PDA

View Full Version : Kỳ đài Đất Việt - 22.12.2010namdeptrai18
23-12-2010, 06:38 PM
Kỳ đài Đất Việt - 9h thứ tư 22.12.2010
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet22-12-2010-1.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet22-12-20102.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet22-12-20103.jpg
Trần Văn Thành -tiên thắng- Nguyễn Phụ Xuân
http://languages.services.officelive.com/Documents/ChineseChess3.swf?MoveList=C2z5H8x7H2x3R9x1R1z2C8y1H8x9P1x1R9x1H2x1R9z6E7x5R6x6C2y1R2x7A4x5R6z8C2x6R8y5H7y8C5x4R1z2R8z6R2x4C5y2P9x1A6x5R2z5K5z6H8x6R2y2P7x1P3x1C8z7P3x1H6x5E3x1H1x2P3z4H5y7R2x1R5y1H3x2H2y3P4x1R5x1P4x1A5x6R2z7A6x5R7x1C7y1H2y4R5y1H4x3H7x6R6x3C7z6H9y7R9z7H3y4H6x5H4x5R7x6E7x5C6z8E1y3K5z6C5x2H5y4R7y3R7y3H7x6C8x4H5y3R7y1C5y1R7z2K6z5C8x4H3x1R2x6A5y6C8z1H1x3C1x1H3x2K6x1H6x4~&StartPos=89&RedFirst=True

scholes
23-12-2010, 06:49 PM
Theo mình biết thì đây không phải là uyên ương pháo mà là qui bối pháo, 1 trong những thế trận ưa thích của Kim Mao sư vương

namdeptrai18
23-12-2010, 06:55 PM
Theo mình biết thì đây không phải là uyên ương pháo mà là qui bối pháo, 1 trong những thế trận ưa thích của Kim Mao sư vương
Đã sửa chữa, thanks bạn scholes nhiều.