PDA

View Full Version : Biên xe liên chiauduongcongtu
15-01-2011, 03:36 PM
Đây là đỉnh cao của cờ thế giang hồ.Hơn 550 năm về trước trên đỉnh Quang Minh, Âu Dương tiên sinh của Bạch Đà Sơn đã có dịp so cờ cùng với Trương Chân Nhân của phái Võ Đang và đã cho ra thế cờ này.....
Mọi người nên xem cho kỹ và tìm ra lời giải....

Kì vương
30-01-2011, 09:29 PM
The0 kì vương Cờ đỏ đi trước cờ đỏ thắng !
1.xe1 wa cản tượng bắt mã
2.xe2 ăn pháo .
3.tốt ăn sỉ . Chiếu tướng
4.x1 wa chiếu cái nữa là bí ! Nhưng nếu x1 bị mã địch ăn thì dùng x2 chiếu !0k
có gì ko đúng xin pạn chỉ gjáo thêm !

kymoc
30-01-2011, 09:42 PM
The0 kì vương Cờ đỏ đi trước cờ đỏ thắng !
1.xe1 wa cản tượng bắt mã
2.xe2 ăn pháo .
3.tốt ăn sỉ . Chiếu tướng
4.x1 wa chiếu cái nữa là bí ! Nhưng nếu x1 bị mã địch ăn thì dùng x2 chiếu !0k
có gì ko đúng xin pạn chỉ gjáo thêm !

Nếu kỳ Vương đi thế thì toi à?
1.xe 1 mà qua cản tượng bắt mã thì đâm tốt chiếu lão cũng toi
2.Tiền tốt bình 4 chiếu thì lão đi đâu? nếu ăn xe về thì xe 1 tiến 1 toi luôn :))

Kì vương
30-01-2011, 10:39 PM
Ch0 đi laj pan ơi
1.ch0 mình kéo pháo ngan tướng đỏ
rồi mới đánh gjóng lúc nãy !0k

hyh
30-01-2011, 10:53 PM
Ch0 đi laj pan ơi
1.ch0 mình kéo pháo ngan tướng đỏ
rồi mới đánh gjóng lúc nãy !0k
Đúng là vua cờ, phá cờ thế đệ nhất thiên hạ.
Không thấy bác Xuân vào mạch bài này chỉ giáo nhỉ?

nam_duong_phong
31-01-2011, 01:01 AM
Ch0 đi laj pan ơi
1.ch0 mình kéo pháo ngan tướng đỏ
rồi mới đánh gjóng lúc nãy !0k

Nếu bạn đi P2/4 thì B5.1 hay X1-4, Đỏ vẫn hết mà

xuan2009
31-01-2011, 08:47 AM
Theo tôi mấy nước đi ban đầu của thế cờ này như sau:

1. Xt.2 S5/6 2. P2.5 S6.5 3. P2/8 S5/6 4. P2-9 Bs-4 5. Xt-4 M4/6 6. B4.1 Tg5-6 7. X1-6
Đến đây ĐEN có 2 cách đi sau:

- A/ 7. ….B4.1
- B/ 7. ….B5-4

4k4/P2haP3/4c3R/p7R/2e6/7C1/8P/4p4/r3p4/3K5 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Rxx2A5y6C2x5A6x5C2y8A5y6C2z9Pyz4Rxz4H4y6P4x1K5z6R1z6~a05n10d13f14n15c23i27g28i36e39j53n63g68b73g77h85~&StartPos=0
Vì bận quá, chắc chưa có thời gian ngồi giải. Các bạn thông cảm. Mời các bạn cứ tiếp tục. Tôi sẽ tiếp tục lúc rảnh.


CHÚC NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG.
CHÀO.

hyh
31-01-2011, 02:26 PM
7... B5-4
8. Tg-5 Bs-5
8. X6-5 B5.1
9. P9-5

xuan2009
31-01-2011, 03:08 PM
7... B5-4
8. Tg-5 Bs-5
8. X6-5 B5.1
9. P9-5

Đến nước 8. X6-5 ĐEN sẽ không B5.1 mà sẽ B1.1 cờ sẽ còn nhiều phức tạp. CHÀO.

nhangnho
31-01-2011, 04:33 PM
Bạn Vua Cờ có học siêu sư phụ cờ thế nào không đấy mà giải cờ thế nhanh và chính xác thế, giới thiệu cho mọi người biết với, kiếm $$$ là đây chứ đâu:-*

xuan2009
31-01-2011, 08:31 PM
Biên xe liên chi
Theo tôi ván cờ này ĐEN THẮNG. Tuy nhiên vì quá bận nên không viết các biến và cũng chưa kiểm tra thật kỷ càng. Nên rất mong các bạn cho ý kiến phản biện.
1. Xt.2 S5/6 2. P2.5 S6.5 3. P2/8 S5/6 4. P2-9 Bs-4 5. Xt-4 M4/6 6. B4.1 Tg5-6 7. X1-6 B5-4 8. Tg6-5 Bs-5 9. X6-5 B1.1 10. B1.1 B1.1 11. B1.1 B1.1 12. B9-8 B1.1 13. P9-7 B1-2 14. P7-9 B2-3 15. B1-2 B4-5 16. Tg5-6 B3-4 17. X5.1 B4.1 ĐEN THẮNG.

