PDA

View Full Version : Kỳ Đài Đất Việt 08-12-2010namdeptrai18
09-12-2010, 12:13 AM
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet17-11-2010-2.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet17-11-20102-3.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet17-11-20103-3.jpg

tieng_tp
09-12-2010, 12:22 AM
Biên bản ván đấu đâu rồi Nam ơi?

namdeptrai18
09-12-2010, 12:28 AM
http://languages.services.officelive.com/Documents/ChineseChess3.swf?MoveList=P3x1P3x1H2x3H2x3R1x1E7x5C8z5R1x1H8x7P7x1R9z8C2x2P3x1C2z7H3x4H8x6C5z4C8z7E7x5R9z8C2x3R1z4C4z2R8z7R8x4Cyz8Cyz4C7z5A6x5R7x6P7x1P3x1R8z7C5z7R1y1C7y3C2z4H6x7Cxx2H7x6R7z4H3x4R4z6A4x5Cxx1R4x1R1z2C8z7E3x1R7z6R2x5Cxx2Cxy2Cxz5Cxz2C5x3K5z6C5z9C2x3E5y7C4z3R6z7C3x6H4x2R6x3H2x3K6z5A5x4C3z1R7z5R2y5E3x5C1z4C9z7C4y6C7y3~&StartPos=78&RedFirst=True

tieng_tp
09-12-2010, 12:34 AM
Người trong ảnh là Nguyễn Đình Đại đấu với Tăng Thanh Tòng chứ đâu phải Tiến Hóc Môn. Nam điều chỉnh lại đi.

namdeptrai18
09-12-2010, 12:45 AM
Người trong ảnh là Nguyễn Đình Đại đấu với Tăng Thanh Tòng chứ đâu phải Tiến Hóc Môn. Nam điều chỉnh lại đi.
thanks anh Tiếng, quá trình biên tập có sai sót,cảm ơn anh đã nhắc nhở.

tieng_tp
14-12-2010, 08:27 PM
thanks anh Tiếng, quá trình biên tập có sai sót,cảm ơn anh đã nhắc nhở.

Hi..Hii..Hi. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Có gì mà phải cảm ơn chứ. À quên, nam biết cách Post ván cờ theo cách của Tiếng chưa? Nếu chưa thì anh chia sẻ kinh nghiệm cho.