PDA

View Full Version : Tuyển chọn những ván cờ hay của các quán quân Trung Quốc:caoboi_ht87
29-04-2013, 12:25 AM
Các ván đấu đựơc lấy từ http://01xq.com/.

Các ván từ 1 đến 88 đang trong thời gian chỉnh sửa.

Ván 1. Hồng Trí tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:

9924/02/2010.


Ván 2.Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Triệu Quốc Vinh:

9925/02/2010.


Ván 3.Từ Thiên Hồng tiên bại Lữ Khâm:

9925/02/2010.


Ván 4.Hồng Trí tiên thắng Triệu Hâm Hâm:

9926/02/2010.


Ván 5.Lữ Khâm tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9926/02/2010.


Ván 6.Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Lữ Khâm:

9910/03/2010.


Ván 7.Lữ Khâm tiên bại Tưởng Xuyên:

9911/03/2010.


Ván 8.Triệu Hâm Hâm tiên bại Lữ Khâm:

9912/03/2010.


Ván 9.Triệu Hâm hâm tiên bại Hồng Trí:

9912/03/2010.


Ván 10.Hồng Trí tiên bại Liễu Đại Hoa:

9918/04/2010.

caoboi_ht87
29-04-2013, 12:39 PM
Ván 11.Đào Hán Minh tiên thắng Triệu Hâm Hâm.

9906/05/2010.


Ván 12.Hồng Trí tiên thắng Tôn Dũng Chinh:

9907/05/2010.


Ván 13.Vương Thiên Nhất tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9907/05/2010.


Ván 14.Tưởng Xuyên tiên thắng Đào Hán Minh:

9908/05/2010.


Ván 15.Vương Thiên Nhất tiên thắng Triệu Hâm Hâm:

9918/05/2010.


Ván 16.Tôn Dũng Chinh tiên bại Hồng Trí:

9918/05/2010.


Ván 17.Vương Thiên Nhất tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9924/05/2010.


Ván 18.Lữ Khâm tiên thắng Tưởng Xuyên:

9924/05/2010.


Ván 19.Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Tưởng Xuyên:

9930/05/2010.


Ván 20.Từ Thiên Hồng tiên bại Liễu Đại Hoa:

9908/06/2010.

zinzin86
29-04-2013, 09:41 PM
bạn ơi úp nhưng năm 2011-2012-2013 nữa đi nhé,cảm ơn bạn,xem rất hay!thanks.:saythank2

caoboi_ht87
29-04-2013, 09:57 PM
Ván 21.Liễu Đại Hoa tiên thắng Lữ Khâm:

9908/06/2010.


Ván 22.Lữ Khâm tiên thắng Từ Thiên Hồng:

9909/06/2010.


Ván 23.Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Vu Ấu Hoa:

9909/06/2010.


Ván 24.Triệu Quốc Vinh tiên bại Hồng Trí:

9909/06/2010.


Ván 25.Hồng Trí tiên thắng Vu Ấu Hoa:

9911/06/2010.


Ván 26.Liễu Đại Hoa tiên thắng Hồng Trí:

9912/06/2010.


Ván 27.Lữ Khâm tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9912/06/2010.


Ván 28.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Triệu Quốc Vinh.

9912/06/2010.


Ván 29.Đào Hán Minh tiên bại Lữ Khâm:

9920/08/2010.


Ván 30.Tuởng Xuyên tiên bại Triệu Quốc Vinh:

9920/08/2010.

caoboi_ht87
30-04-2013, 09:23 PM
Ván 31.Đào Hán Minh tiên bại Tưởng Xuyên:

9922/08/2010.


Ván 32.Liễu Đại Hoa tiên thắng Tuởng Xuyên:

9922/08/2010.


Ván 33.Lữ Khâm tiên bại Vuơng Thiên Nhất:

9915/09/2010.


Ván 34.Hồng Trí tiên bại Triệu Hâm Hâm:

9915/09/2010.


Ván 35.Lữ Khâm tiên bại Triệu Hâm Hâm:

9917/09/2010.


Ván 36.Hồng Trí tiên bại Tôn Dũng Chinh:

9920/10/2010.


Ván 37.Vuơng Thiên Nhất tiên bại Triệu Quốc Vinh:

9922/10/2010.


Ván 38.Tuởng Xuyên tiên thắng Triệu Quốc Vinh:

9923/10/2010.


Ván 39.Hồng Trí tiên thắng Liễu Đại Hoa:

9927/01/2011.


