PDA

View Full Version : Chỉ có ở Việt Nam!!!6789
03-04-2011, 10:23 AM
http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi.jpg

http://media.chuyenhot.com/img/2010/06/06/9.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi2.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi3.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi5.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi6.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi7.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi8.jpg

http://media.chuyenhot.com/img/2010/06/06/10.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi11.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi12.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi13.jpg

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20110402/XHCuoi15.jpg

http://hoibi.net/uploads/anh-vui/cuckoo/anh-vui-hai-nhung-bien-quan.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/CE/DF/DSC_4730.jpg

http://i1195.photobucket.com/albums/aa387/Bongtit_baby/Bien%20bao-%20chinh%20ta/lenhcam.jpg

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/03/02/11/12/2%20%284%29.jpg

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/03/02/11/12/6%20%284%29.jpg

http://autonet.com.vn/dataimages/201011/original/images572834_7.jpg

http://media.chuyenhot.com/img/2010/06/06/1.jpg

saiyan1
03-04-2011, 11:05 AM
hay quá xá

6789
03-04-2011, 08:05 PM
http://danluan.org/files/u2/sub01/4730_93133076318_642026318_2363227_4104714_n.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/a2.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/b186035074.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/banhtrungthu_baocaosu.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/laohoa_naohoa.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/P1010138.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/Nhabao.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/10968118546231880512956.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/11032008003.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/162654afcea06ad8cc.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/1814285528c75bf618a41bl3.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/3653282293_8681248d88.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/90306bienhieu4.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/anh-vui-hai-chi-co-o-viet-n-2.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/danhgiay.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/doc9.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/dzoioi.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/gio.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/q6.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/tn_90306bienhieu2.jpg

dqtuanhpvn
03-04-2011, 08:12 PM
Thật sảng khoái khi xem những bức hình này .Cám ơn ban 6789

6789
03-04-2011, 08:42 PM
http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/tn_VIETTIMES_91913576.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/tn_banhmy.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/tn_1252122736-0-CauRachChim-OK.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/12/18/Viet%20nam%20tap%204/u33_caukhebuom_dai8mrong12m.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/16/ChiVietNam1/347_watermark_640x480_002_img0464isf.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/vuhung_net_hw.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/xeo_buom.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/2441638220_80ed5ba43e_o.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/DSC_0435.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/DuongChoLun_192.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/Hoisinh.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/VN1.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/VN5.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/cho-cho-dai.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/cuoi11.jpg

http://www.crviet.com/upload/AHA_5300.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/16/Chi%20Viet%20Nam%202/445_watermark_640x480_p11600251.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/16/Chi%20Viet%20Nam%202/432_watermark_640x480_fun6.jpg

http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/16/Chi%20Viet%20Nam%202/446_watermark_640x480_q288388.jpg

http://img269.imageshack.us/img269/7635/49e822b961cca10c3.jpg

6789
04-04-2011, 12:12 AM
http://danluan.org/files/u2/sub01/433_watermark_640x480_fun8.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/436_watermark_640x480_hrghrfghrtrt.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/48_watermark_640x480_sieuthinhanh20090623173.jpg

http://danluan.org/files/u2/sub01/hb-1161-chi-co-o-viet-nam-1.jpg

http://img188.imageshack.us/img188/6083/dsc0078pun.jpg

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735128833-2-101001cl1vietnam-8.jpeg

http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=115

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/4/2/290342/4a26d2ec_704ce985_only_in_vietnam02_resize.jpg

http://files.myopera.com/phanhung_good_to/albums/859787/anh-vui-hai-chuyen-3-nguoi.jpg

http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/12/10/T3/g21.jpg

http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/12/10/T3/g26.jpg

http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/12/10/T3/g38.jpg

http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/12/10/T3/g39.jpg

http://thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/12/10/T4/thao1.jpg

http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/12/10/T4/thao2.jpg

http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=250

http://farm3.static.flickr.com/2256/2362885218_4cb67b73bc.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3219/2362054105_a64d1017f7.jpg?v=0

http://bimbim.vn/public/image/Tintuc/2010/Thang12/24/Haihuoc1.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3106/2362884716_a1531b46db.jpg?v=0

6789
04-04-2011, 12:42 AM
http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/28/_201010280705461o551/hinh-anh-chi-co-o-viet-nam-minh-ne.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/28/_2010102807054610u84/hinh-anh-chi-co-o-viet-nam-minh-ne.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/28/_201010280705461D32z/hinh-anh-chi-co-o-viet-nam-minh-ne.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/31/_201010311429061j7vS/vui-vui-viet-nam-minh.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/31/_201010311429061Q99K/vui-vui-viet-nam-minh.jpg

http://www.dekor.vn/sites/default/files/styles/main_image_550/public/fancy/anh-hai-huoc_4.jpg

http://www.dekor.vn/sites/default/files/styles/main_image_550/public/fancy/anh-hai-huoc_8.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/31/_201010311429061H8h9/vui-vui-viet-nam-minh.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/31/_201010311429071LH05/vui-vui-viet-nam-minh.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/31/_2010103114291218RSY/vui-vui-viet-nam-minh.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/10/31/_201010311429061TNhj/vui-vui-viet-nam-minh.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/11/26/_201011261357101hQBk/khi-cac-cu-xi-tin.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/11/26/_201011261357101Ux3E/khi-cac-cu-xi-tin.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2010/11/26/_2010112613571018lzw/khi-cac-cu-xi-tin.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/0A/B5/Fun2.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2011/03/11/_201103110623471gd32/doc-that-chi-co-o-viet-nam.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2011/03/11/_201103110624081tr61/doc-that-chi-co-o-viet-nam.jpg

http://www.nhincuoi.com/hinh/2011/03/11/_201103110624251klPX/doc-that-chi-co-o-viet-nam.jpg

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/03/14/15/56/1299830092dacsantiengviet24hcattocbendep.jpg

http://bloglinh.com/photo/2011/04/01/blog-hot_111301641540.jpg

alex_ferguson
04-04-2011, 12:55 AM
Góp vui cùng anh 6789 nào :D

http://farm6.static.flickr.com/5058/5585217445_537552b5e1.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5095/5585810398_e89ed69887_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5150/5585217187_33b1d92160_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5188/5585810036_1d08ab000d_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5065/5585216863_7197c8b85f_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5258/5585809436_292877aa9c.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5055/5585809358_b514c53c28_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5024/5585808898_d9d3fc1e7c_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5108/5585215909_cbeb16075f_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5254/5585215701_0598370cd8_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5302/5585215609_ef14e5f7e2_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5174/5585808326_9c8c8e9702_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5180/5585215171_a7a536ebf4_z.jpg

nhachoaloiviet
07-04-2011, 06:48 PM
Người Việt Nam thật hài hước. Kể cả những người kém văn hóa hihi!!!

6789
19-08-2011, 12:17 PM
"Siêu" bò Lamborghini
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/db/54/Bo_voi_logo_sieu_xe_Lamborghini_1.jpg

Đúng nghĩa quạt cây.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/db/54/Quat_cay_1.jpg

Trường đại học trong khuôn khổ mầm non?
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/db/54/Truong_mam_non_dai_hoc_1.jpg

Phiên âm sang tiếng Việt một cách rõ ràng.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/db/54/Phien_am_tieng_viet_1.jpg


Đường Tăng dạo phố :D
http://img3.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/05/17/shares/094327_156670161975616692610270704.jpg

Congaco_H1R5
19-08-2011, 12:25 PM
Một số hình ảnh trên được "ai đó" tổng hợp thành một đoạn Clip có nhạc nền :D
1DIvVtjtdb0&feature=player_embedded

themgaidep
19-08-2011, 01:21 PM
Xem Topic này sảng khoái quá, sao giờ mình mới được đọc nhỉ.?=))=))=))=))

Nguyen Ngoc Tung
19-08-2011, 01:41 PM
Đúng là chỉ có ở Việt Nam!

6789
19-08-2011, 06:09 PM
http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-08/dac-san-tieng-viet-lay-chong-han-quoc.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-08/1307494547-dac-san-tieng-viet-nho-toc-bac.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-08/1307494547-dac-san-tieng-viet-menu-quan-ca-phe.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-29/1309311184-dac-san-tieng-viet-bac-sua-xe-di-uong-nuoc-gan-day.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-20/1308533027-dac-san-tieng-viet-nhan-luyen-thi-dai-hoc-rot-gioi-thieu-viec-lam-khoan-cat-be-tong.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-20/1308530948-dac-san-tieng-viet-da-kho-uop-thi-hai-com-hop.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-20/1308530948-dac-san-tieng-viet-mua-ban-sim-the.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-20/1308530949-dac-san-tieng-viet-Ve-tran-chung-ket-VietNam-winner.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-15/1308098836-dac-san-tieng-viet-cuong-do-la-chuyen-xoi-dem.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-13/1307930820-dac-san-tieng-viet-xang-khong-ban-chiu.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-06/1307327110-dac-san-tieng-viet-lup-xuo-quan.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-03-27/1301192319-dac-san-tieng-viet-24h-dung-day-em-de-em-tu-di.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-03-27/1301192319-dac-san-tieng-viet-24h-cam%20dai%20bay%20phat%20500.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-03-27/1301192320-dac-san-tieng-viet-24h-khong-ban-thieu.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-03-30/1301447654-dac-san-tieng-viet-24h-cho-thue-phong.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-03-30/1301447655-dac-san-tieng-viet-24h-thu-doi-tien.jpg

themgaidep
19-08-2011, 10:00 PM
Cái ông viết phong bì kia chữ đã xấu thì chớ, lại giở giọng Chí Phèo ra với người ta nữa, cùn hết biết.:)):)):)):))

kymoc
19-08-2011, 11:44 PM
6789 sưu tầm được nhiều ảnh hài hước độc đáo ghê, cười vỡ bụng...:))

Congaco_H1R5
20-08-2011, 11:58 AM
Riêng khoản này thì chỉ có ở Nam Mỹ :D
Quá hâm mộ cầu thủ mình vừa phỏng vấn, nữ phóng viên xinh đẹp ở Ecuador đã cởi phăng quần dài và đòi “anh chàng quần đùi áo số” kia kí tặng vào mông làm kỉ niệm.
Nữ nhà báo tóc vàng sau khi phỏng vấn đã đề nghị cầu thủ kí vào vòng ba của mình. Bất ngờ trước hành động này nên cầu thủ thuộc một đội hạng nhì của Ecuador đã từ chối và chỉ hôn nhẹ lên má người đẹp để làm kỉ niệm.
(Theo tienphong.vn)
1NhOoSE-2bs

themgaidep
20-08-2011, 12:01 PM
Vụ tụt quần ký vào mông này thì hơi thái quá, cầu thủ xử lý tình huống thông minh thật.

