yếu xìu nó cũng đánh hòa được. ai không tin bật lên test biến xem có đúng không.

robben245
16-11-2010, 06:29 PM
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Cờ vua laiại mất Vàng rồi.Liêm =điểm nhưng thua đối đầu với Rustam.Lại thêm 1 tin bùn hix

chieuthu
16-11-2010, 06:30 PM
Làm gì đây buồn quá mọi người ơi.Hy vọng nhiều lắm.Hy vọng hòa đang nhen nhóm lên cao độ thì lại phải chịu nổi đau cùng cực.Dù biết rằng làng cờ Việt mình không bằng Tàu,nhưng cơ hội tốt như vậy đâu dễ có lần 2.Buồn lắm

HuaNganXuyen
16-11-2010, 06:31 PM
chỗ nước 25 Bảo đi x1.2 thấy bên Trung Quốc nó bình ghê lắm và nói đến đây Trí hết ưu

HuaNganXuyen
16-11-2010, 06:34 PM
đã có kết quả bốc thăm ván 5 rồi , Thành Bảo của chúng ta đi tiên gặp Lữ Khâm kết quả bốc thăm cụ thể như sau :
1 TaiBei 6.0 Wu GuiLin ? Hong Zhi 8.0 China ¡¡
2 Vietnam 6.0 Nguyen ThanhBao ? Lu Qin 6.0 China ¡¡
3 Singapore 5.0 Wu ZongHan ? Ma ZhongWei 5.0 TaiBei ¡¡
4 HongKong 4.0 Chiu YuKuen ? Wong WanHeng 5.0 Malaysia ¡¡
5 Macao 4.0 Li JinHuan ? Chen ZhenJie 4.0 HongKong ¡¡
6 Philippine 3.0 Hong JiaChuan ? LAI LyHuynh 4.0 Vietnam ¡¡
7 Japan 3.0 SHOSHI KAZUHARU ? Li JinFu 3.0 Malaysia ¡¡
8 Macao 1.0 Guo YuLong ? CHUA SANDY LUSNRM 2.0 Philippines ¡¡
9 Cambodia 2.0 LAY CHHAY ? HENG CHAMNAN 1.0 Cambodia ¡¡

bsx
16-11-2010, 06:38 PM
Buồn quá khi chúng ta thua ở trận cầu đinh nhưng mọi thứ vẫn ở phía trước. Và trước hết là quyết thắng ở ngày mai. Việt Nam tiến lên!
Anh Bình Reporter hãy gửi tới các kỳ thủ của mình những lời chúc tốt đẹp của kỳ hữu của trang thanglongkydao.com nói riêng và của người hâm mộ cả nước nói chung nhé.


http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/quangtrung/20101112/123.jpg

xiangqi_newbie
16-11-2010, 06:41 PM
ko chém xe vào pháo thì con b5 nó ép chết anh Nam newbie à ,Bảo đổi xe lấy pháo chốt đấy( ko phải pháo ko ) . Thôi thì tự tay bóp .... còn hơn để nó .... bóp :-??

Mình cờ gà, thấy ae bình loạn nào là 'hoà rồi', 'Bảo ưu', và những lời có cánh khác, đang sướng ngất ngây con gà tây, rồi đến nước Bảo P9-1 được kỳ hữu khen là 'cao ngất Trường Sơn', nào ngờ chiến thêm vài nước phải 'dẫn dao tự cung' để tránh hoạ sát thân, thiệt là buồn quá! Với trình độ gà của mình, pháo mã tất nhiên bị xe mã nó vần vò cho đến chết (nhất Xa sát vạn mà!), nên mới bảo Xe chém Pháo khác gì 'tự tay bóp d*i'... đáng buồn!

cje19
16-11-2010, 06:41 PM
Cờ lúc TRí thượng tướng, nếu Bảo dũng cảm chém sĩ vật sang bên kia, thì chưa chắc đã thua!!!

