PDA

View Full Version : Tổng Hợp các ván đấu của CLB Tây Sơn tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011hung_namdong
14-04-2011, 01:33 PM
Với tư cách là Cộng Tác Viên của CLB Cờ Tướng Tây Sơn.Tôi xin mở ra Topic này để Tổng Hợp và Post các ván đấu của các thành viên trong đội tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011.
Vì đây là Topic chỉ dành để tổng hơp các ván đấu rất mong các bạn không Bình Luận và Spam tại đây.
Mọi ý kiến,bình luận mời các bạn góp ý và trao đổi tại Topic
" CLB Tây Sơn với Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011 "
.

Xin Cám Ơn!

hung_namdong
14-04-2011, 01:39 PM
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Tây Sơn
Tổng Hợp Vòng 1 Giải Thăng Long Kỳ Đạo


Sóc Sơn 1 - 2 Tây Sơn

Trần Tuấn Ngọc 0 - 2 Nguyễn Anh Quân :

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9+2 4. C8+2 P9+1 5. H8+7 H8+7 6. P5+1 P3+1 7. P3+1 C2+2 8. P3+1 C2.7 9. H3+4 H7+6 10. R2+5 E3+5 11. R9.8 C8.7 12. E3+1 A4+5 13. A4+5 R1.2 14. P5+1 P5+1 15. H7+5 C-.6 16. H5+4 C6+3 17. R2-1 C6.5 18. H4-3 P3+1 19. H3+5 P5+1 20. P7+1 P5+1 21. C5.7 H3+4 22. P7+1 C7.3 23. C7.8 R2.4 24. C+.6 H4-3 25. C8.6 P5.4 26. C-.5 R9+1 27. R8+3 C3+2 28. P1+1 P9+1 29. C6.1 C3-2 30. R8+4 R4.3 31. R8-4 R3.4 32. R8+4 H3+4 33. R2.6 C3-4 34. E7+9 R4+3 35. R8-4 C3.4 36. C5+3 R9+1 37. R8.6 R9.5 38. R-.4 R4.3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="76">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Lưu Quang Tuyên 2 - 0 Nguyễn Trường Sơn :

="1. P7+1 H8+7 2. H8+7 P7+1 3. R9+1 E3+5 4. E3+5 H2+4 5. R9.3 R1.3 6. P3+1 P3+1 7. P3+1 P3+1 8. E5+7 E5+7 9. R3+4 R3+5 10. E7+5 E7+5 11. R3.6 R3-4 12. H2+4 A6+5 13. H7+8 H4+3 14. C8+5 H3+2 15. R6-1 R9.6 16. R6.8 R6+8 17. C8.3 R6-1 18. C2+4 R6-4 19. C2-2 R3+6 20. C2.5 P5+1 21. C3-5 R3-5 22. R1.2 E5-7 23. C5.7 C8.5 24. R2+3 R6+4 25. C3+4 R6.5 26. A4+5 R3+1 27. C3.5 R5.7 28. R2+3 R7+2 29. A5-4 R7-4 30. R2.4 P1+1 31. C7.4 P9+1 32. A4+5 R7+4 33. C4-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="65">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 33: 3ak1e2/4a4/4c4/2r1CR

Trần Quang Khải 2 - 0 Lê Anh Tuân :

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3 9. R2+6 R1.4 10. C5.3 C8.9 11. R2+3 H7-8 12. C7.5 H8+7 13. R9.4 A4+5 14. C3+4 R4+2 15. P3+1 H2-3 16. P3.4 C9+4 17. C5.3 K5.4 18. A4+5 H7-8 19. C+-2 R4-2 20. R4.1 C9.6 21. R1.2 H8+9 22. C++3 C6-2 23. C+.7 H9+7 24. C3.6 R4.3 25. R2+4 H7+6 26. R2.4 H6+8 27. C7.6 R3.4 28. C++1 K4.5 29. C+.8 R4+3 30. C8+1 C2+2 31. R4+1 R4.5 32. E3+5 P9+1 33. C6-1 P9+1 34. C6.8 R5-1 35. C-+3 P9+1 36. P7+1 R5+1 37. P7+1 E5+3 38. C--1 H8-7 39. R4-2 R5-1 40. R4.5 H7+5 41. C-.5 P5+1 42. H9-7 H5-7 43. C5.8 P9.8 44. H7+6 E7+5 45. E5+3 P8+1 46. H6+8 C2+2 47. C8-6 P5+1 48. H8+7 P5.4 49. H7-9 H7-6 50. E7+5 H6+5 51. C8-1 H5+6 52. P9+1 A5+4 53. H9+8 A6+5 54. H8-6 K5.6 55. K5.4 K6.5 56. P9+1 P4+1 57. H6-5 P4.5 58. H5-3 P5+1 59. C8.2 P5+1 60. A6+5 H6+5 61. C2.5 H5-7 62. K4+1 H7-5 63. H3+5 K5.4 64. H5+4 H5+3 65. C5.6 H3-4 66. H4+5 K4.5 67. H5-3 A4-5 68. C6.5 H4-3 69. P9.8 H3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="138">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Đỗ Như Khánh 0 - 2 Nguyễn Anh Tú

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R1+1 8. C8.9 R1.6 9. R3-1 C2.1 10. R9+1 C9.7 11. R3.8 R8+4 12. R8+2 R6.3 13. R9.6 E7+5 14. H7+8 P3+1 15. H8+9 H3+4 16. P7+1 H4+6 17. P3+1 H6+5 18. E3+5 R3.6 19. C9.7 H7+6 20. R8.6 A4+5 21. R+-2 C7+6 22. C7.3 R8+3 23. H9+7 C1-2 24. R-.8 H6+5 25. R6+3 H5+7 26. A6+5 R8+2 27. K5.6 H7+5 28. K6+1 R6+8 29. E5-3 R8-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="58">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0"

hung_namdong
18-04-2011, 08:25 AM
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Tây Sơn
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Qủa Vòng 2
Giải Thăng Long Kỳ Đạo

CLB Tây Sơn gặp CLB Việt Sơn
1 - 2
Bàn Tướng
Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Bùi Khắc Hưởng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. R4-3 E3+5 11. C8.7 R1.4 12. H6+7 C2+4 13. P5+1 C2.7 14. E3+1 P7+1 15. E1+3 H8+9 16. R9.8 R4+7 17. H7+5 R4.3 18. H5+3 C7-5 19. H3+1 R3-2 20. P5+1 P5+1 21. R4+2 R8+3 22. H1+2 R8.4 23. H2+4 C7.8 24. E3-1 R3-2 25. H4+3 K5.4 26. A4+5 R4.7 27. R4.5 R3.4 28. R8+7 R7-2 29. R8.7 R7+2 30. R7+2 K4+1 31. C5.6 R4.5 32. R5.6 A5+4 33. R6.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="65">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bàn Tá
Trần Trung Kiên 0 - 2 Phạm Tuấn Linh

1. E3+5 C8.4 2. P7+1 H8+7 3. H2+1 R9.8 4. R1.2 R8+4 5. C2.3 R8.4 6. H8+7 E3+5 7. A4+5 H2+3 8. R2+4 P7+1 9. P1+1 R1+1 10. C8-1 C2-2 11. P9+1 C2.3 12. R9.8 H7+6 13. C3.4 P7+1 14. R2.3 R1.8 15. R3.4 R8+6 16. E5-3 H6-7 17. E7+5 H7+8 18. R4.2 R8-2 19. H1+2 C4-1 20. C4+5 C4.8 21. H2-1 H3-5 22. C4-5 H5+7 23. P3+1 H7+6 24. C8.9 H8+7 25. C9+5 H7+9 26. E3+1 H6+7 27. C9.5 A6+5 28. R8+1 R4-1 29. C5-2 H7+9 30. A5+6 R4.6 31. C4-2 C8+8 32. C4+1 H9+7 33. K5.4 R6+3 34. H7+6 R6.5 35. C5+2 R5-1 36. C5.3 H7-6 37. H6+7 R5.7 38. C4.6 R7-2 39. H7+9 R7+6 40. K4+1 C8-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Nguyễn Anh Tú 2 - 0 Nguyễn Thế Tuấn

="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 C8.6 4. R1.2 A4+5 5. C8.6 E3+5 6. H8+7 R1.4 7. A6+5 H8+7 8. R9.8 C2.1 9. R2+4 H7+6 10. P3+1 P7+1 11. R2.3 R9.8 12. R8+3 C1-1 13. H3+4 R8+8 14. C5.4 H6-8 15. R3-2 C6.9 16. R3+4 P9+1 17. E7+5 R8-3 18. H4+5 H3+5 19. R3.5 C9+4 20. P5+1 C9+3 21. C6+2 R8-1 22. R5.3 H8-7 23. R3.7 P1+1 24. R8.3 H7+9 25. C6+2 R8.4 26. C6.5 H9+8 27. R3.4 R+-1 28. P7+1 R+.3 29. P7+1 R4+4 30. C5-1 C9-4 31. C5.1 H8-9 32. C1+1 H9+7 33. R4.1 C9.6 34. R1.3 R4.7 35. R3.8 C1.3 36. P7.6 R7.9 37. C1.2 R9-1 38. C2-1 H7-9 39. R8+3 A5-4 40. P5+1 R9+1 41. C2.9 R9.5 42. C9+4 C3-1 43. P6+1 R5.4 44. P6.7 R4-3 45. R8.4 C6.5 46. C4+7 R4+6 47. H7-6 H9+8 48. R4-3 R4-6 49. C4-4 E7+9 50. C4.5 E5-7 51. R4.5 H8-6 52. C5.4 C5-3 53. R5+3 R4.1 54. C4.5 H6-5 55. C9.8 R1.2 56. C8.9 C5+2 57. R5-1 K5.6 58. P7.6 R2-1 59. C9-5 H5+7 60. P6+1 C3+3 61. R5.7 C3.5 62. H6+7 A4+5 63. C9.5 A5+4 64. C5.4 A4-5 65. R7+2 C5-1 66. R7-1 R2+1 67. R7.3 R2.4 68. R3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="135">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"Nguyễn Ngọc Quang 0 - 2 Nguyễn Anh Hào


1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 H2+3 4. H8+7 R9.8 5. C8+4 H3+2 6. R9+1 A4+5 7. R1.2 E3+5 8. R9.6 H2+3 9. R2+6 R1.3 10. R6+5 P3+1 11. H3+4 P3.2 12. H7-5 C8.9 13. R2+3 H7-8 14. C5+4 H3-2 15. R6-1 R3+3 16. C8-2 H2-3 17. R6.5 H8+7 18. C8.5 C2+3 19. H5+3 R3+6 20. P3+1 C2+4 21. K5+1 R3-1 22. K5+1 R3-1 23. K5-1 H7+5 24. H4+5 R3.7 25. H5+7 R7+1 26. K5+1 C9.3 27. R5.8 C3-2 28. R8-5 R7-4 29. R8+3 R7.4 30. A6+5 P7+1 31. E3+1 P9+1 32. A5+4 K5.4 33. K5-1 C3+7 34. C5.2 C3.9 35. R8+6 K4+1 36. R8-5 R4+2 37. C2+4 A5+6 38. P5+1 P7+1 39. P5+1 R4.5 40. K5.4 R5.8 41. A4+5 P7+1 42. C2.3 P7+1 43. R8.6 K4.5 44. R6.3 P7.8 45. K4-1 R8.1 46. K4.5 R1.5 47. P5.6 C9.6 48. R3.4 C6.5 49. K5.4 R5.7 50. C3.2 P8.7 51. R4+3 R7.8 52. R4+1 K5-1 53. R4+1 K5+1 54. R4-1 K5-1 55. A5+6 P7+1 56. K4.5 C5.9 57. K5.6 C9+1 58. A6-5 R8.4 59. K6.5 R4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="118">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 59: 4k1e2/5R1C1/4e4/p8v

hung_namdong
23-04-2011, 11:06 PM
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Tây Sơn
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Qủa Vòng 3
Giải Thăng Long Kỳ Đạo