6789
20-08-2011, 12:07 PM
Không đồng ý cách hành xử của cầu thủ này :-L (đá hạng hai có khác, rất mất lịch sự :)))...Để đàn bà thất vọng là không nên roài (ước gì mình được như anh ấy ~X().

TCNguyen
20-08-2011, 12:14 PM
Cười vỡ cả bụng !!! =)) =)) =))

themgaidep
20-08-2011, 12:16 PM
Trong hình ảnh có Menu tại quán cafe, đồ uống "nước em là nữ sinh trường Y" là đồ uống gì nhỉ?:)):)):)), không biết quán này ở đâu...:)):))

TCNguyen
20-08-2011, 12:17 PM
Chắc mấy ông nghịch nghịch đánh máy cho vào để chụp ảnh cho vui thôi !!! :))

TCNguyen
20-08-2011, 12:18 PM
Nhổ tóc bạc 20k/20 min ko rõ tốc độ nhổ thế nào nhỉ ??? =))

alex_ferguson
28-09-2011, 01:58 AM
WOW !!!

http://nd5.upanh.com/b3.s9.d2/beacab1cf26969537d7a362ee9a9bd80_35738235.25168510150259758544294565314293.jpg

http://nd7.upanh.com/b4.s19.d1/f0af623d48800d2163675a4ac130c7a6_35738237.anhso211226phude009.jpg

Giờ mới biết tại sao các ông mê câu cá... :d

http://nd8.upanh.com/b4.s19.d1/ddceaac9e88014b6e09f2ec8b223e3c1_35738238.caugi.jpg

http://nd9.upanh.com/b2.s7.d2/c7a24d63b906f3a34c7fc60ac5f89a9f_35738239.funnypictures349.jpg

Chỉ có thể là heniken
http://nd2.upanh.com/b4.s13.d5/788f315161df8aebe1c7b54b84b4bc60_35738242.img0221.png

Đạm bạc quá !!!
http://nd6.upanh.com/b3.s4.d1/5c56b7b4f3bc5a2af4fb746b807b45f3_35738246.img0225.png

http://nd8.upanh.com/b5.s10.d2/e46a07259d89dc7d340dfe6ac85c6c5d_35738248.khodovoiemgainay.jpg

Xe 67 ngày xưa và nay
http://nd1.upanh.com/b1.s16.d2/ca1d999789ebf71d37853062b59384af_35738251.kux0.jpg

http://nd3.upanh.com/b6.s19.d1/ff20ac5eb5385df4970a66449860c518_35738253.lamginhau.jpg

http://nd4.upanh.com/b2.s15.d2/4fa7acb50ac8f5a96d4234f9dc422871_35738254.phunu12.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s3.d2/8480dfe9520429272651b64ce7370157_35738257.xeomprosomotovietnam.jpg

6789
28-09-2011, 11:22 PM
http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/53/anh-1.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/53/anh-2.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/53/anh-3.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/53/anh-4.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/15/12/anh-6.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/53/anh-7.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/53/anh-8.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/15/13/anh-10.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/54/anh-11.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/54/anh-12.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/54/anh-14.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/54/anh-15.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/54/anh-16.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/14/54/anh-17.jpg

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/09/28/15/14/anh-18.jpg

Theo TTVNOL (nguồn ảnh tottochan81)

nhasu15
29-09-2011, 12:20 AM
Hôm nay mới xem Topic này, vừa xem vừa cười một mình. Vợ nói : Anh hâm à. Thế là mình đưa vợ xem, vợ cười to hơn mình. Bây giờ xem xong vẫn cười. "Không biết ai hâm hả các bác" Một lần nữa cám ơn bác 6789 nhé. Hi hi. Cười bé không vợ lại nói hâm.

alex_ferguson
29-09-2011, 01:49 AM
http://nd0.upanh.com/b5.s2.d1/55e7a957ef0c2a076e9276c131aee617_35785680.1.jpg

http://nd6.upanh.com/b1.s8.d4/d2957060dab462d84b6c8650e3c55276_35785686.19584016087523063311110000131904.jpg

Oh ! my god
http://nd2.upanh.com/b4.s2.d1/12a2516735016394b3939cc06f987869_35785692.3214385619bfa5067257o.jpg

http://nd5.upanh.com/b5.s10.d4/bd4d9ab1b6442aa539115a744bf27d2e_35785695.76954141188394875415821825703089.jpg

http://nd8.upanh.com/b6.s10.d1/6388b7f81bddffd71dc82d0e8ab4ee10_35785698.b.jpg

alex_ferguson
29-09-2011, 01:54 AM
http://nd8.upanh.com/b3.s1.d2/834d626eba529328b42c1fa943e0705a_35785758.2920.jpg

http://nd9.upanh.com/b2.s6.d3/3d34772c2cd86fc959888a2b59996e3f_35785759.180949.jpg

http://nd0.upanh.com/b3.s9.d1/3576b743acd345d3b0a219a7314f4ac8_35785760.19633918900001114297510695792601.jpg

http://nd1.upanh.com/b1.s9.d4/f088a4955dc5859c5397910b969b9880_35785761.a.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s18.d2/647e92690d96b25ee8cfd7deddaed40a_35785763.anhso105837comvnnemracvaomat.jpg

http://nd4.upanh.com/b5.s10.d4/cacdb90956ab440c7740017a2f20bf70_35785764.camchon.jpg

http://nd5.upanh.com/b2.s5.d1/1ff8f2b56ac791a491253e8b110644a4_35785765.congtruong.jpg

http://nd6.upanh.com/b2.s18.d2/12af607971a04c0bab487d84698539e7_35785766.dacam.jpg

http://nd9.upanh.com/b6.s9.d1/d3bf62c8a25921923b314f1270e96417_35785769.tranhvui.jpg

http://nd1.upanh.com/b5.s1.d3/83258438b856ac5d71ec5fd5d8e43508_35785771.untitled.jpg

dethichoo
29-09-2011, 10:39 AM
Xem xong giảm stress nhiều, cám ơn nhiều!

abc
29-09-2011, 11:42 AM
http://nd0.upanh.com/b3.s9.d1/3576b743acd345d3b0a219a7314f4ac8_35785760.19633918900001114297510695792601.jpg
---
Để có con này bạn soạn tin: DA 92448 gửi 8385 (nhớ đổi tên cấu hình cho PRO` nhé:))

alex_ferguson
05-10-2011, 01:19 AM
http://nd5.upanh.com/b2.s7.d2/38857b5b54b9b1406885c8e284c1accf_36081495.camhopcho.jpg

http://nd9.upanh.com/b6.s3.d2/ce4bb572bc345a153d8983bfe6a54980_36081499.chiukhongnoi.jpg

http://nd2.upanh.com/b1.s13.d5/630d236103b1c8004e24ce36c1f68012_36081502.img2320800x600.jpg

http://nd4.upanh.com/b3.s10.d3/92991a2c3118716af91ea4fa7220bcc7_36081504.ip.jpg

http://nd6.upanh.com/b4.s9.d4/a7121a4d79663a356933f240c40ce5e0_36081506.laixe.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s9.d2/4ca5d9d9379c5a8aa41ae7e99fb9811a_36081507.loche.jpg

http://nd0.upanh.com/b6.s9.d2/6436e13c2ed3882381a433d2ca05cacb_36081510.safetyhelmet.jpg

themgaidep
05-10-2011, 08:35 AM
:)):))Cái ông Châu Phi đội thùng Sơn làm mũ bảo hiểm, sáng tạo quá đi:)).

kt22027
05-10-2011, 09:09 AM
Bạn bè thế giới rất nễ tài 'quá tải' của Viêt Nam, nhưng mấy anh này thì thuộc dạn sư phụ của VN luôn!

http://1.bp.blogspot.com/_vP4LLDo5Hek/S_3uPExpDhI/AAAAAAAAAI4/k39Qbbp8q7Q/s1600/1210707148mY6R9yj.jpg

6789
20-10-2011, 02:28 PM
WWCuyIEmnp4

6789
17-11-2011, 12:29 PM
http://nf6.upanh.com/b5.s20.d1/aa2c04960d3ffff142449b29539fa41a_37965126.47ec7f43412.jpg (http://www.upanh.com/47ec7f43_412_upanh/v/0nx98zcv7ho.htm)


http://nf8.upanh.com/b3.s11.d3/6349bed8d4a014011c1435884081f3a3_37965128.47ec7f6835.jpg (http://www.upanh.com/47ec7f68_35_upanh/v/6nxdbzfv5ui.htm)


http://nf1.upanh.com/b1.s7.d4/4664cbaa8d8f9c356af8bb8e5c809fb4_37965131.55614a1aa4d7b119a62378e66e4a2e43.jpg (http://www.upanh.com/55614a1aa4d7b119a62378e66e4a2e43_37962425.img_upanh/v/5nxc6zdvcuc.htm)http://nf2.upanh.com/b6.s10.d3/ac817ffb98e8a6a5fc960553e8919bc4_37965222.28312910150746836570232137556090.jpg (http://www.upanh.com/283129_10150746836570232_137556090231_2044013_upanh/v/3nx12z7v9lv.htm)http://nf5.upanh.com/b1.s11.d1/dcc5238e598469c9aca05d17ed071bf5_37965225.31897419382506735780919380610735.jpg (http://www.upanh.com/318974_193825067357809_193806107359705_465680_upanh/v/6nx49z6v5lm.htm)http://nf6.upanh.com/b1.s9.d3/82a17d6a53aac1ba3dc5bebecc323588_37965226.969105cc89b683717996a027e285acfb.jpg (http://www.upanh.com/969105cc89b683717996a027e285acfb_37962417.an_upanh/v/7nxbdz6v6lk.htm)http://nf0.upanh.com/b6.s10.d2/ad538ac1cb807547e4850a629ad15057_37965250.995048ac8a34e99f5e917bdf6058862e.jpg (http://www.upanh.com/995048ac8a34e99f5e917bdf6058862e_37962409.378_upanh/v/4nxb3z7vaok.htm)http://nf2.upanh.com/b6.s18.d1/5640b2fffdb7a048c33f652d60ff9316_37965252.c3.jpg (http://www.upanh.com/c3_upanh/v/5nx48z5v9oo.htm)


