PDA

View Full Version : Nhờ giải giúp thế cờthanhtants
15-03-2011, 04:48 PM
lần này gởi bày lại
cothe.jpg picture by thanhtants - Photobucket (http://s1182.photobucket.com/albums/x450/thanhtants/?action=view&current=cothe.jpg)

thanhtants
15-03-2011, 04:50 PM
lần đầu mình gởi bài
mong ội người thông cảm

thanhtants
15-03-2011, 04:53 PM
đỏ đi trước, hình như là hòa.

godfather
15-03-2011, 05:24 PM
Thế này đưa cho SW giải thì đúng là hòa thật :)

Minh Ngọc
15-03-2011, 05:29 PM
Up thử giùm bạn:
http://i1182.photobucket.com/albums/x450/thanhtants/cothe.jpg

trung_cadan
15-03-2011, 05:51 PM
@ chủ topic : Trước khi nhờ người khác giúp , bạn nên thể hiện sự tôn trọng với người đọc bằng cách viết đúng chính tả , nhớ viết Hoa ở đầu câu , cảm ơn nhiều .

P/s: Mình đã sửa giúp bạn !!!

Minh Ngọc
15-03-2011, 07:02 PM
Thế này chẳng có cách gì phá được.
Đỏ thua. Bạn nào giải hòa post lên cho anh em học cái. :P

xuan2009
15-03-2011, 09:59 PM
Hòa thật

Hồ Vinh Hoa
16-03-2011, 11:41 AM
đây là thế cờ " tứ tốt bức vương " nguyên bản bên đỏ còn có thêm con tốt 5 bày ở vị trí nguyên vị là đỏ đi trước hòa nhưng không biết bỏ con chốt này đi thì kết quả không biết đỏ có hòa được không?

godfather
16-03-2011, 12:32 PM
Thế này SW giải hòa. 2 xe phế lấy 2 tốt cứu nguy. Cuối cùng còn 1 mã chống chọi với 2 tốt nhưng con king nằm ở vị trí 2 tốt không chiếu bí được => Hòa!

godfather
16-03-2011, 12:33 PM
Mình không biết post ván cờ dạng Flash như bác xuan2009 đã từng post rất hay nên không minh họa được. Mong chỉ giáo!

xuan2009
16-03-2011, 02:41 PM
ĐỎ đi trước HÒA như sau:
- CHÍNH GIẢI:
1. X2.4 T5/7 2. M1.3 Tg6.1 3. M3/5 T7/5 4. X1-4 S5.6 5. X2/1 Tg6/1 6. X2-6 B4.1(1) 7. X6/7 Bt-4 8. Tg6-5 B5.1(2) 9. Tg5-4 S4.5 10. X4-6 B2-3 11. M5/4 B3.1 12. M4/6 B3-4 13. M6/5 Bs-5 14. X6/5 HÒA.
Tuy vẫn còn vài biến nhưng tôi xét thấy không cần thiết lắm.

- CHÚ THÍCH:
+ (1) Tai đây có 2 cách đi sau:
- A/ Nếu XANH 6. ….. Tg6-5 thì:

6. ….. Tg6-5 7. X4-6 S6/5 8. Xt-7 Bt-4 9. Tg6-5 B5.1 10. Tg5-4 Bt.1 11. X7/8 Bt-3 12. X6/3 B2-3 13. M5/6 Bs-4 14. M6/7 B3-4 15. M7/6 B4.1 16. X6/2 HÒA. (Xem biến (1) nước biến 6b. K6.5 Bàn cờ flash)

- B/ Nếu XANH 6. ….. S4.5 thì:

6. ….. S4.5 7. M5.3 Tg6-5 8. X4-9 B4.1 9. X6/7 Bt-4 10. Tg6-5 B5.1 11. Tg5-4 B4.1 12. X9/5 B4-5 13. X9-5 B5.1 14. Tg4-5 HÒA. (Xem biến (1) nước biến 6b. A4+5 Bàn cờ flash)

