PDA

View Full Version : Tàng Kinh Các Câu Lạc Bộ cờ Hải Phòng!6789
18-04-2011, 01:59 PM
Ai "nổ phát súng" phát đầu tiên nào ;))?

6789
18-04-2011, 02:22 PM
Ngày 17/4/2011:Tuấn Safi vs 6789 (1-0)

format wxf
game
time 12""; 15""
red ;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7
3. R1.2 r9+1 4. H8+7 r9.4
5. P3+1 r4+5 6. H3+4 r4.3
7. H7-5 r3.5 8. H5+3 r5.7
9. C5+5 e3+5 10. C8+7 r1.2
11. R9.8 p5+1 12. R8+2 a6+5
13. H4+3 p5+1 14. R2+8 c2+4
15. R2-1 h7+5 16. R2+2 a5-6
17. H++4 a4+5 18. H4-5 r2+4
19. H5+3 r2.3 20. R2-4 r3+5
21. R2.8 r3-3 22. H+-4 r7.4
23. R++4 a5-4 24. H4+2 }end

Nước 16 nếu bên hậu đi X2.2 thay bằng nước S5/6,không hiểu bên tiên đánh tiếp thế nào nữa,mải châm điếu thuốc lá rồi hò hét inh ỏi...hix!

6789
18-04-2011, 02:34 PM
Ngày 17/4/2011: Tuấn safi vs 6789 (0-1):

FORMAT WXF
GAME
TIME 27""; 34""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. H8+7 R9.4
5. P3+1 R4+5 6. H3+4 R4.3
7. H7-5 R3.5 8. H4+6 R5.6
9. H6+5 E3+5 10. R2+8 R6.2
11. C8+5 R2-4 12. R2.3 H7-5
13. R3.4 H5-3 14. H5+3 A4+5
15. R9+1 R1+2 16. H3+4 R2+4
17. H4+3 P3+1 18. C5+5 K5.4
19. R9.6 R1.4 20. R6+6 H3+4
21. H3+2 H2+4 22. R4-2 E7+5
23. R4.5 H-+2 24. R5+1 P3+1
25. H2-3 H2+3 26. P3+1 }END

tuansafi
18-04-2011, 05:34 PM
HHV thẩm lại nước thứ 7 hậu đi xe 3 bình 5 hơi bị yếu..nếu tiên khéo léo hậu thủ thua là điều rất dễ xảy ra. Ván 2 đỏ thua là do tâm lý chiến chưa tốt..b-(

nguyen_gmhp
18-04-2011, 05:49 PM
ngày 17/04/2011
ván thứ 2 Huybk Vs Long CA
trận ngũ cửu pháo đối bình phong mã
nước thứ 11 anh Long đánh biến mới c3+1 huy suy nghĩ một lúc lâu
đến nước thứ 13 đỏ chơi x4-2 vẫn chiếm ưu diễn biến như sau:
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 6"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 18-04-2011

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 C9.7 8. R3.4 A4+5
9. C8.9 R1.2 10. R9.8 H7+8
11. C9+4 P3+1 12. P7+1 P7+1
13. R4.2 R8+3 14. C9.2 P7+1
15. P7+1 H3-4 16. H3-5 C2+6
17. P7.8 C2.4 18. C5+4 }END

http://svth.net/up/images/80208563921617116074.jpg

scrore +133 là tương đối ưu trong khai cuộc

tungnx
18-04-2011, 08:14 PM
Liêu có biết được bên nào hơn mấy nước tiên không các Pro ( Neuchess ,... mong cac bac chi giup )

Thanks !

nguyen_gmhp
18-04-2011, 08:23 PM
Liêu có biết được bên nào hơn mấy nước tiên không các Pro ( Neuchess ,... mong cac bac chi giup )

Thanks !

cái này thật khó. vì khai cuộc dù không hay thì cũng chưa đến mức thất bại ngay, nên chỉ có thể đánh giá là bên nào đang ưu nhiều hay ít hoặc cũng có khi là vào thế mất quân hoặc sẽ thua. các phần mềm thì cho biết ưu thế về điểm số chứ ko cho biết ưu thế về số nước đi.

huybk158
18-04-2011, 10:24 PM
hôm rồi em có đánh với anh Long CA 2 ván. Ván 1 đi hậu thắng dễ nên ván 2 hơi chủ quan,bồng bột...hic. nếu ván 2 ko đánh đối công thì có thể bảo toàn thắng lợi rồi. dù sao cũng chỉ là đánh rèn luyện thôi. xin cảm ơn Các anh em đã chỉ dạy cho nhiều điều,nhất là anh 6789 đã cho em có cơ hội đẻ cọ sát với các cao thủ o đó

huybk158
18-04-2011, 10:32 PM
em xin post ván đánh với chú Đại Bắc Ning cựu tuyển thủ ji đó ( nghe nói ngang ngửa với Ông Đúc hi :D )