Ván 40.Vu Ấu Hoa tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:

9910/04/2011.

Tập Sự
30-04-2013, 10:45 PM
có thể down về xem offline được k bạn ? mình k có điều kiện lên net cả ngày nên k thể lúc nào cũng vào xem được :(

caoboi_ht87
30-04-2013, 11:26 PM
bạn ơi úp nhưng năm 2011-2012-2013 nữa đi nhé,cảm ơn bạn,xem rất hay!thanks.:saythank2

Mình sẽ cố gắng để úp cả những năm 2011-2012-2013 và những năm tiếp theo.Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm đến clb.Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe.

caoboi_ht87
30-04-2013, 11:32 PM
có thể down về xem offline được k bạn ? mình k có điều kiện lên net cả ngày nên k thể lúc nào cũng vào xem được :(

Nói thật với bạn kiến thức về máy tính của mình chưa thật sự tốt thế nên chưa làm đuợc việc yêu cầu.Hi vọng thời gian tới sẽ làm đuợc bằng cách offline để bạn có thể down về.Rất mong anh em nào trên diễn đàn biết thì giúp đỡ ban Tập Sự.Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe.

hong sinh
01-05-2013, 09:33 AM
Tuyệt vời, cảm ơn chủ thớt đã dụng công, up lên những ván cờ cho anh em tham khảo.

caoboi_ht87
04-05-2013, 12:21 AM
Ván 41.Lữ Khâm tiên bại Hồ Vinh Hoa:

9910/04/2011.


Ván 42.Hứa Ngân Xuyên tiên bại Liễu Đại Hoa:

9911/04/2011.


Ván 43.Hồng Trí tiên bại Hồ Vinh Hoa:

9913/04/2011.


Ván 44.Hồng Trí tiên thắng Liễu Đại Hoa:

9926/04/2011.


Ván 45.Triệu Hâm Hâm tiên bại Hồng Trí:

9927/04/2011.


Ván 46.Hồng Trí tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:

9907/05/2011.


Ván 47.Tôn Dũng Chinh tiên bại Vuơng Thiên Nhất:

9908/05/2011.


Ván 48.Hồng Trí tiên bại Triệu Hâm Hâm:

9918/05/2011.


Ván 49.Liễu Đại Hoa tiên thắng Vuơng Thiên Nhất:

9920/07/2011.


Ván 50.Từ Thiên Hồng tiên bại Hồng Trí:

9926/09/2011.

caoboi_ht87
19-05-2013, 12:28 PM
Ván 51.Triệu Quốc Vinh tiên thắng Tưởng Xuyên:

9927/09/2011.


Ván 52.Tưởng Xuyên tiên thắng Hồng Trí:

9928/09/2011.


Ván 53.Liễu Đại Hoa tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9929/09/2011.


Ván 54.Triệu Hâm Hâm tiên bại Lữ Khâm:

9929/09/2011.


Ván 55.Tôn Dũng Chinh tiên thắng Vương Thiên Nhất:

9909/10/2011.


Ván 56.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Lữ Khâm:

9909/10/2011.


Ván 57.Triệu Hâm Hâm tiên bại Tôn Dũng Chinh:

9910/10/2011.


Ván 58.Lữ Khâm tiên thắng Hồng Trí:

9912/10/2011.


Ván 59.Triệu Hâm Hâm tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9925/10/2011.


Ván 60.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Lữ Khâm:

9911/12/2011.

caoboi_ht87
09-06-2013, 12:29 AM
Ván 61.Tôn Dũng Chinh tiên bại Vương Thiên Nhất:

9920/03/2012.


Ván 62.Vương Thiên Nhất tiên bại Hồng Trí:

9927/04/2012.


Ván 63.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Hồng Trí:

9928/04/2012.


Ván 64.Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Lữ Khâm:

9921/05/2012.


Ván 65.Tưởng Xuyên tiên thắng Lữ Khâm:

9922/05/2012.


Ván 66.Triệu Hâm Hâm tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9922/05/2012.


Ván 67.Tôn Dũng Chinh tiên thắng Hồng Trí:

9906/06/2012.


Ván 68.Tôn Dũng Chinh tiên thắng Triệu Hâm Hâm:

9918/06/2012.


Ván 69.Hứa Ngân Xuyên tiên bại Lữ Khâm:

9918/06/2012.


Ván 70.Vương Thiên Nhất tiên bại Hồng Trí:

9915/07/2012.

caoboi_ht87
09-06-2013, 04:27 PM
Ván 71.Hồng Trí tiên thắng Tưởng Xuyên:

9920/09/2012.


