PDA

View Full Version : Danh sách các thành viên chính thức CLB cờ tướng Anh Em Thanh Hóamanhdungsdcc
03-04-2011, 10:46 AM
Sau 15 ngày thành lập đến nay CLB A&E Thanh Hóa đã quy tụ được những kỳ thủ sau:
1. Nguyễn Mạnh Dũng
2. Lưu Quang Thanh
3. Hoàng Đức Giang
4. Hoàng Xuân Lâm
5. Nguyễn Văn Thành
6. Nguyễn Ngọc Dũng
7. Phạm Ngọc Anh
8. Bùi Ngọc Hòa
9. Trần Công Nguyên
10. Lê Vương Ngọc