CLB TADA gặp CLB Tây Sơn

0 - 8


Bàn Tướng

Đặng Hữu Trang 0 - 2 Nguyễn Anh Quân

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. P3+1 R9.4 5. H8+7 P3+1 6. R2+5 E3+1 7. C8.9 R4+2 8. R9.8 H2+4 9. P3+1 P7+1 10. R2.3 R1.3 11. C5.6 H4+6 12. R3-1 C2.3 13. E7+5 R4+3 14. H3+4 R4-1 15. P7+1 R4-2 16. P7+1 E1+3 17. E5+7 C5+4 18. C6.2 C5-1 19. H4+3 P5+1 20. C2+2 R4.6 21. R8+3 C5.8 22. H3-2 H7+8 23. H2-3 A4+5 24. R8.2 H8-9 25. H7+5 R3.4 26. E7-5 R4+6 27. R3.8 R6.4 28. A4+5 H6+7 29. R2+2 E7+5 30. C9.6 R+.1 31. R8+5 R4-3 32. R8-2 P5+1 33. H5+3 C3+1 34. R2+1 C3.5 35. R8-1 R1.7

Bàn Tá

Nguyễn Việt Tuấn 0 - 2 Nguyễn Anh Tú

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 R8+8 11. H8+7 P7+1 12. H5+6 E3+5 13. A4+5 R1.3 14. C8.9 H3-4 15. R9.8 C2-1 16. P5+1 C2.3 17. R8+7 H7+5 18. R4.5 C7+8 19. R5.4 C3+4 20. H7+5 C3-1 21. H5-3 C7.9 22. R8-3 H4+3 23. R8.4 H3+5 24. R+.5 R8+1 25. R4-4 P7+1 26. H6+4 C9.6 27. A5-4 R8-8 28. R5-1 R3.4 29. C9.3 R4+3 30. H4-3 K5.4 31. A6+5 R8+5 32. C5.6 K4.5 33. C3.5 R8.3 34. R5.4 R3+3 35. C6-2 R3-3 36. H3+4 R3.7 37. C6.9 R4.5 38. C5.6 C3.1 39. C9+5 P1+1 40. R4-1 P3+1 41. H4-3 R7.1 42. P1+1 R1-1 43. R4+2 R5.6 44. H3+4 A5+6 45. C6.5 K5.4 46. C5.6 K4.5 47. C6.5 K5.4 48. C5.6 K4+1 49. H4-6 K4.5 50. H6+7 K5-1 51. C6+3 E5-3 52. H7-5 R1.9 53. H5-7 P1+1 54. H7+6 K5+1 55. H6+7 K5+1 56. H7-8 R9.4 57. C6.5 R4-1 58. C5-3 P9+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Nguyễn Đức Hà 0 - 2 Nguyễn Trọng Long

""1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 R9+1 4. C8.9 C2+4 5. R9.8 C2.7 6. E3+5 H2+3 7. C2+4 E3+5 8. C2.7 H7+8 9. A4+5 R9.6 10. R8+6 A4+5 11. P1+1 R6+4 12. P9+1 R1.2 13. R8+3 H3-2 14. C9+4 H2+4 15. C7.8 R6.8 16. C8.1 P7+1 17. C1.2 H8+6 18. H3-4 H6+4 19. A5+6 P7.6 20. A6+5 P6+1 21. H4+3 P5+1 22. C2.3 R8.3 23. R1.2 R3+2 24. R2+7 R3-4 25. C3+2 H-+2 26. C9+2 H2+3 27. R2-3 H3+2 28. R2.4 C7-3 29. R4-1 H2+3 30. K5.4 C7.6 31. A5+4 C6-1 32. R4+2 P5+1 33. C3-5 R3.7 34. C3+1 P5+1 35. C3.5 K5.4 36. H3+4 C6+3 37. R4-1 P5+1 38. C5-1 R7+6 39. K4+1 P5.6 40. R4-2 R7-3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

* Biên Bản Đô Đốc Long ghi em chi dịch được đến đây thôi ạ! ^:)^^:)^^:)^


Phạm Minh Hiếu 0 - 2 Trần Trung Kiên

"1. C2.4 C2.5 2. H8+7 H2+3 3. H2+3 H8+9 4. R1.2 R9.8 5. R9.8 R1.2 6. C8+4 P3+1 7. R2+5 P7+1 8. R2.3 C5.6 9. C4+2 C8+5 10. E7+5 E3+5 11. C4.5 A4+5 12. R3-1 P5+1 13. C5.6 R8+3 14. C8+1 R2.4 15. C8.9 P1+1 16. C6.8 R8.1 17. C9.5 E7+5 18. R3.2 H9+7 19. R2+2 R4+7 20. R2-4 R4.3 21. P3+1 R3-1 22. R2+4 R3.4 23. P3+1 E5+7 24. C8.3 E7-5 25. R8+4 P9+1 26. P1+1 P9+1 27. C3-1 R4-3 28. R8.1 R4.6 29. A4+5 H7+6 30. R2-4 H6+7 31. R2.3 R6+3 32. C3+4 R1.5 33. R1.2 R6-3 34. C3.2 R6.7 35. C2.5 A5+4 36. C5-2 K5.4 37. R2.6 A6+5 38. R3.4 R7.6 39. R4+4 R5.6 40. C5.9 R6+3 41. C9+2 K4.5 42. P9+1 R6.5 43. P9+1 C6+2 44. R6.8 C6.1 45. R8+3 C1+5 46. E5-7 A5+6 47. R8.7 R5+2 48. K5.4 R5.4 49. E3+5 R4+1 50. K4+1 R4-1 51. K4+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 44: 4k4/4a4/C1ha5/9/c1p6/1R7/4r

bsx
01-05-2011, 11:48 PM
BIÊN BẢN VÒNG 4 CÚP THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2011
Tây Sơn - Anh Em 2: 3-0 (HSP 7-1)

Bàn 1: Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Duy Thái 2-0

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. H8+7 H2+3 5. P7+1 R9.4 6. R2+4 R1+1 7. C8+2 R4+5 8. C5.4 R1.6 9. A6+5 P5+1 10. P3+1 R6+5 11. H3+4 P5+1 12. C8.5 H3+5 13. H4+5 H7+5 14. P3+1 A4+5 15. P3+1 R4.3 16. C5+3 E7+5 17. E7+5 R6-1 18. R2.4 H5+6 19. R9.8 C2.1 20. R8+2 H6+8 21. C4.2 C1+4 22. R8+4 C1.5 23. H7+5 R3.5 24. R8.7 P1+1 25. P3+1 R5.7 26. R7.2 H8-7 27. R2.3 R7.8 28. C2.3 R8.9 29. C3+2 P9+1 30. P3+1 P9+1 31. P7+1 P9.8 32. C3.8 R9.2 33. C8.7 H7+6 34. R3.6 P8.7 35. P7+1 P7.6 36. P7+1 P6.5 37. R6.3 E5+7 38. R3.4 E3+5 39. P7+1 H6+7 40. R4-5 H7-6 41. P3.4 P5.6 42. R4.2 E7-9 43. C7-3 R2.4 44. A5+4 H6+4 45. R2.6 R4-3 46. C7+1 H4-5 47. R6.8 H5+4 48. K5+1 P6+1 49. R8+8 R4-3 50. R8-1 A5+6 51. P7.6 R4.3 52. C7+4 E5+7 53. K5.6 H4-5

Bàn 2: Nguyễn Trường Sơn - Phạm Xuân Thanh 2-0
Ván này còn khoảng 10 nước cuối biên bản không phục hồi được.

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. H8+7 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 E3+5 10. H7+5 P5+1 11. H5+6 R1.3 12. R4+2 H3+5 13. C5+4 H7+5 14. R4.3 R3.4 15. C8.5 R4+4 16. R9.8 C2.4 17. C5+4 R4-1 18. R3-2 R8+7 19. H3-5 P5+1 20. E7+5 P5+1 21. H5+7 P5+1 22. H7+5 R8.6 23. E3+5 R4+3 24. A6+5 R6-1 25. R8+9 C4-2 26. C5.9 R6.5 27. C9+3 R4-4 28. R3.7 R5.4 29. R8-5 C4+1 30. R7+3 C4-1 31. R7-1 E5-3 32. R7+1 R-.1 33. R8.9 R1.2 34. R7-2 R2-2 35. R7.8 R2.3 36. C9-3 R4.5 37. R9.7 R3.1 38. C9-2 C4+6 39. R7.8 C4.7 40. R++2 R1.2 41. R8+5 A5-4 42. C9+5 R5.3 43. R8-6 R3-6 44. R8.5 A6+5 45. C9-3 R3+3 46. C9+3 R3-3 47. C9-3 C7+2 48. R5.3 C7.6 49. R3+2 E7+5 50. R3.5 R3+3 51. C9-1 E5-3 52. R5.4 C6.8 53. R4.2 C8.6 54. A5+4 R3.5 55. R2-4 R5+4 56. A4+5 R5-3 57. C9+1 R5-1 58. C9-1 R5+3 59. R2.4 R5.1 60. C9.6 R1.4 61. C6.8 R4.9 62. C8-5 P9+1 63. A5+6 R9.5 64. K5.4 R5.6 65. A6-5 P9+1

Bàn 3: Nguyễn Anh Tú - Lê Văn Sơn 1-1

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. C8.6 R1.2 5. H8+7 C2.1 6. P7+1 P7+1 7. H7+6 A6+5 8. R2+6 R2+6 9. R9+2 R2.4 10. H6+7 E7+5 11. R2.3 R9+2 12. R9.8 C1+4 13. A4+5 C1.3 14. R8+4 R4-3 15. P7+1 R4+2 16. P5+1 E5+3 17. P5+1 R4-2 18. P5+1 H3+5 19. H7+8 R4.2 20. H8-6 K5.6 21. H6-8 H5+6 22. R3.4 H6+5 23. E3+5 E3+5 24. R4-3 C3+2 25. R4.7 C3.2 26. C6+4 H7+6 27. C6.4 C6.7 28. R7.4 C2-4 29. H3+5 H6-4 30. H5-7 H4+6 31. R4.8 C2.1 32. H7+5 C7+1 33. H8+7 R9.8 34. H5+4 C1.6 35. R8.4 C6.5 36. R4.5 C7-2 37. H7+9 C5.6 38. R5+2 C6+1 39. C4.6 R8.6 40. H9-8 E3-1 41. C6-3 C6+1 42. R5+1 A5+4 43. A5+4 C7.5 44. R5.1 C6.5 45. A6+5 R6+5 46. K5.6 R6-2 47. R1+3 K6+1 48. C6+6 R6.2 49. R1-3 C-.3 50. H8-6 R2.4 51. K6.5 R4.6 52. K5.6 C3.4 53. C6-2 P1+1 54. P1+1 E1+3 55. P1+1 C5-2 56. A5+6 C4+2 57. R1.6 C5.9 58. A6-5 P1+1 59. C6+2 P1.2 60. C6.3 P2+1 61. R6.3 C9+5 62. C3-4 E5+7 63. R3+2 K6-1 64. R3-3 R6+3 65. R3.7 R6.5 66. R7-3 K6.5 67. E5+7 R5.6 68. P3+1 R6+1 69. K6+1 C9.3 70. R7.5 K5.6 71. P3+1 P2.3 72. P3+1 C3.5 73. P3+1 P3.4 74. P3+1 R6-3 75. K6-1 R6.5 76. R5.8 K6.5 77. P3.4 K5.4 78. R8+7 K4+1 79. R8-3 K4-1 80. R8.6 K4.5 81. R6.8 K5.4 82. E7-9 C5-1 83. E9-7 C5+1 84. E7+5 C5-1 85. E5+3 C5+1 86. R8-4 K4+1 87. R8+6 K4+1 88. R8-1 K4-1 89. R8-1 K4+1 90. E3-5 C5.8 91. R8.6 K4.5 92. R6.2 K5.4 93. R2+1 K4-1 94. R2-7 P4+1 95. R2+4 P4+1 96. K6.5 R5+1 97. K5.4 R5.4 98. R2.5 P4.3 99. K4.5 R4+2 100. K5+1 P3.4 101. K5.4 R4.7