- (2) Nếu XANH 8. …….. B2-3 thì:
8. …….. B2-3 9. X4.2 Tg6-5 10. X4/4 B5.1 11. Tg5-4 S4.5 12. X4-6 B3.1 13. X6/2 B5-4 14. Tg4.1 HÒA . (Xem biến (2) nước biến 8b. P2.3 Bàn cờ flash)

FEN: 3a1k3/4a4/4e4/8H/6eRR/9/9/3pp4/1p2p4/3K5

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=R2x4E5y7H1x3K6x1H3y5E7y5R1z4A5x6R2y1K6y1R2z6P4x1R6y7Pxz4K6z5P5x1K5z4A4x5R4z6P2z3H5y4P3x1H4y6P3z4H6y5Pyz5R6y5~f04a06f14e23k36e43i44i45g67g68g74g77h85~6b.K6.5R4.6A6-5R%2B.7P%2B.4K6.5P5%2B1K5.4P%2B%2B1R7-8P%2B.3R6-3P2.3H5-6P-.4H6-7P3.4H7-6P4%2B1R6-2%2FA4%2B5H5%2B3K6.5R4.9P4%2B1R6-7P%2B.4K6.5P5%2B1K5.4P4%2B1R9-5P4.5R9.5P5%2B1K4.5%7C8b.P2.3R4%2B2K6.5R4-4P5%2B1K5.4A4%2B5R4.6P3%2B1R6-2P5.4K4%2B1&StartPos=0&RedFirst=True
Nếu có gì sai mong các bạn góp ý. Tôi luôn tiếp thu. CHÀO.

Minh Ngọc
16-03-2011, 03:37 PM
Oài. Thật đơn giản mà mình vẫn nhầm.
Nước thứ 8.Tg-5 là xong.

Minh Ngọc
16-03-2011, 03:38 PM
Cám ơn bác Xuan nhé.

thanhtants
16-03-2011, 04:08 PM
Cám ơn mọi người nhiều lắm. Cho em hỏi thế này đỏ có cách đánh thăng ko?
(Tức là 2 xe + mã chiếu bí)

Duy Bình
16-03-2011, 06:10 PM
Bác Xuân giải cờ thế siêu thật! Cảm ơn bác!

noname
16-03-2011, 08:28 PM
Chỉ xin sửa lại 1 chỗ: Ở chú thích 1 B, nước thứ 8 đỏ nên đi 8.X4-9 thay vì 8.X4-8.

xuan2009
16-03-2011, 08:59 PM
Chỉ xin sửa lại 1 chỗ: Ở chú thích 1 B, nước thứ 8 đỏ nên đi 8.X4-9 thay vì 8.X4-8.

Cảm ơn bạn! Rất chính xác vì nếu : 8. X4-8 B4.1 9. X6/7 Bt-4 10. Tg6-5 B5.1 11. Tg5-4 B4.1 ĐỎ THUA
Tôi đã sửa 8. X4-9 B4.1 9. X6/7 Bt-4 10. Tg6-5 B5.1 11. Tg5-4 B4.1 12. X9/5 B4-5 13. X9-5 B5.1 14. Tg4-5 HÒA.
Cảm ơn và CHÀO.

quochoang
01-04-2011, 05:39 PM
để mình giải thử :
mã chiếu h8,tướng lên f8, mã chiếu g6 ,tương lên hoặc xuống đêu bị xe chiếu hết .
mã chiếu h8,tướng vào ,xe i5 chiêu ,xuống sĩ,mã chiếu f7, tướng lên bị xe chiếu hết
không biết giải như vậy có ổn không các bạn

vrischica
01-04-2011, 06:54 PM
để mình giải thử :
mã chiếu h8,tướng lên f8, mã chiếu g6 ,tương lên hoặc xuống đêu bị xe chiếu hết .
mã chiếu h8,tướng vào ,xe i5 chiêu ,xuống sĩ,mã chiếu f7, tướng lên bị xe chiếu hết
không biết giải như vậy có ổn không các bạn

Không ổn vì khi xe i5 bên Đen còn xuống Tượng được nữa mà.