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Rxx2A5y6C2x5A6x5C2y8A5y6C2z9Pyz4Rxz4H4y6P4x1K5z6R1z6P5z4K6z5Pyz5R6z5P1x1P1x1P1x1P1x1P1x1P9z8P1x1C9z7P1z2C7z9P2z3P1z2P4z5K5z6P3z4R5x1P4x1~a05n10d13f14n15c23i27g28i36e39j53n63g68b73g77h85~&StartPos=0&RedFirst=True
Xin lỗi và cảm ơn.

CHÚC NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG.
CHÀO.

nhangnho
01-02-2011, 11:29 AM
Biên xe liên chi
Theo tôi ván cờ này ĐEN THẮNG. Tuy nhiên vì quá bận nên không viết các biến và cũng chưa kiểm tra thật kỷ càng. Nên rất mong các bạn cho ý kiến phản biện.
1. Xt.2 S5/6 2. P2.5 S6.5 3. P2/8 S5/6 4. P2-9 Bs-4 5. Xt-4 M4/6 6. B4.1 Tg5-6 7. X1-6 B5-4 8. Tg6-5 Bs-5 9. X6-5 B1.1 10. B1.1 B1.1 11. B1.1 B1.1 12. B9-8 B1.1 13. P9-7 B1-2 14. P7-9 B2-3 15. B1-2 B4-5 16. Tg5-6 B3-4 17. X5.1 B4.1 ĐEN THẮNG.

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Rxx2A5y6C2x5A6x5C2y8A5y6C2z9Pyz4Rxz4H4y6P4x1K5z6R1z6P5z4K6z5Pyz5R6z5P1x1P1x1P1x1P1x1P1x1P9z8P1x1C9z7P1z2C7z9P2z3P1z2P4z5K5z6P3z4R5x1P4x1~a05n10d13f14n15c23i27g28i36e39j53n63g68b73g77h85~&StartPos=0&RedFirst=True
Xin lỗi và cảm ơn.

CHÚC NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG.
CHÀO.

Cảm ơn bác đã cho lời giải, giả sử bên đỏ không chạy pháo qua lại mà đi tốt một mạch cản mặt tướng thì đen đi tiếp thế nào bác nhỉ?
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Rxx2A5y6C2x5A6x5C2y8A5y6C2z9Pyz4Rxz4H4y6P4x1K5z6R1z6P5z4K6z5Pyz5R6z5P1x1P1x1P1x1P1x1P1x1P1z2P1x1P2z3P1x1P3z4~a05n10d13f14n15c23i27g28i36e39j53n63g68b73g77h85~&StartPos=0&RedFirst=True

xuan2009
01-02-2011, 02:27 PM
Cảm ôn bạn! Để rảnh kiểm tra có lẽ HÒA. CHÀO.

Minh Ngọc
02-02-2011, 12:14 AM
Thế cờ này đỏ đi trước hòa.
Diễn biến như sau:

1.Xt.3 S5/6
2.P2.5 S6.5
3.P2/8 (1) S5/6
4.P2-9 B5s-4
5.B4.1 (2) M4/6
6.Xt-4 Tg-6
7.X1-6 B4.1(3)
8.X6/5 B5-4
9.Tg.1 Tg.1
10.B1.1 P5-7
11.B1.1 P7/1
12.B1-2 V3/1

(Hòa).

Minh Ngọc
02-02-2011, 12:29 AM
Bình chú:

(1) Nếu nước này đỏ chơi:

3.B4.1 Tg-6
4.P2/8 Tg.1
5.Xs-4 P5-6
6. P2-9 B5s-4
7.X1/1 Tg/1
8.X4.1 Tg-5
9.X1.1 S5/6
10.X4-6 B5.1

(Xanh thắng, đỏ thua).


(2)Nếu nước này đỏ chơi:
5.Xs-6 P5-4
6. B4.1 M4/6
7.X1-4 Tg.1
8.X4/1 Tg/1
(Xanh thắng, đỏ thua).

Hoặc chơi:
5.B4-5 Tg.1
6.Xt/1 Tg/1
7.Xt-6 P5-4
8.X6/1 B5.1
(Xanh thắng, đỏ thua).