huybk158
18-04-2011, 10:37 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 E3+5 6. C8.7 P1+1 7. R9.8 C2.1 8. P7+1 P3+1 9. P3+1 P7+1 10. R2+4 C1+4 11. R2.7 R1+2 12. R8+3 P1+1 13. H3+4 H7+6 14. C7+5 R1.3 15. R7.9 P7+1 16. C5+4 A6+5 17. H4+6 R3+2 18. R8.6 C1.5 19. C5-1 R3-1 20. H6-5 H6+5 21. R6.5 R3.7 22. E7+5 R9.8 23. E5+3 R8+4 24. E3-5 R7.5 25. C5-1 R5+1 26. R5.3 R8.6 27. A6+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="53">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 27: 3ak1e2/4a4/4ec3/8p/4rr3/R3C4/6R1P/H3E4/4A4/4KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

huybk158
18-04-2011, 10:38 PM
đến đây hết tg,hòa tiếc quá:((:((

6789
18-04-2011, 11:35 PM
em xin post ván đánh với chú Đại Bắc Ning cựu tuyển thủ ji đó ( nghe nói ngang ngửa với Ông Đúc hi :D )

Vịt quá,ván này anh cầm thì đoạn tàn đến vô địch thế giới cũng không đỡ nổi (cho anh "nổ" tý :D)...hehehe!

huybk158
19-04-2011, 10:46 AM
giới thiệu với các anh em trong clb 1 ván thuận pháo,hi


Tường Thuật Giải Thuận Pháo 2011


Đặng Hữu Trang gặp Phạm Văn Huy 0 - 1


http://cB6.upanh.com/19.0.24527155.zN50/p1050415.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1050415/v/6tu4czcr7sd.htm)

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. P3+1 H2+3 4. R1.2 R9+1 5. H8+7 R9.4 6. P7+1 R1+1 7. E7+9 R4+5 8. H3+4 R4.3 9. R9.7 P3+1 10. R2+5 P7+1 11. R2.3 R1.6 12. H4+3 C5-1 13. R3.7 R6+1 14. H7-5 R3+3 15. H5-7 C5+5 16. A6+5 R6.4 17. C8.7 H3+4 18. R7.8 E3+5 19. R8-2 C2+1 20. H3-2 C5-1 21. P7+1 H4+6 22. R8+3 H6+5 23. E3+5 C5.8 24. R8-3 C8+4 25. E5-3 R4+3 26. R8.2 C8.9 27. R2-3 C9-1 28. P7+1 R4.7 29. H7+6 H7+6 30. H6+7 H6+4 31. H7+8 R7-4 32. R2+2 H4-3 33. H8+7 R7.4 34. R2.6 K5+1 35. R6.3 K5-1 36. R3.6 K5+1 37. R6.2 K5-1 38. H7-8 A4+5 39. E9+7 R4.2 40. H8-9 H3+5 41. H9-7 R2+8 42. A5-6 C9.3 43. H7-9 C3+1 44. A6+5 R2-2 45. R2.6 H5+3 46. C7+1 R2.4 47. A5+6 P1+1 48. A6-5 H3+1 49. C7.2 P1+1 50. C2-1 P1.2 51. C2.1 C3-6 52. H9+7 H1-3 53. H7+5 H3-5 54. E3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="102">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 51: 4kae2/4a4/4e4/2c1p3p/9/1p7/h7P/H7C/4A4/4KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

huybk158
19-04-2011, 10:49 AM
trận thuận pháo mà anh 6789 áp dụng là nuớc tiến xe 4.5 an hơn 2 tốt,nhưng bên tiên có thế tấn công của song mã giao rất mạnh...

6789
19-04-2011, 06:32 PM
trận thuận pháo mà anh 6789 áp dụng là nuớc tiến xe 4.5 an hơn 2 tốt,nhưng bên tiên có thế tấn công của song mã giao rất mạnh...

Anh quen 1 ông có biệt danh là "thuận pháo vương" đấy nhé,chỉ cần anh theo học 1 tuần thôi là sẽ khác...hihi!

nguyen_gmhp
21-04-2011, 05:32 PM
theo yêu cầu của anh tuan007 em có phần hướng dãn sử dụng sw cho anh em hp. các cao thủ sw đừng chê cười:
http://www.thanglongkydao.com/thu-vien-tong-hop/7376-sw-cho-anh-em-ky-thu-clb-co-tuong-hai-phong-luyen-tap.html

Nguay
22-04-2011, 09:07 PM
Hôm nay ra hồ trong tâm trạng rất vui vì được đặc cách nghỉ làm đến hết tuần,ngồi mãi không có ai chơi liền lôi chú Đại ra giao lưu cho vui(20k/1 ván phân tiên).Post tạm cho anh em xem và bình luận;;)
Nguay-Tv Đại :1-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 4"; 9"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 22-04-2011

