PDA

View Full Version : Kỳ đài Đất Việt - 05.01.2011 Nguyễn Hoàng Yến -tiên thắng- Trần Văn Thànhnamdeptrai18
14-01-2011, 11:11 PM
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/CopyofDatViet5-1-2011-.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/CopyofDatViet5-1-2011-2.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/CopyofDatViet5-1-2011-3.jpg
Nguyễn Hoàng Yến -tiên thắng- Trần Văn Thành
http://languages.services.officelive.com/Documents/ChineseChess3.swf?MoveList=C2z5H8x7H2x3R9z8R1z2P7x1R2x6H2x3P7x1E7x5H8x7R1x1R2z3R8z7R9x1C8x2R9z6P3x1P3x1P3x1P3x1C8y3P5x1C8z3P5x1P5x1H7x5H7x5C5x3C3z5H5x7R7x3P3x1H5x3C8z5C2x2Cxx3A4x5P3z4Hxx5H7x5C2z4H3x5R1z2C5x2R2x4C5x3E3x5Hyx6R2z5A6x5~&StartPos=51&RedFirst=True