(3)Nếu nước này xanh chơi:

7. B5-4
8.Tg-5 B4s-5
9.X6-5 B1.1 (4)
10.B1.1 B1.1
11.B1.1 B1.1
12.B1-2 B1.1
13.B2-3(5) B1.1
14.B3-4 B1-2
15.B4.1 B2-3
16.Tg-4 B5.1
17.B4.1 B3.1
18.X5-3 Tg-5
19.B4.1 Tg-6
20.B4-5
(Đỏ thắng).

Minh Ngọc
02-02-2011, 12:29 AM
(4) Nếu xanh chơi:
9. B5.1
10.P9-5 B4-5
11.Tg -6
(Đỏ thắng).

(5). Nếu đỏ chạy pháo thì sẽ thua như biến đã được phân tích.

Có gì thiếu sót mong anh em chỉ giáo giúp.

tranquang
11-02-2011, 09:53 PM
quá đơn giản. đỏ đi trước
1/ x1 tiến 2; s5 thoái 6
2/ p2 bình 5; p5 bình 4
3/ x1 bình 5; tg5 bình 6
4/ x1 bình 4; bí

castle3010
12-02-2011, 03:39 PM
Cờ thế mà hòa em thấy phức tạp nhất híc. quá nhiều biến!

xuan2009
20-02-2011, 05:33 PM
Biên xe liên chi
Hôm nay xem lại ván cờ này. Tôi vẫn thích cái biến 7. …. B5-4 nên thẩm lại biến này. Xuất hiện một rừng biến tuy nhiên vẫn HÒA. Tôi xin đưa ra cách giải của mình, tất nhiên sẽ vẩn sót nên mong các anh em góp ý, cùng luận bàn cho hoàn thiện.

- LỜI GIẢI: ( Chỉ xét theo biến 7. …. B5-4 )

1. Xt.2 S5/6 2. P2.5 S6.5 3. P2/8 S5/6 4. P2-9 Bs-4 5. Xt-4 M4/6 6. B4.1 Tg5-6 7. X1-6 B5-4 8. Tg6-5 Bs-5 9. X6-5 B1.1 10. B1.1 B1.1 11. B1.1 B1.1 12. B1-2 B1.1 13. B2-3 B1.1 14. B3-4
Đến đây XANH (HẬU) CÒ 2 CÁCH ĐI SAU:

- 1/ 14. …. B5.1
- 2/ 14. …. B1-2

- XÉT - 1/ 14. …. B5.1
14. …. B5.1 15. Tg5-4 P5-2 16. X5-8 P2-3 (1) 17. X8-6 Tg6-5 18. B4.1 B1-2 19. B4.1 P3-1 20. X6-5 Tg5-4 21. X5-9 B2.1 22. B4.1 Tg4-5 23. X9-5 Tg5-4 24. X5-9 Tg4-5 25. X9-5 Tg5-4 HÒA.

- CHÚ THÍCH:
- (1) Nếu XANH (HẬU) chơi 16. …. P2-6 thì:
16. ……. P2-6 17. B4-3 Tg6-5 18. X8-5 P6-5 19. B3.1 Tg5-4 20. X5-6 Tg4-5 21. X6-5 B1-2 22. B3.1 Tg5-4 23. X5-6 Tg4-5 24. X6-5 B2-3 25. B3-4 B3.1 26. B4-5 T3/5 27. X5.1 Tg5-4 28. X5-6 Tg4-5 29. X6/6 B5-4 30. Tg4.1 B4-5 31. Tg4.1 HÒA (Xem biến (1) nước biến 16b. C2.6 Bàn cờ flash)

- Còn nếu XANH (HẬU) sai lầm chơi chơi 16. …. P2-1 thì:
16. ….. P2-1 17. X8.3 Tg6.1 18. X8-5 P1-6 19. B4-3 B1-2 20. B3.1 B2-3 21. B3.1 P6.6 22. X5/4 T3/1 23. X5.2 Tg6/1 24. B3-4 B4.1 25. X5/6 B3-4 26. X5.7 Bt-5 27. Tg4.1 B4-5 28. Tg4-5 ĐỎ THẮNG (Xem biến (1) nước biến 16b. C2.1 Bàn cờ flash)


