PDA

View Full Version : Giang hồ bát đại bài cuộc (8 thế cờ giang hồ) và Tứ đại danh cuộc (nguồn dpxq.com, phần Cổ phổ)093 6886 361
07-03-2011, 02:56 AM
theo thư mục Cổ phổ, kho sách Tượng kì phổ đại toàn của dpxq.com, thì Giang hồ bát đại bài cuộc (http://www.dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E5%8F%A4%E8%B0%B1%E6%AE%8B%E5%B1%80/%E6%B1%9F%E6%B9%96%E5%85%AB%E5%A4%A7%E6%8E%92%E5%B1%80/)(nghe có vẻ kém Tứ đại danh cuộc (http://www.dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E5%8F%A4%E8%B0%B1%E6%AE%8B%E5%B1%80/%E5%8F%A4%E8%B0%B1%E6%8E%92%E5%B1%80%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%80/) 1 bậc)bao gồm các thế cờ có tên như dưới (dịch tên bằng Thiều Chửu java 1.5)
* đại cửu liên hoàn
* đới tử nhập triêu
* hỏa thiêu liên doanh
* pháo tạc lưỡng lang quan
* thất tinh tụ hội
* tiểu chinh đông
* dã mã thao điền
* chinh tây

Mỗi đại cuộc này được sưu tập kèm theo một vài thế cờ dạng lai tạo hoặc biến hình, (trừ Chinh Tây chỉ thấy có 1 dạng, và Thất tinh tụ hội chỉ có 2 dạng)
Mỗi thế cờ đều được trình bày bình luận và diễn giải nguồn gốc tương đối chi tiết.


Để xem được các flash cờ tướng trong box cờ, máy tính của bạn cần được cài đặt font chữ TQ, có thể cài từ CD Win hoặc download các font asia tại đây (http://igofan.free.fr/setup/asiafont/) rồi copy vào c:/windows/fonts
[1]. Lưu ý khi xem flash
Trên cột nước đi đôi khi có:
- chữ m sau nước đi, tức là nước cờ đó có biến hóa. Bạn đọc quan sát ô trống phía dưới bên phải trong hình flash sẽ thấy có vài biến để lựa chọn, bấm 1 lần vào biến hóa cần xem rồi xem tiếp.
- dấu * sau nước đi, tức là có bình chú ở ô trống phía trên bên phải của flash, các lời bình chú này chúng tôi sẽ dần dần hoàn thiện, tạm thời các bạn xem trước hình cờ và copy lời bình qua http://translate.google.com/ (hoặc dùng thiều chửu java 1.5 (http://www.thanglongkydao.com/tai-lieu-tieng-trung/1389-chuong-trinh-dich-tieng-trung.html)) cũng đạt được kết quả tương đối.

xin gửi kèm hình vẽ hướng dẫn các nút bấm và các khu vực hiển thị trên flash
http://igofan.free.fr/tlkd/upanh/flash-dpxq.jpg

093 6886 361
07-03-2011, 02:58 AM
Đại cửu liên hoàn
* cửu liên hoàn -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39410.swf
* cửu liên hoàn http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39411.swf
* đại cửu liên hoàn -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39412.swf
* đại cửu liên hoàn http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39413.swf

093 6886 361
07-03-2011, 02:59 AM
Đới tử nhập triều

* nhất tương cự địch http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39421.swf
* thất tinh đăng http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39422.swf
* đan phượng triêu dương http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39423.swf
* tiểu đới tử http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39424.swf
* đới tử nhập triêu http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39425.swf
* di bộ hoán hình http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39426.swf
* lão đương ích tráng http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39427.swf
* lạc để kim tiễn http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39428.swf

093 6886 361
07-03-2011, 03:00 AM
hỏa thiêu liên doanh
* thất tử liên ngâm http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39430.swf
* tam binh liên doanh -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39431.swf
* tam binh liên doanh http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39432.swf
* song binh liên doanh http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39433.swf
* song mã liên doanh -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39434.swf
* song mã liên doanh -2 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39435.swf
* song mã liên doanh http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39436.swf
* tiểu liên ngâm http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39437.swf
* tà binh liên doanh http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39438.swf
* liên doanh (thêm tượng) http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39439.swf
* hỏa thiêu liên doanh http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39440.swf

093 6886 361
07-03-2011, 03:01 AM
pháo tạc lưỡng lang quan
* pháo đả lưỡng lang quan -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39441.swf
* pháo đả lưỡng lang quan -2 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39442.swf
* pháo đả lưỡng lang quan -3 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39443.swf
* pháo đả lưỡng lang quan http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39444.swf
* pháo tạc lưỡng lang quan -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39445.swf
* pháo tạc lưỡng lang quan http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39446.swf
* pháo oanh lưỡng lang quan -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39447.swf
* pháo oanh lưỡng lang quan http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39448.swf

093 6886 361
07-03-2011, 03:02 AM
thất tinh tụ hội
thất tinh tụ hội http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39408.swf
tam quân bảo giá http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39409.swf

093 6886 361
07-03-2011, 03:04 AM
tiểu chinh đông

* phản chinh đông -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39414.swf
* phản chinh đông http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39415.swf
* tiểu chinh đông http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39416.swf
* khóa hải bình tây http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39417.swf
* khóa hải chinh đông -1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39418.swf
* khóa hải chinh đông -2 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39419.swf
* khóa hải chinh đông http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39420.swf

093 6886 361
07-03-2011, 03:05 AM
dã mã thao điền
* dã mã thao điền-1 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39449.swf
* dã mã thao điền-2 http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39450.swf
* dã mã thao điền http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39451.swf

093 6886 361
07-03-2011, 03:08 AM
* chinh tây http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u39429.swf

093 6886 361
07-03-2011, 03:14 AM
Tứ đại danh cuộc (http://www.dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E5%8F%A4%E8%B0%B1%E6%AE%8B%E5%B1%80/%E5%8F%A4%E8%B0%B1%E6%8E%92%E5%B1%80%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%80/) theo phân loại từ dpxq.com - chỉ khác Bát đại bài cuộc (http://www.dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E5%8F%A4%E8%B0%B1%E6%AE%8B%E5%B1%80/%E6%B1%9F%E6%B9%96%E5%85%AB%E5%A4%A7%E6%8E%92%E5%B1%80/) ở 2 thế Xích dẫn hàng long và thiên lí độc hành, tạm coi chỉ có 2 thế này là chắc chắn thuộc danh cục, 2 thế còn lại lúc là danh cục, lúc chỉ là bài cục (hoặc như bác Minh Ngọc đã nhận xét, cách phân loại cũng chưa rõ cho lắm)

* thất tinh tụ hội http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u37984.swf
* thiên lí độc hành http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u37985.swf
* xích dẫn hàng long (khác tên Khưu dẫn hàng long một chút nhưng cùng ý nghĩa)http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u37986.swf
* dã mã thao điền (dựa vào bách cục 、 uyên phổ ) - bách phổ tức là Bách cục tượng kì phổ, Uyên phổ tức là Uyên thâm hải khoát tượng kì phổ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u37987.swf
* dã mã thao điền ( dựa vào trúc phổ ) trúc phổ tức là Trúc hương trai tượng kì phổ http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u37988.swf
* dã mã thao điền http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u37989.swf