Minh Ngọc
16-11-2010, 06:43 PM
Hy vọng cuối cùng: Thành Bảo thắng Lữ Khâm; Lý Huynh thắng Hồng Trí.

xiangqi_newbie
16-11-2010, 06:44 PM
2 Vietnam 6.0 Nguyen ThanhBao ? Lu Qin 6.0 China ¡¡

Trận này mình theo anh Lữ nhường tiên cho Linh, làm chầu bia Hải Xồm nhé Linh? Nếu hoà thì anh em ta mời nhau uống bia, Trung_cadan trả tiền vậy :P

scholes
16-11-2010, 06:44 PM
LLH lại hòa và có thể còn hòa thêm vài ván nữa,cơ hội để có thứ hạng cao là không nhiều;tạm quên nỗi thất vọng ngày hôm nay đi Thành Bảo ơi,cố cày lấy HCB cũng tốt rồi;đừng để ván cờ hôm nay ảnh hưởng đến chặng đường còn lại,còn nhiều chướng ngại lắm đấy,nếu đánh dưới phong độ nguy cơ ra về tay trắng là rất cao

TLKD
16-11-2010, 06:44 PM
BẢO GIỎI LẮM giành huy chương đồng thôi, giấc mơ bạc cũng còn khó lắm. LỮ KHÂM đâu phải gà mờ mà muốn chém thắng là thắng.

HuaNganXuyen
16-11-2010, 06:48 PM
Hy vọng cuối cùng: Thành Bảo thắng Lữ Khâm; Lý Huynh thắng Hồng Trí.

cái chính là anh phải " thả " chứ Huynh sao ăn được . Lão này ghê thật bảo VN vô địch nhưng đánh thì dữ đòn quá hen

pdhien
16-11-2010, 06:51 PM
Xem biết kết quả nguyễn thành bảo thua ván đó, mất chức vô địch tự nhiên thấy trong long buồn vô hạn. Thật tiếc cho thành bảo

dethichoo
16-11-2010, 07:22 PM
1. C2.5 h8+7 2. P3+1 p3+1
3. H2+3 h2+3 4. R1.2 r9.8
5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 e3+5 8. H3+4 r1+3
9. C5.3 r1.4 10. C7.5 a6+5
11. R9.4 r4+2 12. P3+1 e5+7
13. C3+2 r4-2 14. R2+6 e7+5
15. P9+1 p1+1 16. C3.9 r4.1
17. C9.8 h2-3 18. P5+1 c8.9
19. R2+3 h7-8 20. R4.2 h8+7
21. R2+6 h7-6 22. H4+3 h3+4
23. R2-4 p3+1 24. P7+1 h4+2
25. H9+8 r1+2 26. H3+1 c2.9
27. R2.8 h6+7 28. C5-1 c9+4
29. E7+5 c9-2 30. H8+7 r1-2
31. C5.7 h7+6 32. R8.2 e7-9
33. H7+6 h6-4 34. C7.5 c9.1
35. R2.9 h4+2 36. C5.8 r1-2
37. P7+1 e5+3 38. H6-7 c1+1
39. R9.8 c1+4 40. E5-7 h2-3
41. R8+4 r1+7 42. P5+1 e9-7
43. P5+1 r1.2 44. R8-6 h3+5
45. R8.3 e3-5 46. H7+9 h5+7
47. R3.4 h7-6 48. K5+1 c1-4
49. R4+3 c1-1 50. H9-8 c1-3
51. H8+9 c1.4 52. H9+7 k5.6
53. R4.6 c4+1 54. K5.4 c4.3
55. R6+1 c3.4 56. R6.2 c4-1
57. H7-8 c4+1 58. H8-6 c4-1
59. R2+4 c4+2 60. H6-5 c4-1
61. H5+4 e5-3 62. H4+2 e3+5
63. H2+3 c4-1 64. H3-5 k6.5
65. H5+7 a5+4 66. E7+5 p9+1
67. H7-8 a4-5 68. R2.1 p9+1
69. R1-5 k5.6 70. E5-7 k6.5
71. K4.5 k5.6 72. R1.4 e7+5
73. H8+7 k6.5 74. R4+2 k5.6
75. R4.6 e5-7 76. R6.4 e7+5
77. H7-9 c4+1 78. H9-7 }end