FEN: 4k4/P2haP3/4c3R/p7R/2e6/7C1/8P/4p4/r3p4/3K5

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Rxx2A5y6C2x5A6x5C2y8A5y6C2z9Pyz4Rxz4H4y6P4x1K5z6R1z6P5z4K6z5Pyz5R6z5P1x1P1x1P1x1P1x1P1x1P1z2P1x1P2z3P1x1P3z4P5x1K5z4C5z2R5z8C2z3R8z6K6z5P4x1P1z2P4x1C3z1R6z5K5z4R5z9P2x1P4x1K4z5R9z5K5z4R5z9K4z5R9z5K5z4~a05n10d13f14n15c23i27g28i36e39j53n63g68b73g77h85~16b.C2.6P4.3K6.5R8.5C6.5P3%2B1K5.4R5.6K4.5R6.5P1.2P3%2B1K5.4R5.6K4.5R6.5P2.3P3.4P3%2B1P4.5E3-5R5%2B1K5.4R5.6K4.5R6-6P5.4K4%2B1P4.5K4%2B1%2FC2.1R8%2B3K6%2B1R8.5C1.6P4.3P1.2P3%2B1P2.3P3%2B1C6%2B6R5-4E3-1R5%2B2K6-1P3.4P4%2B1R5-6P3.4R5%2B7P%2B.5K4%2B1P4.5K4.5&StartPos=0&RedFirst=True

Vì mắc chút việc nên mai sẽ tiếp với biến - 2/ 14. …. B1-2
Mong các bạn góp ý. CHÀO.

xuan2009
21-02-2011, 05:35 PM
TIẾP
1. Xt.2 S5/6 2. P2.5 S6.5 3. P2/8 S5/6 4. P2-9 Bs-4 5. Xt-4 M4/6 6. B4.1 Tg5-6 7. X1-6 B5-4 8. Tg6-5 Bs-5 9. X6-5 B1.1 10. B1.1 B1.1 11. B1.1 B1.1 12. B1-2 B1.1 13. B2-3 B1.1 14. B3-4 B1-2

- XÉT - 2/ 14. …. B1-2
Đến đây ĐỎ có 2 cách đi sau:
+ 1/ 15. Tg5-4
+ 2/ 15. B4.1

+ XÉT - 1/ 15. Tg5-4
15. Tg5-4 P5-6 16. B4-3 B5-6 17. Tg4-5 B6.1 18. B3.1 B2-3 19. B3.1 B4-5 20. X5/5 B6-5 21. Tg5.1 P6-2 22. B3-4 P2.4 23. B9-8 P2-3 HÒA

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Rxx2A5y6C2x5A6x5C2y8A5y6C2z9Pyz4Rxz4H4y6P4x1K5z6R1z6P5z4K6z5Pyz5R6z5P1x1P1x1P1x1P1x1P1x1P1z2P1x1P2z3P1x1P3z4P1z2K5z4C5z6P4z3P5z6K4z5P6x1P3x1P2z3P3x1P4z5R5y5P6z5K5x1C6z2P3z4C2x4P9z8C2z3~a05n10d13f14n15c23i27g28i36e39j53n63g68b73g77h85~&StartPos=0&RedFirst=True

Cho biến 15. Tg5-4 (K5.4)
- XÉT - 2/ 15. B4.1

Nêu ĐỎ sai lầm chơi 15. B4.1 thì:
15. …. B2.1 16. B4.1(1) P5-1 17. X5-9(2) B4-5 18. Tg5-4 Bs-6 19. B4.1 Tg6.1 20. X9-4 P1-6 21. X4.1 Tg6.1 22. B9-8 B6.1 ĐỎ THUA

-CHÚ THÍCH:

- (1) Nếu: 16. Tg5-4 thì:
16. Tg5-4 B5-6 17. X5/6 B2-3 18. X5-7 B4-5 ĐỎ THUA ( Xem biến (1) nước biến 16. K5.4 Bàn cờ flash bên dưới )

- (2) Nếu: 17. B4.1 thì:
17. B4.1 Tg6.1 18. X5-4 Tg6-5 19. X4-9 B2-3 20. Tg5-4 B4-5 21. B9-8 B3-4 22. B8-7 B4-5 ĐỎ THUA ( Xem biến (2) nước biến 17r. P4+1 Bàn cờ flash bên dưới )

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=Rxx2A5y6C2x5A6x5C2y8A5y6C2z9Pyz4Rxz4H4y6P4x1K5z6R1z6P5z4K6z5Pyz5R6z5P1x1P1x1P1x1P1x1P1x1P1z2P1x1P2z3P1x1P3z4P1z2P4x1P2x1P4x1C5z1R5z9P4z5K5z4Pyz6P4x1K6x1R9z4C1z6R4x1K6x1P9z8P6x1~a05n10d13f14n15c23i27g28i36e39j53n63g68b73g77h85~16r.K5.4P5.6R5-6P2.3R5.7P4.5%7C17r.P4%2B1K6%2B1R5.4K6.5R4.9P2.3K5.4P4.5P9.8P3.4P8.7P4.5&StartPos=0&RedFirst=True

Cho biến 15. B4.1(P4+1)
Mong các bạn góp ý, để cùng nhau giải quyết. CHÀO.

tranban_vkl
26-02-2011, 09:27 PM
do thua chac