START{
1. H2+3 P7+1 2. H8+7 P3+1
3. R1+1 H2+3 4. R9+1 H8+7
5. R1.4 E7+5 6. R9.6 C2.1
7. P5+1 R1.2 8. H7+5 C8+2
9. C8.5 A6+5 10. P3+1 C1+4
11. P3+1 E5+7 12. H5-7 C1-2
13. R4+5 R9.6 14. R4.3 R6+2
15. H3+5 H3+4 16. P5+1 H4+5
17. P5+1 R6+4 18. R3+1 E7-5
19. R6+2 H5-6 20. P5+1 H6-7
21. P5+1 K5+1 22. R6.4 R2+3
23. P7+1 P3+1 24. R4.5 E3+5
25. R5+2 R2.6 26. R5.2 K5.6
27. R2+3 K6-1 28. A4+5 P3+1
29. H7+5 R6+3 30. H5+6 A4+5
31. R2-2 }END
Đòn này học được của anh Quân Bún

Nguay
22-04-2011, 09:25 PM
Tv Đại-Nguay 1-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 11"; 18"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 22-04-2011

START{
1. P3+1 C8.7 2. H8+7 H8+9
3. H2+3 R9.8 4. H3+4 H2+3
5. C2.5 A4+5 6. H4+5 H3+5
7. C5+4 E3+5 8. R1+1 P9+1
9. E7+5 R8+4 10. R1.6 R8.5
11. C8+4 P3+1 12. R6+5 R1.4
13. R6.7 H9+8 14. C8-1 P3+1
15. C8.2 P3+1 16. C2-3 P3+1
17. C2.7 R5+2 18. R9.8 R5.9
19. R8+6 R9.1 20. A4+5 R1.6
21. C7-1 P9+1 22. C7+3 P9+1
23. C7-2 R6-3 24. E5-7 C7.8
25. C5.3 R6+2 26. R7.4 R6.7
27. E3+5 R7+1 28. R8-1 C2.3
29. C3.2 C3-2 30. C2.9 C3+6
31. C9.5 C8+7 32. K5.4 C3.6
33. C7+1 R7+3 34. K4+1 R7-1
35. K4-1 C6+2 36. C7.5 R4+3
37. R8+4 R4-3 38. R8-4 R4+3
}END
đang đánh gặp ngay Đông "Phương Sắt" đến nên em nhường cho chú Đại kiếm.

pduythanh
22-04-2011, 11:33 PM
Liêu có biết được bên nào hơn mấy nước tiên không các Pro ( Neuchess ,... mong cac bac chi giup )

Thanks !

Với kinh nghiệm của mình thì có dự đoán được là ưu được khoảng mấy nước nếu nhìn vào điểm số 2 bên bạn ạ :)

tuansafi
10-08-2011, 01:48 PM
format wxf
game
time 0"; 0"
red ;;;
black ;;;
date 10-08-2011

start{
1. C2.5 h8+7 }end

Hiền đệ ơi, chưa hiểu ý em ở bài này như thế nào.

Đệ đinh làm một giải với hai nước đi bắt buộc hay sao. :D

6789
10-08-2011, 02:10 PM
Hiền đệ ơi, chưa hiểu ý em ở bài này như thế nào.

Đệ đinh làm một giải với hai nước đi bắt buộc hay sao. :D

Nó đang tập post biên bản không cần phần mềm đó, Rô phi khỏi phải đoán già đoán non làm gì :))

alex_ferguson
10-08-2011, 02:31 PM
giới thiệu với các anh em trong clb 1 ván thuận pháo,hi

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. P3+1 H2+3 4. R1.2 R9+1 5. H8+7 R9.4 6. P7+1 R1+1 7. E7+9 R4+5 8. H3+4 R4.3 9. R9.7 P3+1 10. R2+5 P7+1 11. R2.3 R1.6 12. H4+3 C5-1 13. R3.7 R6+1 14. H7-5 R3+3 15. H5-7 C5+5 16. A6+5 R6.4 17. C8.7 H3+4 18. R7.8 E3+5 19. R8-2 C2+1 20. H3-2 C5-1 21. P7+1 H4+6 22. R8+3 H6+5 23. E3+5 C5.8 24. R8-3 C8+4 25. E5-3 R4+3 26. R8.2 C8.9 27. R2-3 C9-1 28. P7+1 R4.7 29. H7+6 H7+6 30. H6+7 H6+4 31. H7+8 R7-4 32. R2+2 H4-3 33. H8+7 R7.4 34. R2.6 K5+1 35. R6.3 K5-1 36. R3.6 K5+1 37. R6.2 K5-1 38. H7-8 A4+5 39. E9+7 R4.2 40. H8-9 H3+5 41. H9-7 R2+8 42. A5-6 C9.3 43. H7-9 C3+1 44. A6+5 R2-2 45. R2.6 H5+3 46. C7+1 R2.4 47. A5+6 P1+1 48. A6-5 H3+1 49. C7.2 P1+1 50. C2-1 P1.2 51. C2.1 C3-6 52. H9+7 H1-3 53. H7+5 H3-5 54. E3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="102">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 51: 4kae2/4a4/4e4/2c1p3p/9/1p7/h7P/H7C/4A4/4KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

Nước 12 Trang tơ ko đi P8.2 nhỉ ?:-?