Bàn 4: Trần Trung Kiên - Phùng Minh Dũng 2-0

. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. P7+1 C2+4 6. H7+6 C2.7 7. R9.8 R1.2 8. C5.7 R2+4 9. E3+5 R9.8 10. R2+9 H7-8 11. C8+2 R2.4 12. C7.6 R4.2 13. P7+1 R2.3 14. C8.7 C5.7 15. R8+8 A4+5 16. R8.6 C+.1 17. H3+4 P7+1 18. C6.7 R3.8 19. E5+3 C1.9 20. E3-1 R8+4 21. E7+5 R8.6 22. C++3 R6-3 23. C-.8 A5-4 24. C7.8 C9-2 25. C+-3 R6+3 26. H6+5 E7+5 27. C-.7 C9.3 28. R6.2 R6-5 29. H5-7 P3+1 30. R2+1 R6.5 31. C8.5 A4+5 32. R2-4 P1+1 33. R2.6 P1+1 34. A6+5 P1.2 35. R6-1 P2+1 36. E5-3 E3+1 37. C7.5 R5.2 38. K5.6 R2-3 39. C-.2 C7.8 40. R6+3 C8+4 41. R6.5 R2.4 42. K6.5 R4+2

(Giúp Hùng Nam Đồng 1 chút :D)

(Lấy lại bài của Lê Sơn)

hung_namdong
07-05-2011, 09:22 PM
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Tây Sơn
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Qủa Vòng 5
Giải Thăng Long Kỳ Đạo

CLB Kỳ Siêu gặp CLB Tây Sơn
2 - 6

Bàn Tướng

Trần Trung 0 - 2 Nguyễn Anh Quân

1. E3+5 C8.5 2. P3+1 H8+7 3. H8+7 R9.8 4. C2.4 R8+8 5. A4+5 P3+1 6. C8-1 R8-4 7. H2+3 C2.3 8. C8.7 P7+1 9. P3+1 R8.7 10. H3+4 H2+1 11. R9.8 R1+1 12. R1.2 R1.4 13. P7+1 R4+7 14. C4-1 R4-5 15. R8+5 P1+1 16. R8.9 C3-1 17. C4+1 C5.3 18. P9+1 E7+5 19. P7+1 R4+5 20. H7+8 R4.3 21. H8+6 C-.1 22. H6+7 C1+3 23. P9+1 R3-4 24. H7-5 H7+5 25. H4+5 R7.8 26. R2+5 R3.8 27. P9+1 H1+3 28. C4.1 P9+1 29. H5-4 R8.6 30. H4-2 R6+2 31. H2-4 R6.9 32. C1.2 R9.6 33. P5+1 P9+1 34. P9.8 H3-4 35. C2-1 R6-3 36. C2+8 E5-7 37. H4+3 R6.2 38. C2-6 R2+3 39. C2+2 R2.8 40. C2.7 H4+2 41. C7.6 H2+1 42. E5-3 H1+2 43. H3-4 R8.3 44. E7+5 R3.6 45. C6.3 H2+3 46. K5.4 H3-4 47. C3.9 H4+6 48. A5+4 R6+1 49. K4.5 R6-2 50. P5+1 R6.1 51. C9.6 R1-1 52. A6+5 P9.8 53. A5-6 P8+1 54. A6+5 P8.7 55. E5-7 R1.3 56. E3+5 P7.6 57. E7+9 P6.5 58. E5+7 P5.4 59. K5.4 R3.2 60. E9-7 R2+5 61. E7-9 R2-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="122">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bàn Tá

Nguyễn Tiến Cường 0 - 2 Nguyễn Trường Sơn

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. C8+5 H2+3 6. C8.5 E7+5 7. H3+4 R1.2 8. H8+9 P3+1 9. P3+1 C8+2 10. H4+2 C8.2 11. C5.2 R8.7 12. P3+1 H7-9 13. H2+1 E5+7 14. C2.3 C2-6 15. R2+8 C2.9 16. R2.1 R7.8 17. P3+1 H3+4 18. R9+1 R2+5 19. R9.6 H4+6 20. C3+2 H6+7 21. C3.5 A4+5 22. R6+7 C9+4 23. R1-2 P5+1 24. P9+1 R2-3 25. R1.7 R2-2 26. C5+4 A6+5 27. P3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="53">

Tạ Thanh Giang 2 - 0 Nguyễn Anh Tú

"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R9+1 5. P5+1 C6.5 6. R2+3 R1+1 7. A6+5 R9.8 8. R2.4 R8.6 9. R4.2 R1.4 10. H8+7 R6+7 11. E7+9 R4+7 12. C8+2 P3+1 13. R9.6 R4.3 14. H3+5 A4+5 15. R6+6 E3+1 16. R6.7 H3-4 17. P7+1 P3+1 18. R7-2 R3.2 19. R7+2 R2-2 20. C5.3 R6-4 21. C3+1 R2+1 22. R2+3 P5+1 23. C3-1 R2-1 24. H5+7 C5+1 25. R2.3 H4+5 26. R3.5 H5+3 27. R5.7 R2.3 28. H-+5 R6+2 29. R7+1 R6.5 30. R7.8 R5.7 31. C3.5 R3-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="62">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

Lê Việt Hùng 0 - 2 Trần Trung Kiên

"1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. R8+6 C2.1 6. R8.7 C1-1 7. H2+3 A6+5 8. H3+4 R2+5 9. C2+2 C1.3 10. R7.6 R2+3 11. C2.1 R9.8 12. C5.2 C8.9 13. C1+3 E7+9 14. C2.4 E3+5 15. R6+2 C3-1 16. R6.7 R2-6 17. H4+3 E9-7 18. E3+5 H3+4 19. P7+1 R8+3 20. C4.3 P3+1 21. E5+7 R2+4 22. E7+5 H4+5 23. H7+5 R2.5 24. H3+5 E7+5 25. C3+5 R8.7 26. C3.1 R5.8 27. A4+5 C3.1 28. R1.4 C1+6 29. R7.8 R7-1 30. C1+2 R7.9 31. C1.6 A5-4 32. R4+8 C1.5 33. K5.4 R8+3 34. K4+1 R9-2 35. R8+1 R9.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="70">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

hung_namdong
23-05-2011, 11:42 PM
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Tây Sơn
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Qủa Vòng 7
Giải Thăng Long Kỳ Đạo

CLB Tây Sơn gặp CLB ImportLink 1
5 - 3

Bàn Tướng

Nguyễn Anh Quân0 - 2 Phùng Quang Điệp

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 C8.5 3. P3+1 E7+9 4. P3+1 H8+6 5. H8+7 E9+7 6. E3+5 H2+3 7. R9+1 R9.8 8. R9.4 R1+1 9. A4+5 R8+6 10. R4+4 H6+8 11. P7+1 P3+1 12. R4.7 H3-5 13. H2+4 C5.6 14. C8+1 R8+2 15. H4+3 R8-1 16. R1.3 C6.7 17. R7+1 R1.4 18. C8+3 C7+4 19. C3.4 C2.7 20. C8.5 H5+6 21. C5-1 C-+1 22. R7.5 R4.5 23. R5+2 K5+1 24. H7+6 H6-4 25. C5-1 H8+6 26. C4+3 H4+3 27. R3.4 H3+5 28. P5+1 R8-2 29. C4.5 R8.5 30. R4+6 R5.4 31. R4.9 R4.8 32. R9.5 K5.6 33. C5-2 C++2 34. C5.4 P9+1 35. A5-4 R8+1 36. C4-1 C--1 37. R5-1 C-.5 38. A6+5 R8.7 39. K5.6 C7.9 40. E5-3 R7+3 41. R5.4 K6.5 42. C4.5 C5.8 43. R4.5 K5.6 44. R5.4 K6.5 45. A5+6 R7-2 46. R4-4 C9+1 47. A4+5 R7+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="94">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 47: 2ea1a3/4k4/7c1/9/6e1p/9/P7>

Bàn Tá

Nguyễn Trường Sơn1 - 1 Trần Quyết Thắng

1. E3+5 C8.4 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. C2+4 P7+1 5. C2.3 P3+1 6. H8+9 H2+3 7. R9+1 C2.1 8. R9.2 R8.9 9. C8.6 R1.2 10. R++3 R2+7 11. A4+5 H3+2 12. R+.6 C4+5 13. R6-2 R2.4 14. A5+6 E7+5 15. R2+4 R9.8 16. R2.8 H2-3 17. P3+1 R8+3 18. P3+1 E5+7 19. H3+4 R8+6 20. K5+1 R8-4 21. P9+1 E7-5 22. K5-1 P1+1 23. C3-2 P1+1 24. R8.9 H7+6 25. P7+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="49">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 25: 2eaka3/9/c1h1e4/4p3p/2p

Nguyễn Anh Tú 2 - 0 Nguyễn Thăng Long

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. P7+1 R1+1 6. H8+7 R1.8 7. R9.8 C8.7 8. R2.1 R++7 9. H7+6 R-+4 10. C8.6 H2+3 11. A4+5 P3+1 12. R8+4 A6+5 13. C6-1 R+-2 14. C5.7 C7.1 15. E3+5 C5+4 16. P3+1 C5.3 17. C6+2 C3+3 18. E5-7 R-.7 19. C6-1 E7+5 20. R1.4 P3+1 21. R8.7 H3+2 22. H6+4 H7-8 23. H3+5 C1-2 24. C6+1 R8-4 25. C6+5 E3+1 26. C6.8 A5-6 27. H4+5 R8.5 28. C8+1 A4+5 29. R7+5 A5-4 30. R7-2 A4+5 31. R7.5 R7.3 32. R5.8 C1+2 33. C8.9 A5+4 34. R8+2 K5+1 35. R4+9 C1.2 36. R8.5 K5.4 37. R4.2 A4-5 38. R2-1 H2-3 39. C7+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="77">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Trần Trung Kiên 0 - 2 Dương Đình Trung

1. P7+1 H2+3 2. H8+7 R1+1 3. H2+3 E7+5 4. C2.1 P7+1 5. R1.2 C8.7 6. R9+1 R1.7 7. E3+5 P7+1 8. E5+3 C2+4 9. H7+6 C7+4 10. E3-5 H8+7 11. C8.6 C2-1 12. H6+7 C2+1 13. R9.4 R7.4 14. A4+5 R4+3 15. R2+7 R9.7 16. C1+4 A6+5 17. P1+1 C2.3 18. P9+1 H7+8 19. C1-1 H8-6 20. R4+5 C3-3 21. R4-3 C3.2 22. C6.7 H3+2 23. R2-4 C7-4 24. C1.8 R4.2 25. P5+1 C7.6 26. R2.3 R2.7 27. R3+2 R7+4 28. R4.8 C2.4 29. R8.6 C4-1 30. R6+3 C4.3 31. R6.7 R7+2 32. C7.9 C3.1 33. R7.9 C6.7 34. H3-4 C7.8 35. H4+2 R7.5 36. H2+4 C8+7 37. K5.4 E5+7 38. R9.5 C1.6 39. K4.5 R5.7 40. R5.2 R7+3 41. A5-4 R7.6 42. K5+1 C8.4 43. P5+1 R6-1 44. K5-1 C4-2 45. C9.7 E3+5 46. H4+5 C4-1 47. R2-3 R6-3 48. R2.5 C4-1 49. P9+1 R6.9 50. P5+1 C6+3 51. H5+4 R9+4

hung_namdong
23-05-2011, 11:43 PM
Hiện tại vẫn còn Biên Bản Ván đáu giữa Nguyễn Anh Quân gặp Phùng Quang Điệp chưa thể cập nhật được do thiếu Biên Bản.Rất mong các bạn thông cảm!

