PDA

View Full Version : Đôi chân ma thuật !!!alex_ferguson
18-11-2010, 02:30 PM
tflOSUnx3mw&feature=related

alex_ferguson
18-11-2010, 02:36 PM
TuRbpjPWUNg&feature=related

alex_ferguson
18-11-2010, 02:37 PM
quWlV1YzS8Q&feature=related

alex_ferguson
18-11-2010, 02:45 PM
ZvP8X2sbxtE&feature=related

alex_ferguson
18-11-2010, 02:49 PM
80T0yYsVjk4&feature=related

alex_ferguson
18-11-2010, 02:58 PM
KZGTPaSNEIQ

alex_ferguson
18-11-2010, 03:01 PM
zt8vmCBU-_8&feature=related

alex_ferguson
18-11-2010, 03:07 PM
roIMuqAv9YI&feature=related

strawberry
18-11-2010, 05:51 PM
Hì, em đang định ý kiến về thần tượng Zidane của em thì kéo mãi xuống cuối mới có :-w :-w \:D/ \:D/. Đẳng cấp Zi hói đáng lẽ phải cho lên đầu chứ lị :">:">:"> Tiện thể hôm nào anh Alex làm về cái đầu hói của Zidane đi ạ ;)) ;)) \:D/ \:D/ \:D/
Zizou no 1!!! \:D/ \:D/ \:D/ :x

alex_ferguson
27-12-2011, 03:35 AM
zoV0kp5fcbs

alex_ferguson
27-12-2011, 03:37 AM
Eg-fIm-ZLFU

alex_ferguson
27-12-2011, 03:44 AM
aB-FTMQ5Qyg

alex_ferguson
27-12-2011, 03:50 AM
Q9iso6tviLU

alex_ferguson
27-12-2011, 03:54 AM
GRT64z5gf5A