Nguay
10-08-2011, 06:15 PM
@6789:em tập nhưng vẫn chưa được hôm nào huynh chỉ cho em nhé.
Em xin post những ván đấu của Trần Quới(mà em có tư liệu) để anh em cùng xem và bình luận cho vui.
Giải vô địch toàn thành-ngày 27/8/1987.
Mai Thanh Minh-Trần Quới 1-1:
FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-08-2011

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6
3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 E3+5 6. C8.9 R9.8
7. R2.3 R8+2 8. H8+7 C2-1
9. C5+4 H3+5 10. R3.5 C6+5
11. R5.7 C6.1 12. R9+2 C2+5
13. H7+6 C2.7 14. H3-5 R8+3
15. R9.6 A4+5 16. H5+7 P1+1
17. P7+1 R1.4 18. A6+5 C7.1
19. R7.3 C1.9 20. H6+4 R4+7
21. A5+6 R8.3 22. H7+6 R3+4
23. K5+1 R3-5 24. R3+1 R3.4
25. R3-1 C9-2 26. R3.6 R4.6
27. H6+4 C9.6 }END

Nguay
10-08-2011, 06:58 PM
Nguyễn Đình Đại(Đại béo) là 1 kì thủ đánh độ khét tiếng,đã từng chấp anh Thành xích thố 3 tiên khi anh Thành lò dò vào SG "làm cờ".Ngay đến giải A2 toàn quốc 2009 anh Trọng ngáo trước khi gặp "Đại béo" cũng alo về kêu la rên rỉ.Tháng 8/1986 "Đại béo" đi hậu gặp Trần Quới và bại trận khi gặp phải lãnh môn khai cục "Kim câu pháo".
Trần Quới-Nguyễn Đình Đại 1-0:
FORMAT WXF
GAME
TIME 36"; 14"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-08-2011

START{
1. C2.7 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. P3+1 R9.8 4. C7+4 P5+1
5. C8.5 C2+5 6. C5+3 H7+5
7. C5+2 E3+5 8. R9+2 H2+4
9. C7.8 C2-3 10. R9.6 H4+2
11. P7+1 R1.3 12. E3+5 R3+3
13. C8.5 R3.5 14. H8+7 R8+6
15. R6+5 H2+4 16. P7+1 A6+5
17. R6.7 R8.7 18. R1.3 C2+3
19. R7-1 R5.6 20. P7.6 R6+4
21. H3-1 H4+6 22. P6.5 R7.9
23. A4+5 R6.8 24. P+.4 R9+2
25. R7.8 C2.5 26. E7+5 R8.5
27. H7+8 R5-1 28. R8.3 R9.6
29. H8+6 R5.1 30. P3+1 E5+7
31. R-+5 A5-6 32. R+.5 A4+5
33. R3+4 R6-4 34. H6+4 }END

Nguay
11-08-2011, 12:07 AM
Liễu Đại Hoa-Dương Quan Lân 1-0:
FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 8"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-08-2011

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H8+9 H8+7 4. H2+3 R9.8
5. R1.2 C8+4 6. R9.8 P7+1
7. R2+1 A4+5 8. R2.6 P1+1
9. R6+3 H2+1 10. C8+5 C8-2
11. R8+6 R1.2 12. H9-7 C3-1
13. C5.8 H7+6 14. R6.4 A5-4
15. H7+8 C3.6 16. R4.5 P5+1
17. R5.6 R8+3 18. A6+5 C6.7
19. E7+5 C7+5 20. H8+9 A4+5
21. P7+1 P7+1 22. R6.3 C8.7
23. E3+1 C--2 24. P7+1 C-.2
25. H9+8 R2+1 26. P9+1 C7.8
27. P9+1 H1-2 28. P9.8 P5+1
29. R3.5 H2+4 30. R5.4 R2+1
31. R4+1 R2.1 32. R4.6 R1-1
33. C8.6 R8.7 34. H3+4 C8+3
35. E1-3 R7+5 36. P8.9 R7-4
37. R6+1 C8-8 38. H4+3 C8.7
39. H3+4 A5-4 40. H4+6 A6+5
41. H6-8 H4+5 42. H8-9 }END
-Đây là ván thực đấu tại giải Ngũ Dương Bôi "Kỳ vương tranh bá" lần đầu tiên giữa 1 bên là nhà đương kim quán quân của Trung Quốc khi đó là cao thủ Liễu Đại Hoa của tỉnh Hồ Bắc và 1 bên là nhà cựu quán quân Trung Quốc của thập niên 50 khi xưa là lão tướng quân Dương Quan Lân của tỉnh Quảng Đông vào ngày 12/1/1981.Liễu Đại Hoa được quyền đi trước tiến quân bằng khai cục Tiên Nhân Chỉ Lộ là loại khai cục biến hoa,chủ yếu để dẫn dẳt theo thế hình của đối phương sau đó vào pháo cánh phải là cách tấn công thường thấy.Dương lão thì đối lại bằng chiêu thức quen thuộc là Tốt Để Pháo phi hữu tượng rồi bỏ lại cánh phải tranh thủ xuất kích tả quân nhằm tạo thế đối công với Liễu.