hung_namdong
24-05-2011, 08:38 PM
Đã cập nhật Biên Bản ván đấu giữa Nguyễn Anh Quân gặp Phùng Quang Điệp mời các bạn chú ý đón xem.

hung_namdong
05-06-2011, 08:24 AM
Tường Thuật Vòng 8
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CKB Tây Sơn gặp CLB Sóc Sơn

5 - 3

Bàn Tướng

Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Trần Tuấn Ngọc

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 C8.5 3. P3+1 C5+4 4. H8+7 C5-1 5. C8+2 C5-1 6. P3+1 E7+5 7. P3.4 C5.1 8. C8.9 H2+3 9. R9.8 R1.2 10. R8+6 H8+7 11. C3+4 R9.8 12. H2+3 P3+1 13. P7+1 R8+3 14. P4+1 E5+3 15. R1.2 R8+6 16. H3-2 H3+4 17. P4+1 C2.5 18. P4.5 R2+3 19. C3.8 E3-5 20. C8-1 H4-3 21. C9.8 H3+2 22. P9+1 H7+6 23. P9+1 P1+1 24. H2+3 P1+1 25. C8-3 H2+1 26. H7+9 P1+1 27. C8.1 H6-7 28. E3+5 P1.2 29. P1+1 P2.3 30. H3+4 A6+5 31. H4+6 P5+1 32. H6-7 H7+5 33. C1.5 H5+7 34. C5+4 H7+9 35. H7+5 H9-8 36. C5.8 P9+1 37. H5+6 P9+1 38. C8+4 A5+4 39. E5-3 P9.8 40. E3+1 P8+1 41. E7+5 P8.7 42. A4+5 P7.6 43. C8-3 H8-7 44. H6+4 K5.6 45. H4-5 A4-5 46. H5-4 H7+6 47. C8+3 H6+5 48. H4+2 H5-3 49. H2+4 E5+7 50. H4+6 E7-5 51. E5+7 H3-5 52. A5+4 H5+7 53. E1+3 H7-5 54. K5.4 H5+7 55. H6+7 E5-7 56. C8-8 E7+5 57. C8.4 A5+6 58. H7-6 A4+5 59. A4-5 K6.5 60. H6+7 K5.4 61. A5+6 A5+4 62. C4.6 H7+5 63. A6-5 ">


Bàn Tá

Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Vũ Tuấn Nghĩa

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. H8+7 H2+3 5. R1.6 R8+4 6. P3+1 P7+1 7. H3+4 P3+1 8. R6.3 E7+9 9. P3+1 R8.7 10. R3+4 E9+7 11. R9+1 R1+1 12. R9.3 C2+2 13. H4-6 E3+1 14. P7+1 R1.4 15. H6+7 E1+3 16. P7+1 C2-4 17. R3+4 H3-5 18. C8+5 C5.3 19. P7+1 R4+6 20. C8.3 C3+5 21. C3.5 H5+7 22. A4+5 R4-5 23. R3+2 K5+1 24. R3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="47"

Nguyễn Anh Tú 0 - 2 Lưu Quang Tuyên

jjjjjjjjjjjjjjj

Trần Trung Kiên 1 - 1 Trần Quang Khải

"1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 R9+1 4. R1.2 R9.2 5. H8+7 H2+4 6. C8.9 H8+9 7. H7+6 R2+6 8. H3-5 A4+5 9. R2+4 P9+1 10. H5+7 R2-3 11. R9.8 R2+5 12. H7-8 R1.2 13. H8+7 R2+4 14. C5.1 P3+1 15. E7+5 P3+1 16. E5+7 H9+8 17. C1+3 C8+3 18. C1.8 C8.3 19. H7+8 C++4 20. K5+1 H8+6 21. E3+5 C+.6 22. P3+1 P7+1 23. P3+1 E5+7 24. C8.4 C6.8 25. C9.6 C8-4 26. H8+6 H6-4 27. C6+3 C3.5 28. C6.3 C5+4 29. K5.4 A5+6 30. C4+1 C5-1 31. H6+8 H4+2 32. C4.9 H2+3 33. C3-2 C8+4 34. C3.5 H3+4 35. K4-1 H4+3 36. C5.4 A6-5 37. C4+5 H3-5 38. A6+5 C5+3 39. K4.5 C5.2 40. H8+6 H5-4 41. H6+7 K5.4 42. C9.6 C2-6 43. H7-8 K4.5 44. C4-7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="87">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 44: 4kae2/4a4/1c7/1H1Cp4/9/3h5/P7P/9/5C3/4K2c1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue

hung_namdong
05-06-2011, 08:27 AM
Tường Thuật Vòng 8
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Tây Sơn gặp CLB Sóc Sơn

5 - 3

Bàn Tướng

Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Trần Tuấn Ngọc

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 C8.5 3. P3+1 C5+4 4. H8+7 C5-1 5. C8+2 C5-1 6. P3+1 E7+5 7. P3.4 C5.1 8. C8.9 H2+3 9. R9.8 R1.2 10. R8+6 H8+7 11. C3+4 R9.8 12. H2+3 P3+1 13. P7+1 R8+3 14. P4+1 E5+3 15. R1.2 R8+6 16. H3-2 H3+4 17. P4+1 C2.5 18. P4.5 R2+3 19. C3.8 E3-5 20. C8-1 H4-3 21. C9.8 H3+2 22. P9+1 H7+6 23. P9+1 P1+1 24. H2+3 P1+1 25. C8-3 H2+1 26. H7+9 P1+1 27. C8.1 H6-7 28. E3+5 P1.2 29. P1+1 P2.3 30. H3+4 A6+5 31. H4+6 P5+1 32. H6-7 H7+5 33. C1.5 H5+7 34. C5+4 H7+9 35. H7+5 H9-8 36. C5.8 P9+1 37. H5+6 P9+1 38. C8+4 A5+4 39. E5-3 P9.8 40. E3+1 P8+1 41. E7+5 P8.7 42. A4+5 P7.6 43. C8-3 H8-7 44. H6+4 K5.6 45. H4-5 A4-5 46. H5-4 H7+6 47. C8+3 H6+5 48. H4+2 H5-3 49. H2+4 E5+7 50. H4+6 E7-5 51. E5+7 H3-5 52. A5+4 H5+7 53. E1+3 H7-5 54. K5.4 H5+7 55. H6+7 E5-7 56. C8-8 E7+5 57. C8.4 A5+6 58. H7-6 A4+5 59. A4-5 K6.5 60. H6+7 K5.4 61. A5+6 A5+4 62. C4.6 H7+5 63. A6-5 ">


Bàn Tá

Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Vũ Tuấn Nghĩa

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. H8+7 H2+3 5. R1.6 R8+4 6. P3+1 P7+1 7. H3+4 P3+1 8. R6.3 E7+9 9. P3+1 R8.7 10. R3+4 E9+7 11. R9+1 R1+1 12. R9.3 C2+2 13. H4-6 E3+1 14. P7+1 R1.4 15. H6+7 E1+3 16. P7+1 C2-4 17. R3+4 H3-5 18. C8+5 C5.3 19. P7+1 R4+6 20. C8.3 C3+5 21. C3.5 H5+7 22. A4+5 R4-5 23. R3+2 K5+1 24. R3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="47"

Nguyễn Anh Tú 0 - 2 Lưu Quang Tuyên

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 H8+7 4. R1.2 R9+2 5. H8+7 H7+6 6. R9+1 C8.6 7. R2+6 E3+5 8. C5+4 H3+5 9. R2.5 R1.3 10. R9.6 P3+1 11. R6+4 H6-7 12. H7+6 P3+1 13. H6-4 A4+5 14. R5.9 P3+1 15. H4+5 R9.8 16. R6+1 P3+1 17. C8+2 R8+5 18. C8.5 R8.7 19. R6+1 R7.6 20. R6.8 H7+8 21. A6+5 R6-3 22. H5+4 R6-2 23. R8.7 R3.4 24. R7-5 H8+7 25. C5+2 R6+2 26. R7+2 R6.5 27. C5.2 R5+2 28. C2+3 H7+8 29. E3+5 R4+8 30. R9+3 R4-8 31. R9-1 R5.8 32. C2.1 R8-6 33. C1-1 H8-7 34. E5-3 R8+3 35. P9+1 R4+3 36. R9+1 A5-4 37. E7+5 R4.3 38. R7+2 R8.3 39. R9.8 R3-2 40. C1+1 R3.1 41. R8-5 H7-6 42. R8.5 R1.9 43. C1.2 R9-1 44. C2-1 R9.8 45. C2.1 R8+1 46. C1+1 A4+5 47. R5+1 R8-1 48. C1-1 H6+7 49. C1.3 H7+6 50. P9+1 R8+6 51. R5.4 H6-8 52. A5+4 R8.9 53. R4.8 R9.1 54. C3-2 R1+3 55. K5+1 R1-1 56. K5-1 R1+1 57. K5+1 R1.4 58. R8+4 A5-4 59. R8-6 R4.6 60. C3.7 R6-2 61. R8.3 R6-4 62. C7-3 R6+3 63. R3.4 H8-6 64. K5.6 P7+1 65. P9.8 P7.6 66. C7-3 P6.5 67. C7.4 P9+1 68. P8+1 P9+1 69. C4.9 P5.4 70. C9+3 A4+5 71. K6-1 P9.8 72. P8.7 H6+4 73. C9-1 H4+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="139">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Trần Trung Kiên 1 - 1 Trần Quang Khải

"1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 R9+1 4. R1.2 R9.2 5. H8+7 H2+4 6. C8.9 H8+9 7. H7+6 R2+6 8. H3-5 A4+5 9. R2+4 P9+1 10. H5+7 R2-3 11. R9.8 R2+5 12. H7-8 R1.2 13. H8+7 R2+4 14. C5.1 P3+1 15. E7+5 P3+1 16. E5+7 H9+8 17. C1+3 C8+3 18. C1.8 C8.3 19. H7+8 C++4 20. K5+1 H8+6 21. E3+5 C+.6 22. P3+1 P7+1 23. P3+1 E5+7 24. C8.4 C6.8 25. C9.6 C8-4 26. H8+6 H6-4 27. C6+3 C3.5 28. C6.3 C5+4 29. K5.4 A5+6 30. C4+1 C5-1 31. H6+8 H4+2 32. C4.9 H2+3 33. C3-2 C8+4 34. C3.5 H3+4 35. K4-1 H4+3 36. C5.4 A6-5 37. C4+5 H3-5 38. A6+5 C5+3 39. K4.5 C5.2 40. H8+6 H5-4 41. H6+7 K5.4 42. C9.6 C2-6 43. H7-8 K4.5 44. C4-7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="87">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 44: 4kae2/4a4/1c7/1H1Cp4/9/3h5/P7P/9/5C3/4K2c1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue

hung_namdong
05-06-2011, 08:30 AM
Ván đấu giữa Trần Trung Kiên và Trần Quang Khải rất hấp dẫn nhưng rất tiếc do hai Kỳ Thủ ghi Biên Bản sai và thiếu lên tôi ko thể cập nhật đầy đủ đến các bạn.
Còn ván dấu giữa Nguyễn Anh Tú và Lưu Quang Tuyên sẽ được gửi đến các bạn trong ngày hôm nay.

hung_namdong
05-06-2011, 01:27 PM
Đã cập nhật đầy đủ Biên Bản 4 ván đấu của CLB Tây Sơn tại Vòng 8 Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011.
Mời các bạn chú ý đón xem!

hung_namdong
13-06-2011, 12:32 PM
Câu Lạc Bộ Tây Sơn
Tổng Hợp Biên Bản Vòng 9
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Việt Sơn gặp CLB Tây Tây Sơn

