PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng 09h00 T7 /27/04/2013banghuu
27-04-2013, 12:34 PM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /27/04/2013

Trần Thanh Tân (TPHCM) Tiên Bại Nguyễn Thanh Tùng (Đài Chủ)


http://i982.photobucket.com/albums/ae306/bang_huu/P1140412.jpg (http://s982.photobucket.com/user/bang_huu/media/P1140412.jpg.html)

Thế trận Thuận Pháo Trực Xa đối Hoành Xa

FORMAT WXF
GAME Nguyen Thanh Tan(vs)Nguyen Thanh Tung
TIME 1:15"; 46"
RED Nguyen Thanh Tan;;;
BLACK Nguyen Thanh Tung;;;
DATE 27-04-2013

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 R9+1
3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R9.4
5. H8+7 H2+3 6. P7+1 C2.1
7. R9.8 R4+5 8. H3+4 R4.3
9. H4+6 R3+1 10. H6+7 C1+4
11. C8+7 C5+4 12. A4+5 C1.3
13. E7+9 R3.1 14. R2+7 H7-5
15. C8.6 R-+2 16. C6-1 R+.4
17. K5.4 R4-6 18. R8+3 R4+5
19. R2.4 C5.6 20. R8+5 C3+3
21. K4+1 R1.3 22. R4.7 E7+5
23. R7.8 C6-5 24. R++1 R4.6
25. A5+4 R6.9 26. A4-5 R9.6
27. A5+4 R6.3 28. A4-5 C3-4
29. A5+6 R3.5 30. K4.5 H5+3
31. R--4 R5-1 32. R+-3 P3+1
33. R-.4 C6+4 34. R8-3 C3+2
35. R8.5 R5+1 36. R4.5 C3.5
37. E3+5 A6+5 38. R5.1 C6-2
39. R1.4 C6-1 40. R4+3 P1+1
41. R4.3 C6+4 42. R3.1 C6.4
43. R1-3 C4-6 44. R1.9 C4+4
45. R9.1 P1+1 46. R1+2 P1.2
47. K5.4 C4-4 48. P3+1 E5+7
49. R1.3 E3+5 50. R3-1 P2+1
51. R3.8 P2.3 52. R8+2 C4.3
53. A6-5 P5+1 54. R8+1 H3+4
55. R8-3 C3.4 56. R8.4 A5+4
57. K4-1 P+.4 58. R4.2 P4.5
59. E5-7 H4+3 60. R2.8 P-+1
61. R8+3 A4-5 62. R8.5 P3+1
63. R5.7 P-.4 64. R7.8 H3+4
65. E7+9 P3+1 66. R8-3 P4+1
67. R8.6 H4+2 68. E9+7 P3.2
69. R6+1 H2-1 70. R6.9 H1+3
71. R9-4 H3-5 72. R9+8 H5+7
73. A5+4 H7-8 74. A6+5 P2.3
75. R9-3 H8+7 76. R9.3 H7-5
77. R3.8 C4+2 78. R8+3 A5-4
79. R8-2 C4+3 80. R8.4 A4+5
81. R4-3 C4-3 82. R4+1 H5+3
83. K4+1 C4.6 84. K4-1 P5+1
85. K4+1 C6-2 86. R4+1 A5-4
}END


http://i982.photobucket.com/albums/ae306/bang_huu/P1140408.jpg (http://s982.photobucket.com/user/bang_huu/media/P1140408.jpg.html)
Tùng Phật Tử chiến thắng trả món nợ Phương Trang...

:suphu:suphu

trung_cadan
27-04-2013, 01:33 PM
Anh Tùng Phật Tổ có quả thuận pháo giang hồ quá , chúc mừng anh :) !!!