CXQ
16-11-2010, 07:37 PM
Thật tiếc vì khó khăn lắm môn cờ tướng mới được đưa vào ASIAD như năm nay. Cơ hội Vàng đã tắt. Cơ hội để môn cờ tướng được giới truyền thông săn sóc đã ... Trông chờ và hy vọng vào chiếc HCB.

dethichoo
16-11-2010, 07:44 PM
Buồn quá! có lẽ do thiếu thời gian nên NTB đi sót nước. Nước 62 nếu Bảo đi mã 6.7 thì chưa có gì.
Ở ván cờ này Hồng Trí có nhiều nước hay rình rập kín, ví dụ nước 33. mã 7.6 ám phục quá siêu, hoặc nước 36. Pháo 5-8 bỏ xe, hình như rất nhiều người ngồi ngoài không thấy nước này, chính nước này mới thấy tác dụng của nước M7.6.
Dù sao cơ hội giành HCB của NTB vẫn còn. Bảo ơi! cố lên!

bamby084
16-11-2010, 08:06 PM
nước 61 nếu Bảo treo voi lên V5.7 xong thối về 9 thì có huề ko nhỉ?

scholes
16-11-2010, 08:17 PM
Thật tiếc vì khó khăn lắm môn cờ tướng mới được đưa vào ASIAD như năm nay. Cơ hội Vàng đã tắt. Cơ hội để môn cờ tướng được giới truyền thông săn sóc đã ... Trông chờ và hy vọng vào chiếc HCB.

Đối thủ tiếp theo của Bảo là LK tiếp theo nữa có thể là Lâm béo đài loan,Quyền già hoặc tài tử người Sing;toàn tay rắn mặt cả,xem ra HCB bây giờ cũng cũng khó khăn lắm rồi

Minh Ngọc
16-11-2010, 08:26 PM
Thực sự tôi vẫn khâm phục Bảo mặc dù hôm nay không thành công.
Tuy nhiên rõ ràng là Bảo chơi rất xuất sắc.
Tới cờ tàn thì rõ là mỏi mệt, căng thẳng, cạn giờ.... ai cũng sai sót nữa là ta.
Tàn pháo mã sỹ tượng bền hòa 2 xe dễ hơn xe mã.!!
Mong sao Bảo đủ sức chiến đấu tiếp. Ván thua này không làm ảnh hưởng tới Bảo.

hero1008
16-11-2010, 08:44 PM
Gì mà phải thất vọng thế các bác,

Đây mới là nội dung cờ nhanh thôi mà, cồn nội dung cờ tiêu chuẩn nữa , hi vọng vàng nội dung này mới danh giá nhé.

motthoianchoi
16-11-2010, 08:47 PM
lúc chiều xem tới lúc cờ còn vào thế hoà,mình nghĩ hoà giờ vào đọc bình luận thấy thua.Thất vọng quá.Đánh tới đó mà để thua thật là buồn.

HuaNganXuyen
16-11-2010, 08:50 PM
Gì mà phải thất vọng thế các bác,

Đây mới là nội dung cờ nhanh thôi mà, cồn nội dung cờ tiêu chuẩn nữa , hi vọng vàng nội dung này mới danh giá nhé.

bạn đang nói về .... cờ nào thế :-s , hình như nhầm box rồi =P~

hoanggiap
16-11-2010, 08:53 PM
tôi không hiêu aBao thí xe.Cao thu nao chỉ cho tôi với.

giolong
16-11-2010, 08:55 PM
Buồn như con chuồn chuồn!

