PDA

View Full Version : Giang hồ thập đại danh cục ( ván 10 )cothe1412
22-12-2010, 09:48 PM
10.Cửu liên hoàn

Vì bên đỏ có tất cả 9 con nên mới có tên là Cửu liên hoàn. Một tên khác vẫn hay dùng là Tiểu nhị pháo. Đây là ván cờ được sửa đổi bằng cách đẩy chốt 3 lên một nước. Ván cờ cũ với chốt 3 ở vị trí hàng chốt là ván cờ đen thắng.

hung_namdong
22-12-2010, 09:53 PM
Giúp bạn Cờ Thế 1412


Cửu Liên Hoàn

http://www.thanglongkydao.com/attachments/co/1709d1293025704-giang-ho-thap-dai-danh-cuc-van-10-tiei-u-nhii-phai-o.jpg

phovangemhn
17-01-2011, 09:45 AM
Có Bác nào biết thế này giải ntn thì chỉ cho tôi, xin chân thành cảm on! Tôi đi kiểu nào cũng thấy đỏ thua trù khi đen đi nhầm, hjj.

phovangemhn
17-01-2011, 09:48 AM
Bác nào biết thì chỉ giúp nhé...

xuan2009
17-01-2011, 03:30 PM
Có Bác nào biết thế này giải ntn thì chỉ cho tôi, xin chân thành cảm on! Tôi đi kiểu nào cũng thấy đỏ thua trù khi đen đi nhầm, hjj.

Lời giải: Theo sách TÀU
- 1/ chính giải:
1. Pt-5 P9-8(1) 2. Bt-2(2) X6.5 3. P2-5 P8-5(3) 4. Bt-4 X6/6(4) 5. B2-3 X6-7(5) 6. Pt.5(6) X7.4 (7) 7. Ps-7(8) X7.1(9) 8. B5.1 X7/1 9. B5.1 X7/1 10. B5.1 X7/1 11. B5-6 X7-4 12. X2-4 Tg6-5 13. X4.1 X4-5 14. Tg5-4 B4-3 15. X4-7 X5/1 16. B1.1 X5.7 17. Tg4.1 X5/4 18. X7.1 X5-6 19. X7-4 X6-9 20. X4-5 Tg5-4 21. Tg4-5 X9-4 HÒA

- 2/ Chú thích: (Các biến)

- (1) Nếu Đen sai lầm: 1. …… X6-1 Thì
1. …… X6-1 2. X2-4 P9-6 3. P2-4 P6-5 4. P4-5 P5-6 5. Pt-4 P6-5 6. P4-9 P5-6 7. Bt-2 …
Đến đây Đen có 2 PA sau:

-1A/ 7. …. B4-5
-1B/ 7. …. B3.1

Xét:

Nếu -1A/ 7. …. B4-5 thì:
7. …. B4-5 8. Tg5.1 X1-5 9. X4.7 X5-6 10. B2-3 ĐÕ THẮNG

Nếu -1B/ 7. …… B3.1 thì:

7. …… B3.1 8. Bt.1 Tg6.1 9. B2-3 ĐÕ THẮNG

- (2) Nếu Đỏ sai lầm 2. P2-7 Thì

2. P2-7 X6.5 3. P5/1 X6.1 COLOR="Red"]4[/COLOR]. P5.1 B4-5 5. Tg5-6 X6/5 6. P7-6 P8-4 7. P5-6 B5-4 8. Tg6-5 B4.1 9. Tg5.1 X6.5 10. Tg5.1 P4-5 ĐEN THẮNG.

- (3) Nếu Đen sai lầm 3. ….. B3.1 Thì:

3. ……. B3.1 4. Bt.1 Tg6.1 5. B2-3 Tg6.1 6. X2.7 ĐÕ THẮNG .(Còn nữa)
Phần này hơi dài vì đã nhiều biến, lại nhiều biến trong biến nữa, tôi sẽ từ từ viết ra. Cảm thông bạn nhá, tuổi già, bệnh tật nữa, nhưng ham vui.
Có gì sai sót mong các bạn góp ý và thông cảm. CHÀO.

