PDA

View Full Version : Thế cờ vịt trong ZingPlay,mời các cao thủhatefulboy_9X
02-04-2011, 11:52 PM
1759
Các cao thủ thử sức xem,chỉ là 1 thế cờ vịt :))

haique1
26-04-2011, 07:44 PM
Đây là thế Đại náo thiên cung.

Cách giải:

1) Pt-4 X6.1 2) P2-5(1) Ct-4 3) Tg.1 C2-3 4) Tg/1 C3.1 5) Tg.1 C6-5(2) 6) P5/5 C5.1 7) Tg-5 X6-5 8) Tg-6 C9-8 9) Ct-7(3) X5/1 10)Cs-6(4) Tg.1

11)C7-6 X5.3 12)C8-7 X5-7 13)C3-2 Tg-5 14)C6.1 Tg-6 15)C7-6!! X7-4 16)Tg-5 X4-5(5) 17)Tg-6 2 bên ghìm nhau hòa 0-0Chú giải:

(1) nếu 2)P2-4? X6-4 3)C7-6 Ct-4 4)Tg.1 C2-3 5)Tg/1 C3.1 6)Tg-5 C5.1 0-1

(2) nếu 5)……C5.1 6)Tg.1 X6.5 7)P5/4 C9-8 8)C3.1 1-0

(3) nếu 9)C5-6? X5-7 10)Ct-7 X7.2 11)Cs.1 Tg.1 12)Tg-5 X7-5 13)Tg-6 X5/2 14)C8.1 Tg.1 0-1

(4) nếu 10)C3-4? X5.3 11)Ct-6 X5-6! 12)C4-3 X6-4 13)Tg-5 X4/4 14)C3-4 X4.4 15)Tg.1 X4-5 16)Tg-6 Tg-5 0-1

(5) nếu 16)……X4/2?? 17)Cs-5 Tg.1 18)C2-3 1-0

Cách giải xưa:

1)Pt-4 X6.1 2)P2-5 Ct-4 3)Tg.1 C2-3 4)Tg/1 C3.1 5)Tg.1 C6-5 6)P5/5 C5.1 7)Tg-5 X6-5 8)Tg-6 C9-8 9)Ct-7 X5/1 10)Cs-6 Tg-5 (nếu 10)……Tg.1 11)C8-7 X5.2 12)Ct-6 ( nếu 12)C3.1 Tg-5 13)C6.1 Tg/1 14)Cs-6 Tg-6 0-1) X5-7 13)C3-2 Tg-5 14)Cs.1 Tg-6 15)C7-6 vẫn hòa 0-0) 11)C7-6 Tg-4 12)C8-7 X5.3 13)C3-4 Tg-5 14)C4-5 0-0

Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.

shinichiran3009
26-04-2011, 08:26 PM
sao gọi là cờ vịt, thế cờ này hay lắm chứ bộ
nếu chơi bạn thích cầm bên nào?

hoahop
07-02-2012, 10:04 PM
có ai muon tui giải cờ thế giúp thì liên hệ nhé

hoahop
07-02-2012, 10:05 PM
thế cờ này 2 bên hòa

Guava
08-02-2012, 10:18 AM
Thằng nào đi trước thằng đó win :))

mycomputer5000
19-06-2012, 11:19 PM
Thằng nào đi trước thằng đó win :))

Bạn chỉ cho mình cách win với, hay nói cho vui vậy?

cokusaoko
13-07-2012, 07:44 PM
Ai đi trước cờ đó win @@! Thế cờ nhìn dễ thế nhỉ @@!

cokusaoko
13-07-2012, 07:46 PM
Nhầm, bên đỏ win.

tinhlahan702
15-07-2012, 03:49 PM
Thế này mình đánh mãi mà chỉ hòa thôi, không thắng.

quangcha
01-03-2013, 09:45 PM
1.pháo đỏ ăn xe xanh
2. xe xanh ăn lên pháo đỏ
3. pháo đỏ vào giữa
hết

Qbac
03-03-2013, 12:31 AM
1.pháo đỏ ăn xe xanh
2. xe xanh ăn lên pháo đỏ
3. pháo đỏ vào giữa
hết

vào giữa làm gì nhỷ @@

Qbac
03-03-2013, 12:52 AM
tớ mạn phép bình luận ván cờ này như vầy.

http://www.thanglongkydao.com/attachments/co/1759d1301759510-co-vit-trong-zingplay-moi-cac-cao-thu-1-dai-nao-thien-cung.jpg

Nếu xanh đi tiên là thắng liền nước;
CT-4, Tg6.1
C6-5, Tg6/1
XT.7, X2-4
X6.8, Xong

Nếu đỏ đi tiên thì hãy hiểu rằng xanh cần 1 nước phóng, do đó rất thỏai mái họat động
P2-4, X6.1 nếu không ăn pháo thì chết với pháo trùng à, cho nên ...
C3-4, nước phóng này xanh không có nước gì chiếu kịp để ăn cả, và rồi ...
P2-4 hoặc C4.1 xong

Tớ thắc mắc sao các bác trên kia lại đi nhiều nước vậy:(

cocomcanduocchigiao
03-03-2013, 07:35 AM
P2-4, X6.1, C3-4, C5s-4, Tg6.1, C2-3, Tg6/1, C3.5, Tg6.1 (Tg6-5), C6-5 (C5.1)

Qbac
03-03-2013, 08:00 AM
P2-4, X6.1, C3-4, C5s-4, Tg6.1, C2-3, Tg6/1, C3.5, Tg6.1 (Tg6-5), C6-5 (C5.1)

ừ nhỷ @@ mình gà gớm

Qbac
03-03-2013, 08:17 AM
làm lại =))
P2-4, X6.1
P2-5, :(