Ván 72.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Lữ Khâm:

9923/09/2012.


Ván 73.Hồng Trí tiên bại Tôn Dũng Chinh:

9925/09/2012.


Ván 74.Triệu Hâm Hâm tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9918/10/2012.


Ván 75.Vương Thiên Nhất tiên thắng Hồng Trí:

9903/11/2012.


Ván 76.Hứa Ngân Xuyên tiên bại Hồng Trí:

9909/11/2012.


Ván 77.Vương Thiên Nhất tiên thắng Lữ Khâm:

9909/11/2012.


Ván 78.Lữ Khâm tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:

9930/11/2012.


Ván 79.Tưởng Xuyên tiên bại Hồng Trí:

9920/12/2012.


Ván 80.Hồng Trí tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:

9931/01/2013.

caoboi_ht87
17-06-2013, 11:11 PM
Ván 81.Tưởng Xuyên tiên thắng Lữ Khâm:

9901/02/2013.


Ván 82.Đào Hán Minh tiên thắng Lữ Khâm:

9920/04/2013.


Ván 83.Hồng Trí tiên bại Vương Thiên Nhất:

9920/04/2013.


Ván 84.Tưởng Xuyên tiên bại Vương Thiên Nhất:

9927/04/2013.


Ván 85.Tôn Dũng Chinh tiên thắng Tưởng Xuyên:


9909/05/2013.


Ván 86.Tưởng Xuyên tiên thắng Hồng Trí:

9922/05/2013.


Ván 87.Hồng Trí tiên bại Vương Thiên Nhất:

9931/05/2013.


Ván 88.Liễu Đại Hoa tiên bại Hứa Ngân Xuyên:

9924/07/2013.


Ván 89.Hồ Vinh Hoa tiên thắng Triệu Quốc Vinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com

26/08/2013.


Ván 90.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Lữ Khâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
13/09/2013.

caoboi_ht87
18-09-2013, 11:18 PM
Ván 91.Vương Thiên Nhất tiên bại Triệu Quốc Vinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967232489792425290725261938262717151031394800101555101655561615382627374757312309392232392923354645708256558070263415162925727534531619072935274837192949482928484928294948270869472919485850412526191445441444550544476665757353618261050873726755474508034555030042202620551557476042202115102101705058485057
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
15/09/2013.


Ván 92.Tôn Dũng Chinh tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
19272324666510227967000109086042083801616755727555476151383351553323757277755565758570828979224117134344131441601444504123208384858280822023605244455264236340506353504053634050635350404544828053634050635350405363405063535040698765675363405079747252445450405444405044545040545367573948578726256456252452622735805053438789355650567470565070504050472662726373726273534152294789862634866624233041232212194341
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
16/09/2013.


Ván 93.Triệu Hâm Hâm tiên bại Tôn Dũng Chinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
17/09/2013.


Ván 94.Tôn Dũng Chinh tiên thắng Lữ Khâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022666523241907030409080405060500050838056547276042694765643831727826256434311112025948636407152425472562412547342467557871111224545536020646457172121141621161624145444344152344453644224317100666618142242311240211324331101454552725555614154133813150411510
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
22/09/2013.


Ván 95.Lữ Khâm tiên bại Tôn Dũng Chinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102226256364797372827363828119273041170700100919816163536274474322435343616667486465191474554345707807087877694755472947774745651272147472427444667627357679656947374827797708787727352737277870101669662777708077708081420266630206
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
22/09/2013.


Ván 96.Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Hồng Trí:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910222625636479736254192700017353546627357071090866476947013135233137171364650858304153632042636572762335717459483717138376063554221425241426652526472947174754334767331274795859797312334132838073708085674725297075242306073325422423223241222175358580474659550747485747273948274748393555254655452926473726363717213117123948240236161222161222324627452527462545462702203141
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
25/09/2013.


Ván 97.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Tưởng Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042190780817967813109193041897931343948100217370304464502141916040506052212454434441636444525242324674645254654252948392425363414264742604254424132426170513432260732120728373800055948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
25/09/2013.


Ván 98.Tôn Dũng Chinh tiên thắng Vu Ấu Hoa:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022666523241907030409080405060500050838636465640565172765646755645438356042475754642947727826252425353870755567646779787578387862415752676652224122272266467875460647251202758506050728838485350515694743442836151635344445364450414465161325074555658413430729020949480906345406464858438359484666868566862225
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
25/09/2013.