http://nf4.upanh.com/b4.s10.d1/c0ffbf0e7a45c895ed3cb39011fb9fee_37965254.chukyw.jpg (http://www.upanh.com/chukyw_upanh/v/2nx9ez3v7oz.htm)


http://nf3.upanh.com/b4.s10.d2/e2c72c6ee8037a8ef40ce7256fe50bed_37965283.de63d5d245dc1c27c28abe5f7f27d35b.jpg (http://www.upanh.com/de63d5d245dc1c27c28abe5f7f27d35b_36097590.150_upanh/v/anxf2z0vcxj.htm)


http://nf4.upanh.com/b5.s1.d3/d97245ce1680581f05ace6871b32ecb0_37965284.gitkiuthcng.jpg (http://www.upanh.com/gitkiuthcng_upanh/v/8nx0fz5v9xg.htm)


http://nf8.upanh.com/b1.s17.d2/8c1016ba4033c8c198e8f00d8b60e0bf_37965288.t698938.jpg (http://www.upanh.com/t698938_upanh/v/anxe1z3v0kn.htm)

http://nf9.upanh.com/b4.s11.d3/b82197fbfc738024f76796aa28567899_37965289.untitled.jpg

(http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/7nx0bz9v0kd.htm)http://nf3.upanh.com/b6.s4.d3/ebd32a97b2c1783a1a69b3ebcd529f91_37965293.zda.jpg (http://www.upanh.com/zda_upanh/v/fnx7fzcv2kt.htm)

alex_ferguson
01-12-2011, 03:47 PM
http://farm8.staticflickr.com/7149/6435199971_b64f93dee7.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7014/6435200007_9aa65a6032_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7029/6435199917_930925b979.jpg

alex_ferguson
01-12-2011, 04:04 PM
http://farm8.staticflickr.com/7142/6435234641_8af5f4b70d.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7154/6435234733_e95e2a439c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7012/6435234593_e497f5144c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7012/6435234449_80848fd2d7.jpg

alex_ferguson
01-12-2011, 04:09 PM
http://farm8.staticflickr.com/7029/6435234395_6e295e2834.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7148/6435234279_5d5da8173b.jpg

Quả này lạ quá !

http://farm8.staticflickr.com/7015/6435234211_9b19a1e2a4.jpg

Có lẽ vì thiếu dấu nên ...cứ đỗ...

http://farm8.staticflickr.com/7149/6435234115_e335d57f04.jpg

kt22027
02-12-2011, 06:08 AM
Quả này lạ quá !

http://farm8.staticflickr.com/7015/6435234211_9b19a1e2a4.jpgQuả này nhìn lạ quá ta! Hình như là một loại chanh leo bên Ba Tây. Dựa vào cánh tay trong hình, quả này to thật!

Lâm Đệ
02-12-2011, 08:44 AM
Ông 6789 thâm nhé úp hình này lên định ám chỉ tôi hay sao ?Con cái nhà ai trông lọt mắt quá

http://nf2.upanh.com/b6.s10.d3/ac817ffb98e8a6a5fc960553e8919bc4_37965222.28312910150746836570232137556090.jpg

Congaco_H1R5
02-12-2011, 08:48 AM
Ông 6789 thâm nhé úp hình này lên định ám chỉ tôi hay sao ?Con cái nhà ai trông lọt mắt quá

http://nf2.upanh.com/b6.s10.d3/ac817ffb98e8a6a5fc960553e8919bc4_37965222.28312910150746836570232137556090.jpg

Ấy dà dà , nhà bác có tật nên giật mình - hehehe

kt22027
02-12-2011, 02:25 PM
Ông 6789 thâm nhé úp hình này lên định ám chỉ tôi hay sao ?Con cái nhà ai trông lọt mắt quá

http://nf2.upanh.com/b6.s10.d3/ac817ffb98e8a6a5fc960553e8919bc4_37965222.28312910150746836570232137556090.jpg

Thì ra người bác sống trong lòng trẻ thế à! ;) hay ý bác nói người dẫn xe? hehe

sờ tí
02-12-2011, 03:31 PM
cái hình trên là cái nhà cũ đang chia tay với ông già đấy chớ , giờ thì cái nhà ấy sắp đón cô chủ mới cho cậu con trai nhà đó.

nhachoaloiviet
02-12-2011, 06:29 PM
Quả này lạ quá !

http://farm8.staticflickr.com/7015/6435234211_9b19a1e2a4.jpg

Quả này em biết, là quả nhân sâm!

aircom
02-12-2011, 09:13 PM
[CENTER]

http://nd9.upanh.com/b6.s3.d2/ce4bb572bc345a153d8983bfe6a54980_36081499.chiukhongnoi.jpghe he.. em này là MP, sn 78, ng Ninh Binhf mà :d

scholes
02-12-2011, 09:44 PM
Phiên âm sang tiếng Việt một cách rõ ràng. [/I]
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/db/54/Phien_am_tieng_viet_1.jpgNhìn khung cảnh của bức ảnh này rất quen ,có thể mình đã nhiều lần đi qua chỗ này , nếu không lầm thì đây là dưới 1 bến phà ở cù lao Tân Lộc nằm ở quận Thốt Nốt - Cần Thơ , một cù lao rất lớn nằm giữa sông Hậu, không khí rất dễ chịu,nơi nổi tiếng với phong trào nuôi cá tra và vô địch về số người đi lấy chồng Đài Loan ( dân Cần Thơ gọi vui đây là đảo Đài Loan ), mình có khá nhiều người quen, bạn bè ở đây.
P/s : Con gái ở đây cũng thuộc loại tuyệt đẹp các bác ạ:-|:-|; cái bảng này ngoài chỗ này có thì ở Tân Lộc còn có vài chỗ nữa , phục vụ việc chuyển tiền từ Đài Loan về mà:)):)):))

kt22027
03-12-2011, 02:09 AM
Quả này lạ quá !

http://farm8.staticflickr.com/7015/6435234211_9b19a1e2a4.jpg

Quả này em biết, là quả nhân sâm!

Bác nhachoaloiviet giỏi cả đông y nửa ta! nhân sâm có phải dùng để ngâm xài cho việc tăng lực không hả bác?

doccocuukiem
03-12-2011, 02:38 AM
bó tay ông kt22027, thế này mà bảo là không biết dùng tiếng Việt!

kt22027
03-12-2011, 02:51 AM
bó tay ông kt22027, thế này mà bảo là không biết dùng tiếng Việt!

Tôi biết dùng tiếng Việt nhưng cứ sai chính tả hoài, nhất là dấu hỏi và ngã. Bác có cách nào, như là mẹo vặc để tránh lộn hai dấu hỏi ngã không? cám ơn.

doccocuukiem
03-12-2011, 03:02 AM
Thế là giỏi lắm rồi. Còn về nhầm lẫn từ thì ngay cả người Việt trong nước cũng vậy thôi. Ví dụ người miền trung không phân biệt được dấu hỏi và ngã giống như bác, người miền bắc thì là l,n và r,d nhiều vùng cũng không phân biệt được

kt22027
03-12-2011, 03:11 AM
@doccocuukiem

cám ơn bác doccocuukiem. Tôi người miền nam nên bị hỏi ngã, v/d, g/r...
Nói ra sợ mấy anh em miền nam la rầy, chứ tôi thích cách dùng từ của người miền bác hơn vì theo tôi thấy người miền bắc dùng tiếng Việt đúng hơn. Tôi không phân biệt hay kỳ thị miền đâu xin mod đừng hiều nhầm nhé. Tôi vào đây chém cũng chỉ muốn học cách dùng từ của các anh em miền bắc thôi.

doccocuukiem
03-12-2011, 03:59 AM
Thật ra thì bạn sinh ra ở vùng miền nào thì bạn sẽ thấy tiếng của vùng đó là hay nhất. Nếu bạn là người miền nam mà lớn lên ở miền nam bạn cũng sẽ thích cách dùng từ của người miền nam hơn. Tuy nhiên nếu bạn là người miền nam mà lại không lớn lên ở miền nam thì sẽ khác, lúc đó ban sẽ thich một ngôn ngữ đơn giản chặt chẽ, logic hơn. Người nam bộ với bản tính phóng khoáng cởi mở thích thay đổi nên hay sáng tạo ra nhiều ngôn từ mới trong môi trường sống mới thay đổi hàng ngày của mình. Cái này gọi là ngôn ngữ thường dùng của địa phương. Nó cũng giống như ngôn ngữ mà lớp trẻ xì-tin bây giờ hay dùng vây. Thay đổi liên tục, không cần quan tâm đến ý nghĩa sâu của từ, miễn là có thể giao lưu là được. Tiếng miền bắc cũng như văn hóa miền bắc vậy có tính bảo thủ, không thay đổi liên tục nên nó giúp cho người học dễ nắm bắt vì không phải chạy theo những từ địa phương mới sáng tạo. Tuy nhiên ngôn ngữ VN vẫn còn thua TQ xa về độ bảo thủ và bất biến. Thanh niên TQ ngày nay vẫn hoàn toàn có khả năng đọc được các tác phẩm hay tài liệu lich sử cách đây hàng nghìn năm.

