PDA

View Full Version : Bản Kiểm Điểm6789
03-05-2013, 10:37 AM
Sau chuyến du đấu không thành công về kết quả nhưng mỹ mãn kết giao bằng hữu, phá chủ tịch clb mụ Nga già (í lộn, em nói lại :venhvao)... Phó chủ tịch clb Minh Lâm - anh Nguyễn Nga tuy già mà đập choai - tập hợp toàn thể anh em thằng thắn luận tội của từng thành viên và viết Bản Kiểm Điểm. Mụ Nga sau khi bóp trán ra phán quyết: "ta nói cho các nhà người biết, có tội hết...". Thẩm phán kiểu Úc ?? :botay chẳng hiểu đào bới kiểu gì mà tội mình lớn nhất :tlbc :tlkhocloc:


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/22/770571901_1059640199_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770571901)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/22/770571936_1813100178_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770571936)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/22/770571971_13441102_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770571971)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/22/770571990_1342038683_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770571990)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/25/770575863_448026676_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770575863)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/25/770576107_872776508_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770576107)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/26/770576260_706866924_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770576260)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/26/770576407_1739742704_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770576407)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/28/770579360_1968290382_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770579360)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/28/770579407_357716748_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770579407)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/29/770579496_2008271207_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770579496)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/03/09/29/770579455_213083971_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/770579455)

Bản tự kiểm điểm với dòng viết cuối cùng:" chúng ta sẽ cố gắng tu "lậu" và ăn nhậu như xưa" :beer1 :ok

HuuPhuoc
03-05-2013, 03:41 PM
ui kiểm điểm như thế này áh? cho em kiểm điểm với!!!!!!!!!! thèm quá.

6789
03-05-2013, 03:48 PM
ui kiểm điểm như thế này áh? cho em kiểm điểm với!!!!!!!!!! thèm quá.

Cái lưng lù lù ở pic cuối kia còn kêu ca giề??? Ông đã biết tội ông chưa?? =)))