PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng 09h00 T7 18/05/2013banghuu
18-05-2013, 12:17 PM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 18/05/2013

Trần Anh Tuấn (Gò Vấp) Tiên Bại Nguyễn Hữu Hùng (Đài Chủ)


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1150214_zps1d591271.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/guihinh_23092012/media/P1150214_zps1d591271.jpg.html)


Thế trận Đối Binh Cuộc


FORMAT WXF
GAME Tran Anh Tuan(vs)Nguyen Huu Hung
TIME 1:03"; 48"
RED Tran Anh Tuan;;;
BLACK Nguyen Huu Hung;;;
DATE 18-05-2013

START{
1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7
3. H7+6 C2.5 4. H2+3 H2+3
5. C8.6 R1.2 6. R9+1 C8+4
7. R9.4 A4+5 8. A4+5 C8.5
9. H3+5 C5+4 10. C2.5 R2+6
11. R4+2 R2.4 12. H6+7 R9.8
13. K5.4 R8+5 14. E7+9 E7+5
15. R1+2 R8+4 16. R1.3 P9+1
17. P3+1 H7+9 18. R4+3 H9-8
19. P3+1 C5.7 20. R3.2 R8.7
21. K4+1 R4.5 22. P9+1 H8+6
23. P3+1 C7.8 24. P3.2 R7-3
25. E9-7 R5.6 26. R4-3 R7.6
27. R2.4 R6+1 28. C6.4 C8.3
29. H7-6 H6+8 30. C4.1 H8+7
31. C5.9 P5+1 32. H6+4 C3.6
33. E7+5 P5+1 34. A5+6 P5+1
35. H4-6 H7+8 36. K4.5 C6-1
37. K5-1 C6.5 38. A6+5 H8-6
39. C1+3 P5.4 40. H6+7 P4+1
41. C1.5 P4+1 42. C9.7 P4.5
43. K5.6 H6-5 44. H7-5 H3+4
45. C7-1 H4+3 46. C7+1 H3+5
47. H5-3 C5.4 }END

Nguyễn Hữu Hùng liên tiếp đả bại 2 cao thủ Gò Vấp bảo vệ ngôi Đài chủ...

:suphu:suphu

http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1150217_zps5e94c679.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/guihinh_23092012/media/P1150217_zps5e94c679.jpg.html)
Khán giả vừa theo dõi ván công Đài vừa tham gia giải cờ thế tại Hội Quán Cờ.