7 - 1

Bàn Tướng

Bùi Khắc Hưởng2 - 0 Nguyễn Anh Quân

VALUE="1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H8+7 5. H8+9 P3+1 6. R2+4 P3+1 7. R2.7 P3.4 8. A6+5 P4.5 9. C5.6 P+.4 10. C6-2 P4+1 11. R9+1 A6+5 12. C8-2 R1+1 13. R9.8 R1.3 14. R7.6 H2+1 15. R6-2 R9.8 16. E7+5 C3+2 17. C6.7 C3.7 18. R8.7 R3+7 19. H9-7 C5.3 20. C7+7 C7+3 21. R6+6 R8+4 22. C8.7 R8.2 23. C+-3 R2-4 24. H7+6 E7+5 25. H6+4 C7.8 26. H4+3 C8-6 27. R6-3 R2+6 28. P3+1 R2.3 29. P3+1 C8.7 30. C+.3 H7-9 31. R6.4 H9+8 32. C3.5 E5+7 33. A5-6 H8+7 34. R4-1 H7-9 35. C7+9 R3-6 36. R4.2 C7-1 37. R2+5 C7.6 38. H3+2 E7-5 39. C5+3 A5+6 40. P1+1 H9-7 41. R2.4 K5+1 42. H2-3 R3+4 43. R4-1 K5-1 44. R4-1 R3.7 45. R4-1 H1+3 46. R4.5 H3+4 47. R5-2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bàn Tá

Phạm Tuấn Linh 2 - 0 Trần Trung Kiên

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R9+1 5. H8+9 R9.4 6. A4+5 R4+4 7. C8.7 A4+5 8. R9.8 R1.2 9. R8+6 E3+5 10. E3+1 P3+1 11. R2.4 C2.1 12. R8+3 H3-2 13. R4+4 R4.6 14. H3+4 C6+2 15. C5.3 C1+4 16. C3+4 C1.5 17. E7+5 E7+9 18. H9+8 P1+1 19. H8+7 C5-1 20. C7.8 A5+4 21. C8+5 K5+1 22. C3.2 H7+8 23. C8.5 C5-3 24. P3+1 H8+7 25. H7+5 K5+1 26. P3.4 H7-6 27. C2-1 K5-1 28. C2.7 P1+1 29. C7+1 P5+1 30. P7+1 P5+1 31. H4+2 E9+7 32. C7.4 K5-1 33. H2+3 H6+4 34. E1+3 P9+1 35. C4.2 H2+4 36. C2+3 A6+5 37. C2-5 H-+2 38. C2.5 K5.4 39. C5+1 E7-5 40. H3-2 E5+7 41. H2-3 E7-5 42. C5.6 K4.5 43. H3+5 P1.2 44. H5+4 K5.6 45. H4+2 P2.3 46. E5+7 H2+1 47. E7-5 H1+2 48. A5+4 H4+6 49. H2-1 H2+3 50. C6-4 H6-7 51. K5.4 H3-4 52. H1+3 E5-3 53. C6.4 K6.5 54. H3+1 A5+6 55. P1+1 H4+6"

Nguyễn Thế Trí 2 - 0 Nguyễn Anh Tú

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. C2.5 H2+3 4. H2+3 C2+4 5. R1.2 R9.8 6. P3+1 P7+1 7. R2+6 E7+5 8. H7+6 C2-3 9. R2.3 R8.7 10. R3-2 C2+2 11. H3-5 C2.4 12. R3.6 R1.2 13. C8.7 H7+6 14. R6.4 R2+4 15. C5.2 C8.6 16. C2+3 H6-8 17. C2-3 A6+5 18. E7+5 R2.6 19. R4+1 H8+6 20. R9+1 R7+6 21. H5-7 R7.5 22. R9.3 H6+7 23. A6+5 R5.3 24. C2.3 H7-6 25. C3.4 H6+7 26. R3+1 P5+1 27. R3.2 H3+5 28. R2+7 C6-2 29. C7.6 H5-7 30. R2-2 H+-8 31. C4+6 P5+1 32. C6+6 R3.9 33. C4.1 R9.1 34. C1+1 E5-7 35. C1.4 K5.6 36. C6-2 P1+1 37. C6.3 R1.8 38. C3+3 E3+5 39. C3-1 P1+1 40. C3.2 P3+1 41. P7+1 E5+3 42. R2-1 P9+1 43. R2.3 R8.7 44. E5+3 R7.4 45. C2-2 R4-4 46. C2+1 R4+2 47. C2-1 H7-9 48. C2+2 E3-5 49. R3.5 P5.6 50. R5.1 H8-7 51. R1.4 K6.5 52. R4-2 R4.8 53. R4+4 P1.2 54. R4.3 H7+6 55. H7+6 H6-4 56. E3-5 R8.7 57. R3.4 H4-6 58. C2-1 H9+8 59. C2.5 A5+4 60. C5-3 R7+2 61. R4.8 P2.1 62. H6+7 P1+1 63. H7+8 R7.4 64. H8+7 K5.6 65. C5.4 H6-4 66. R8-2 H8+9 67. R8.1 A4-5 68. R1+3 K6+1 69. R1-4 H4+5 70. R1.4 A5+6 71. R4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">">

Nguyễn Thế Tuấn1 - 1 Nguyễn Trường Sơn

1. P7+1 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 H2+1 4. H8+7 R1+1 5. E7+5 R9.8 6. C2+4 P7+1 7. C2.3 R1.4 8. R2+9 H7-8 9. A6+5 C5.3 10. R9.6 R4+8 11. A5-6 E7+5 12. H7+6 H8+6 13. C3.2 C2+3 14. H6+7 H1+3 15. C2.7 C3.1 16. C7.1 C1+4 17. C1.9 C1+3 18. E5-7 C2+1 19. E3+5 C1-4 20. C9.6 C2.7 21. P7+1 C1.8 22. P1+1 C8+1 23. C8-1 H6-8 24. P5+1 H8+7 25. P5+1 C7.6 26. C8+6 H7+8 27. P5+1 P7+1 28. P1+1 P7+1 29. P1.2 P7+1 30. K5+1 C8+2 31. E5-3 P7.6 32. C8-5 C6.9 33. E7+5 C9+2 34. K5-1 P6+1 35. E5+3 C9+1 36. C8.4 C9.8 37. P2+1 C--4 38. P5.4 C-.7 39. E3-1 C8-5 40. C6-1 C7.3 41. C6.5 A4+5 42. A6+5

hung_namdong
02-09-2011, 11:39 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 10
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Tây Sơn gặp CLB TADA
3 - 0 ( 8 - 0 )

Bàn Tướng

Đào Cao Khoa 2 - 0 Đặng Hữu Trang

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. P7+1 H2+3 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 R2+5 8. C5-1 R2.3 9. E3+5 R3-1 10. C8+2 P7+1 11. P3+1 R3.7 12. H3+4 C8.6 13. R2+9 H7-8 14. C8.7 C5.8 15. C5.2 H8+7 16. H4-2 R7+2 17. C2+6 C6.8 18. C2.7 C8+3 19. A4+5 H7+6 20. C--3 H6+8 21. A5+4 R7+2 22. A6+5 R7+1 23. A5-4 R7-2 24. A4+5 H8+9 25. K5.6 R7+2 26. K6+1 C8-1 27. A5-4 H9+7 28. A4-5 R7.6 29. R8+4 R6.3 30. R8-4 H7+5 31. A5-6 H5-7 32. K6+1 R3.2 33. H9-8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=
Bàn Tá

Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Nguyễn Huy Tùng

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. C8.6 C9.7 8. R3.4 A4+5 9. R4+2 C7.8 10. H8+7 R1.2 11. R9.8 C2+4 12. P5+1 C8+5 13. C6-1 C8+1 14. H3+5 C8.3 15. H5-7 C2.5 16. C6.5 R2+9 17. H7-8 C5+2 18. A6+5 R8+5 19. R4.3 H7+6 20. R3-3 H6+4 21. C5.3 E7+5 22. R3-1 R8+1 23. C3.4 P3+1 24. P7+1 E5+3 25. H8+9 H4-2 26. P1+1 R8-2 27. C4.1 R8-1 28. P9+1 E3-5 29. H9+8 H2+4 30. E7+5 H4+2 31. H8-6 H3+2 32. H6-8 H-+4 33. C1+1 R8.6 34. E5+7 H2-3 35. P5+1 H4+6 36. P5.6 H6+7 37. K5.6 H3-2 38. E7-5 P5+1 39. R3.8 H2-4 40. H8+6 P5+1 41. R8.5 R6.2 42. R5+3 R2+6 43. K6+1 R2-3 44. R5-4 H4+2 45. H6+5 R2+2 46. K6-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Trần Trung Kiên 2 - 0 Phạm Minh Hiếu

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P3+1 P3+1 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 R1+3 8. R9.6 E3+5 9. R2+6 C8.9 10. R2+3 H7-8 11. C7-1 H8+7 12. P5+1 A4+5 13. R6+2 H2+1 14. H3+2 H1-2 15. C7.3 P3+1 16. P7+1 R1.4 17. H9-7 R4+3 18. H7+6 H2-4 19. H6+7 C2+3 20. P3+1 H4+3 21. P3+1 H7-9 22. C5+4 H3+4 23. C3.6 C2.4 24. A6+5 K5.4 25. H7+9 C4+3 26. H9+8 K4.5 27. A5+6 C4.1 28. P3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="55">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Nguyễn Ngọc Quang 2 - 0 Nguyễn Đức Hà

1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 P7+1 4. R8+6 H8+7 5. P5+1 A6+5 6. P5+1 P3+1 7. H2+3 C8+1 8. R8-2 E7+5 9. H3+5 P5+1 10. P3+1 C2+2 11. P3+1 E5+7 12. C2.3 H7+8 13. P7+1 E3+5 14. P7+1 E5+3 15. R8.3 E3-5 16. C5+3 C8.7 17. R3.8 C7+4 18. H5-3 H3+5 19. R1.2 H8-7 20. H3+4 R9.6 21. H4+5 H7+5 22. H7+6 H5-7 23. R8.7 R6+5 24. E3+5 R6.5 25. H6+7 R5.3 26. E5+7 H7-6 27. C5-2 C2-2 28. H7-5 R2+1 29. A4+5 C2.3 30. K5.4 E5-3 31. R2+9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="61">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

hung_namdong
02-09-2011, 11:45 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 11
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Anh Em 2 găp CLB Tây Sơn
0 - 3 ( 1 - 7 )

Bàn Tướng

Lê Văn Sơn 0 - 2 Nguyễn Anh Quân

"1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H8+9 R9+1 4. R9.8 R9.4 5. H2+3 H8+9 6. A6+5 A4+5 7. R1.2 R4+3 8. C8.6 P9+1 9. R2+6 C8.6 10. C5+4 P1+1 11. P5+1 H2+1 12. E3+5 R1.2 13. R8+9 H1-2 14. P3+1 R4+2 15. R2.1 C3+3 16. R1-1 H2+3 17. C5.4 P3+1 18. H9-7 R4.6 19. C4.6 C3.7 20. R1.7 C7-1 21. H7+9 R6.4 22. R7+1 H9+8 23. P5+1 C7+2 24. H9-7 R4.1 25. C-.7 H3-1 26. R7-2 R1-1 27. R7-1 C6.7 28. R7.4 R1.4 29. C6.5 H1+3 30. C7.6 H3+5 31. P5+1 H8+6 32. P5.4 P7+1 33. P4.3 H6-7 34. R4.3 P7+1 35. R3.6 R4.5 36. R6+3 H7-9 37. H7+6 P7+1 38. H3-2 P7.6 39. R6-2 R5-2 40. H6+4 R5.9 41. H2+3 C7+2 42. H4+6 R9.3 43. R6-1 C7.5 44. R6.4 R3+6 45. C6-2 R3-2 46. R4.5 H9+7 47. H6-7 C5.8 48. C6+4 R3.2 49. R5+3 R2+2 50. A5-6 R2-3 51. H7+5 R2.4 52. C6.7 C8.5 53. R5.3 R4-1 54. R3.5 R4.5 55. K5+1 P1+1 56. C7-1 P1.2 57. C7.2 P2.3 58. C2-1 P3.4 59. K5.4 P4+1 60. A4+5 P4.5 61. R5.4 C5.2 62. R4-2 R5-2 63. A5+6 P5+1 64. A6+5 C2+3 65. R4.8 P5+1 66. A6-5 C2.8 67. R8.2 R5.6 68. H3+4 C8.3 69. A5+4 C3-5 70. H4+6 R6.4 71. R2+1 E5+7 72. R2.3 C3.6 73. K4.5 R4.5 74. K5.6 C6.4 75. H6-4 R5+2 76. H4+3 R5-2 77. P1+1 C4-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=

