PDA

View Full Version : Danh Sách Thành Viên CLB ImportLinkImportLink
24-01-2011, 09:56 PM
I. Thành viên chính thức:
1. Vũ Quốc Sơn
2. Dương Văn Long
3. Nguyễn Thăng Long
4. Vũ Khánh Hoàng
5. Đinh Quang Hưng
6. Nguyễn Thanh Tùng
7. Phạm Văn Huy
8. Dương Đình An
9. Lê Quang Minh
10. Nguyễn Ngọc Hùng
11. Nguyễn Hùng Vi


II. Thành viên chuẩn bị thăng hạng

1. Lại Thành Trung ; gia nhập ngày 01/01/2011
2. Nguyễn Phong Đạt: gia nhập ngày 23/01/2011
3. Mai Quý Lân (Lân Inter); gia nhập ngày 23-01-11

III. Thành viên mới
1. Trần Nguyên Thắng (Liễu Thăng) gia nhập ngày 23/01/2011
2. Phùng Quang Điệp: gia nhập ngày 23/01/2011
3. Lê Thanh Trường (Trường_Trung Tự); gia nhập ngày 23/01/2011
4. Nguyễn Thành Công(CongLu); gia nhập ngày 19/02/2011
5. Nguyễn Khánh Ngọc (thvd); gia nhập ngày 13/03/2011
6. Trần Quyết Thắng (melody); gia nhập ngày 13/03/2011
7. Nguyễn Minh Đăng; gia nhập ngày 02/04/2011
8. Thịnh Văn Trung; gia nhập ngày 02/04/2011
9. Nguyễn Thành Long gia nhập ngày 06/0602011
10. Hà Văn Trường ( Trường Nam Định ) gia nhập ngày 05/07/2011

IV. Thành viên danh dự


V. Thành viên vàng

jayjay
24-01-2011, 10:57 PM
Hay quá ,có 2 thành viên mình rất rất thích đó 2 huynh đệ Lân inter và Liễu Thăng(Chắc Kỳ Hữu giải tán rồ)i.Chúc mừng 2 em,qua CLB mới gặt hái nhiều thành công.

hung_namdong
25-01-2011, 12:09 AM
Hy vọng cả Lân và Thăng sẽ phát huy được hết khả năng của mình trong màu áo Import Link.