6789
06-12-2011, 12:21 PM
http://ng2.upanh.com/b5.s20.d3/c3daf3af04d3001351a02f0a0c95ee95_38629952.5db20b1f1557bda120a2712ee694f2a5.jpg (http://www.upanh.com/5db20b1f1557bda120a2712ee694f2a5_38160789.con_upanh/v/bnb11z6d1ca.htm)

http://ng3.upanh.com/b6.s21.d2/8f96c7ceb823f7b2c25c381939a9c4e0_38629953.1624132057094404funny523.jpg (http://www.upanh.com/16_24_1320570944_04_funny-523_upanh/v/8nbf2z3d7cp.htm)

http://ng5.upanh.com/b1.s21.d1/3dafe921ffa32fbef9ab4b61c4974d86_38629955.20111102vnmacxeom.jpg (http://www.upanh.com/2011-11-02_vnmac_-_xe_om_upanh/v/6nbd4z8dfcj.htm)

http://ng7.upanh.com/b1.s13.d2/f71423950f1707a077231ad05bbe03f5_38630047.19066019819060687967412539845749.jpg (http://www.upanh.com/190660_198190606879674_125398457492223_575244_upanh/v/2nbb1z7dbuc.htm)

http://ng8.upanh.com/b2.s22.d2/ef0a6d79bae70f93d9695d217504254d_38630048.21612520478739955307617980840205.jpg (http://www.upanh.com/216125_204787399553076_179808402050976_621234_upanh/v/enbc4zddcuo.htm)

http://ng9.upanh.com/b4.s3.d3/bff235f7c211481f4d5aeec5001b825b_38630049.24919920326908971686118681263469.jpg (http://www.upanh.com/249199_203269089716861_186812634695840_522620_upanh/v/4nb47zbd4ux.htm)

http://ng1.upanh.com/b6.s22.d3/0560a5ae686ca053d38320667c1f4958_38630051.25358318209236015371193599957316.jpg (http://www.upanh.com/253583_1820923601537_1193599957_31654601_1621_upanh/v/6nbaazcd4ub.htm)

http://ng7.upanh.com/b4.s20.d2/78fd42235c029f5e4db9ff99b780dacd_38629957.74466136836603035367100001270843.jpg (http://www.upanh.com/74466_136836603035367_100001270843260_199019__upanh/v/bnb5czedbcy.htm)

http://ng4.upanh.com/b5.s13.d2/80aef8699ab83e5112924bb7f8cd34cf_38629994.110510cl2lulut6.jpg (http://www.upanh.com/110510cl2lulut6_upanh/v/4nb9fzcdatu.htm)

http://ng5.upanh.com/b1.s22.d2/40dafe7d2871526b5a016d6fad562f30_38629995.15502516757506087101085809317181.jpg (http://www.upanh.com/155025_1675750608710_1085809317_1814139_67447_upanh/v/0nb90zfd7te.htm)

http://ng6.upanh.com/b4.s23.d4/170d47190a5441da5826491bc7f620ac_38629996.15675317193191284757110000092291.jpg (http://www.upanh.com/156753_171931912847571_100000922918006_358320_upanh/v/enbf1z8d7tq.htm)

http://ng9.upanh.com/b6.s23.d1/0a6ac7bb23257a0df34d1de956df326e_38629999.16905610150093427037141745777140.jpg (http://www.upanh.com/169056_10150093427037141_745777140_6036062_83_upanh/v/8nb87zed9td.htm)

http://ng1.upanh.com/b6.s20.d4/b12921f144623c8814f7a3d6c8562138_38630081.25364623019362034055820716193264.jpg (http://www.upanh.com/253646_230193620340558_207161932643727_948590_upanh/v/6nbcdz3d7nj.htm)

http://ng2.upanh.com/b2.s13.d1/0a1ddf068c012934aff91f5c8d7e0ca1_38630082.25401023036739364153110000004816.jpg (http://www.upanh.com/254010_230367393641531_100000048166244_100803_upanh/v/4nbe8z7d2ng.htm)

http://ng4.upanh.com/b5.s23.d3/da20ba2aaa59c94355b65045fd1a3e1e_38630084.25401023036742030819510000004816.jpg (http://www.upanh.com/254010_230367420308195_100000048166244_100803_upanh/v/dnb62zadanl.htm)

http://ng5.upanh.com/b5.s3.d1/a3f40571676d5e6beba5664eeb6488f6_38630085.25487820733787264252210695792601.jpg (http://www.upanh.com/254878_207337872642522_106957926013851_565046_upanh/v/6nbcezcd2nm.htm)

6789
06-12-2011, 12:29 PM
http://ng3.upanh.com/b3.s13.d4/09ca021c5a412a4db1dc21ae03e30498_38630123.25995722107535124799910000036606.jpg (http://www.upanh.com/259957_221075351247999_100000366064277_752614_upanh/v/bnbb5z9dfqh.htm)

http://ng4.upanh.com/b6.s22.d2/fc30549c51156335d2ad039cf51196b7_38630124.26334926088769392268610000004371.jpg (http://www.upanh.com/263349_260887693922686_100000043719347_110745_upanh/v/7nbf5zed8qn.htm)

http://ng6.upanh.com/b6.s22.d2/53e4473811d85dd9ff40340afd2ea309_38630126.27016823176940350734810000022870.jpg (http://www.upanh.com/270168_231769403507348_100000228704980_906831_upanh/v/8nb3fz4d4qv.htm)

http://ng7.upanh.com/b3.s20.d4/71fd6f51cc9d42b26f641e35c8172e8f_38630127.30053122414455765019520764341596.jpg (http://www.upanh.com/300531_224144557650195_207643415966976_663565_upanh/v/dnb6bz5daqr.htm)

http://ng1.upanh.com/b4.s13.d2/d82e321a4c8708d429b0ee16fdd2cdff_38630161.31950427001049969602210556011614.jpg (http://www.upanh.com/319504_270010499696022_105560116141062_888829_upanh/v/dnb1bzdd7oj.htm)

http://ng2.upanh.com/b1.s3.d3/2656369678792925b7d0c662a9f53ef1_38630162.37471721537502842641261635815318.jpg (http://www.upanh.com/374717_2153750284264_1261635815_31861113_6420_upanh/v/bnb55z1dcog.htm)

http://ng3.upanh.com/b6.s20.d2/d4e1b58f35cf4f36dc53b1addf3c08b7_38630163.37740823250495681456315479614125.jpg (http://www.upanh.com/377408_232504956814563_154796141252112_547703_upanh/v/4nbffzcd2oy.htm)

http://ng4.upanh.com/b4.s3.d1/b2e61c079c0306c8f0737924d7338483_38630164.38414029237175079323010556011614.jpg (http://www.upanh.com/384140_292371750793230_105560116141062_955771_upanh/v/anbbdzfd8ol.htm)

http://ng8.upanh.com/b4.s20.d2/9d7113cf120a34a3796872ba670b7241_38630178.1300844553dacsantiengvietthanhth.jpg (http://www.upanh.com/1300844553-dac-san-tieng-viet-thanh-than-bo-v_upanh/v/fnb0czddcxu.htm)

http://ng9.upanh.com/b5.s3.d1/4b06d547a254fcafd67dea1900599680_38630179.1307327110dacsantiengvietphantic.jpg (http://www.upanh.com/1307327110-dac-san-tieng-viet-phan-tich-chinh_upanh/v/7nbe1z8dexe.htm)

http://ng1.upanh.com/b5.s22.d4/7dcdc1cbabb518df144316d245dca465_38630181.2587808748f9afb8abeeb.jpg (http://www.upanh.com/2587808748_f9afb8abee_b_upanh/v/cnb60z0dexh.htm)

http://ng2.upanh.com/b2.s22.d2/cbbbc01ca842a67b0291af7e02afd9ee_38630182.18157115898615112281376.jpg (http://www.upanh.com/18157115898615112281376_upanh/v/cnb11zad6xn.htm)

http://ng9.upanh.com/b5.s13.d5/e73ff1e62865ab06a3f6b57008ea40d9_38630209.30663101502198365952576802802561.jpg (http://www.upanh.com/306631015021983659525768028025612770203307026_upanh/v/anb0czcd8ey.htm)

http://ng0.upanh.com/b6.s23.d3/e886d2d88d1a01139e07329222be98cc_38630210.38199628646446805054411.jpg (http://www.upanh.com/38199628646446805054411_upanh/v/0nba1zadfel.htm)

http://ng1.upanh.com/b6.s22.d4/f3f387e318b1166d5b2ad29a67687fa2_38630211.cungcuoivoianhvuitrenduongdulich.jpg (http://www.upanh.com/cung-cuoi-voi-anh-vui-tren-duong-du-lich_tin1_upanh/v/bnb9dz5dfem.htm)

http://ng2.upanh.com/b6.s21.d1/16d9ec880335fc9d6827504c874a9a40_38630212.dd.jpg (http://www.upanh.com/dd_upanh/v/8nb44z9dbek.htm)

6789
06-12-2011, 12:37 PM
http://ng8.upanh.com/b4.s23.d1/e6985fd5b7d676afd25812a4d59f911f_38630308.ditdmm.jpg (http://www.upanh.com/di-tdmm_upanh/v/3nbc7z4d5gn.htm)


http://ng9.upanh.com/b3.s22.d3/5893c0ed122ee9c0430e860031c82a72_38630309.doc8.jpg (http://www.upanh.com/doc8_upanh/v/anbccz8d3gd.htm)


http://ng0.upanh.com/b6.s21.d2/bd3227626566661de5578c11a32629e7_38630310.haivietnam.jpg (http://www.upanh.com/haivietnam_upanh/v/5nb6ez0d2gv.htm)

http://ng1.upanh.com/b1.s23.d2/45876b6a11e967ff8f5aa2bf7e2f3a10_38630311.haivietnam5.jpg (http://www.upanh.com/haivietnam5_upanh/v/fnb41zdd3gr.htm)

http://ng1.upanh.com/b2.s21.d1/2a155daadb45583aca7828f3b8f67323_38630341.img1721.jpg (http://www.upanh.com/img_1721_upanh/v/cnb22zdd6kx.htm)


http://ng2.upanh.com/b3.s22.d4/a61f35d8991c3a1b78035b4e8256b0e7_38630342.img1732.jpg (http://www.upanh.com/img_1732_upanh/v/5nbddz9dakz.htm)


http://ng1.upanh.com/b6.s23.d4/705cd8513638bb5c86e7f965ab267215_38630351.img3121.jpg (http://www.upanh.com/img3121_upanh/v/4nb09zad3ky.htm)


