PDA

View Full Version : Một thế cờ vui, mời anh em cùng giải!!!Minh Ngọc
14-02-2011, 05:14 PM
Một thế cờ vui, mời anh em cùng giải!!!

Đỏ đi trước:

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/14/16/04/12976742451661812327_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/1163988945)

uminhgiaochu
14-02-2011, 05:37 PM
Cái hình này nếu lấy SW phân tích thì nó giải trong mấy phút nhỉ ??

alex2001
14-02-2011, 05:56 PM
bạn up hình cờ thế thì nên đưa fen lên để anh em dùng sw thẩm nước, xếp kiểu này mất thời gian quá. hình cờ này sw giải luôn không cần tính toán. red thắng.

Minh Ngọc
14-02-2011, 06:02 PM
Cái hình này nếu lấy SW phân tích thì nó giải trong mấy phút nhỉ ??

Thế này người giải chắc nhanh hơn SW :))

uminhgiaochu
15-02-2011, 01:14 AM
Biết chắc là nó sẽ giải được nhưng ý mình hỏi là nó sẽ giải trong bao lâu ?? Tai vì mình nhìn ra cái hình chiếu rút hết quân thì nhanh, nhưng đến giai đoạn sát thì nó còn thêm 7 8 move gì nữa nên tính mất hơn 15p :))

hongquang1973
17-02-2011, 11:23 PM
Biến chính:

1.X1.8 S5/6
2.P2.5 S6.5
3.X3.2 S5/6
4.X3/3 S6.5
5.X3.3 S5/6
6.X3/4 S6.5
7.X3.4 S5/6
8.X3/6 S6.5
9.X3.6 S5/6
10.X3/7 S6.5
11.X3.7 S5/6
12.X3/8 S6.5
13.X3.8 S5/6
14.X3/9 S6.5
15.X3.9 S5/6
14.X3/3 S6.5
15.P2/7 S5/6
16.X3-5 V3/5
17.X5.1 Tg5-4
18.X5-6 Tg4-5
19.P2-5 X2-5
20.X1-5 Tg5-6
21.X6.2 X5/1
22.X6-5 Tg6.1
23.X5/1 Tg6/1
24.X5-9 P1-3
25.X9/8 B4.1
26.X9-7 B4-3
27.B5.1 B3-4
28.B5.1 B4-5
29.P5/2 B5.1
30.Tg4-5 S6/5

(Hòa)

Minh Ngọc
02-03-2011, 12:25 PM
X1.8 S5/6
P2.5 S6.5(Bien 1)
X3.2 S5/6
X3/3 S6.5
X3.3 S5/6
X3/4 S6.5
X3.4 S5/6
X3/6 S6.5
X3.6 S5/6
X3/7 S6.5
X3.7 S5/6
X3/3 S6.5
P2/7 S5/6
X3-5 Tg5-4???
X1-4 Tg4.1
X5-6 Tg4-5
P2-5 THUA

(Bien1)
.... Tg5.1
X3.1 Tg5.1
P2/2 S6/5
và giong tren.

Bạn giải sai rồi.
Sau khi đỏ X3-5 xanh sẽ chơi V3/5 mới đỡ hòa được.