Bàn Tá

Bùi Mạnh Hảo 0 - 2 Nguyễn Trường Sơn

"1. C2.4 P7+1 2. H2+1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 C2.5 5. H8+7 C8.9 6. R2.4 H2+3 7. P1+1 R1.2 8. R9.8 R2+6 9. P7+1 P5+1 10. A6+5 P5+1 11. R4.5 H7+5 12. C4+1 R2-2 13. R5.2 R8+5 14. H1+2 P3+1 15. H2+4 P3+1 16. H4+5 E7+5 17. E7+5 H5+4 18. H7+6 P3.4 19. C4-1 H3+5 20. R8.7 H5+3 21. C8.9 R2+2 22. C4+4 R2.5 23. C4.6 E3+1 24. R7.6 R5.1 25. C9.8 R1.2 26. C8.7 P4+1 27. C7+2 C9+3 28. C7.2 A6+5 29. C6-1 C9+4 30. C2+3 E1-3 31. C2-4 R2+1 32. C2.6 R2.5 33. C-.7 R5.7 34. R6+4 R7-1 35. C7+1 R7+3 36. R6.1 R7-4 37. R1-4 R7.3 38. R1+6 R3+4 39. A5-6 R3-3 40. A4+5 R3.6 41. C6.5 H3+4 42. R1+3 R6-6 43. R1.4 K5.6 44. C5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE

Triệu Thanh Tuấn 0 - 2 Nguyễn Anh Tú

1. C2.6 H8+7 2. P7+1 R9.8 3. H2+3 C8.9 4. H8+7 P7+1 5. H7+6 P3+1 6. P7+1 R8+5 7. H6+5 H7+5 8. C6.5 H2+3 9. P7+1 E3+5 10. P7+1 H5-3 11. R1+1 A4+5 12. R1.6 R1.4 13. R6+8 K5.4 14. E7+9 H3+2 15. C8.6 P7+1 16. P3+1 R8.7 17. R9.7 C9.7 18. R7+6 K4.5 19. R7.9 H2+3 20. R9.7 C2+7 21. E9-7 C7+5 22. C6.3 H3+5 23. C3+7 R7-5 24. E3+5 R7+7 25. A4+5 C2.1 26. R7.8 R7.9 27. R8.1 R9.5 28. R1.5 E5-7 29. P1+1 R5.3 30. K5.4 R3+2 31. K4+1 C1-1 32. A5+4 R3-1 33. K4-1 C1+1 34. A6+5 R3-2 35. P9+1 C1-3 36. P1+1 C1.5 37. R5-2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=

Lê Văn Minh 1 - 1 Nguyễn Ngọc Quang"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 E7+5 3. R1.2 R9+2 4. P7+1 C2-1 5. R2+1 C2.8 6. R2.4 R1.2 7. H8+7 C+.6 8. R4.2 C6.8 9. R2.4 C+.6 10. R4.2 C6.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="2

hung_namdong
02-09-2011, 11:46 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 12
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Tây Sơn gặp CLB Kỳ Siêu


Bàn tướng:

Nguyễn Anh Quân 1-1 Trần Trung

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+7 4. H8+7 R9.4 5. P7+1 H2+3 6. R2+4 R4+5 7. C5.4 P5+1 8. C8+2 H3+5 9. A6+5 P5+1 10. C8.5 C5+3 11. P5+1 C2.5 12. P5+1 H5+7 13. P3+1 R4.7 14. P3+1 R7+1 15. C4.5 C5+5 16. E7+5 R7-3 17. R2.5 A4+5 18. R9.6 R1+2 19. R6+6 R1.3 20. H7+6 P3+1 21. P7+1 R3+2 22. H6+5 H7+5 23. R6.5 P1+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="46">


Bàn Tá

Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Nguyễn Minh Đức

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P5+1 A4+5 6. P5+1 E3+5 7. H8+7 R1.4 8. H7+5 P5+1 9. H5+7 P5+1 10. R2.7 H7+6 11. R9+2 H6+4 12. R7.2 H4+3 13. A4+5 H-+4 14. C8+1 H3-5 15. C8.5 P5+1 16. H3+5 H4+3 17. R9.8 H3+5 18. E3+5 C2.4 19. H5+6 R8.9 20. R8+4 P9+1 21. R8.9 P9+1 22. H7+8 R4+1 23. R2.7 P9+1 24. R7+3 R4-1 25. R7.9 P9.8 26. H8+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="51">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2


Trần Trung Kiên 2 - 0 Tạ Thanh Giang

"1. P7+1 H8+7 2. P3+1 R9+1 3. H2+3 E3+5 4. R1+1 R9.4 5. H8+7 C2.3 6. H7+8 C8+2 7. E7+5 P7+1 8. P3+1 E5+7 9. R9+1 P3+1 10. R1.6 A4+5 11. P7+1 C8.3 12. H8+6 C-.6 13. R9.7 E7-5 14. H3+4 P5+1 15. H4+5 C6+6 16. H6+5 H7+5 17. H5+3 C6-7 18. C2.3 A5-4 19. C3+7 A6+5 20. R6.2 R1+2 21. C3.1 R1.7 22. R2+8 A5-6 23. R2-3 A6+5 24. R2.5 H2+3 25. C8+7 H3-2 26. R7.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="51">
<param NAME="controlpanel" VALUE="

Nguyễn Anh Tú 0 - 2 Nguyễn Tiến Cường

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. H8+9 H7+6 6. C8.6 R8+1 7. R9.8 R8.4 8. A6+5 C8.5 9. C5+4 H3+5 10. R2.5 R1.2 11. R5-1 C2+5 12. C6.4 R4.2 13. R5.4 C2.7 14. R8+8 R2+1 15. E7+5 C5.7 16. P5+1 C-+4 17. R4.6 R2+4 18. P5+1 A6+5 19. P5+1 P7+1 20. P5.6 P7.6 21. R6-2 C-+3 22. E5-3 C7.1 23. K5.6 P6.5 24. P6.7 E7+5 25. C4.1 C1.3 26. P+.6 C3.7 27. C1+4 C7+1 28. A5+4 P5+1 29. R6.5 R2.4 30. K6.5 R4-2 31. C1.5 C7-6 32. A4+5 C7.6 33. P7+1 E3+1 34. E3+5 K5.6 35. P1+1 R4+2 36. E5-3 E5-3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="72">
<param NAME="controlpanel" VALUE=2

hung_namdong
02-09-2011, 11:48 AM
Biên Bản Vòng 14
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

ImportLink1 gặp Tây Sơn
0 - 3 ( 3 - 5 )

Bàn Tướng

Nguyễn Thanh Tùng 1 - 1 Nguyễn Anh Quân

1. E3+5 H2+3 2. H2+3 P3+1 3. P3+1 C8.5 4. H8+7 H8+7 5. R1.2 R9+1 6. C8+4 P5+1 7. R9+1 R9.6 8. C2+4 R1+1 9. R9.6 R6+6 10. R6+5 H3-5 11. R6+1 R6.7 12. R6.8 R1.4 13. A4+5 R4+7 14. C8.4 C5.3 15. P7+1 P7+1 16. C4.7 E3+5 17. C2.9 P3+1 18. C9+3 C3-2 19. E5+7 R4-5 20. H7+8 R7.2 21. R8+1 P7+1 22. R2+6 E5+7 23. R2.6 H5+4 24. E7-5 P7.6 25. R8.6 R2-2 26. R6-2 E7+5 27. C7+1 R2-5 28. C9-3 H7-9 29. C9.1 R2+2 30. C7+1 R2-1 31. C7-1 R2.8 32. C1-1 P5+1 33. P5+1 P6.5 34. A5-4 R8+5 35. P1+1 R8-1 36. C7.9 R8.9 37. C1+1 A6+5 38. C9+2 H9+7 39. C1.5 H7+5 40. R6.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="79">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

Bàn Tá

Đinh Quang Hưng 0 - 2 Trần Trung Kiên

1. P7+1 H8+7 2. H8+7 R9+1 3. E7+5 P7+1 4. H2+1 E3+5 5. P1+1 R9.3 6. C2.4 P3+1 7. R1.2 C8.9 8. P7+1 R3+3 9. R2+4 H2+3 10. C8-1 R3.6 11. A6+5 A4+5 12. P3+1 R1.4 13. C8+3 P7+1 14. R2.3 H7+8 15. R3.2 R6.7 16. R9.6 R4+9 17. K5.6 C2-1 18. K6.5 C2.3 19. H7+6 C9.8 20. R2.3 R7.5 21. C8+3 R5+2 22. C4+6 A5+6 23. H6+4 R5.4 24. R3+5 K5+1 25. C8+1 C3.6 26. C8.4 H3-4 27. R3.4 H4+6 28. R4.9 P5+1 29. R9-1 R4-5 30. R9-2 H8+6 31. H4+2 H++4 32. A5+6 H4+6 33. K5+1 C8-2 34. H1+3 H-+8 35. H2+4 R4.2 36. K5.6 C8.4 37. R9.6 C4+1 38. H4-5 R2+2 39. R6-2 H8+6 40. H3+4 C4+3 41. H5-4 H+-8 42. H+-5 C4-3 43. H5+4 R2+5

Dương Đình Chung 2 - 0 Nguyễn Trọng Long

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. C8.6 R1.2 5. H8+7 C2.1 6. P7+1 A6+5 7. P3+1 R2+4 8. R9.8 R2.4 9. A6+5 P3+1 10. R8+6 P3+1 11. R8.7 E3+5 12. R7-2 H3+2 13. H3+4 R4.6 14. C5.4 R6.9 15. H4+3 R++2 16. C6+1 C6+4 17. C6+5 C6.7 18. C6.8 C1.3 19. H3-4 R+-2 20. R2+3 C7+2 21. R2.3 H7+8 22. R3-2 H8+6 23. R7.4 R+.3 24. C8+1 E5-3 25. H7-9 R3+4 26. R4.8 H2-1 27. C4-1 R3-2 28. C8.9 C3.7 29. C4+2 R3+2 30. C4.3 C7+4 31. R3+2 H1+3 32. R8+2 H3+4 33. P5+1 R9+2 34. R3.6 R9.4 35. R8-2 H4-3 36. R8+5 E7+5 37. R6+4 A5+4 38. H9+8 R3+1 39. A5-6 R3-3 40. E3+5 H3+4 41. E5+7 P5+1 42. H8-9 P5+1 43. R8-2 R3-1 44. R8.6 K5+1 45. R6+2 R3+3 46. R6.2 E3+1 47. C9-3 P5+1 48. R2-1 K5-1 49. R2-2 P5+1 50. R2-3 R3.6 51. R2.5 H4+6 52. R5-1 K5.6 53. A6+5 H6+7 54. K5.6 R6-4 55. R5.6 H7-6 56. R6.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="111">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

Trần Quyết Thắng 0 - 2 Nguyễn Anh Tú

1. E3+5 H2+3 2. P7+1 C8.5 3. H2+3 H8+7 4. R1.2 R9.8 5. H8+7 R8+4 6. R9+1 P3+1 7. P7+1 R8.3 8. H7+6 C5.4 9. P3+1 E3+5 10. H3+4 A4+5 11. R2+1 C2+3 12. H4+3 H3+4 13. H6+4 C2-2 14. P3+1 H7-9 15. H3+4 C4-1 16. H+-5 R3-1 17. H5-6 H9+8 18. R9.7 R1.3 19. C8.7 R-.4 20. C7.6 R3.5 21. R7+3 E5+7 22. C2.3 H8-6 23. C6+3 C4+4 24. C6.3 C4-1 25. C+-1 R5.6 26. H4-2 C4.8 27. R2.8 C2.5 28. R8+5 C8-1 29. C+.4 H6+4 >

hung_namdong
02-09-2011, 11:54 AM
Tổng Hợp Biên Bản
Vòng Tứ kết lượt đi
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Tây Sơn gặp Đống Đa
3 - 0 ( 5 - 3 )