Ván 99.Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Triệu Hâm Hâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022666523241907030409080405060500050838636465640565172765646755645438356042475754642947727826252425353870755567646779787578387862415752676652224122272266467875460647251202758506050728838485350515694743442836151635344445364450414465161325074555658413430729020949480906345406464858438359484666868566862225
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
09/11/2013.


Ván 100.Triệu Hâm Hâm tiên bại Tạ Tịnh:www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc.tlkd%3Fp%3D458724%23post458724
www.dpxq.com
10/11/2013.

caoboi_ht87
11-01-2014, 03:55 PM
Ván 101. Tưởng Xuyên tiên bại Tạ Tịnh :www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26256364174770621927204209191031796762548988546688587262585130414737807019140010515323242524122214103110270842247773103129472442734331435343707808276687436378385948876849596252273522295958525163612921352351576163573763333828
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2.tlkd
www.dpxq.com
15/11/2013.Ván 102. Hồ Vinh Hoa tiên bại Triệu Quốc Vinh :www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910221907232479756364172722140605204207157282757062701534304134538252474300305345303529471426091926071913072849484030485870624363284759483040273747664566355537576465668565668566556557076555075755151353156566456563575263534553125253346274
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2.tlkd
www.dpxq.com
02/12/2013.Ván 103. Đào Hán Minh tiên thắng Hồng Trí :www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022262563647973204219271213736322412735232435232425170713166665002047271626231120211103646563656254294772626555707439486261093941624725747669476167276776468685464407272101676326760322012155357679476930412241422441535041536140502757
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc.tlkd%3Fp%3D458724%23post458724
www.dpxq.com
23/12/2013.Ván 104. Vương Thiên Nhất tiên bại Hồng Trí :www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967232489792425190780810919813147433041438310023948708279752526175726364645313466650304675572525543221229470214193904057576123206050005838505030715348439190343153632121909847476461422364442244616121444256042575682615626413009044353262850410406528216765354761654531676827276741474454474752537530306562402858461535654757384835332372522144434030948391435545535273433090855583220836320126343733325133323594823285853123143450804
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc.tlkd%3Fp%3D458724%23post458724
www.dpxq.com
23/12/2013.Ván 105. Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Lữ Khâm :www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc.tlkd%3Fp%3D458660%23post458660
www.dpxq.com
24/12/2013.Ván 106. Tạ Tịnh tiên bại Triệu Hâm Hâm :www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
773770627967807066657282192723241713604229471002060512221363000139482425472570736303022309197374191323353736222669470121131574776755215136377774556382861517355689888666171674793738434416134445133345460300504163425152423446472547797733237747888947274857521223202747
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc.tlkd%3Fp%3D458660%23post458660
www.dpxq.com
24/12/2013.Ván 107. Liễu Đại Hoa tiên bại Triệu Hâm Hâm :www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
29476364776760427987706289798070797512142625102239480001192762747535726209397486675701511716504116267078252423243919242535251424262442242524204224236465191478584765866557676544144443446762221023835153838041508084532327391031844423434434312334362315361615343927436362726373726273232739234339274323273958561614342614442607394723294839292766652747
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2.tlkd
www.dpxq.com
26/12/2013.Ván 108.Vương Thiên Nhất tiên thắng Tạ Tịnh:www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262563647767724266654246192746451715451565646082271512426947100264630010152770516362423262525172090850417958805052627264897910165846505662611636797132426151415008184344515056504665366639486667654442431812645271215244212050521252434729474452202252642735021022821031824230413554645642465668493967645442314348374362594840504645687645756474756574646575647475657464657564747535747335657372656350516353415242305141535276645242413130116254112331302311303111233130424472524454
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2.tlkd
www.dpxq.com
26/01/2014.Ván 109.Hồng Trí tiên thắng Tưởng Xuyên:www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
796763642625706219278081898881217773232473632425636050418878727427481022172700100919121669472526272820426080101586854132191721812822818017373041224240303733805033231619232615182636505747691815464515176786573785843736483617373655373949483949483849393848394948386254787449393848394948385435554735277470303170104929101827464282195982814152867459581811313011103031748229498261
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2.tlkd
www.dpxq.com
26/01/2014.Ván 110.Vương Thiên Nhất tiên thắng Tôn Dũng Chinh:www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747724279677062666580701927102226250001273501313523313717147074142437334727624129471211091911212422412223153332150322032721032289887477886832312111223425243446675577575563575363755373758743446564444559484627191745552434732334442735645423261713355668602606135330411141
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2.tlkd
www.dpxq.com
27/01/2014.

