PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng 09h00 T7 /04/05/2013banghuu
04-05-2013, 03:05 PM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /04/05/2013

Diệp Khai Nguyên (Q5) Tiên Thắng Nguyễn Thanh Tùng (Đài chủ)


http://i982.photobucket.com/albums/ae306/bang_huu/P1140505.jpg (http://s982.photobucket.com/user/bang_huu/media/P1140505.jpg.html)

Thế trận Phi Tượng đối Trung Pháo

FORMAT WXF
GAME Diep Khai Nguyen(vs)Nguyen Thanh Tung
TIME 20"; 1:32"
RED Diep Khai Nguyen;;;
BLACK Nguyen Thanh Tung;;;
DATE 04-05-2013

START{
1. E3+5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. H8+7 P7+1
5. C8.9 C2.4 6. R9.8 H2+3
7. P7+1 R8+3 8. A4+5 R1.2
9. R8+9 H3-2 10. C9+4 H2+3
11. C9.8 R8+3 12. H7+6 C4+2
13. C8-3 C5.4 14. H6-7 E3+5
15. C8.7 H3+1 16. C2.1 R8+3
17. H3-2 P3+1 18. P7+1 H1+3
19. C7+1 C++2 20. H2+4 C+.3
21. H7-8 C4+4 22. H8+9 C4.7
23. P5+1 H3+5 24. H9+7 C7.4
25. H7+9 H7+6 26. C1+4 H5+7
27. H4+3 H6+7 28. C1.3 H7+8
29. C7-3 H8-9 30. H9+8 A6+5
31. A5+4 C4.6 32. C3.1 H9-7
33. A6+5 E5+3 34. H8+7 K5.6
35. C1-6 H7-5 36. C1.4 P7+1
37. C4+3 H5+6 38. P9+1 P7.6
39. C7.8 E7+5 40. C8+8 K6+1
41. P9+1 H6-4 42. E5+7 H4-3
43. P9+1 H3+1 44. C8-5 P6+1
45. E7-5 H1+2 46. P9.8 E5-3
47. P8.7 E3-5 48. P7.6 P5+1
49. P6.5 P5+1 50. P5.4 H2+3
51. K5.6 H3-4 52. C8+4 K6-1
53. C8+1 K6+1 54. P4.3 H4-3
55. P3+1 H3-2 56. C8-1 K6-1
57. P3+1 P5+1 58. P3.4 K6+1
59. H7-6 K6-1 60. H6+8 P5.4
61. H8-6 E5-7 62. C8+1 K6.5
63. K6.5 P4.5 64. A5-6 P6.7
65. K5.4 P7.6 66. A4-5 P5.4
67. A5+6 P4.5 68. C8-8 E7+5
69. C8.4 A5+4 70. H6+4 K5+1
71. H4-5 E5+3 72. H5+6 E3+5
73. H6-5 K5-1 74. H5+6 K5+1
75. C4.5 K5.4 76. H6+8 K4.5
77. H8+6 }END

http://i982.photobucket.com/albums/ae306/bang_huu/P1140508.jpg (http://s982.photobucket.com/user/bang_huu/media/P1140508.jpg.html)
Diệp Đại Hổ chiếm ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ...

:loaloa1:loaloa1