cje19
16-11-2010, 09:01 PM
Con mã bị kẹt chết, xe pháo thì không đánh được thắng, tốt đầu bị mất, lại không có cây đi, trong khi tốt đầu họ tràn xuống, đổi xe lấy pháo là đúng. Theo tôi, cờ sai là từ lúc nước bình pháo để đánh người ta bị người ta khâu lại. Cờ mình chưa vững đi đánh người là sai lầm về chiến lược!!!

motthoianchoi
16-11-2010, 09:10 PM
Con mã bị kẹt chết, xe pháo thì không đánh được thắng, tốt đầu bị mất, lại không có cây đi, trong khi tốt đầu họ tràn xuống, đổi xe lấy pháo là đúng. Theo tôi, cờ sai là từ lúc nước bình pháo để đánh người ta bị người ta khâu lại. Cờ mình chưa vững đi đánh người là sai lầm về chiến lược!!!

Theo em thì lúc đó, Bảo vừa phá vòng vây của Hồng Trí, đang bị ức chế.Với lại nghĩ sẽ ép lại Hồng Trí.Lúc này nếu chơi bình ổn thì Ván cờ có khả năng hoà.Nhưng có ai vừa bị ép mà không muốn đánh trả lại đâu bác.

cje19
16-11-2010, 09:24 PM
Theo em thì lúc đó, Bảo vừa phá vòng vây của Hồng Trí, đang bị ức chế.Với lại nghĩ sẽ ép lại Hồng Trí.Lúc này nếu chơi bình ổn thì Ván cờ có khả năng hoà.Nhưng có ai vừa bị ép mà không muốn đánh trả lại đâu bác.

Tất nhiên là phải đánh trả nhưng hiểm họa vẫn còn nguyên đó, tượng bị treo ngược lên, lúc đó ổn cờ rồi là phải về tượng mới đúng. Cờ người ta sĩ tượng chưa đi, đánh sao lại được!!!

zzz
16-11-2010, 09:26 PM
Mong HCB là về danh dự, còn về giá trị thể thao thì 10 HCB không bằng 1 HCV. Đoàn thể thao VN đang rất khát vàng, không hiểu năm nay có được như kỳ ASIAD trước không nữa (kỳ trước 3 vàng đã là thất bại, kỳ này đặt chỉ tiêu 4-6 vàng, chờ xem thế nào :-S)

cotuongvn
16-11-2010, 09:50 PM
chắc do sắp hết time chứ nc lùi pháo duồi mã mất voi ẩu quá :(
cờ này dáng lẽ hòa

dethichoo
16-11-2010, 10:10 PM
Kết thúc vòng 4, bảng xếp điểm tạm thời như sau:
Ho và tên nước V,1 V.2 V.3 v.4 Tổng điểm
Hồng Trí China 2 2 2 2 8
Lữ Khâm China 2 1 1 2 6
Nguyễn Thành Bảo Vietnam 2 2 2 0 6
Ngô Quý Lâm Taipei 2 1 1 2 6
Mã Trọng Uy Taipei 0 2 1 2 5
Ngô Tông Hàn Singapor 2 1 1 1 5
Hoàng Vận Hưng Tây Mã 0 2 2 1 5
Lại Lý Huynh Vietnam 2 1 0 1 4
Triệu Nhữ Quyền Hongkong 0 2 1 1 4
Trần Chấn Kiệt Hongkong 2 2 0 0 4
Lý Cẩm Hoan Macau 2 0 2 0 4

mtuan2
16-11-2010, 10:25 PM
Đài Loan và Singapore đang lên, không cố gắng là VN cũng không giành nổi 2 vị trí 3-4, sau 2 kỳ thủ Trung Quốc.

hyh
16-11-2010, 10:39 PM
Ngoài lề một chút, sau khi Liêm mất HCV theo dự kiến thì hai cơ thủ môn carom 3 băng của VN đều thất thủ trước 2 cơ thủ Nhật Bản.
Thêm một HCV dự kiến đã ra đi