Ở nước thứ 3,Liễu đi M8.9 chính là chủ động muốn đẩy thế trận vào thế đối công,khiêu khích Dương lão mở binh 3,ngoài ra còn có 1 trường phái khác thích đi S6.5 hơn.Dương lão ở thập niên 50 khi xưa là 1 tay anh hùng mã thượng,chiến tích huy hoàng nay tuổi đã về già tưởng như oai thần suy giảm,nhưng ở nước thứ 5 đã đi P8.4 phong xa là 1 nước cứng khiến người xem có cảm giác thấy lại trạng thái hào hùng năm xưa của ông.Liễu do vậy cũng cần phải cẩn trọng,trước tiên cần ra quân chỉnh chu sau đó lại cao xa lên một là 1 nước cờ hay có thể giong buồm ra khơi chuẩn bị tiến quân mau lẹ.

Sau khi Liễu chuyển đang xe trực thành xe hoành 1 cách khéo léo,Dương lão không vội phản công đã lên Sĩ một bước tránh trước hậu hoạ sau lại tiến Binh biên lên nhằm kiềm chế Mã là 1 nước cờ khá cao khiến cánh trái của Liễu chưa thế phát huy sức mạnh.Cảm thấy chưa thế tiến nhanh,Liễu liền thăng xe tuần hà mục đích là mở binh 3 đột phá.Lúc này Dương lão mới tiến Mã lên thông đường cho hữu xe trợ chiến.Nước tiếp theo Liễu đi 1 nước cờ gan bạo khi dám thọc pháo vào sâu trận địa đối phương,chuẩn bị quật tượng để tranh thế,do đó Dương Quan Lân lùi Pháo về hà gia tăng phòng thủ lại ngầm ẩn nhảy Mã vây Pháo là 1 nước cờ tương đối hợp lý.Liễu đã đến nước này không thể không công liền tiến xe vượt hà ngăn chặn âm mưu của Dương lão.Chỉ chờ có thế Dương lão ra xe khống chế xe pháo của Liễu,đặt ra 1 tình huống khó hơn cho Liễu,đòi hỏi Liễu Đại Hoa phải có 1 đối sách hay mới có thể tránh khỏi sa lầy trong thế trận tấn công nửa chừng như vậy?.Và cuối cùng,Liễu đã đi M9/7,lấy lùi làm tiến là 1 nước cờ rất linh hoạt dọn đường cho Mã mình nhảy lên náo loạn về sau này.Tiếp theo đó Liễu lại chuyển tiếp Pháo 5 đang uy trấn trung lộ ra kết hợp với Xe pháo tuyến trên làm thành 1 trục rất có tiềm năng.

Đến đây Dương lão sau khi đã thoái Pháo 3 để tránh đòn đạp Tượng của Liễu trước nay lại nhảy Mã khoa đao đứng ở cửa hà khiêu chiến làm cho cục diện bắt đầu trở lên sôi động.Kể từ đây 2 bên liên tục tiến hành giao tranh chiếm đoạt ưu thế từng ly từng tí một chứ nhất định không chịu nhường bước cho đối thủ.Sau khi Liễu chạy xe ép Mã,Dương lại thoái Sĩ,Liễu lại nhảy Mã liên công,Dương bình pháo bắt xe đưa thế cờ vào hình phức tạp càng khiến cho người xem càng thêm thích thú.Sau đó ở các nước thứ 17 và 18,Dương lão với kinh nghiệm bao năm đi các nước cờ chờ rất có lực khiến Liễu không dám manh động,phải thướng Sĩ,thượng Tượng củng cố vững vàng rồi mới dám ra tay.

Nước thứ 20,Liễu nhảy Mã sang biên men theo đường hẻm quyết chí tiến lên,rồi sau đó lại nhân cơ hội tốt thúc binh sang sông trở thành con đường thênh thang mà nhập cuộc.Dương lão cũng chẳng chịu thua kém,sau khi đã mở binh thông đường lấy căn cho xe lại bình pháo 8 vào chờ thời thật là sâu sắc !.Liễu là quán quân đang lúc đỉnh cao sao không thấy rõ liền bay tượng lên biên đúng là nước cờ giá trị.Sau đó Dương lão thông qua nước lùi đã đổi được 1 pháo của Liễu nhưng sự uy hiếp cánh phải vẫn rất nặng nề vì bên Liễu lúc này lại có thêm sự góp sức của chiến Mã và mãnh binh.

