PDA

View Full Version : Bài Ca Hà Nội6789
08-04-2011, 02:26 PM
GnyJYuv81bQ

6789
08-04-2011, 02:28 PM
Hà Nội niềm tin và hy vọng

398F-h7anSQ&feature=related

6789
08-04-2011, 02:31 PM
Hà Nội một trái tim hồng

C-5yL1WMfAU&feature=related

6789
08-04-2011, 02:33 PM
Nhớ về Hà Nội

XA50TOqaVMU

6789
08-04-2011, 02:35 PM
Nhớ mùa thu Hà Nội

d7JZSfvj5lI&feature=related

6789
08-04-2011, 02:38 PM
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

SeHhckd-N2g&feature=related

6789
08-04-2011, 02:42 PM
Hà Nội mùa thu

8kOQnGZVrTw

6789
08-04-2011, 02:49 PM
Có phải em mùa thu Hà Nội

v48s-3yOA20

6789
08-04-2011, 02:57 PM
Em ơi Hà Nội phố

onsOIAPTm7g

6789
08-04-2011, 03:00 PM
Hoa Sữa

WXFnoeytL1s&playnext=1&list=PL48FF89AA3A890E78

6789
08-04-2011, 03:03 PM
Hà Nội đêm trở gió

f5B7abXQQxY

6789
08-04-2011, 03:05 PM
Im lặng đêm Hà Nội

MqZ3TRILUSg

6789
08-04-2011, 03:06 PM
Hà Nội mùa lá bay

Shsg1Chu0hk&feature=related

6789
08-04-2011, 03:09 PM
Hà Nội và tôi

H7MeLcmSKrE&feature=related

tuansafi
08-04-2011, 03:50 PM
Hà Nội và tôi

H7MeLcmSKrE&feature=related

Em đang có ý định sáng tác bài hát "Hà Nội và Hải Phòng".