http://ng2.upanh.com/b6.s13.d5/16a1d63f7201c3ac12e9b117bbb16103_38630352.lodehoc.png (http://www.upanh.com/lodehoc_upanh/v/6nb18zdd9sq.htm)

http://ng9.upanh.com/b2.s21.d4/5ca0c542d1f6cd610b203621d8e0f5c8_38630369.neudieudoxayraca2tacungkho.jpg (http://www.upanh.com/neu-dieu-do-xay-ra-ca-2-ta-cung-kho_upanh/v/7nb65zadfsp.htm)

http://ng4.upanh.com/b2.s20.d2/b7e16eccee19f8b3a7f1d666127dbdc5_38630374.onlyinvn168.jpg (http://www.upanh.com/onlyinvn168_upanh/v/dnbddz9desl.htm)

http://ng0.upanh.com/b4.s23.d4/143c63d8fcc6ab143659b857bdcec6eb_38630380.otoom.jpg (http://www.upanh.com/otoom_upanh/v/5nba3z3d6li.htm)


http://ng2.upanh.com/b4.s3.d4/90ec8f38fae0c9ca39c8be2b4b20224d_38630382.sieuthinhanh2011111331645nty0ngj.jpeg (http://www.upanh.com/sieuthinhanh2011111331645nty0ngjlmj48613_1_upanh/v/6nbaez5d4sw.htm)

http://ng5.upanh.com/b2.s3.d2/89cb8b741aa752f75ce6bea48ec6cc60_38630455.t541162.jpg (http://www.upanh.com/t541162_upanh/v/3nbe5z8ddpm.htm)


http://ng7.upanh.com/b1.s20.d4/dc41c60cb5b66e1360dde37addeb4399_38630457.thugian36028112011.jpg (http://www.upanh.com/thugian36028112011_upanh/v/bnb5bzcd5wd.htm)

http://ng2.upanh.com/b1.s23.d3/708f0280c2dfd5f0de267c6129f30644_38630462.xe2.jpg (http://www.upanh.com/xe2_upanh/v/9nb29zfdcpw.htm)


http://ng6.upanh.com/b6.s20.d3/a8a0f3016426f81e57ba92d8fcff738c_38630466.xitin2.jpg (http://www.upanh.com/xi-tin2_upanh/v/cnbdaz2dcyo.htm)

nhachoaloiviet
06-12-2011, 12:37 PM
Mấy quả này còn ghê hơn những quả cũ hahahahaha. Anh mò ở đâu mà hay thế !!!

6789
06-12-2011, 12:40 PM
Mấy quả này còn ghê hơn những quả cũ hahahahaha. Anh mò ở đâu mà hay thế !!!

Sưu tầm, tích cóp mấy tháng rồi tung hàng :D

Congaco_H1R5
06-12-2011, 05:43 PM
‎. ... ... ... ... ... ... ... ... ,,----~~”'¯¯¯¯¯¯”'~~----,,
... ... ... ... ... ...,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯”'~,,
... ... ... ... ..,,~”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”~,,
... ... ... ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
... ... ...,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
... ... .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|:::::::|:::::::\\:::::::::::|:|:::::\::\
... ... /::::::/:::|::::::|:::::|::|::::\:\:::::/\::::/:::||:::::::::|:/::::::|:::|
... .../::::::|:::::\::::::\::::\::\::::/\:\,::/::\::/::::|:|:::::::/\/::::::/::::|
... ../::::::/::::::'\::::::\-,:::\/\::/: :\-,”/ : :\/:\:::/: |:::::/::/::::::|::::/
... ./::::::|:::::::::\::::::\|::/: \/: : : \/: : : : : \,/: \/::_/\//:\:::::/:::/
... /::::::/::/:::::::|::/,__/:/: :__/ . .: : : : : : :\__. \/: \:::::/::/:::/
... |:::|::::::::::::/::/::::/;/ ;/ ,. .,\: : : : : : : / ,._., \ /::::::|::/:|
...|:::/:::/::::::::/::/|:::|.\: |.|❤||; : : : : : :|.|.❤||;|::|:::\/:/
...|::|:::|::::::::/:::\|:::'\,|: \."'" /: : : : : : : :'\." '"/ : \: |:::|::\
...|::|:::|:::::::/:::::|::::|/: : “¯': : : : : : : : : :"¯'' : : :\ : :/::::'\
...|::|:::|::::::/:::::/:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : :| :/::::::|
... \:|:::|:::::|::::::|::::::|,: : : : : : :~,___,~: : : : : :,-“:::::::|::|
... .'\|::|:::::|::::::||::::::\'~,: : : : : : '~--~': : : : ,,~”\:::::::::|:/
... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\::::::::/
... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-'\,|: :|
...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,_,: : : “-,: : : : : : : : :,/”'-,
... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“....”-,:\: : : : '\: : : : : : :,/.......”-,
... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\*/ : : : :|: : : : : :,-“...........'|
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\/ : : : : /: : : : : :,-“............./
... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : : /................./
... ... .....\ : : : : : : : : : \........................\:,-“: : : : :,/............/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,”======',_..........,-“\
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: ¯”'~---~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,': :\
... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : :| : : : :\: |
... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-~.|\: : : : : : \:|
... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.......................|: : : : : : : \|
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.....................\: : : : : : : :\,
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\....................“\: : : : : : : : '\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\...............,/: : :\: : : : : : :\
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,...........,/: : : : '\: : : : : : ||
... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \.......,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|
... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
... ... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
... ... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : :/

huytuong
06-12-2011, 06:23 PM
Anh 6789 có bộ ảnh độc quá.

Lâm Đệ
06-12-2011, 08:37 PM
Công nhận bộ ảnh 6789 thật là tài tình ,ngoài cái thông minh dí dỏm của người chụp nó còn nói lên đuợc rất nhiều vấn đề ,khoái nhất là hình hai ông mãnh lôi chim nhau xem mà cười đau bụng

FGYan
06-12-2011, 10:58 PM
Hình của bác Gà cũng ấn tượng không kém: Mỹ nhân được tạo nên từ các loại dấu. Tuyệt vời!

dibui
07-12-2011, 08:34 AM
http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2009/11/26/vietnam4/xeo_buom.jpg

Nhìn thấy "Cầu Xẻo Bướm" lại nhớ lại. Cuối năm 2009 có dịp vào Miền Nam chơi tiện ghé thăm bác Gà ở Lâm Đồng ,và vào rừng U Minh Thượng chơi phải đi qua cầu này (ở cuối Kiên Giang thì phải vì qua câu này toàn sông nước phải đi xuồng máy với vào được rừng). Cảm ơn bác 6789 đã cho xem lại tấm hình mà ngày đó cũng định chụp về cho ae xem nhưng vì đi vội quá ko kịp chụp.

nhachoaloiviet
07-12-2011, 10:24 AM
Cầu này nguy hiểm quá, may mà đàn ông còn qua được.

Congaco_H1R5
07-12-2011, 07:26 PM
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/388236_288727491170226_106957926013851_826501_1308721068_n.jpg

FGYan
07-12-2011, 08:22 PM
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/388236_288727491170226_106957926013851_826501_1308721068_n.jpg

Quả ảnh này chắc bác Gà tác nghiệp tại chiến trường đây nhỉ. Hi Hi (cả nhà em cùng nghề với bác trừ mỗi em đấy).

Congaco_H1R5
07-12-2011, 08:29 PM
Hihihi - ảnh trên chỉ là tính cờ thấy trên Facebook của một ai đó chứ không phải mình " tác nghiệp"
Mình chỉ chuyện "chộp" các cô nhóc và cậu nhóc đang ngủ thôi .

6789
07-12-2011, 08:47 PM
Hihihi - ảnh trên chỉ là tính cờ thấy trên Facebook của một ai đó chứ không phải mình " tác nghiệp"
Mình chỉ chuyện "chộp" các cô nhóc và cậu nhóc đang ngủ thôi .

Em chuyên môn "buôn chuyện" với bạn gái trong lớp bác Gà ơi :)), nếu có cậu nhóc nào như vậy bác định phạt thì nhớ đến em nhé 8->

Congaco_H1R5
07-12-2011, 08:49 PM
Em chuyên môn "buôn chuyện" với bạn gái trong lớp bác Gà ơi :)), nếu có cậu nhóc nào như vậy bác định phạt thì nhớ đến em nhé 8->

Bữa nay thì tụi nó làm gì thì kệ chúgn - không thèm phạt nữa .
Động đến bôn nhóc l;à nó lên Facebook chém kính lăm :D- hehehee

6789
23-12-2011, 11:33 AM
http://ng9.upanh.com/b5.s25.d1/055948c6362870ef563969cd0930744d_39238629.25874115062178509318140835092808.jpg (http://www.upanh.com/25874_1150621785093_1814083509_280840_5817444_upanh/v/dns8cv7v2wj.htm)


http://ng0.upanh.com/b2.s13.d5/44ac120dbdcd285eaa0f5248a873f794_39238630.40878148420594487312255951393128.jpg (http://www.upanh.com/40878_1484205944873_1225595139_31282051_34354_upanh/v/7nsb0v2v7wg.htm)


http://ng3.upanh.com/b5.s24.d2/64c76dba2f4881f226b4acdbe1e37f19_39238633.1112131034001.jpg (http://www.upanh.com/111213-1034001_upanh/v/ens68v8rech.htm)


http://ng5.upanh.com/b6.s13.d5/47a53576bd2947eba7f3e589b4c857bf_39238635.28505022927737044857210695792601.jpg (http://www.upanh.com/285050_229277370448572_106957926013851_642826_upanh/v/3ns8evardcd.htm)


http://ng3.upanh.com/b4.s24.d1/87a7b0ddcf13fd2f7643e2972c52451f_39238643.37855423354755671467320438574963.jpg (http://www.upanh.com/378554_233547556714673_204385749630854_608515_upanh/v/3nsaever2cx.htm)


http://ng8.upanh.com/b3.s24.d1/b5ab13312dae12dc5f506ba526a2cd6a_39238838.anhso015048297765276346272395778.jpg (http://www.upanh.com/anhso-015048_297765_276346272395778_105560116_upanh/v/ans7ev7r9bl.htm)


