PDA

View Full Version : Dịch thơ Trung QuốcAlent_Tab
22-04-2013, 02:32 PM
bài thơ này tìm được trên mạng nguyên bản tiếng Trung

红靣多淫水
长眉户多毛
折腰眞巨穴
长足不知劳

Phiên âm tiếng Hán Việt

Hồng diện đa dâm thủy
Trường mi hộ tố mao
Chiết yêu chân cự huyệt
Trường túc bất tri lao

Google dịch thành


Mặt đỏ (thì) nhiều nước dâm
Lông-mài dài (thì) cửa* nhiều lông
Eo thon (thì) rõ-ràng lỗ lớn
Chân dài (thì) không biết mệt


Chuyển thành thơ thất ngôn tứ tuyệt

Má hồng chan-chứa nước tình-iêu
Mày rậm cửa hang cỏ mọc nhiều
Lưng ong thẳng lối bồng-lai động
Đùi rộng thuyền ai mặc sức chèo


Thơ lục bát như vầy:


cô kia má đỏ hồng-hồng,
Nước ** tát mấy gầu-sòng cho vơi
con gái mà có mi dài,
Lông ** đốt được một vài thúng tro
Con gái lưng thắt tò-vò,
** kia có thể chở đò sang ngang
Con gái chân sếu chân giang,
Một đêm chị chấp cả làng thanh niên


ST