PDA

View Full Version : Quỹ - Xây dựng Kỳ đài Khương Hảitravel.nhatrang
12-04-2011, 11:17 PM
1. Bs Trần Cẩm Long 500.000
2. Lão tướng Lương Hải Đường 50.000
3. Anh Dũng xây dựng: 200.000
4. Nhóm KT trẻ: 200.000
5. Anh Tuấn: 50.000
6. Anh Quang ngân hàng Vietin: 100.000
7. Anh Vân: 100.000
8. Anh Lực: 100.000
9. Anh Sơn: 50.000
10. Anh Hiền xe bồn: 50.000
11. Chị Quế: 50.000
12. Anh Tâm: 50.000
13. Anh Toàn ngân hàng asim: 50.000
14. Anh Thọ : 50.000
15. Anh Trung : 50.000

travel.nhatrang
13-04-2011, 10:38 AM
Ngày 8.4.2011

Trích :
1. Cờ Kỳ đài: 40.000
2. Bảng ghi thông tin kỳ đài: 60.000

travel.nhatrang
18-04-2011, 11:43 PM
Anh Danh Khách sạn : 100.000
Anh Huy Tennis: 100.00

travel.nhatrang
16-05-2011, 10:55 AM
Anh Hoàng (CT ở TP HCM): 200.000
Anh Thanh (thanh tra): 100.000
Anh Thái Sơn: 300.000
Anh Ngọc Tâm : 50.000 (lần 2)

travel.nhatrang
16-05-2011, 11:01 AM
Ngày 15-5: Trích 200.000 làm phần thưởng Kỳ đài.

travel.nhatrang
16-05-2011, 11:05 AM
Thông tin quản lý Quỹ Kỳ đài Khương Hải:

Phụ trách thu chi: KT Lê Ngọc Rạng.
Phụ trách quản Lý: KT Nguyễn Đức Toàn.
Phụ trách thông tin: KT Lê Lam Sơn.

Số TK: 401009735600001

Tên TK: Lê Ngọc Rạng

Ngân hàng: Nam Á