Dương Quan Lân cảm thấy bất ổn lên đã lên Xe chặn trước rồi tính kế bình pháo chạy ra có cơ lui về mà cố thủ.Vì Liễu ở nước 23 đã đi nước cờ tinh tế là bay Tượng biên tránh đòn nên về sau không còn lo gì nữa giờ chỉ việc là làm thế nào để tiến nốt binh biên sang sông nữa thôi là có thể tính chuyện lâu dài với Dương lão được.Quả như dự đoán sau khi Liễu có binh sang sông, ưu thế xác lập,Dương lão tính rằng phải cố sức phòng thủ may ra mới tránh được vận đen liền đảo Mã 2 đường,thí binh rồi lại đổi quân với Liễu hy vọng trong cuộc cờ tàn.

Thế nhưng Liễu Đại Hoa trong thế cân bằng lại khéo léo vận dụng Xe Pháo tinh vi tấn công làm cho Dương Quan Lân dù tài cao đảm lược vẫn phải ứng phó hết sức khó khăn mà không xuể.Nước thứ 34,Liễu phi Mã nhập cuộc từ đây gây dựng cơ đồ.Nước thứ 35,Dương đâm pháo phá thành lại tiến xe eo Tượng bí mật giở sát cục chiêu,nhưng đòn đó xem ra quá lộ không thể qua mắt 1 cao thủ như Liễu,chỉ thấy Liễu bình nhẹ binh sang khiến mọi bề yên ổn.Dương tính chuyện đà đao không xong liền quay xe về mời đấu mong muốn giảm bớt áp lực cho mình,tất nhiên đời nào Liễu chịu,thế là Dương đành lòng phải chạy Pháo về thành quyết tâm tử thủ.

Bấy giờ mới nghe “Ngựa quý ngày đi ngàn dặm”.Suốt 1 nẻo trường chinh Liễu phi Mã như bay.Bắt Pháo, áp cửu,đả Sĩ,che Xe đều là nước cờ hung bạo liên tục là các nước cờ vừa là bắt quân vừa là đoạt thế khiến Dương dù có muốn cũng chẳng cưỡng lại nổi,sau Dương lão đi nước liều hiến Mã miệng xe muốn mở đường tiến lên,sinh tử 1 trận nhưng Liễu vốn đã biết trước lại xảo diệu mưu sâu,không chỉ bảo toàn Mã mình mà còn âm mưu sát cục.Dương muốn chống cục phải chịu mất quân,nếu muốn chạy quân thì tướng mình nguy khốn, đằng nào cũng thiệt,lại nhìn toàn cục,Liễu thì vững vàng,ba quân như hổ,tướng sĩ một lòng còn Dương thì thành quách ngổn ngang,ngựa xe rời rạc,binh ít,quân thưa liệu có thể đánh tiếp ?.Do vậy Dương lão dừng bàn cờ nhận thua.Ván đấu đến đây là kết thúc.
(st)

6789
11-08-2011, 12:31 AM
Nhắc tới Ma kỳ Dương Quan Lân lại nhớ chuyện lão sư này đã từng giao đấu với 1 "cao thủ" của Hải Phòng: Ông Vân "cụt". Nghe nói ông mất rồi và không rõ họ tên của ông, chỉ biết biệt danh như thế (vì ông cụ bị cụt 1 cánh tay, 1 chuyên gia bày cờ thế có hạng của HP). Ông cụ này thích xưng huynh đệ với 6789 chứ không câu nệ chuyện gọi sao cho phải phép. Hồi đó vào khoảng năm 98-99 gì đó, sới cờ Hải Phòng tập trung ở đường Cát Dài ông Vân vẫn thường tới đó chơi, khoe mãi ván cờ đấu với Dương Quan Lân :D. Biên bản ván cờ được ông cụ cất rất kĩ, mỗi lần 6789 "khích" 1 cái là mang ra khoe vì có 1 lời bình luận khen ông Vân đi 1 nước cờ táo bạo (nhưng dẫn đến thua cuộc :))), mình vẫn nhớ mãi đó là trận Thuận Pháo, tiếc là không nhớ được biên bản. Hình như hồi ông cụ Vân giao đấu là đội cờ Trung Quốc giao lưu với đội Bắc Việt Nam, Hải Phòng có 2 người được vinh dự tiếp chiêu là cụ Ba Khang (vô địch HP thời đó) và ông cụ Vân "cụt".