james88
12-01-2014, 09:20 PM
Sao em xem mà toàn hinh con xe vậy, có ai biết ko chỉ dùm em với.. thanks nhiều

caoboi_ht87
12-01-2014, 09:37 PM
Bạn đừng dùng trình duyệt FireFox; bạn chuyển sang dùng Chrome, IE là xem được bình thường.

caoboi_ht87
18-05-2014, 08:55 PM
Ván 111.Liễu Đại Hoa tiên bại Vương Thiên Nhất:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
29471252192710220919001017132324666570827967726267752234131552428685344627464246394862428986242515132535756746062625060919091013777535452524807009294546656446476947636475254247483720428646475746565747564647572434707767555758374858784839787959487989495913174686777959587978585978795958797858598939293917272515784855364878868964653433304133438263434260421545635539195567594927474939473739497848
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D468630
www.dpxq.com
28/01/2014.


Ván 112.Liễu Đại Hoa tiên bại Triệu Hâm Hâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2947706226256364192762547967126277878070897972760908544627356465087865756746767978792042355462828783103183730010170742647975315273747073868510168584160647295244754582120777736366651214776714547454604269470636676636385948636184746131462764826646304174733836545636345654343654563634565434365456363473728260566623246564242547253424294731336667333664542425452544256766253748373646666846473948474568694525270825554939555469495424494324280816282939382926
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D468630
www.dpxq.com
10/05/2014.


Ván 113.Đào Hán Minh tiên bại Tưởng Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D468630
www.dpxq.com
10/05/2014.


Ván 114.Vương Thiên Nhất tiên thắng Tôn Dũng Chinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D468630
www.dpxq.com
11/05/2014.


Ván 115.Vương Thiên Nhất tiên bại Lữ Khâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967232489798070666510221907030409086042172722146755040506050005554362434743504169470503434414060728705027375056797456463736034344424342080624253633252628072636394846430636123233304130362632312621433307263141212433362614423224442042
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D468630
www.dpxq.com
17/05/2014.


Ván 116.Triệu Quốc Vinh tiên thắng Tưởng Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967232429072425072580814743304189791031434581517974515617165658190770823948838474343143344443644542604266657262254700100919826116122227126210190719276765645852646367626362526244846264846442641927615327150304868564828584826048374152594852414959415284835241837353321534322434262436736341526353524159494132261436244725324169476042142642204645240345440311443411325343200225073251435351722645413053523041526272844533
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
18/05/2014.


Ván 117.Hồng Trí tiên bại Từ Thiên Hồng:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747204239486364474330418987103143440010873731431907706209191016796780811718815107281612181351552807646566655565698765644645646667467279876966693777436446587989778764562947625413836959495989198757190958795475796712195958090807287567576719182836181636281626444356648323265667575657585764434544436457586456443422025859564859494867281608092343020616244030343306264939675939495967493926242524030443440405868567554765553644343040242305158584090565873657
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
18/05/2014.


Ván 118.Vương Thiên Nhất tiên thắng Triệu Quốc Vinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
18/05/2014.


Ván 119.Triệu Hâm Hâm tiên bại Tạ Tịnh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022666523241907030417272214090814062724040508380004242363646755646555436243797360424743304138337060394860642947726233356566438362824645051523436434353404344303340473130627472915160728162628470409483909295948263647663637030041308343504149592909001082521333405033371219595809063727066627774260101766685857686545446555574755157770151748372042438317147074504086851909834309074748070448490444745440504373442454532429394829697370608270775040
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page2
www.dpxq.com
19/05/2014.


Ván 120.Vương Thiên Nhất tiên thắng Tạ Tịnh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87084-Phong-van-Vuong-Thien-Nhat-trang-17-vo-dich-Mao-Son-Boi-2014/page16
www.dpxq.com
19/05/2014.