http://ng0.upanh.com/b3.s24.d1/c97a08f44aaed0a286fd562468a3546f_39238840.anhso022244297765276346272395778.jpg (http://www.upanh.com/anhso-022244_297765_276346272395778_105560116_upanh/v/4ns0dv2r4on.htm)


http://ng1.upanh.com/b2.s13.d3/0d06f878b3cac0430adb8467c911ad63_39238841.anhso101107318413187313224685535.jpg (http://www.upanh.com/anhso-101107_318413_187313224685535_100002205_upanh/v/7nsd8vcr8od.htm)


http://ng2.upanh.com/b6.s24.d2/22640b2b03515b3bf99bfa867168edc0_39238842.anhso204620379110252705824785647.jpg (http://www.upanh.com/anhso-204620_379110_252705824785647_126111787_upanh/v/cns3dvfrbov.htm)


http://ng0.upanh.com/b3.s25.d2/037bc2435b0efa5177171ef603d0f2de_39239000.cec8952b8fc4d684609bbc0196155e28.jpg (http://www.upanh.com/cec8952b8fc4d684609bbc0196155e28_upanh/v/cns90v9r9xz.htm)


http://ng5.upanh.com/b5.s3.d3/a2a42cea03596ef913914a0ec665de7a_39239005.dc80db0198382c442c65638a4bc23436.jpg (http://www.upanh.com/dc80db0198382c442c65638a4bc23436_38048089.131_upanh/v/6ns19v8r8xh.htm)


http://ng6.upanh.com/b6.s3.d3/8d3db74959b23c6bb24ac05f39a1f4f8_39239006.e38137b4ab46d9aad587ea7528e0b18f.jpg (http://www.upanh.com/e38137b4ab46d9aad587ea7528e0b18f_39035144.i2f_upanh/v/8nsadv3rbxn.htm)


http://ng8.upanh.com/b5.s13.d4/119435614f1542d86a24cbbff1fd65cb_39239008.picturehaihuoc.jpg (http://www.upanh.com/picture-hai-huoc_upanh/v/8ns9fvfrdxg.htm)


http://ng9.upanh.com/b3.s24.d1/bbae486579f773f33fb35cb6787c3e94_39239009.39013329659616704669020076619996.jpg (http://www.upanh.com/390133_296596167046690_200766199963021_872363_upanh/v/7ns8fv8r7xy.htm)

alex_ferguson
23-12-2011, 03:00 PM
http://farm8.staticflickr.com/7149/6557949829_843f49629c_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7001/6557949895_07acf84316_m.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7019/6557949433_cc0e8dcc58.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7003/6557949531_3ee71678da.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7170/6557949359_ecede12ebc.jpg

alex_ferguson
23-12-2011, 03:03 PM
http://farm8.staticflickr.com/7159/6557949281_a1e5372041_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7002/6557948987_bd984013a6_m.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7029/6557948603_f186241a5d.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7156/6557948465_667c6ab8aa.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7006/6557948279_5ca6c22b6b.jpg

alex_ferguson
23-12-2011, 03:11 PM
http://farm8.staticflickr.com/7016/6557947717_7ddfa7b70b.jpghttp://farm8.staticflickr.com/7148/6557948079_10d45c2ef8.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7152/6557946507_4b32e941c1_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7023/6557946333_d093420c0c_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7159/6557946193_5380bf61f2_m.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7164/6557945983_2163aae6be.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7035/6557946087_2af38ce01f.jpg

alex_ferguson
26-12-2011, 12:56 AM
http://farm8.staticflickr.com/7164/6569715351_545b441a45.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7143/6569714845_ffa29e3f8b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7151/6569712993_f94b8431d5.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7174/6569712661_95bb9b6569.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7029/6569712383_610e8d5e9a.jpg

alex_ferguson
26-12-2011, 12:59 AM
http://farm8.staticflickr.com/7145/6569712267_f55b8af4e6.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7015/6569704615_4362b6123e.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7152/6569704481_5a08c88f7c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7141/6569704735_b0662d9f8a.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7155/6569705119_4d50ea7506.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7009/6569705423_f6f8a9aa2b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7173/6569704921_2c8e100950.jpg

alex_ferguson
26-12-2011, 01:03 AM
http://farm8.staticflickr.com/7024/6569705683_0ef1673198.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7167/6569705563_7b99bfd9dc.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7168/6569705813_6a1c65aa25.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7032/6569706309_5e881963d2.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7158/6569706593_546c4b0af4.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7146/6569707621_e3f285d516.jpg

6789
04-01-2012, 10:01 PM
http://nh9.upanh.com/b6.s24.d1/77e9149a71d36b0b9fe5b7836ca69401_39683349.4.jpg (http://www.upanh.com/4_upanh/v/9nx87f6oetr.htm)


http://nh1.upanh.com/b5.s3.d4/0f473c9c84f0749e7dc57fb498a1e540_39683351.9.jpg (http://www.upanh.com/9_upanh/v/8nxf1f6oftt.htm)


http://nh6.upanh.com/b4.s3.d4/19beb8fd90537127661374ec94440bb8_39683356.9b6bf907d38bbf8ee0b5f38aaa83ff7f.jpg (http://www.upanh.com/9b6bf907d38bbf8ee0b5f38aaa83ff7f_35413267.177_upanh/v/5nxf4f1o5tz.htm)


http://nh8.upanh.com/b2.s1.d5/a9d7bb9638051bed8113b93e57fde4c2_39683358.12.jpg (http://www.upanh.com/12_upanh/v/6nxd3f9o2tu.htm)


http://nh0.upanh.com/b3.s13.d4/fab96a2c49c695f5fafe5fc09af1f4fa_39683360.17.jpg (http://www.upanh.com/17_upanh/v/3nx6ff5oeta.htm)


http://nh1.upanh.com/b2.s3.d3/b59c623b9ed226b04513aa29c87277a7_39683361.38447431328979536427320716193264.jpg (http://www.upanh.com/384474_313289795364273_207161932643727_128674_upanh/v/8nx87f7o0tp.htm)


http://nh2.upanh.com/b3.s3.d2/01477915746a90aa969e88f239bd675a_39683362.38481033489831652991127909631544.jpg (http://www.upanh.com/384810_334898316529911_279096315443445_128674_upanh/v/1nx02fao2tf.htm)


http://nh5.upanh.com/b5.s13.d3/1eeaac5e7d089c4457079bca861e3e48_39683365.38734410150481394723948250988853.jpg (http://www.upanh.com/387344_10150481394723948_250988853947_8589737_upanh/v/bnx8cf3oety.htm)

6789
04-01-2012, 10:05 PM
http://nh5.upanh.com/b3.s15.d1/25decb8ba17af2f2958b7dcb6a343820_39683505.41201214261178.jpg (http://www.upanh.com/41201214261178_upanh/v/0nxc6f8obhb.htm)


http://nh7.upanh.com/b2.s3.d3/2a7f867ff940564be0f71502794a03c2_39683507.41201214268186.jpg (http://www.upanh.com/41201214268186_upanh/v/bnx1afao6he.htm)
Rất có ý thức tham gia giao thông, trên máy bay cũng đội mũ bảo hiểm :Dhttp://nh9.upanh.com/b2.s15.d1/e3a9506b77243f2b5dcf199031086699_39683509.41201214268513.jpg (http://www.upanh.com/41201214268513_upanh/v/dnxbff7o3hh.htm)http://nh0.upanh.com/b3.s1.d5/58bf53c4b29c93669fde99c80822d872_39683510.41201214268840.jpg (http://www.upanh.com/41201214268840_upanh/v/1nxe0f2o2hn.htm)http://nh3.upanh.com/b1.s3.d1/7f38052fc54462a2ac9d7ae5b56b5af6_39683513.41201214269718.jpg (http://www.upanh.com/41201214269718_upanh/v/fnxfbf3o4hy.htm)http://nh7.upanh.com/b1.s1.d5/cc3692154ea62e75cdbc4c367fc537ae_39683517.anhso002022311305266811166682622.jpg (http://www.upanh.com/anhso-002022_311305_266811166682622_105560116_upanh/v/2nxd3f0o5hs.htm)


http://nh8.upanh.com/b3.s15.d1/07f1d82b4fd1bf5cae9b33e669398175_39683688.36208181d56eacc3afda462a16b02376.jpg (http://www.upanh.com/36208181d56eacc3afda462a16b02376_39035568.i2f_upanh/v/enx91f4o4ek.htm)

6789
10-01-2012, 10:01 PM
http://nh3.upanh.com/b2.s15.d1/2748f6bdc991c09abcf44f10e70d1aef_39857763.15.jpg (http://www.upanh.com/15_upanh/v/2nu60b4c7wb.htm)

http://nh4.upanh.com/b1.s1.d5/adfd70681327bd29a2582f3796b2f9a0_39857764.16902817475953923368910695792601.jpg (http://www.upanh.com/169028_174759539233689_106957926013851_375289_upanh/v/4nu44b4cbwu.htm)

http://nh5.upanh.com/b1.s15.d1/ec1b3c8788f81b3986e65e76bd1273af_39857765.31695210150506196245830765985829.jpg (http://www.upanh.com/316952_10150506196245830_765985829_11409113_1_upanh/v/4nuffb6c3we.htm)

http://nh7.upanh.com/b4.s3.d4/094c723d7c995c8528b75964c6f7c9f2_39857767.6120121147680.jpg (http://www.upanh.com/6120121147680_upanh/v/anu96b5cewh.htm)

http://nh8.upanh.com/b4.s1.d5/e863b53bfc388476319578ba9b65e069_39857768.61201211474649.jpg (http://www.upanh.com/61201211474649_upanh/v/0nu5fb3c8wf.htm)

http://nh9.upanh.com/b1.s6.d2/d8707f82628a1117d0719482998ecbb2_39857769.61201211477763.jpg (http://www.upanh.com/61201211477763_upanh/v/4nu69b2cbwj.htm)

http://nh3.upanh.com/b1.s1.d5/a6a7a1b7bb65284afa8623764e2e503a_39857773.61201211478524.jpg (http://www.upanh.com/61201211478524_upanh/v/fnuf2b9c5wm.htm)