anhtuank11
20-08-2011, 04:02 PM
Hòa bình luận hay quá , tiếp tục nhé

Nguay
25-10-2011, 02:37 PM
Vừa qua nhiều người đều cảm thấy thú vị khi xem ván đấu ở giải cờ tướng A2-2011 giữa Lại Việt Trường - Nguyễn Quốc Tiến(bên tiên hơn 5 tốt).
Em xin post 1 ván đấu mà tình huống xảy ra cũng khá tương tự(1 bên hơn 5 tốt) cho anh em thưởng lãm.
Đây là ván giao chiến thứ 2 giữa Hứa Ngân Xuyên và Lã Khâm ở giải Kỳ Vương "Cúp Jieande",ván đầu Hứa đi trước hòa Lã.Ván cờ này Lã đi trước sử dụng khai cục Pháo đầu tiến tốt 7 chống lại Tam bộ hổ của Hứa,ở nước thứ 6,Lã đánh ra chiêu mới rất ít thấy,thí tốt 3 dụ xe,Hứa đánh ra nước hay tiến Pháo phải qua hà phong tỏa;hai bên đối chọi gay gắt,không ai chịu nhường ai,công phòng chuyển đổi khiến cho mọi người xem rối cả mắt.Tiến vào trung cục,do nước thoái Mã tróc Pháo của Lã không được thỏa đáng bị Hứa thoái Pháo nhanh chóng phản tiên và khống chế chặt cục thế.Trải qua sự chiến đấu kịch liệt gần 60 nước,trên mặt bàn cờ xuất hiện cục diện bên đen hơn trắng 5 Tốt,ưu lớn,một cấu tứ hay cực kỳ ít thấy trong những ván cờ nổi tiếng hiện đại.Cuối cùng Hứa thắng khiến cho mọi người khen ngợi,vinh dự nâng Cúp quán quân.


Lã Khâm-Hứa Ngân Xuyên 0-1
Pháo đầu tiến tốt 7 đối tam bộ hổ

FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 25-10-2011

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 C8.9 4. H8+7 R8+5
5. E7+9 P7+1 6. P3+1 R8.7
7. R1+2 C2+4 8. P5+1 E3+5
9. H7+5 R7+1 10. P5+1 H2+3
11. C8.7 A4+5 12. R9.8 R1.2
13. P5.6 P7+1 14. P7+1 E5+3
15. C5-1 C2+1 16. C5.3 R7.6
17. H5-6 C2-2 18. E9+7 H7-9
19. H3-5 R6+2 20. C3+1 C9.5
21. C3.5 C5.7 22. R1-2 R6-2
23. C5.3 R6.1 24. R1.2 P7.8
25. C7+1 C7.8 26. R2.1 E3-5
27. C3+1 R1-2 28. H6+5 P8.7
29. R1.2 P7.8 30. R2.1 C2+1
31. H-+7 P5+1 32. P6+1 P5+1
33. H5-4 C2.7 34. R8+9 H3-2
35. H4+3 R1.7 36. H3-5 P3+1
37. E7-9 R7.4 38. R1+1 R4-1
39. R1.8 H2+4 40. R8+3 R4.5
41. A6+5 P8.7 42. C7.8 C8.7
43. E3+1 P7.6 44. H5+3 H9+8
45. C8-3 P6+1 46. H3-4 H8-6
47. H4+2 H6+7 48. C8.6 C7-1
49. E9-7 A5-4 50. E7+5 P6.5
51. E5+3 H4+6 52. C6+7 E5-3
53. C6-6 E7+5 54. C6.9 P9+1
55. C9-1 C7.3 56. H7-6 C3.9
57. H6+8 C9+5 58. H8+6 C9.8
59. H2-3 C8-1 60. R8-1 P9+1
61. H3+4 P-.6 62. C9+3 P6+1
63. H6+4 P5.6 64. R8.4 C8-4
65. R4.6 P9.8 66. K5.6 A6+5
67. R6.1 P3+1 68. E1-3 P8.7
69. H4+3 P3.4 }END

nhachoaloiviet
25-10-2011, 04:00 PM
Quá hay Nguay ơi. Mỗi ngày em chịu khó pot một bài chất lượng như vậy nhé.

sumohp
03-11-2011, 01:55 AM
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 r9+1 3. R1.2 h8+7 4. H8+7 r9.4 5. P3+1 h2+3 6. P7+1 r1+1 7. A6+5 r4+5 8. E7+9 p3+1 9. R2+5 p5+1 10. P7+1 r4.3 11. R9.7 h7+5 12. P7+1 r3-3 13. H7+6 r3+6 14. E9-7 r1.4 15. H6+5 h3+5 16. H3+4 c2+2 17. R2-2 h5+3 18. H4+3 a4+5 19. C5+3 h3+4 20. C8.6 c2+5 21. E7+5 r4.3 22. A5+4 h4+2 23. P5+1 r3+8 24. K5+1 r3-1 25. K5-1 r3.4

sumohp
03-11-2011, 02:33 AM
Ván 1:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 C2+7 7. C8+5 H7-8 8. C5+4 A6+5 9. R9.6 K5.6 10. R++1 K6+1 11. R+-1 C5.6 12. C8.5 K6-1 13. C-.4 C6.8 14. R+.5 E3+5 15. R6.4 C2-7 16. C4+1

Ván 2:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 C2+7 7. C8+5 C2-2 8. C8.3 C2.7 9. C5+4 A6+5 10. R9.6 K5.6 11. R++1 A5-4 12. R6.4 C5.6 13. R4+6 K6.5 14. R4+1