hyh
17-01-2011, 10:25 PM
Bác Xuân nhiều tuổi mà rất nhiệt tình với diễn đàn.
Vẫn biết diễn đàn luôn có những thành viên mở mồm ra là chửi bất kể người bị chửi là ai nên bác Xuân hay viết 1 câu cuối rất khiêm nhường cuối bài.
Cá nhân tôi lúc đầu đọc câu viết đấy hiểu ngay ý của bác, nhưng đọc nhiều quá thì thấy gờn gợn, câu này làm người ít vào diễn đàn sẽ hiểu lầm diễn đàn này nhiều người vô học nên bác Xuân bao giờ cũng phải viết câu ấy.
Theo ý kiến cá nhân tôi, bác Xuân nên bỏ câu này đi, sau này ai làm mếch lòng bác thì bác cứ lờ tít đi là được, sẽ có em đứng ra chửi lại thay bác.
Trên đây là ý kiến cá nhân, mong các bạn góp ý và thông cảm. Chào

phovangemhn
17-01-2011, 10:41 PM
Rat cam?on, Bt-2 (dung' la hay) con bien' thi co' rat la nhju, xin loj moj ng toj dung dt nen vjet ko co dau'. Thank!

phovangemhn
17-01-2011, 10:46 PM
co' vây mà ko bjét, dung la xem jôj mój tháy hay. Vô cung cam?on!

xuan2009
22-01-2011, 08:31 PM
Tiếp tục #5 với biễn 4 tại nước thứ 4:

CỬU LIÊN HOÀN ( 九 连 环 )

1. Pt-5 P9-8 2. Bt-2 X6.5 3. P2-5 P8-5 4. Bt-4 Đến đây ngoài nước chính giải ĐEN cón 2 biến sau:

- A/ 4. ….. Tg6-5
- B/ 4. ….. Tg6.1

Xét:

- PA: - A/ 4. ……. Tg6-5 ( Nếu ĐEN sai lầm ) thì:

4. ……. Tg6-5 5. B2-3 Tg5-4 6. X2.9 Tg4.1 7. B4-5 Tg4-5 8. Pt.5 Tg5-4 (A 1) 9. Ps-7 X6-7 10. P7/1 X7/1 11. X2/8 X7-5 12. Tg5-4 B4.1 13. Tg4.1 X5/4 14. X2.4 B4-3 15. Bt-4 X5-6 16. Tg4-5 X6-5 17. Tg5-4 Tg4/1 18. X2-7 ĐỎ THẮNG

- Nếu (A 1) 8. …… X6.1 thì:

8. …… X6.1 9. Ps-7 X6/2 10. X2/8 X6-5 11. Tg5-4 X5-6 12. X2-4 X6-9 ĐỎ THẮNG

- PA: - B/ 4. ….. Tg6.1 ( Nếu ĐEN sai lầm ) thì:

4. …. Tg6.1 5. Pt.5 Tg6-5 (B1) 6. X2.6 X6.1 (B2) 7. Ps-7 X6/2 8. X2-5 X6-9 (B3) 9. P7/1 X9.2 10. P5-1 Tg5-4 11. P1.1 Tg4.1 12. X5-6 Tg4-5 13. X6-7 ĐỎ THẮNG

- Nếu (B1) 5. ……. X6.1 thì:

5. ……. X6.1 6. Ps-7 X6/2 7. B2-3 Tg6-5 8. X2.1 X6-7 9. P7/1 X7-5 10. Tg5-4 B4.1 ĐỎ THẮNG

- Nếu (B2) 6. …… B3.1 thì:

6. …… B3.1 7. Pt-1 X6-5 8. X2-5 Tg5-6 9. X5-4 Tg6-5 10. Tg5-4 B4-5 11. P1.1 Tg5/1 12. X4.3 ĐỎ THẮNG

- Nếu (B3) 8. …. … X6.1 thì:

8. …. … X6.1 9. P7/1 X6-5 10. Tg5-4 B4-5 11. P5-1 Tg5-4 12. X5-4 X5/1 13. P1.1 Tg4/1 14. X4.3 X5/6 15. P1.1 ĐỎ THẮNG
(còn nữa)

- Phần các biến này nhiều quá nên tôi sẽ lần lượt viết ra, mong các bạn thông cảm.
- Vì cách giải của TÀU và theo dân gian nên có chổ nào chưa đúng với luật mình mong các bạn góp ý rồi chúng ta cùng bàn luận.
CHÀO.

