PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 13Gió
27-04-2013, 09:59 AM
TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 12


Bùi Chu Nhật Triều tiên bại Nguyễn Tiến Huy

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/27/09/46/762515755_838155326_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/762515755)
Nguyễn Tiến Huy (đài chủ) vs Bùi Chu Nhật Triều (công đài)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/27/09/46/762516124_1581391180_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/762516124)


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/27/09/46/762516470_368047463_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/762516470)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/27/09/46/762516838_870725484_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/762516838)
Bình luận kỳ đài: Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Hoàng Lâm


"1. P7+1 C8.3 2. E7+5 H8+7 3. H8+7 R9.8 4. H7+8 E3+5 5. H2+1 H2+4 6. A6+5 C2+2 7. R9.6 R1.2 8. H8-9 C2.1 9. R6+8 C1+3 10. R1+1 C1+2 11. R6-7 R8+7 12. C8.2 R2+9 13. A5-6 R2-1 14. K5+1 C1-1 15. C2-1 C3.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="30">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bấm F5 để cập nhật!

Gió
27-04-2013, 10:59 AM
Chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Tiến Huy giữ vững ngôi đài chủ lần thứ 4 :hoa2:hoa2:hoa2

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/27/09/58/762534228_1278844305_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/762534228)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/27/09/58/762534538_1174391225_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/762534538)