Bàn Tướng

Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Phạm Thành Lam

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. E7+5 R1+1 6. C2+4 P5+1 7. A6+5 R1.4 8. C8+4 P3+1 9. C2.7 E3+1 10. P7+1 R4+5 11. R2+6 R4.2 12. C7.9 R2.3 13. R2.7 H7-5 14. R9.6 C2-2 15. R6+8 H3+1 16. K5.6 C5.4 17. R6-1 H5-3 18. R6.9 H1+2 19. R7+3 H2+3 20. K6.5 R3.2 21. R9.6 A6+5 22. R6-1 R2+3 23. A5-6 H3+4 24. P7.8 H4-2 25. R7-9 R2.3 26. E5-7 H2-1 27. C8.1 H1-2 28. R6.8 H2+4 29. P1+1 R9+2 30. E7+5 C2.3 31. C1-1 H4+6 32. R8.4 H6+7 33. R4-5 R9.2 34. A4+5 R2+7 35. A5-6 R2-1 36. C1.5 A5+6 37. K5.4 R2+1 38. R4+6 R2.4 39. K4+1 R4-1 40. K4-1 R4-5 41. P3+1 P7+1 42. E5+3 R4+6 43. K4+1 R4-1 44. K4-1 R4-1 45. E3+5 R4+2 46. K4+1 R4-1 47. K4-1 R4-4 48. C5-1 C3+1 49. H3+4 R4+5 50. K4+1 C3.8 51. H4+5 E7+5 52. R4+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="103">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 52: 3akR3/7c1/4e4/4H4/9/4C1E1P/4P4/4E4/5Kh2/3r5 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Bàn Tá

Nguyễn Anh Tú 1 - 1 Phí Mạnh Cường
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 A4+5 6. R9+1 E3+5 7. P7+1 P3+1 8. R9.7 P3+1 9. R7+2 H3+2 10. R7-1 H2+4 11. R7+5 C2+2 12. R7-3 R1.4 13. R2+6 H4-6 14. R2-3 P7+1 15. P3+1 C2.7 16. C8+5 C7+5 17. A4+5 C8.9 18. R2+6 H7-8 19. C8.1 E7+9 20. C5+4 H8+7 21. C5-1 H6+7 22. E7+5 C7.9 23. E5+3 H-+6 24. R7-2 H6-8 25. R7+2 R4+4 26. R7+5 R4-4 27. R7.6 K5.4 28. C5.2 H8+6 29. C2-4 H6+8 30. C2+2 H8-7 31. P5+1 H+-5 32. H3+5 E9-7 33. H9+7 H5+7 34. H7+6 P1+1 35. H6+4 A5+6 36. C2-1 A6+5 37. C2.9 C9.8 38. C9+3 C8-3 39. H5+7 C8-3 40. H4-6 K4.5 41. H7+8 C8-2 42. C9+1 H-+8 43. C9+2 C8.1 44. H8+9 H8+7 45. H9-8 H+-9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="17">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 9: r2ak1er1/4a4/1ch1e1hc1/p3p1p1p/9/6P2/P1R1P3P/HC2C1H2/9/2EAKAER1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>3/ Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Đặng Tiến Đạt
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 R9+1 4. C2+4 P3+1 5. C2.3 E7+5 6. R1.2 C8.9 7. P7+1 E5+3 8. H7+6 R9.6 9. C8.5 E3+5 10. H6+5 R6+2 11. H5-7 R6.3 12. R2+7 R3+1 13. R2.1 R3-1 14. C3.5 A4+5 15. C+-2 H7+6 16. C+.9 C2.9 17. C9+5 H2+4 18. R9.8 H4+2 19. C9-2 A5-4 20. P5+1 H6+4 21. A4+5 R3+3 22. R8+6 H4+2 23. R8.4 R3.7 24. C9.5 H++3 25. K5.4 H3-5 26. C5-5 C9.5 27. R4.5 C5-1 28. H3-1 R7.6 29. K4.5 H2+3 30. C5.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="59">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 30: 3aka3/4c4/9/p3R3p/2h3p2/4P4/P4r2P/7C1/4A3H/2EAK1E2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
4/ Nguyễn Trọng Long 0 - 2 Quản Thanh Tùng
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. E3+5 C8.6 2. H2+3 H8+7 3. H8+9 C2.5 4. R9+1 R9.8 5. R1.2 R8+4 6. R9.4 A4+5 7. A4+5 H2+3 8. C2.1 R8+5 9. H3-2 R1.2 10. R4+5 R2+4 11. R4.3 R2.8 12. H2+3 P3+1 13. P3+1 E7+9 14. C1-2 R8-2 15. C1.3 C6-1 16. H3+4 C5+4 17. P3+1 R8+7 18. P3.2 C6.7 19. R3+1 C7+8 20. H4-3 C7-1 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="41">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 21: 2e1ka3/4a4/2h3R1e/p3p3p/2p4P1/9/P1P1c3P/HC2E1H2/4A1c2/2EAK2r1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

hung_namdong
02-09-2011, 12:01 PM
Tổng Hợp Biên Bản
Vòng Tứ kết lượt về
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

Đống Đa gặp CLB Tây Sơn
1 - 2 ( 4 - 4 )

Bàn Tướng

Phạm Thành Lam 0 - 2 Đào Cao Khoa

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R9+1 5. C8.7 R1.2 6. H8+9 C2.1 7. R9+1 R9.4 8. R9.4 A4+5 9. R2+6 R4+6 10. C7+4 C6.4 11. A4+5 R4.2 12. R4+7 E3+5 13. R2+1 C1-1 14. C7.3 E7+9 15. R4-3 H3+4 16. C5.4 H4+5 17. R4-2 H5+4 18. R4+1 R-+5 19. C4.5 C1.3 20. K5.4 R-.6 21. H3+4 R2-2 22. H4+6 R2.7 23. C3.9 H7+6 24. R2-5 R7+4 25. K4+1 R7-1 26. K4+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=

Bàn Tá

Đặng Tiến Đạt 2 - 0 Trần Trung Kiên


<1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 R8+5 10. C8+2 R8+3 11. H3-5 E3+5 12. C5.7 H7+8 13. C7-1 R8-2 14. R4.2 C7+5 15. E7+5 C2+1 16. R2+2 C7.9 17. H5+3 R8.7 18. R2-3 R7+1 19. R2-2 C9+3 20. C8-2 R7+1 21. A6+5 C9.6 22. K5.4 R7.5 23. R9.7 R5.4 24. H6+7 R1.4 25. K4.5 R-+6 26. C8-1 R+-1 27. C7.5 K5.4 28. C8-1 R++1 29. C8.9 R+.3 30. R7.8 R3-3 31. P5+1 R4.8 32. E5+7 R8.4 33. C5.4 C2+3 34. C4-1 E5+3 35. R8.6 R4+3 36. C4.6 K4.5 37. P5+1 P5+1 38. H7-5 E3-5 39. H5+7 P7+1 40. C6+6 C2-6 41. C9.6 C2.1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="82">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">Quản Thanh Tùng 0 - 2 Nguyễn Trường Sơn

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. H8+9 H7+6 6. R9+1 E3+5 7. R2-2 C2+2 8. P7+1 A4+5 9. R2.4 H6-7 10. C8.7 H7+8 11. P7+1 P3+1 12. R9.8 C2.1 13. H9+7 P3+1 14. R4.7 C1.3 15. H7+5 C3+3 16. R7-2 R1.4 17. R7+4 C8.6 18. R8.4 R4+5 19. A6+5 R8+2 20. R4.2 P5+1 21. H5+3 E5+7 22. R7+1 E7-5 23. R7-1 C6.7 24. A5+4 C7+5 25. C5.3 R4+1 26. P3+1 R8.6 27. R2+4 R6+5 28. R2-3 R4.5 29. A4+5 R6+1 30. R7-5 P5+1 31. C3.6 R5.1 32. C6-2 R1.4 33. R2.5 P5+1 34. R5.9 R4-3 35. R7+2 R6-2 36. P1+1 R6.9 37. R9.8 R4+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="74">
<param NAME="controlpanel" VALUE="

Phí Mạnh Cường 2 - 0 Nguyễn Anh Tú

="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. R2+6 P1+1 7. P9+1 R1+5 8. C8.7 H3+2 9. H9-7 R1+4 10. H7-9 E7+5 11. H3+4 H2+3 12. C5+4 H7+5 13. H4+5 R8.7 14. H9+8 R7+1 15. C7.3 R7.6 16. C3+4 R6+5 17. C3.1 R6.5 18. A4+5 R5.9 19. H5-6 R9+3 20. A5-4 H3-5 21. A6+5 R9.7 22. E7+5 R7.9 23. H8+9 P3+1 24. H6+7 R9-3 25. R2.5 A6+5 26. H7+6 R9.1 27. R5-2 C8+7 28. E5-3 R1+3 29. A5-6 C2+7 30. K5+1 R1-4 31. R5+3 R1+3 32. K5+1 R1-1 33. K5-1 R1+1 34. K5+1 R1-2 35. R5.2 R1.5 36. K5.4 R5.6 37. K4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=

[/DEMO]

hung_namdong
02-09-2011, 12:02 PM
Tổng Hợp Biên Bản
Vòng Bán Kết ( lượt đi )
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Anh Em 1 gặp CLB Tây Sơn
3 - 5

Bàn Tướng

Nguyễn Ngọc Tùng 1 - 1 Nguyễn Anh Quân

1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 C8.9 5. R2+5 H7-8 6. C8.5 H2+3 7. H8+7 R1.2 8. R9+1 C2+6 9. P7+1 H8+7 10. H7+6 C2-1 11. H3-5 C2.9 12. E3+1 R2+4 13. H5+7 P3+1 14. P7+1 R2.3 15. R9.4 E3+5 16. C5-1 H7+8 17. R4+6 R3.4 18. C5.6 R4.5 19. C6.7 H3+2 20. C7.5 R5.4 21. C5+5 A4+5 22. R4-2 H2-3 23. R4.6 H3+4 24. P3+1 P7+1 25. E1+3 H8+6 26. C5-2 C9+4 27. A4+5 P9+1 28. H6+8 H4+3 29. C5.7 H6-5 30. H8+6 H5+4 31. E3-5 P9+1 32. P5+1 P9.8 33. H7+5 H3+4 34. H5-3 C9-5 35. H3+2 H-+5 36. H2-4 H5-7 37. H4-6 H4-2 38. C7+4 C9+8 39. C7-7 A5+4 40. H+-7 H2+1 41. C7.6 H1-3 42. P5+1 E5+3 43. H6+4 E7+5 44. H7-6 C9-8 45. P5+1 C9.1 46. P5.6 A6+5 47. H6+5 C1+5 48. H5-3 C1.7 49. H4-6 C7.4 50. H6-8 P1+1 51. H8+7 H3-2 52. A5+6 C4.5 53. K5.4 P1+1 54. C6.5 C5-2 55. E7+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2=

