PDA

View Full Version : Nhờ giải thế cờphuck42kmt
17-05-2013, 01:41 AM
bạn nào giải dc thế cờ này thì chi mình với nhé,mình cảm ơn trước,bạn nào qua topic thì up hộ đẻ các bạn biết giải thì giải hộ mình cới nhé:
-đỏ đi trước và thắng,ko biết có xếp thiếu ko nữa,bạn nào thấy sai bỏ ssung hộ nhé
thế như sau:
http://www.xqbase.com/pub/flashxq.swf?Position=4k4/5R3/5PN2/9/c8/9/4P1C2/9/3p1r3/4K4%20w%20-%20-%200%201

phuck42kmt
17-05-2013, 11:00 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp ai biet

maihong91
18-05-2013, 09:06 AM
thế cờ này bên xanh đã bỏ ra con sĩ nên đỏ thua tuyệt đối