PDA

View Full Version : Thế cờ hay: Mã tốt diệu sát.Minh Ngọc
16-02-2011, 01:55 AM
Thế cờ hay: Mã tốt diệu sát.

Đỏ đi trước:

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/15/22/29/12977837671903651841_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/1164407154)

Minh Ngọc
16-02-2011, 11:09 AM
Thế cờ này không quá khó.
Nhưng mà khi phá giải lại rất hay, cách phá chắc không giống bất cứ thế cờ nào.
Nói như Nguyễn Trãi: "Không đánh mà người chịu khuất"
Mời các anh em kỳ hữu cùng giải.

gau_con_hni
16-02-2011, 02:10 PM
Thế cờ này không quá khó.
Nhưng mà khi phá giải lại rất hay, cách phá chắc không giống bất cứ thế cờ nào.
Nói như Nguyễn Trãi: "Không đánh mà người chịu khuất"
Mời các anh em kỳ hữu cùng giải.

Cám ơn bác Minh Ngọc đã post thế cờ hay nhưng chưa giải mà bác đã gợi ý rồi :D. Em xin giải như sau:
1. M7.5 M6/5
2. B6-5 T4/1
3. M9.7 B1.1
Đến đây bên xanh chỉ còn đi được tốt biên thôi. Vì nếu đi mã hoặc pháo đều bị nước M7/8 chiếu hết.
4. T5.1 B1.1
5. T5/1 B1.1
6. V7/9 P2-3
7. V9.7 P3-2
8. T5.1 B1.1
9. T5/1 B1.1
10. V7/9 P2-3
11. V9.7 P3-2
12.T5.1 1-0
Đến đây đi pháo hay tốt đều bị nước M7/8 chiếu hết.
Đúng như câu nói "Không đánh mà người chịu khuất" :D
Em giải như vậy có gì mong các bác chỉ giáo nhé!

Minh Ngọc
16-02-2011, 08:33 PM
Hưng bị nhầm 1 chút rồi.
Nếu ăn tượng về V7/9 thì mắc bẫy và thua ngược.
Bởi vì nếu V7/9 P2-3 hậu thắng.

Cách giải đúng như sau:

1.M7.5 M6/5
2.M9.7 Tg4/1
3.B3-4 B1s.1
4.Tg/1 B1s.1
5.Tg.1 B1t.1
6.Tg/1 !! B1s.1
7.Tg.1 B1t.1
8.Tg/1 B1s.1
9.Tg.1 B1t.1
10.Tg/1 B1s.1
11.Tg.1
Tới đây xanh hết nước đi buộc phải dời pháo hoặc tốt 2 hoặc mã thì đều bị chiếu hết cả.
Đỏ thắng.

Minh Ngọc
16-02-2011, 08:41 PM
Đây là hình thế cờ cuối cùng:

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/16/19/40/12978600481768070317_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/1164643086)