Bàn Tá

Dương Như 0 - 2 Nguyễn Trường Sơn


<1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+4 5. H8+7 H2+3 6. C8+2 P3+1 7. R6+5 E3+1 8. C8.3 R8.4 9. R6-1 H3+4 10. R9.8 C2.4 11. R8+6 A4+5 12. R8.6 H4+6 13. R6-2 H6+5 14. E3+5 P7+1 15. C3.2 R1.2 16. C2+2 P5+1 17. C2.3 E7+9 18. R6+2 P1+1 19. H7-5 R2+5 20. C3.2 P5+1 21. C2-2 P5+1 22. P3+1 R2+1 23. P3+1 P5+1 24. E7+5 R2+1 25. H3+4 E9+7 26. C2-2 R2-2 27. H4+3 R2.8 28. H3+5 R8+2 29. H++3 K5.4 30. R6.3 A5+6 31. H5-3 R8.5 32. A6+5 R5-6 33. R3.8 E1-3 34. R8+1 C4-1 35. R8.4 C4.7 36. R4.3 R5.4 37. A5+6 E7-5 38. R3.4 A6+5 39. R4+1 C7-1 40. A4+5 C7.5 41. R4-2 E5-7 42. K5.4 C5.6 43. K4.5 R4+5 44. R4.1 R4.3 45. R1.6 K4.5 46. H3+4 C6+2 47. R6.7 R3.9 48. R7-1 R9+3 49. A5-4 R9.6 50. K5+1 E7+5 51. R7.4 C6+5 52. R4-2 R6.1 53. R4-1 R1-3 54. R4+3 P1+1 55. R4-1 R1.5 56. K5.4 P1+1 57. R4.9 P1.2 58. R9.8 P2.3 59. R8.7 P3.4 60. R7.6 R5.6 61. K4.5 R6.8 62. K5.6 R8+2 63. A6-5 P4.5 64. R6-2 E5+7 65. R6.4 R8-6 66. R4.6 R8.5 67. R6+2 P5+1 68. A5+6 R5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="8

Đại Ngọc Lâm 0 - 2 Nguyễn Anh Tú

gggggggggg="

Lê Quốc Thắng 2 - 0 Trần Trung Kiên

"1. P7+1 H8+7 2. H8+7 P7+1 3. C8.9 H2+3 4. R9+1 R1.2 5. C2.5 C2.1 6. H2+3 R2+4 7. R1.2 R9.8 8. R2+6 P3+1 9. P5+1 P3+1 10. P5+1 A6+5 11. H7+5 P3+1 12. R9.7 P3.4 13. H5+4 P5+1 14. R2.3 H7+5 15. C5+4 H3+5 16. R3.5 E7+5 17. H4+5 E3+5 18. R5+1 C1+4 19. C9+4 C1.7 20. E3+1 C8+3 21. C9.7 R2-4 22. C7+3 R2.3 23. R7+8 C8+4 24. H3-2 R8+9 25. R5-2 C7.5 26. R7-3 R8-3 27. R7.1 C5.6 28. R5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="55

hung_namdong
02-09-2011, 12:14 PM
Tổng Hợp Biên Bản
Vòng Bán Kết ( lượt về )
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Tây Sơn gặp CLB ANH EM 1
4 - 4

Bàn Tướng

Đào Cao Khoa 1 - 1 Nguyễn Ngọc Tùng

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 C8.9 4. H8+7 P3+1 5. C8+4 H2+3 6. C8.7 R1.2 7. R9.8 E7+5 8. R8+6 C2.1 9. R8+3 H3-2 10. R1+1 R8+4 11. R1.8 H2+3 12. R8+6 H3-5 13. C7.3 P1+1 14. A6+5 H7-9 15. R8-3 H5+3 16. C5.6 H3+4 17. P7+1 P3+1 18. R8.7 A6+5 19. E7+5 H9+7 20. C6-2 H7-8 21. C3+2 H8+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="42">
<param NAME="controlpanel" VALU

Bàn Tá

Trần Trung Kiên 0 - 2 Đại Ngọc Lâm


<1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 R8+2 7. H8+7 E3+5 8. H7+8 C2-2 9. C8.7 R1+2 10. R9+1 A4+5 11. H8+7 R1.2 12. P3+1 C2.3 13. R9.7 C9-1 14. P3+1 C9.7 15. R3.4 C7+3 16. H3+4 H7+8 17. H4+2 R8+2 18. H7-6 C7.5 19. E7+5 R8+2 20. R4-3 R8-1 21. R7.6 H3+2 22. H6+4 R8.4 23. R4-2 R2.4 24. R6+3 H2+4 25. C7+7 H4+5 26. A4+5 E5-3 27. P7+1 R4+3 28. R4+1 H5+3 29. K5.4 H3-2 30. P7.6 R4.7 31. E3+5 R7-1 32. P5+1 H2+3 33. P6.5 P5+1 34. P5+1 H3-4 35. H4-5 R7.5 36. R4+1 R5-1 37. E5-3 H4-3 38. H5+6 R5.4 39. H6+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="7

Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Dương Như

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. H8+7 A4+5 5. P3+1 P3+1 6. C8+4 H3+2 7. C8.3 E3+5 8. C5.4 R1.4 9. E7+5 P5+1 10. C4+6 H7+5 11. R2+6 R8+1 12. C4-2 H5-3 13. A6+5 H3+4 14. C4.5 R8.6 15. C3-1 H4+3 16. R9.6 R4+9 17. K5.6 R6+3 18. C5.1 P5+1 19. C1-1 R6+4 20. C3.8 H3+5 21. P5+1 C2.4 22. H7+5 P3+1 23. H5+7 H5-4 24. K6.5 R6-4 25. C8.5 R6.9 26. R2.6 H4+3 27. H7+8 H3-2 28. P1+1 R9.6 29. H8+6 C8.4 30. R6+1 R6.5 31. P5+1 A5+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE

Nguyễn Anh Tú 0 - 2 Lê Quốc Thắng

"1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 C8+4 6. P7+1 R1.2 7. R9.8 R2+5 8. C8.7 R2.3 9. R8+2 H3-5 10. P9+1 E3+1 11. H9+8 C5.2 12. H8+9 C2+4 13. P5+1 R3+1 14. H9-8 P3+1 15. H8+7 C8.5 16. A4+5 R8+9 17. H3-2 H5+4 18. H2+3 P3+1 19. C7.6 A6+5 20. C6+3 E1+3 21. C6.4 H4+5 22. C4-1 H5-6 23. E3+1 E7+5 24. P9+1 P3.4 25. P9.8 C5-2 26. P8.7 E5+3 27. C4+1 C5+1 28. C4-1 C5-1 29. C4+1 C5+1 30. C4-1 R3.7 31. K5.4 C2.3 32. H7+8 R7.6 33. C5.4 C5-1 34. C--1 P4.5 35. A5+4 R6.4 36. A4-5 R4.6 37. A5+4 R6.7 38. C++1 E3-5 39. A4-5 C3.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="78

hung_namdong
17-09-2011, 09:33 AM
Tổng Hợp Biên Bản
Trận Chung Kết Lượt Đi
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Tây Sơn gặp CLB Kỳ Hữu
4 - 4

Bàn Tướng

Nguyễn Anh Quân 1 - 1 Phạm Quốc Hương

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 C8-1 4. H8+7 C8.3 5. P7+1 E3+5 6. H7+6 R9.4 7. H6+5 R4+2 8. R2+4 C2.4 9. C8+5 H2+3 10. C8.6 H7+5 11. C5+4 R4.5 12. C6-5 R5.4 13. A6+5 R1.2 14. E7+5 A4+5 15. C6.7 R2+7 16. R9.7 H3+5 17. C7.6 P3+1 18. R7.6 R4+3 19. R2.5 R2-4 20. C6.7 R4.3 21. C7-2 P3+1 22. R5.7 R3-1 23. E5+7 C3.1 24. P3+1 P7+1 25. E3+5 P7+1 26. E5+3 C1+5 27. R6+3 C1+3 28. A5-6 C1-4 29. E3-5 H5+7 30. R6.9 P1+1 31. R9-2 R2+3 32. C7.9 C1+4 33. R9-1 H7+8 34. R9+1 P1+1 35. R9.2 H8-7 36. R2+3 P1.2 37. R2.3 R2.4 38. E7-9 P2+1 39. A4+5 P2+1 40. E9-7 P2+1 41. P5+1 R4-2 42. H3+5 R4+2 43. H5-3 H7-6 44. P1+1 P2.3 45. H3+2 H6+7 46. P5+1 R4.9 47. H2-3 R9+3 48. A5-4 P3.4 49. A6+5 H7+9 50. R3.2 P9+1 51. E5+3 R9.7 52. H3+5 P4.3 53. E3-5 R7-3 54. H5+6 R7.4 55. H6+8 P3.4 56. P5.6 K5.4 57. P6.5 A5+6 58. H8-7 P4.3 59. P5.4 A6+5 60. P4.5 K4.5 61. P5.4 R4.3 62. H7+5 P3.4 63. R2.7 R3.2 64. R7.6 R2+2 65. A5-6 H9+7 66. E5+3 H7+6 67. A4+5 H6-5 68. P4+1 R2-4 69. R6.5 H5+7 70. R5-2 H7-6 71. R5+2 H6+7 72. R5.6 P4.3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=

Bàn Tá

Trần Trung Kiên 1 - 1 Lê Linh Ngọc


<1. P7+1 H8+7 2. P3+1 C8.9 3. H2+1 R9.8 4. R1.2 R8+4 5. C2.3 R8.4 6. E7+5 E3+5 7. H8+7 P7+1 8. R2+6 P7+1 9. R2.3 H2+4 10. A6+5 C9-1 11. R3-2 C9.7 12. R3.6 R4+1 13. H7+6 C7+6 14. C8.3 R1.2 15. C3+4 C2.1 16. H6+4 R2+4 17. H1+3 H7-9 18. R9.6 H4+2 19. C3.7 C1+4 20. C7.1 C1.7 21. H4-3 R2.7 22. H3+1 R7-1 23. C1-1 P5+1 24. R6+5 R7.5 25. H1-3 H9+7 26. C1-1 H7+9 27. C1.6 A6+5 28. P1+1 H9+7 29. P1+1 H2+1 30. C6.3 P5+1 31. H3+5 H7+5 32. P5+1 R5+2 33. C3-3 R5+1 34. R6+1 H1+2 35. R6.9 R5-2 36. P1+1 H2-4 37. R9.6 H4+6 38. A5+4 H6-7 39. C3.5 R5.6 40. C5.8 R6.2 41. C8.7 H7+5 42. R6-3 R2+5 43. C7-1 R2.3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="86"

Nguyễn Trường Sơn 0 - 2 Nguyễn Hoàng Chiến

"1. E3+5 C8.4 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. C2+4 P7+1 5. C2.3 P3+1 6. H8+9 H2+3 7. R9+1 E3+5 8. R2+9 H7-8 9. R9.6 A4+5 10. P3+1 P7+1 11. E5+3 C2-2 12. H3+4 C2.4 13. R6.2 R1.2 14. C8.5 R2+5 15. H4+5 H8+9 16. C3.4 H3+4 17. C4.9 C+.1 18. E3-1 R2-2 19. C9-2 P3+1 20. P5+1 P3.2 21. C9+1 C4.3 22. R2.6 C3+9 23. A6+5 H4+5 24. R6+7 R2.5 25. R6.9 E5-3 26. H9-8 R5.4 27. C9.5 C1.5 28. R9.8 H9+7 29. R8-4 H7+6 30. C-.6 H6+8 31. E1-3 H5-7 32. E3+5 H7-5 33. E5-7 H8+7 34. K5.6 C5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="6

Nguyễn Anh Tú 2 - 0 Võ Văn Hùng

""1. E3+5 H2+3 2. P7+1 C2.1 3. H8+7 R1.2 4. R9.8 R2+6 5. P3+1 H8+9 6. H2+3 R9+1 7. C2+1 R2-2 8. C8.9 R9.2 9. R8+5 R2+3 10. H7+6 P9+1 11. H6+7 C1-1 12. A4+5 C8.4 13. R1.4 R2+3 14. C2+4 C4+6 15. R4+7 A6+5 16. R4.7 C1+5 17. R7.3 C1.3 18. H7+6 A5+4 19. H6-4 K5.6 20. C2-7 H9+8 21. C2.4 H8-6 22. R3+2 K6+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE