PDA

View Full Version : Kỳ đài Huy Công 16.04 : Trần Anh Tuấn - Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài)minhtan155
16-04-2011, 02:23 PM
Tường thuật trận công đài kỳ đài Huy Công ngày 16.04.11

Trần Anh Tuấn - Tiên thua - ĐCQTĐS Nguyễn Hoàng Lâm


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+4 H2+3
5. H8+9 C2+2 6. C8.7 R1.2
7. R9.8 E3+5 8. P9+1 C8.9
9. R2+5 H7-8 10. R8+4 H8+7
11. C7+4 P9+1 12. P7+1 C2.4
13. R8+5 H3-2 14. H9+8 C4+3
15. C5-1 A4+5 16. P5+1 C4-2
17. H8+9 C4.1 18. P7+1 H7+6
19. C5+5 H6+4 20. P5+1 H4+6
21. A6+5 H6-5 22. P7.6 H5+4
23. C5-2 H2+4 24. C7-4 C1+4
25. E7+5 H++3 26. K5.6 H3-1
27. H9-7 H4+5 28. H7-8 H5+6
29. H8-9 H1-3 30. C5+1 H3-4
31. C5.1 H4+2 32. P3+1 H2+3
33. H9+7 H6+7 34. P3+1 E5+7
35. C1.2 H7-9 36. C2+1 C9.4
37. H7+5 E7-5 38. H5+7 H9-8
39. H7+8 C4-1 40. K6.5 H8+6
41. A5+6 H6+8 42. A4+5 C1-3
43. H8+7 C1.5 44. K5.4 C5.6
45. K4.5 C6-3 46. C2-1 H8+7
47. K5.4 C6-2 48. C2.5 H7-6
49. C5.4 A5+4 50. H7-8 H6+7
51. A5+4 C6+1 52. H8-7 C4.6
53. H7+6 C++5 54. K4+1 C+.4
55. K4.5 H7-6

dohuuthuc
17-04-2011, 01:03 AM
@Minhtan155:Lâu lâu mới có 1 bài về kỳ đài HC hay có dài dài vậy bạn ? Tiếp tục hàng tuần được chăng ?

quocvinh2
09-01-2012, 09:20 AM
nguyễn hoàng lâm ở đâu chui ra mà đánh dữ vậy ta!học thầy nào vây?

quocvinh2
09-01-2012, 09:32 AM
nước thứ 32 tuấn đánh kỳ vậy ta?đễ mất quân ko!

PhaThienTram
09-01-2012, 12:55 PM
nguyễn hoàng lâm ở đâu chui ra mà đánh dữ vậy ta!học thầy nào vây?

Ông này nói chuyện phát ớn vậy? Thế ông có nhớ ông chui ở đâu ra không?

beolexe
09-01-2012, 09:32 PM
nước thứ 32 khó hiểu thật:(