PDA

View Full Version : Mấy bác giải giúp em thế cờ này!leetuyen
11-02-2011, 09:08 AM
http://img152.imageshack.us/img152/6096/cothe.png (http://img152.imageshack.us/i/cothe.png/)

tiên thắng tuyệt đối,hòa coi như thua!

Congaco_H1R5
11-02-2011, 03:10 PM
Thế cờ này nếu con tương đỏ ở trên hà (lộ 3) thì nó có tên là "Đại Ngọc xu" , đươc lai tạo từ thế cờ nổi tiếng "Thiên lý độc hành "
Sách giải hòa , khi con tượng đỏ ơ biên thì chưa rõ là thăng hay hòa vì chưa nghiên cứu , để khi nào rảnh rỗi thử xem sao .
Nhưng tôi nghĩ là có thể hòa .

dinhviethung
11-02-2011, 03:55 PM
http://www.thanglongkydao.com/co/1944-gop-vui-1-co-hay-2.html.
Bạn xem thử xem dù con tượng có thay đổi chút ít.

leetuyen
14-02-2011, 12:31 AM
em thank may' bac' nhieu` nha!Thong cam cho em vi moi ghost lai may chua cai unikey!!!

Minh Ngọc
14-02-2011, 01:21 AM
Ván này đỏ thắng như sau:

1. X5-8 (1) B4t-5 (2)
2. Tg-6 Tg-6 (3)
3. X8.7 Tg6.1
4. X8/3 Tg6/1
5. B5-4 Tg-5
6. X8-5 Tg-6 (4)
7.X5-2 Tg-5
8. X2.3 Tg.1
9.X2/1 Tg/1
10.B4-5 Tg-6
11.X2.1 Tg.1
12.X2/2 Tg/1
13. X2-4 Tg-5
14. X4-1 Tg-6
15. X1-4 Tg-5
16.X4-3 Tg- 6
17.X3.2 Tg.1
18. X3/6 Tg/1
19. X3-6.

Minh Ngọc
14-02-2011, 01:22 AM
Bình chú:

(1) Nếu: 1. B5-6 B4s-5 2.X5.1 Tg-6 (Xanh thắng)
(2) Nếu:
A – 1…….Tg- 6 2.X8.7 Tg.1 3.B5-4 Tg.1 4.X8-4 (đỏ thắng). (1.Tg-4 cũng tương tự. Đỏ thắng).
B- 1……….S4/5 2.B5.1 đỏ thắng.
C- 1……….B6-5 2.Tg-4 Tg-4 3.B5-6 Tg-5 4.B6-5 Tg-4 5.B5.1 (Đỏ thắng).
D- 1……….B6-5 2.Tg-4 S4/5 3.X8.6 S5/4 4.X8-4 (Đỏ thắng).

(3) Nếu 2………..S4/5 3.X8.6 S5/4 4. X8-1 Tg-6 5.X1.1 Tg.1 6.X1/2 (trở lại biến chính, đỏ thắng).

(4) Nếu: 6………Tg-4 7.X5-6 (đỏ thắng)

Minh Ngọc
14-02-2011, 01:23 AM
http://img152.imageshack.us/img152/6096/cothe.png (http://img152.imageshack.us/i/cothe.png/)

Post lại hình cho dễ quan sát.

thanhhatinh
14-02-2011, 11:27 PM
Bác ơi nếu 4 xanh đi T9/7 thì sao?

Minh Ngọc
14-02-2011, 11:56 PM
Bác ơi nếu 4 xanh đi T9/7 thì sao?

Do tôi post thiếu nước. Đã sửa lại rồi nhé.

castle3010
15-02-2011, 03:17 PM
Thế cờ hay thật đó!! Mấy con chốt làm cho bên đỏ điêu đứng

zkdcxoan
06-05-2012, 02:37 PM
Ván này đỏ thắng như sau:

1. X5-8 (1) B4t-5 (2)
2. Tg-6 Tg-6 (3)
3. X8.7 Tg6.1
4. X8/3 Tg6/1
5. B5-4 Tg-5
6. X8-5 Tg-6 (4)
7.X5-2 Tg-5
8. X2.3 Tg.1
9.X2/1 Tg/1
10.B4-5 Tg-6
11.X2.1 Tg.1
12.X2/2 Tg/1
13. X2-4 Tg-5
14. X4-1 Tg-6
15. X1-4 Tg-5
16.X4-3 Tg- 6
17.X3.2 Tg.1
18. X3/6 Tg/1
19. X3-6.

ở nước thứ 5 hậu không Tg-5 mà B4.1 thì đỏ gục....

fuliver123
21-05-2012, 09:40 PM
Đây là cách giải thế cờ đó, mình làm thế này vì chẳng biết viết ký hiệu, thật ngại quá khi đã đánh cờ gần 10 năm mà vẫn chưa hiểu những ký hiệu đó, ai rành về những ký hiệu nước đi trong cờ tướng thì giúp minh với nhé:

bdcam 2012-05-21 20-33-26-578.mp4 (http://www.mediafire.com/?2hjl4k2741gfcb8)