THT
19-05-2014, 07:21 AM
Bạn Caoboi_ht87 có thể chuyển giùm các ván cờ đầu tiên sang hình bàn cờ của thang long ky dao để dễ dàng lưu trữ được không. Thành thật cám ơn bạn.

caoboi_ht87
19-05-2014, 09:35 PM
Dạo này mình bận quá nên chưa làm được, sau này mình sẽ sửa lại cách post bàn cờ bằng Java sang cách post bàn cờ của TLKD của những ván cờ đầu tiên.

caoboi_ht87
06-06-2014, 10:19 PM
Ván 121.Triệu Hâm Hâm tiên thắng Tạ Tịnh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625636419277062090860427747102279678070897900010838727638350171475712163532220169476254666564654765162629477666797170714645268667867176323454623431668631018689476976266547504101316254394854663135838406058985454443443565858957532627534340506555504055754050757050511711
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/85686-Huong-dan-post-van-co-cua-TLKD-De-nghi-cac-thanh-vien-su-dung-ban-nay-lam-ban-chinh/page5
www.dpxq.com
28/05/2014.


Ván 122. Hồng Trí tiên bại Triệu Quốc Vinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042394810311737001019276364796772622735808189796266373981716987717967791011060570620504030447373110090450412947111379678384040713193523625407044224234443440424220224440209252454623727191727290939243460424442405029205051202141324939100221240214394914268769260748391737472537342507342469473041424524543948545845756243757343350725585567883556887664654857657576686646594856777343461643441618688755564484567684647686476977698779695748578689
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
23/07/2014.


Ván 123. Triệu Quốc vinh tiên thắng Liễu Đại Hoa:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26256364776772421927706229471002898812220919001088388070798770776768232438342425342425262422262722274246594877752726464466657565171160422646656711176274191867688768101568560223182823355644434417371514282535544636504136312002252202243734
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
10/08/2014.


Ván 124. Hứa Ngân Xuyên tiên bại Tưởng Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
10/08/2014.


Ván 125. Hồng Trí tiên bại Đào Hán Minh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
30/08/2014.


Ván 126. Đào Hán Minh tiên thắng Hồng Trí:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022666523241907604209080001082801512625242528252234172751547973727106052002071512147372141215036364698764658765546403223453224302242515711172701115707312136587627467557466475764445753444659481525271746262947664753134755132325451747
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
30/08/2014.


Ván 127. Tạ Tịnh tiên thắng Tưởng Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
12/09/2014.


Ván 128. Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Triệu Quốc Vinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910222625636479737282736382811737707519277525091900101916304146458161637312021656604273722230454443445651616037312545727302327323101167461131474544454625311125133222271522292329111315341343345341525152627029216066217166565345434559484546717042607060304206055654606446865253862653035451035351214959267648377636394883846484360605040609595809698444696858596869595869685859686004035041031321314442
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
21/09/2014.


Ván 129. Vương Thiên Nhất tiên thắng Đào Hán Minh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720423948706266658070796722252907252419271022271572820939248489797079677923247967636465644264675530414727003086852425393040302722251517678222676284745574224262634246483743447462644263680304683841326250151650621606628304058375303175544445543345553325464585840515254415160729162649390616847455567473564637483141383546367363161744321718321318282947262713214546213341403321404135054131213331303325304005034645032328383938453548372737384837384858364623333828476546565848
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
22/09/2014.


Ván 130. Hồng Trí tiên bại Hứa Ngân Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720423948706279678070897972766665766619272225290725260939102246457076698776796779660639332324331306047967304113162234454443442746444547450030174762434542604247433422434130366755504146343635344224255534041442614050
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
23/09/2014.

caoboi_ht87
26-09-2014, 11:04 PM
Ván 131. Hồng Trí tiên thắng Triệu Hâm Hâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910226665232419070304172722140908140627280003081804051816122279755041280872820728707567752425160625150607050607370313476722283738282765644344646362436760828638372728375786265727132375544445464543556070151663621617626141522717262939483041546240506160
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
25/09/2014.


Ván 132. Hứa Ngân Xuyên tiên bại Vu Ấu Hoa:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042190780814743304179671031434481516665001009195158897923242524582869472824797470824645101506051545443483847484222939484547343724276775474517112737192937074939453539493112
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
25/09/2014.


Ván 133. Vương Thiên Nhất tiên thắng Tưởng Xuyên :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042394870627967807066657282173710021927001027353041354362434743232425247074897974242947022343832344797644527656101656532484531316138313636409298483131583131545223229223234675534444535646535655273222573654765138365478286464544644544831325268684444364542646422055768482373582323565323876646082657513124353204264855424857338314643030475454030454231014333123233324132424424237365010665460609485709194634191153432320341311414333
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
29/10/2014.


Ván 134. Hồng Trí tiên bại Vương Thiên Nhất :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747204239487062796763641737807019277282091930418988222519118281111525268858102266652324585181806564426429076442156570724645261645441611515380814443224365458161698772766775767837387877485777784748787648436243755400302746432253233036386822306863360623130607574807874665767454336171655374646373113145656465536587676544676233214132210250414839626413434152445664664353314156444144
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
01/11/2014.


Ván 135. Hồng Trí tiên thắng Tưởng Xuyên :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747204239487062796780701737636419277282091910028988304188587076273576661912666535236525120225293739002002036465585122322331656667798286464529264544264679874344876686890301624331122010477742205161101277703231616012726654464501212002393631345442727860637870634370602131
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
01/11/2014.

Ván 136. Triệu Hâm Hâm tiên thắng Trịnh Duy Đồng :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102266652324171360421927223413631222091900011913242513333415274825267974012167552151333515233533231533351523353323153335152335332315554351533335152335342212656423153435153647375343353040413031414031304041303141403130404174753624374743237515235348675358394826363034727763434151475758574857624367554322343150415536224336244224313312623343626949487787435341524838707857488788151151505352504052517876383776461131
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
02/11/2014.


Ván 137. Vương Thiên Nhất tiên thắng Hứa Ngân Xuyên :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102266652324190720420908304108287274171300301363608226253035656482642524422428181214072635251816644279752575677570736368735316155358686358282645744475546281456628384744434463233833544241321514332342614030665450411412303129478384060531303948303148373130594830315475817361732373755622341214344614247333244446344484345584545536541433535635533314113130111030313514332310124152140223201213362413113130116124126160303160201220022331412315
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
02/11/2014.


Ván 138. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Triệu Hâm Hâm :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022666523241907030417272214090814062728000308180405675512427974504165646364746472781811707255344344282403331121200224143334141002202120341447444050646372766353504053334050203050513353425230607646394846446062446410115150537350407370525062641464707806277877274677474634474505060728646945443422283669663624403044456626453530401121264635332214331350601363605021234644234340302412838443034442122442446333304003044446331350601363605004051426057546766343
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
02/11/2014.


Ván 139. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Vương Thiên Nhất :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
03/11/2014


Ván 140. Tôn Dũng Chinh tiên bại Triệu Hâm Hâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720424743304129471031434400101938636409198384171323242524808313157062898883337987333515136243241472824484435588783143848555366665353487666465476510206645221238263444857582837838831319094445464520261413123238182628
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc/page3
www.dpxq.com
08/11/2014.

caoboi_ht87
26-12-2014, 10:39 PM
Ván 141. Vu Ấu Hoa tiên bại Từ Thiên Hồng:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910222625636479737282736382814645224117132324252481616373707313734153090853452434124208580010192762542746544667464566474361415853664534441016594841437343424446254448537348883948888969471666434466694859455749396959393859583839577847657859444989497343204239496465438350412533585629075967493967463949405033455659494846274537595848495857
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
02/12/2014.


Ván 142. Lữ Khâm tiên bại Hồ Vinh Hoa:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
02/12/2014.


Ván 143. Triệu Hâm Hâm tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102219076364172700100919727619131202132310122325204266652214251564651565140627281217677576262878022239482229483770756575262775651707656227476947290962680959682859547877544449480717795917157776061876781575484918065956061449595041476914354645446478387565383965455651647428686082393545356862353262827470828370505949323686854344834336358584444543423534848345358382353637483464515664694859
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
03/12/2014.


Ván 144. Hồ Vinh Hoa tiên thắng Vu Ấu Hoa:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
03/12/2014.


Ván 145. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Lữ Khâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967232489798070666510221907000117132214090801311363604208580304797514065818120239483134181350411303242526250625032325170715341423131454152717052735542413232434233334336333052467557050556372703331706063425052472702222722524235144232312124126947323475726254211134247274606214065446742412241121241206146282143320422282123321234344238346678685444582804050835345556564334553636775647475567473566849394526476926183938687673725556726276646373648573705051808285737072413262615141828141406151
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
03/12/2014.


Ván 146. Lý Lai Quần tiên bại Tạ Tịnh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
773770627967807066657282192723241713604213631232091910228988000219137074881822341333504137358280181480501424505424343234333402224645222667462624342442246303545239482402353352226947742433832227462724278384272303052324868562832907837107257152848324148353145453835456050456460474464506054546747041328584524465644436
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
03/12/2014.