thuantvtpcpy
28-01-2011, 05:02 PM
Cờ này đỏ đi trước có 3 nước là thắng rồi mà các bác giải gì mà dài dòng thế. Đầu tiên cứ đưa hai pháo đỏ lần lượt vào chiếu cho xe xanh ăn xuống rồi sau đó xe đỏ đưa xuống chiếu là cờ xanh bí!

xuan2009
28-01-2011, 08:55 PM
Cờ này đỏ đi trước có 3 nước là thắng rồi mà các bác giải gì mà dài dòng thế. Đầu tiên cứ đưa hai pháo đỏ lần lượt vào chiếu cho xe xanh ăn xuống rồi sau đó xe đỏ đưa xuống chiếu là cờ xanh bí!

Thấy bạn nói: “ quá dễ ”. Tôi “bắt chước” đánh như bạn thì bị như sau:

1. Pt-4 X6.5 2. P2-4 X6-5 3. Tg5-4 X5.2 4. Tg4-5 B4-5 5. Tg5-4 B5-6 6. Tg4-5 B6-5 7. Tg5.1 P9-5 ĐỎ THUA

5k3/4P3P/5r2c/9/9/6P2/4P3P/7C1/2pp3C1/4K2R1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Cxz4R6x5C2z4R6z5K5z4R5x2K4z5P4z5K5z4P5z6K4z5P6z5K5x1C9z5~a06n14n18b24c27n52n59n63j71g75g76j80h86i89~&StartPos=0

CHÀO.

salamader
29-01-2011, 11:11 AM
ai có phần mềm thi pót lên xem với. coi thế ko hiểu tới :(.

Mã Tử
29-01-2011, 11:14 AM
Cờ này đỏ đi trước có 3 nước là thắng rồi mà các bác giải gì mà dài dòng thế. Đầu tiên cứ đưa hai pháo đỏ lần lượt vào chiếu cho xe xanh ăn xuống rồi sau đó xe đỏ đưa xuống chiếu là cờ xanh bí!

Hic, đúng là đánh một mình. Người ta ăn một pháo thôi chứ mắc gì phải ăn cả hai?

À, ván anh Xuân cho xem ở trên nước bỏ xe là "tuyệt sát", đáng học hỏi. Cảm ơn anh nhiều.

Mã Tử
29-01-2011, 12:06 PM
Em dùng Cyclone phân tích bàn cờ thế này, thấy số lượng ván hòa nhiều. Có ván đi khá chính xác với chính giải như anh Xuân post ở trên(có thay đổi thứ tự vài nước như X6.6 bắt pháo đầu của đỏ hăm bí trước rồi mới bình pháo 8 bắt xe đỏ, sau đó đỏ pháo 2 bình 5 giống chính giải). Em nghĩ nếu cả hai đi chính xác thì ván cờ sẽ hòa, còn các biến khác chủ yếu là do sai lầm của một bên.

tieuphong251
11-02-2011, 03:03 PM
các bác làm ơn chỉ dùm tiểu đệ nước thứ 6, pháo tiên vướng chốt thì sao tiến 5 được hơi khó hiểu

thanhtants
17-03-2011, 10:20 AM
Cờ này đỏ đi trước có 3 nước là thắng rồi mà các bác giải gì mà dài dòng thế. Đầu tiên cứ đưa hai pháo đỏ lần lượt vào chiếu cho xe xanh ăn xuống rồi sau đó xe đỏ đưa xuống chiếu là cờ xanh bí!
=D>
Đánh như vậy thì còn gì gọi là "Thập đại danh cuộc nữa"

auduongcongtu
21-03-2011, 06:31 PM
đây là ván trong tinh hoa giang hồ thế chiến.các bạn mua sách về tham khảo

NamKTS_37
07-04-2011, 02:22 AM
vào pháo họ đánh pháo vào pháo nữa chiếu họ ra xe chặn cọn xe.nếu xe ăn thì họ vào tốt chiếu > pháo vào chiếu nữa là đỏ tiêu đời .ông thuantvtpcpy cẩn thận lại mất tiền oan nhé cờ thế không dễ ăn đâu ...

hc0204
13-04-2011, 08:30 PM
Gui Thuantvtpcpy:
Neu danh nhu ban thi xuong bao nhieu tien cho du?