http://nh6.upanh.com/b4.s24.d1/107c85fbe50336fba9c6454a3b512456_39857776.612012114652929.jpg (http://www.upanh.com/612012114652929_upanh/v/2nuafbfidcv.htm)

http://nh8.upanh.com/b3.s13.d3/12ac5806be2eaf5ec23c27373374977a_39857778.b7a.jpg (http://www.upanh.com/b7a_upanh/v/cnu59b2i9ci.htm)


http://nh0.upanh.com/b4.s1.d5/33d18743af858fdc6bf91fe2e26d654d_39857780.b12.jpg (http://www.upanh.com/b12_upanh/v/2nu49bec4ww.htm)


http://nh2.upanh.com/b6.s15.d1/52ffe5b4ce77ecd4854cc4f41b30eed6_39857782.b14.jpg (http://www.upanh.com/b14_upanh/v/4nudebdc0wa.htm)


http://nh3.upanh.com/b2.s6.d2/739be25ceb27bc3dc796833488cec52d_39857783.b16.jpg (http://www.upanh.com/b16_upanh/v/1nu8cb6c8wp.htm)


http://nh5.upanh.com/b4.s3.d4/5cef5378de26a07e209fa7e3712c7a5d_39857785.hinhvuicucchat2112.jpg (http://www.upanh.com/hinh-vui-cuc-chat-21-12_upanh/v/cnuc7bbi6cb.htm)

http://nh6.upanh.com/b2.s1.d5/fe48ebd67e037ea774842216e5368094_39857786.www.jpg (http://www.upanh.com/www.vietyo.com_94f02931ae972a_upanh/v/bnuedb7i9cu.htm)

alex_ferguson
11-01-2012, 02:32 AM
http://farm8.staticflickr.com/7003/6674280381_5d129e888b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7034/6674280253_fbca741820.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7031/6674280139_447d6ae63c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7142/6674279951_11a8b50370.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7143/6674279791_4d5aff13cf.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7008/6674279679_4950753cb1.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7144/6674279597_078be4e41a.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7159/6674279459_96cef34785.jpg

laototphilao
12-01-2012, 04:25 PM
Gữa phố không sợ bị thu súng nè

http://www.hitkhoi.com/wp-content/uploads/2011/11/anh-vietnam-hai-huoc-buon-cuoi-12-300x207.jpg

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrAYOXZoJ85zYg2_AjoO-nU2UE7apm7_p1TmhiWDyvRDrclEFRWw

Nhất đại tôn sư trời mưa

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjQuCcFyRfVopJuZlCpewvRPMhmiyG2nMJEf1K0CqfFDyr7h7F

6789
18-01-2012, 11:39 PM
http://nh4.upanh.com/b6.s1.d5/007191da3ade4d9549550d231674be5a_40105454.2.jpg (http://www.upanh.com/2_upanh/v/9nu7apac7fa.htm)
Siêu đẳng Pro


http://nh5.upanh.com/b2.s25.d2/65799f5d9be7053958fb66380ac698eb_40105455.29774d9416e8a4064ff9222e3ddf376b.jpg (http://www.upanh.com/29774d9416e8a4064ff9222e3ddf376b_398825824094_upanh/v/7nu92p4ccfp.htm)
Anh phải làm sao?


http://nh7.upanh.com/b1.s15.d1/b2b5aaf3cf6294d27401447e68a375f3_40105457.38843314981456846210210000300678.jpg (http://www.upanh.com/388433_149814568462102_100003006784463_200713_upanh/v/bnu7ep9c6jb.htm)
Aỏ tung chảo


http://nh1.upanh.com/b1.s15.d1/6cdfef17e43a361292bb3357c24525e6_40105461.39371832483790087994810556011614.jpg (http://www.upanh.com/393718_324837900879948_105560116141062_105209_upanh/v/6nue6p3cajh.htm)
Chết mày chưa? cho mày chừa


http://nh5.upanh.com/b3.s25.d1/16da06b5b972585edd673a1ed65b5e8b_40105465.51191930.jpg (http://www.upanh.com/51191930_upanh/v/7nu21p7c5jy.htm)http://nh6.upanh.com/b3.s3.d3/762c952011d0500f3d6a825a5b2541c7_40105466.51255988.jpg (http://www.upanh.com/51255988_upanh/v/1nu68p6cbjl.htm)http://nh9.upanh.com/b2.s24.d1/178275e3ca751eaea0a6f0a2ac8dee0f_40105469.51256398.jpg (http://www.upanh.com/51256398_upanh/v/anu65p5ccjs.htm)
Siêu viết tắthttp://nh0.upanh.com/b2.s13.d3/9fcb611acbb203624c192b2f6bfcdad6_40105470.giaoducvietnambuoncuoi3.jpg (http://www.upanh.com/giao_duc_viet_nam_buon_cuoi__3__upanh/v/cnu08p6c0jo.htm)


http://nh1.upanh.com/b4.s15.d1/ad5a4b58c956979318cf929f7d6c3400_40105471.giaoducvietnambuoncuoi5.jpg (http://www.upanh.com/giao_duc_viet_nam_buon_cuoi__5__upanh/v/4nucapcc6jx.htm)


http://nh2.upanh.com/b3.s13.d4/af397d235ed096f91ac79fa5760cd5e1_40105472.giaoducvietnambuoncuoi7.jpg (http://www.upanh.com/giao_duc_viet_nam_buon_cuoi__7__upanh/v/8nu8dp3i4iw.htm)

6789
18-01-2012, 11:47 PM
http://nh6.upanh.com/b2.s13.d5/a291b3295b0ddd62db0284d9e7aa555f_40105696.giaoducvietnambuoncuoi8.jpg (http://www.upanh.com/giao_duc_viet_nam_buon_cuoi__8__upanh/v/5nudap1ifnl.htm)


http://nh9.upanh.com/b6.s24.d2/bcfd611db338277a40d74edfa94c3e5c_40105699.giaoducvietnambuoncuoi10.jpg (http://www.upanh.com/giao_duc_viet_nam_buon_cuoi__10__upanh/v/cnu16pbi7ns.htm)


http://nh1.upanh.com/b6.s3.d2/43c702264c0cd54d1b0fe47f750e4a15_40105701.giaoducvietnambuoncuoi11.jpg (http://www.upanh.com/giao_duc_viet_nam_buon_cuoi__11__upanh/v/6nuacp1i6nx.htm)


http://nh2.upanh.com/b4.s24.d1/3c91013fc00a4291b797d5e1f5f8b19c_40105702.giaoducvietnambuoncuoi12.jpg (http://www.upanh.com/giao_duc_viet_nam_buon_cuoi__12__upanh/v/2nub0pbi4nz.htm)


http://nh3.upanh.com/b4.s25.d1/29bd507052b2d048a5b29c3ba1c10d16_40105703.giaothong1.jpg (http://www.upanh.com/giao-thong_1_upanh/v/anu81p3i6nb.htm)


http://nh4.upanh.com/b4.s25.d1/863c780c3d609ce6087d035f42238eb0_40105704.giaothong6.jpg (http://www.upanh.com/giao-thong_6_upanh/v/9nu24pdidnw.htm)


http://nh6.upanh.com/b2.s3.d2/65642c6bc1703ccabcd3d8a32e54db08_40105706.giaothong8.jpg (http://www.upanh.com/giao-thong_8_upanh/v/bnu7ep7i7na.htm)


http://nh8.upanh.com/b3.s24.d2/20712ef618bdd04b1e87dd1764e9c4a1_40105708.giaothong13.jpg (http://www.upanh.com/giao-thong_13_upanh/v/bnua9p8ibnf.htm)


http://nh1.upanh.com/b1.s25.d1/ac5cb41dbd778b4174f267b29444eb6f_40105711.hinhvuicucchat10012012.jpg (http://www.upanh.com/hinh-vui-cuc-chat-10-01-2012_upanh/v/9nu7cpaifny.htm)


http://nh2.upanh.com/b1.s24.d1/359ee97fcb1e6fdd441c23b6b1bdba16_40105712.sieuthinhanh201201161503nzlin2ew.jpeg (http://www.upanh.com/sieuthinhanh201201161503nzlin2ewmw33854_upanh/v/2nu39p7iddq.htm)


http://nh0.upanh.com/b2.s3.d2/fd3c659eaf950ed0e8b2dca6f0e50d4a_40105710.hinhvuicucchat10.jpg (http://www.upanh.com/hinh-vui-cuc-chat-10_upanh/v/0nuc1p3idng.htm)

alex_ferguson
26-01-2012, 10:44 AM
http://farm8.staticflickr.com/7011/6763482651_e03204e509.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7020/6763481405_0c0b991f46.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7141/6763482181_5dfbb8f0f0.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7144/6763482363_50b4c96633.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7168/6763482523_0537db11f8.jpg

alex_ferguson
26-01-2012, 10:48 AM
http://farm8.staticflickr.com/7155/6763482739_39946fd326.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7145/6763482831_eb94c65553.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7158/6763482969_ca05a680d1.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7002/6763483079_9544cd04c2.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7152/6763483195_3b90ba9a79.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7163/6763483383_61ed5df653.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7143/6763483507_377e171db5.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7029/6763483629_6aea0404e6.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7013/6763483779_ee22cdf0cf.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7029/6763483905_b5d116afae.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7155/6763483993_0b25b3d855.jpg

laototphilao
09-03-2012, 01:32 PM
http://images.yume.vn/blog/200904/02/11967991238681413.jpg

http://i36.servimg.com/u/f36/12/86/01/42/hckt_v47.jpg

6789
10-07-2012, 05:05 PM
1 pic thôi, nhưng cực chất: :tlhoanhohttp://no5.upanh.com/b2.s28.d3/1a36e6e6f4039c4eaa9d4bcc33f83d9f_47051335.19.jpg

themgaidep
10-07-2012, 07:26 PM
http://nh9.upanh.com/b2.s24.d1/178275e3ca751eaea0a6f0a2ac8dee0f_40105469.51256398.jpg


Em không dịch được cụm từ viết tắt này các bác ơi?:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc

huyenmapu
10-07-2012, 08:01 PM
http://nh9.upanh.com/b2.s24.d1/178275e3ca751eaea0a6f0a2ac8dee0f_40105469.51256398.jpg


Em không dịch được cụm từ viết tắt này các bác ơi?:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc


" Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Khu Dân Cư " :kinhlup :win:win:win

scholes
10-07-2012, 08:06 PM
câu trả lời của Mập ú chắc là chính xác rồi

Congaco_H1R5
10-07-2012, 08:24 PM
" Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Khu Dân Cư " :kinhlup :win:win:win

Cao thủ , có "lộ đề" không đấy hả HuyenMapu ? anh chịu thua :))

Đát Kỷ ♥
10-07-2012, 08:29 PM
Cao thủ , có "lộ đề" không đấy hả HuyenMapu ? anh chịu thua :))

Em cũng dịch được :venhvao

Congaco_H1R5
10-07-2012, 08:53 PM
Em cũng dịch được :venhvao
Em cũng cao thủ luôn

:venhvao nhỉ :))

themgaidep
10-07-2012, 08:57 PM
Toàn Dân Đăng Ký Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Ở Khu Dân Cư

kt22027
11-07-2012, 02:32 AM
http://files.myopera.com/sukekomashi-gaijin/blog/toiletuse.jpg

6789
13-08-2012, 01:25 PM
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-07-13/1342183573_68.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-07-07/1341628895-120.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340356714-169.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340355727-99.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340355727-100.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340355727-102.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340355727-104.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-07-07/1341626758-76.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-07-07/1341626758-80.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-07-07/1341626208-65.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340354629-69.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-07-07/1341626208-74.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340353632-53.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340352972-35.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340353082-43.jpg

6789
13-08-2012, 01:25 PM
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340352220-26.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340352220-27.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340352220-30.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-22/1340351721-19.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-09/1339210927-vui_29.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-09/1339210927-vui_33.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-09/1339210927-vui_34.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-02/1338607402-canh_cao_voi_nhung_ke_co_y_do_xau.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-02/1338607402-tam_bien_danh_cho_nguoi_biet_chu.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-07/1339053612-vui_18.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-06-09/1339210927-vui_27.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-07-07/1341625906-50.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-05-03/1336026882-4_3.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-05-03/1336026882-4_4.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-05-03/1336026882-4_5.jpg

alex_ferguson
24-08-2012, 05:17 PM
I TÔNG

http://farm9.staticflickr.com/8433/7849822288_c4cb1edcc6.jpg

Người ấy và tôi

http://farm9.staticflickr.com/8441/7849822682_1233d0d8b1.jpg

alex_ferguson
03-09-2012, 05:49 PM
http://farm9.staticflickr.com/8034/7920130398_73ca7eb3bf_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8308/7920140932_31235dd106.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8177/7920318496_cc67fe87e4.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8309/7920318668_7fd4310d1e.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8307/7920318928_1c26f4275f.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8459/7920319316_6a286f1d60.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8315/7920319460_5e0fbf8565.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8315/7920319716_b724852ca7.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8036/7920319868_6138b8f55b.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8029/7920320306_fc566b02ea.jpg

chothuanviet.com
03-09-2012, 08:13 PM
Xem đi xem lại vẫn cười.............................. Hay.

alex_ferguson
28-10-2012, 03:13 PM
http://nr3.upanh.com/b6.s33.d4/2e98692240c54ecee614ffd2001af061_50372073.a22.jpg (http://www.upanh.com/a2-2_upanh/v/1vy9fn1h3ze.htm)http://nr4.upanh.com/b6.s34.d1/bef38b82fb6b3e94624902669c13f04d_50372074.a3.jpg (http://www.upanh.com/a3_upanh/v/5vy7fn8h6zq.htm)http://nr4.upanh.com/b4.s35.d2/a9cd1eac0090028128a9dd7b00cdbc71_50372164.a4.jpg (http://www.upanh.com/a4_upanh/v/3vyd1n8h6xk.htm)http://nr5.upanh.com/b6.s35.d4/0dfe64356fd007253d921a19cef51473_50372165.a5.jpg (http://www.upanh.com/a5_upanh/v/3vyebn2h7xs.htm)http://nr8.upanh.com/b3.s30.d2/44125958f4bd9338f0cdd2e4103aa9b5_50372168.a6.jpg (http://www.upanh.com/a6_upanh/v/8vybbn7hbki.htm)http://nr0.upanh.com/b4.s33.d4/1abe90f928899b64a04b2e280684d8a6_50372170.a7.jpg (http://www.upanh.com/a7_upanh/v/8vy4aneh9xw.htm)http://nr2.upanh.com/b2.s34.d4/1af48e261f8ae415a11eb781c3421e0b_50372172.a9.jpg (http://www.upanh.com/a9_upanh/v/dvy97n6h6xa.htm)http://nr4.upanh.com/b6.s30.d1/5b3570cbb61f14a09cc279d7bfdde619_50372174.a111.jpg (http://www.upanh.com/a11-1_upanh/v/avy01n2hdxf.htm)http://cA6.upanh.com/.. (http://www.upanh.com/a12_upanh/v/avy44neh3km.htm)

6789
01-11-2012, 03:43 PM
http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b10jpg1351498993.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b1jpg1351498993.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b15jpg1351498995.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b5jpg1351498996.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b6jpg1351498996.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b7jpg1351498997.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b8jpg1351498997.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/C145138b9jpg1351498998.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/1350966456giaothongchicoovietnam219jpg1351473033.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/1350966456giaothongchicoovietnam220jpg1351473033.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/1350966456giaothongchicoovietnam221jpg1351473033.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/29/49/1350966456giaothongchicoovietnam227jpg1351473034.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/6025941593761942057201059863456njpg1350874231.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/c142627332092568855jpg1350874232.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/46d2c2e931a74082ad463c0f50825a4fjpg1347845465jpg1350874232.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/maobandocgiaoducvietnam1jpg1350874233.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/anhcucdocchicoovietnamgiaoducvietnam24jpg1350874234.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/anhdocchicoovietnamgiaoducnetvn9jpg1350874235.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/anhdocchicoovietnamgiaoducnetvn5jpg1350874237.jpg

http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/anhdocchicoovietnamgiaoducnetvn11jpg1350874237.jpg

lachu
01-11-2012, 04:18 PM
Dân ta sáng tạo nhiều thứ vui quá

scholes
08-01-2013, 11:08 AM
http://nt8.upanh.com/b6.s34.d4/06e97b1517ea614933a34015ca818b6a_52400668.p1010718.jpg (http://www.upanh.com/p1010718_upanh/v/8vf92n9b4fl.htm)
Cách khách sạn Thiên Đường 30 m là quán cơm Âm Phủ , khoảng cách giữa thiên đường với âm phủ cũng ngắn thật ; hình ảnh do chính Scholes chụp chiều qua trên đường Nguyễn Thái Học ( cổng sân vận động ) thành phố Huế

Caruri
13-01-2013, 12:34 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/huong_nao_cung_giong_nhau.jpg

Hai đường đều đến Lai Châu / Phen này tài xế đau đầu chẳng chơi

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/mon_la.jpg

Uầy, món này ngon phải biết

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/sai_chinh_ta.jpg

Sao không viết chữ C cho đỡ tốn chỗ?

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/sai_chinh_ta_1.jpg

Có phải dân Hà Tịnh?

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/the_nay_cho_am.jpg

Cao thủ họ Đặng tên Trang / Đi ủng vào đá cả làng chết tươi

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/hau_qua_khon_luong.jpg

Bắt được tao sẽ cắt trym / Đem ra nấu với bím hầm ở trên

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/09/3a/loi_cau_xin_khan_thiet.jpg

Biết đâu chùa rách phật vàng / Ai hay thùng rác ẩn tàng đô la

Tontu
13-01-2013, 01:46 AM
Đúng là chỉ có ở Việt Nam.
Không biết bao giờ mới thoát khỏi những cảnh trên?

Lâm Đệ
13-01-2013, 02:12 AM
http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/22/45/anhdocchicoovietnamgiaoducnetvn11jpg1350874237.jpg

Nhìn bức ảnh này thấy vô cùng khâm phục không phải vì sự khéo léo ,mà vì nó cho mình một bài học lớn về Đạo .Cái gì đạt đến chỗ tinh vi đều là Đạo bất kể bổ củi , kéo xe ,chở hàng .Người đàn ông trên đây toàn thân là sự chú tâm và hài hòa .giữ thăng bằng trên đầu ,sau lưng ,chiếc xe ,mắt lại phải canh chừng chuớng ngại vật đằng truớc .Vì cơm áo sinh tử nên nghệ thuật tự hình thành ,cố công luyện tập chắc gì đã đuợc .Đúng là chỗ Lão tử nói .Chẳng để tâm vào cứ tự nhiên vô tâm vật tự hình thành Đạo lớn đâu xa chỉ khéo nhận ra thôi .Phải thanks ông em nghìn lần .Nhìn ảnh học đuợc không biết bao điều

Caruri
20-01-2013, 08:22 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/dung_de_mat_ngu.jpg

Giảm giá cực mạnh thời lạm phát / Năm mươi phần trăm hãy mua ngay / Không mua đêm về sẽ mất ngủ / Dân số bùng nổ chết chúng bay

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/khuyen_cao_toi_nguoi_mua.jpg

Ở đây chỉ 2 Tuấn thôi / Các Tuấn còn lại xin mời tránh xa

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/vua_dam_vua_xoa.jpg

Dùng rượu chữa đau dạ dày / Lấy độc trị độc mẹo hay Hoa Đà

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/ruoc_dau_ngay_lut.jpg

Cô dâu chú rể / Đội rế lên đầu / Ngồi trên xe trâu / Đi tìm hạnh phúc

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/qua_nhieu_bien_chi_dan.jpg

Nhìn hình mới hiểu vì sao / "Chuẩn hơn Lê Duẩn" đi vào thơ văn

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/xe_keo.jpg

Xa này là loại song xa / Muốn điều khiển nó hai bà một ông

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/mon_la.jpg

Bớp Chim một phát Cu Hồi / Dùng được một tẹo Đuối rồi xìu luôn

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/0d/96/quan_la.jpg

Quán này chắc hổng giống ai / Ăn xong bát bún hết xài được tool