trangnguyen86
25-04-2011, 12:26 PM
thế cờ này ngày trước tôi thấy còn 1 có thêm 1 tốt đỏ đã sang sông.ai có nhớ ko?khi đó kết quả thế nào nhỉ.Mong các bác chỉ hộ nhé!

haique1
25-04-2011, 08:53 PM
Mình xin giải thế cờ này như sau:
H1.2 K6-5 2. R1.4 E9/7 3. R1-3 A5/6 4. H2/4 K5.1 5. H4/6 K5-4 6. R2.3 A4.5 7. H6.4 K4.1 8. H4/5 K4/1 9. H5.7 K4/1 10. R3-4 A5/6 11. R1-6 K4-5 12. H7/5 P4.1 13. R6/7 P5-4 14. K6.1 Hòa
Thế này mình từng giải rồi nhưng con tốt thứ tư của bên đen nằm ở lộ 9 hàng thứ 3. Lúc sau này con mã của đỏ phải lui về thủ mới hòa được.

victor2874
26-04-2011, 11:59 PM
Cờ này nếu có thêm voi 9 thì hòa ...kaka

victor2874
27-04-2011, 12:13 AM
Mình xin giải thế cờ này như sau:
H1.2 K6-5 2. R1.4 E9/7 3. R1-3 A5/6 4. H2/4 K5.1 5. H4/6 K5-4 6. R2.3 A4.5 7. H6.4 K4.1 8. H4/5 K4/1 9. H5.7 K4/1 10. R3-4 A5/6 11. R1-6 K4-5 12. H7/5 P4.1 13. R6/7 P5-4 14. K6.1 Hòa
Thế này mình từng giải rồi nhưng con tốt thứ tư của bên đen nằm ở lộ 9 hàng thứ 3. Lúc sau này con mã của đỏ phải lui về thủ mới hòa được.
Bên đen còn 2 con chốt nữa sao mà hòa được bạn ơi ??!oạch..

xuan2009
27-04-2011, 04:42 PM
Mình xin giải thế cờ này như sau:
H1.2 K6-5 2. R1.4 E9/7 3. R1-3 A5/6 4. H2/4 K5.1 5. H4/6 K5-4 6. R2.3 A4.5 7. H6.4 K4.1 8. H4/5 K4/1 9. H5.7 K4/1 10. R3-4 A5/6 11. R1-6 K4-5 12. H7/5 P4.1 13. R6/7 P5-4 14. K6.1 Hòa
Thế này mình từng giải rồi nhưng con tốt thứ tư của bên đen nằm ở lộ 9 hàng thứ 3. Lúc sau này con mã của đỏ phải lui về thủ mới hòa được.

Với cách giải trên của bạn thì đến nước thứ 7 HÂU (XANH) chỉ cần hạ Tượng 7 về 5 (7. ... T7/5) bên ĐỎ sẽ thua. Đó là chưa nói đến cuối như bạn giải thì ĐỎ cũng thua. Chung lại tôi thấy nếu nước đầu tiên ĐỎ đi Mã 1 tấn 2 (1. M1.2) là sai lầm dẫn đên bại cục. Bạn hãy kiểm tra lại. CHÀO.

haique1
27-04-2011, 05:20 PM
Với cách giải trên của bạn thì đến nước thứ 7 HÂU (XANH) chỉ cần hạ Tượng 7 về 5 (7. ... T7/5) bên ĐỎ sẽ thua. Đó là chưa nói đến cuối như bạn giải thì ĐỎ cũng thua. Chung lại tôi thấy nếu nước đầu tiên ĐỎ đi Mã 1 tấn 2 (1. M1.2) là sai lầm dẫn đên bại cục. Bạn hãy kiểm tra lại. CHÀO.
Ờ hen! Hì. Coi ko kĩ, sorry!!!

