PDA

View Full Version : Gửi anh em lấy book từ http://www.thanglongkydao.comBoongGoong
07-07-2009, 10:24 PM
BoongGoong chỉ mong các anh em mang book của BG upload ở http://www.thanglongkydao.com sang web tàu upload thì hãy giữ nguyên tên mà BG đã đặt tên cho book để các anh em đã vào http://www.thanglongkydao.com down về rồi không phải down lại.

BoongGoong thân gửi @};- @};-

trung_cadan
07-07-2009, 11:37 PM
Anh em copi nhớ dẫn nguồn !!!