PDA

View Full Version : Gộp "Giang hồ thập đại danh cuộc"xuan2009
05-03-2011, 12:24 PM
GIANG HỒ THẬP ĐẠI DANH CUỘC

Tôi chỉ dựa vào sự sắp xếp của cothe1412 và đưa tài liệu ra cho gọn. Nhưng tôi biết chắc chắn 4 thế đấu tiên là TỨ ĐẠI DANH CUỘC gồm:
1.Khưu dẫn hàng long - 尺蚓降龙
2.Thất tinh tụ hội - 七星聚会
3.Thiên lý độc hành - 策杖独行
4.Dã mã thao điền - 野马操田
Ờ đây tôi cũng không nói vế xuất xứ…v.v. Đơn giản là tôi chỉ làm cho gọn để các bạn tiện theo dõi và nếu có gì còn sơ sót xin các bạn góp ý, không nên ch….

1.Khưu dẫn hàng long - 尺蚓降龙

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u 37986 .swf

2.Thất tinh tụ hội - 七星聚会

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u182322.swf
3.Thiên lý độc hành - 策杖独行

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u308462.swf

4.Dã mã thao điền - 野马操田

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u235340.swf

5.Đái tử nhập triều - 带子入朝

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39425.swf

6.Thất tử liên ngâm - 七子联吟

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39430.swf

7.Pháo đả lưỡng lang quan - 炮打两狼关

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u291952.swf

8.Tiểu chinh đông - 小征东

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u44567.swf

9.Chinh tây - 征西

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39429.swf

10.Cửu liên hoàn - 九连环

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39411.swf

Luôn lắng nghe lời góp ý của các bạn. CHÀO.

xuan2009
05-03-2011, 10:55 PM
Theo bạn auduongcongtu thì Thập đại danh cuộc như sau :
http://www.thanglongkydao.com/co/4560-thap-dai-danh-cuoc-chinh-xac-nhat-day.html

1.Dã mã tháo điền
2.Thất tinh tụ hội
3.Khóa hải chinh đông
4.Kim kê độc lập
5.Đai tử nhập triều(Đai tử trường chinh)
6.Hồng nhạn song phi
7.Khâu dẫn hàng long
8.Pháo đả đồng quan
9.Thất tử liên ngâm (Tam binh liên doanh)
10.Tuyết ủng lam quan.

Tôi xin đưa nốt những ván chưa có của bài trước

Kim kê độc lập 金鸡独立

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u53340.swf

Hồng nhạn song phi 鸿雁来宾

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u40356.swf

Pháo đả đồng quan 炮打潼关

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u53310.swf

Đoản trao khinh chu 短槕轻舟

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u40414.swf

Tuyết ủng lan quan 雪拥兰关

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u308507.swf

Tam binh liên doanh 三兵连营

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39432.swf

Tam binh liên doanh- 1 三兵连营 -1

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39431.swf
Luôn lắng nghe lời góp ý của các bạn. CHÀO.

xuan2009
10-05-2011, 08:48 PM
bác Xuân ơi!
bác có biết thế Tứ Linh ko?
bác post lên cho em dc ko?
hôm nọ đi ngang vườn hoa chỗ Hàng Đậu e thấy thế này
cảm ơn bác trước nhé!

Đây là thế cờ lấy từ: Cờ tàn nghệ thuật & cờ thế giang hồ.


THẾ CỜ: TỨ LINH

1. Bt.1(1) Tg6-5 2. Pt-5 Tg5-6 3. P2-4 X6-5(2) 4. X2.9 Tg6.1 5. Bt-5 X5/1 6. X2/1 Tg6/1 7. P5-4 B5-6 8. X2-5 B3.1(3) 9. X5/2 Bt-5 10. X5/5 B4-5 11. Tg5.1 B3.1 12. P4-1(4) B3-4 13. B6-5 Tg6.1(5) 14. P1/2(6) B4-5 15. Tg5-6 B6-5 16. P1.7 Bs-4 17. P1-5 B4.1 18. Tg6/1 B5-6 19. P5-9 B6.1 20. P9-5 B6-7 21. P5-9 B7-6 22. P9-5 Tg6/1 23. B5.1 HÒA.

Và đây là lai tạo với Tốt 3 của bên đi HẬU (XANH) đã qua Hà

1. Bt.1 Tg6-5 2. Pt-5 Tg5-6 3. P2-4 X6-5 4. X2.9 Tg6.1 5. Bt-5 X5/1 6. X2/1 Tg6/1 7. P5-4 B5-6 8. X2-5 B3-4 9. X5/2 Bt-5 10. X5/5 Bt-5 11. Tg5.1 B4.1 12. P4-1 B4.1 13. Tg5/1 B4.1 14. P1/3 B6-5 ĐEN THẮNG.

- CHÚ THÍCH:
+(1)/ Nếu ĐỎ chơi ngay:
1. Pt-4 X6-5 2. P2-4 B5-6 3. Bs-5 Bt-5 4. Tg5-4 B6.1 ĐEN THẮNG
+(2)/ Nếu ĐEN sai lầm:
3. …… X6-8 4. P5-4 B5-6 5. B5-4 ĐỎ THẮNG.
+(3)/ Tranh thủ tiến Chốt sang tấn công là đúng. Nếu vội đi B6-5 đổi Xe thì không lợi được nước tiên.
+(4)/ Nếu như chơi 12. B6-5 Tg5.1 cũng không thay đổi được gì.
+(5)/ Không nên chơi 13. … Tg6-5 thì ĐỎ đối phó bằng 14. P4.4 rồi P4-5 giữ trung lộ, ĐEN không lợi dụng được vai trò của Tướng.
+(6)/ Lùi Pháo về ngăn cản Chốt đối phương tiến xuống buộc chúng phải tỉm cách uy hiếp trung lộ. Nếu ĐỎ vôi vàng phòng thủ trung lộ ngay với nước 14, P1.5 để rồi P1-5 thì bị
14. ….. B4.1 15. P1-5 B6.1 16. Tg5/1 B4.1 ĐEN THẮNG.

1/TỨ LINH (Tốt chưa qua Hà)

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u334666.swf
2/TỨ LINH (Lai tạo Tốt 3 qua Hà)

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u334673.swf
3/晴天霹雳的秘密(Tham khảo thêm của Tàu)

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u334678.swf
Mong bạn hài lòng.
Có gì còn sơ sót mong các bạn góp ý và thông cảm. CHÀO.