ke_vo_danh
22-05-2011, 11:02 PM
ai chơi hòa được vand này tôi xin gọi làm sư phụ

xuan2009
22-05-2011, 11:34 PM
ai chơi hòa được vand này tôi xin gọi làm sư phụ

Theo tôi ván này HÒA. Tôi đã có lời giải tài bài #12. Nhưng theo cách nói trên của bạn thì ván náy không HÒA. Vậy bên nào THẮNG và thắng như thế nào? Bạn có thể chỉ giáo không? Chứ phán không thì ...buồn lắm. Rất mong được thấy lời giải của bạn. CHÀO.

xiwen
23-05-2011, 03:36 AM
@xuan2009 : bác cho e hỏi, trong post 12 em xem flash thì nước thứ 6 sao xanh không đi tốt 2 bình 3 mà lại đi tốt 4 tấn 1 ah?

katori987
23-05-2011, 03:47 AM
Bác Xuân thân!
Khi bác đi nước X2-6 thì e nghĩ Xanh chưa vội B4.1 mà S4.5 cơ
Chả biết e nghĩ vậy có đúng không.Rất mong bác chỉ cho

katori987
23-05-2011, 03:50 AM
Nếu theo bạn xiwen
....... B2-3
X6.1 Tg6.1
X4.2 sát

xiwen
23-05-2011, 04:08 AM
ah ra thế, cảm ơn bạn katori987!

katori987
24-05-2011, 02:11 AM
Theo bác Xuân
1,X2.4 T5/7
2,M1.3 Tg6.1
3,M3/5 T7/5
4,X1-4 S5.6
5,X2/1 Tg6/1
6,X2-6 S4.5
7,M5.3 Tg6-5??
sao Xanh không Tg6.1 hả bác?

xuan2009
24-05-2011, 06:50 AM
Theo bác Xuân
1,X2.4 T5/7
2,M1.3 Tg6.1
3,M3/5 T7/5
4,X1-4 S5.6
5,X2/1 Tg6/1
6,X2-6 S4.5
7,M5.3 Tg6-5??
sao Xanh không Tg6.1 hả bác?

1. X2.4 T5/7 2. M1.3 Tg6.1 3. M3/5 T7/5 4. X1-4 S5.6 5. X2/1 Tg6/1 6.X2-6 S4.5 7. M5.3
Nếu đến đây nếu XANH chơi
7. ....Tg6.1
8. X4-2 XANH tất phải THUA.
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=R2x4E5y7H1x3K6x1H3y5E7y5R1z4A5x6R2y1K6y1R2z6A4x5H5x3K6x1R4z2~f04a06f14e23k36e43i44i45g67g68g74g77h85~&IsVN=1&StartPos=0&RedFirst=True
Mong bạn hài lòng. Chúc bạn chơi cờ giỏi. CHÀO.

thanhvy1990
24-05-2011, 01:05 PM
Up thử giùm bạn:
http://i1182.photobucket.com/albums/x450/thanhtants/cothe.jpg

Thế cờ này giải như sau:Đỏ xe 2 tấn 4 chiếu,xanh tượng 5 thối 7:Đỏ mã 1 tấn 3 chiếu,xanh tướng 6 tấn 1:Đỏ mã 3 thối 5 tướng,xanh tượng 7 thối 5:Đỏ xe 1 bình 4 chiếu,xanh sỹ 5 tấn 6:Đỏ xe 2 thối 1 chiếu,xanh tướng 6 thối 1:Đỏ xe 2 bình 6,xanh sỹ 4 tấn 5:Đỏ mã 5 tấn 3 chiếu,xanh tướng 6 bình 5:Đỏ xe 4 bình 9,xanh tốt 4 tấn 1 chiếu:Đỏ xe 6 thối 7 ăn tốt,xanh tốt 5 bình 4 ăn xe chiếu:Đỏ tướng 6 bình 5,xanh tốt 5 tấn 1 chiếu:Đỏ tướng 5 bình 4,xanh tốt 4 tấn 1:Đỏ xe 9 thối 5,xanh tốt 4 bình 5 chiếu:Đỏ xe 9 bình 5 ăn tốt,xanh tốt 5 tấn 1 ăn xe chiếu:Đỏ tướng 4 bình 5 ăn tốt....Trận đấu đã kết thúc ra kết quả (HÒA)