PDA

View Full Version : Gửi anh Hiềnthailawer
01-06-2013, 10:03 PM
Gửi anh Luật Cờ tướng nè:

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-1409-2004-QD-UBTTTT-TT1-ban-hanh-Luat-Co-Tuong-vb169257.aspx

thailawer
01-06-2013, 10:04 PM
Anh nghiên cứu thêm:


http://diendan.zing.vn/showthread.php/2596340-Luat-Co-Tuong-Viet-Nam.html

thailawer
01-06-2013, 10:09 PM
Đọc xong thấy vui anh Hiền à!

http://cotuongonline.org/luat-choi