PDA

View Full Version : Mấy ván cờ cổ hủ, lac hậu anh em cho ý kiếnnam_xd
09-04-2011, 05:05 PM
Khởi cục mã và bình phong mã:P
Star {1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 H3+4 4. R1+1 C8.4 5. R1.4 H8+7 6. H3+2 R9+1 7. R4+4 C2+2 8. P7+1 P7+1 9. R4-2 P3+1 10. P3+1 C2.7 11. E7+5 P3+1 12. H7-5 R1.2 13. C8.9 R2+5 14. H5+3 R9.3 }

nam_xd
09-04-2011, 05:23 PM
b7 tiến 1 là nước cao đúng ko?
trận này la pháo đầu và đan đề mã( Tham Lễ và Hoàng Mười)
xem trận mới biết các cụ ngày xưa cũng dùng mẹo ghê: Lừa cho xe 8 bình 7==>mất toi 1 xe.hic.lại mất thế
Star { 1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 R9.4 4. P7+1 R4+3 5. C8.7 H8+9 6. H8+9 P9+1 7. R2+6 C8.6 8. R9.8 R1.2 9. A4+5 E3+5 10. R8+6 A4+5 11. R2+2 R4+1 12. R8.7 C2-1 13. R2-1 C2.3 14. R7+1 C6.3 15. C7+5 R4.3 }
Anh em cũng nên đề phòng đánh cờ mà bị lừa mất xe ==>phải đi bộ như cụ hoàng mười là khổ

nam_xd
09-04-2011, 05:40 PM
Ở câu lạc bộ của anh em mình có anh Lâm Giáo Đầu là hay chơi đấu xe.vì cậy "chân to như chân voi" đi bộ không mõi chân.hichic
Đề nghị anh em chịu khó đi bộ tập thể dục thường xuyên ko vào giải anh Lâm giáo Đầu làm loạn xới nhé.hihi

nam_xd
09-04-2011, 10:05 PM
Một ván cờ của Hồ Vinh Hoa vs Lâm khâm
Star { 1. E3+5 C8.5 2. H8+7 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 R8+6 5. C2.1 R8+3 6. H3-2 P7+1 7. P7+1 H2+1 8. P9+1 R1+1 9. R9+1 R1.8 10. H2+4 R8+7 11. C8.9 C5.6 12. H4+6 R8.1 13. H7-9 C2.5 14. A6+5 C5+4 15. C9+4 C6+6 16. H9+8 E7+5 17. P9+1 C6.9 18. K5.6 P5+1 19. P9.8 A6+5 20. P8+1 H1-3 21. P8.7 H7+6 22. P++1 H6+7 23. E5-3 H3-1 24. P-+1 C5.4 25. K6.5 P5+1 26. P-+1 P9+1 27. C9-4 C9+1 28. C1.2 P5+1 29. C2+1 H7+5 30. C2.6 H5+7 31. K5.6 P5.4 32. C9-1 H7-8 33. H6+4 C9-1 34. C9+2 H8-6 35. H8+9 P4.5 36. H4-2 H6+7 37. C9+6 P5.6 38. H9-8 C9.8 39. C9-6 P7+1 40. H2+3 C8-2 41. C9.4 C8.2 42. C4+2 C2.8 43. H3+2 C8.7 44. E7+5 H7-9 45. H2+3 K5.6 46. P-.6 E5+7 47. H3-4 K6.5 48. P7+1 H9+7 49. C4.7 E3+1 50. C7.8 C7.4 51. C8+4 E1-3 52. P6.5 }

bsx
09-04-2011, 10:35 PM
Bạn nam_xd post biên bản ngon rồi :D, nếu có thời gian thì xem các cách post khác bằng flash hoặc qua dpxq nhé.

nam_xd
09-04-2011, 10:51 PM
thank you anh.em đang tập nên ko viết được mấy.cần thời gian anh a

TCNguyen
10-04-2011, 10:51 AM
Hồ Vinh Hoa vs Lâm khâm: Lữ Khâm chứ nhỉ? :D

Congaco_H1R5
10-04-2011, 11:15 AM
trận này la pháo đầu và đan đề mã( Tham Lễ và Hoàng Mười)

Anh em cũng nên đề phòng đánh cờ mà bị lừa mất xe ==>phải đi bộ như cụ hoàng mười là khổ

Bạn viết như vậy , ván cờ này tiên (đỏ) mất xe , nghĩa là cụ Tham Lễ phải đi bộ chứ không phải cụ Hoàng Mười .
p/s : tên người bạn chớ viết hoa nhé .