Ván 147. Hồng Trí tiên bại Liễu Đại Hoa:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625636417477062192720427987103109080020083880817767627446452324274631526665748667688665897981714665646579742425454443446860504160622023386842646265253568382329656829253818124218133536594842476947728274715271876682621333252647650304664726253336256536766212495971526866124266166515473515131656415056574445351613231637234337254535253730413716352576565244564643134644131644641656
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
03/12/2014.


Ván 148. Tạ Tịnh tiên thắng Triệu Quốc Vinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796763648979807079731022262562541927604246456465735354666746727909087989086870794544896949480001466566471747121844433041434220424858403053330131333130316866797858576965666578766535413235557626274818175758173747433734485623244323264625244224555324425664838464833414836214102327223427374636625031413747364653231030506241406254405023533453544650514665305047490304585732414948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
03/12/2014.


Ván 149. Hồng Trí tiên thắng Lý Lai Quần:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277477242796770628979100219270010091910131707131927198081797381111927232425242227736327670767424647431117676817476848472769474648434860424725304163622725626403044847252947774152777050416460415060635041243402143433140659482927707527257577257577477545475745466365061433231426232226456575426022212042213146475777476777786769485945377838696639483716752516243833666425154130151040503353
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
04/12/2014.


Ván 150. Lý Lai Quấn tiên bại Vương Thiên Nhất:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102219072324666560421713221409080304675504050605000555436243474350410858242579742526071514351534705034537252434535165332523258504050745450405948162449592443545326365343364665644264136332526373644273701219436346564555413255530575708042246360404160627555534341514373564659495242626151528050553573434656694742474959357550567579595879785859787959587978585978765657767959587978585978795958191848377978585978775754775759494744616252516261515054515753
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
04/12/2014.

caoboi_ht87
26-12-2014, 10:40 PM
Ván 151. Hồ Vinh Hoa tiên bại Triệu Hâm Hâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910222625636479736254192700017353546627357071475772621727013135563041091931362947121653636242636042463948204260624645566466546483717362655466272343442363365657587383586883736366166665665658688873778887586819126869664669681222776749394130476567772232504132377779465668488747453537354847565041503530404165477959393844453033595838394546
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
05/12/2014.


Ván 152. Hồng Trí tiên thắng Tạ Tịnh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
05/12/2014.


Ván 153. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Tôn Dũng Chinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979727666651242262510221907766679706669594862701727000125240171242369894837717949487978484942720919786867756865232220021911504147434050756770621113656443457279494879731315624345558929221202241545244255585040060564345853636453594324592934372924422407153767270767684849686949486939070360421222393303733373050473630414646515344050222141522131304134224132453552413141324122416566142442243555504055456667412240504555504055454050455550404858
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
07/12/2014.


Ván 154. Trịnh Duy Đồng tiên bại Tôn Dũng Chinh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089796364797310221927728273637072464523244544304144436243674612162625242546252042274643356333727566653556090875652513002008286569474260421747566828686968474241304244404133734131733331413373413173333141133216863383413183823041322468282412201044422829465429394948393848493832
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
09/12/2014.


Ván 155. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Tạ Tịnh:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706266658070796723248979102219070001171322140908013113636042085824257974142607262526675531516564262774752737475751215818426429473747694712425534215163535131341372827570627018684246594882224959648268664645537343446664313364443041132133317371705157672262444531214555212655512686516186565949567661627671628271616765
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
24/12/2014.


Ván 156. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Vương Thiên Nhất:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747204247433041294770624344807079671002898823241727002019072425272220220929624388787276782822244645436467466456462570750726563726383745666575743846456646676645674674542818767444745474181242201213636413434566465464655473743425462429463429247352
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
24/12/2014.


Ván 157. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Triệu Hâm Hâm:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102226256364797362541927000173535466273566472947013135233137090760421727121939483738070919165373646547651626093938282335727125247131737031394839422427242838352338332422262223153335150322294948352548582909705040410311
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
25/12/2014.


Ván 158. Trịnh Duy Đồng tiên thắng Hứa Ngân Xuyên:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26256364192770627987124209191022170762547757808289797252594800011916013179743134746452570757544664344634273582728685727735547757544257514223515525243442294755542342604224232241877554747556416256375041666543443725444525337424332140501656245456765474763674442133455536355545334503044537504037254424353362743383745583842423840455362537362485842343656424366454434604143624372546565444244584744566444366851444857743422042444256544244
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/60018-Tuyen-chon-nhung-van-co-hay-cua-cac-quan-quan-Trung-Quoc%3Fp%3D495134
www.dpxq.com
26/12/2014.