PDA

View Full Version : Kết nạp Hội viênhoangphuoc2110
08-05-2013, 11:39 AM
Nhằm phát triển Hội viên, Hội Cờ tướng Khánh Hòa xin trân trọng thông báo thành phần Hội viên thuộc Hội Cờ tướng tỉnh gồm:

1. Ban Chấp hành và Ban kiểm soát Hội Cờ tướng tỉnh.

2. Ban Chấp hành và Ban kiểm soát Hội Cờ tướng các huyện, thị xã, thành phố.

3. Các kỳ thủ đã từng đại diện tỉnh Khánh Hòa tham dự các giải cờ tướng quốc gia.

4. Các hội viên danh dự bao gồm các mạnh thường quân và các bằng hữu đóng góp, hỗ trợ cho Hội Cờ tướng tỉnh.

5. Các Hội viên ngoài tỉnh Khánh Hòa có nguyện vọng đăng ký tham gia Hội viên Hội Cờ tướng Khánh Hòa.

:loaloa1 Các Hội viên còn lại trên địa bàn tỉnh thuộc Hội viên của Hội Cờ tướng các huyện, thị xã, thành phố.