Ván 3:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 C2+7 7. C8+5 R8.7 8. C8.3 R7.6 9. R6.3 E7+9 10. C5+4 A6+5 11. R9.2 R6-6 12. C3.2 C2-6 13. C5-2 C5+1 14. C2+2 R6+2 15. C2.1 E3+5 16. R3+1

Ván 4:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 C2+7 7. C8+5 R8-4 8. R6.3 R1.2 9. C8.3 E7+9 10. C5+4 A4+5 11. R9.6 R2+4 12. R6+7 R2.5 13. C3.1 R8-2 14. R3-1 R5-1 15. C1.5 A5-4 16. C5.8 R8+7 17. C8-3 R8.7 18. C8.5 A4+5 19. R6.5

Ván 5:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 C2+7 7. C8+5 R8-4 8. C5+4 H7+5 9. C8.2 H5+6 10. E3+5 H6+5 11. A4+5 R1.2 12. R6.4 R2+4 13. C2-3 H5+7 14. K5.4 A4+5 15. R9.6 C5.6 16. C2.5 R2.5 17. R4-1 R5+1 18. R4+2 A5-6 19. P5+1

Ván 6:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 C2+7 7. C8+5 A6+5 8. R9.4 R1.2 9. C8.3 C2-6 10. R4+7 R8-4 11. R4.3 E7+9 12. P3+1 P1+1 13. H3+4 C5+4 14. C5+4 C2.5 15. H4+5 R2+8 16. C3.1 R8-2 17. H5+3 H1+2 18. H3+5 C5-4 19. R3+1 R8.7 20. H5+3 R2.8 21. C1+2 R8-8 22. H3-4

Ván 7:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 A6+5 7. R9.4 C2.4 8. R4+7 R1.2 9. C8+6 P3+1 10. C8.5 A4+5 11. C5.6 C4.3 12. H8+7 R8.7 13. H3-5 C5+4 14. H5+6 C3.4 15. C6+5 C5-1 16. H6-4 R7.5 17. H7-5 A5+4 18. H4+5 R5-1 19. R4.3 E7+5 20. R3-1 H1+3 21. R6.4

Ván 8:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+6 5. R6+7 H2+1 6. R9+1 R8.7 7. R9.4 A6+5 8. C5.6 C2+7 9. C6+7 A5-4 10. R6.3 A4+5 11. R3-1 K5.4 12. R4+7 R1+1 13. R3+2 K4+1 14. R4.5 K4.5 15. R3-1 K5-1 16. C8+7

Ván 9:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+1 5. R6+7 P1+1 6. P9+1 P1+1 7. R9+4 C2+7 8. C8+5 R8+2 9. R6.3 R1.2 10. C8.3 E7+9 11. C5+4 A4+5 12. R9.6 R2+4 13. R6+4 R2.5 14. C3.1 R8-2 15. R3-1 R5-1 16. C1.5 A5-4 17. P3+1 H1+2 18. H3+4 R5+3 19. E3+5 H2+3 20. C5-1 R5-3 21. H4+5 H3+5 22. H5+7 A4+5 23. K5+1

Ván 10:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+1 5. R6+6 C2+2 6. R6-2 P1+1 7. H8+7 C2.3 8. C8+5 C3+3 9. C8.3 C3.7 10. C5+4 A6+5 11. R9+2 C7.8 12. R9.6 K5.6 13. R++4 A5-4 14. R6.4 C5.6 15. R4+5 K6.5 16. R4+1 C8-4 17. C5-1 P7+1 18. C5+1

sumohp
03-11-2011, 03:10 PM
Xin các Cao thủ phân tích ván cờ sau và bên xanh nên sửa nước đi như thế nào ?


Kỳ thủ Tống Văn Đại (Chú Đại - Bắc Ninh) (công đài) tiên thắng Đài chủ Trần Quốc Toàn (thủ đài)
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+1 5. H8+7 A6+5 6. P7+1 R8+4 7. R6+7 P3+1 8. P7+1 R8.3 9. H7+6 C2.3 10. E7+9 R1.2 11. C8.6 R2+3 12. R9+1 P5+1 13. R9.4 P7+1 14. R4+7 P5+1 15. C5+2 R3.5 16. C5+3 R5-2 17. C6.5 R5+1 18. H6+5 H7+5 19. R4-2 H5-4 20. R4.8 H1+3 21. P5+1 C3.7 22. H3+5 C7+1 23. R8-1 E7+5 24. P5+1 H3+4 25. R8.6 H++5 26. E3+5 H4+2 27. P5+1 C7+3 28. H5+4 C7.8 29. H4+6 H2+4 30. R6+1 P1+1 31. R6-3 C8-5 32. P5.4 C8.9 33. R6+2 C9+5 34. R6.9 C9.5 35. A6+5 P7+1 36. R9.5 C5.6 37. P9+1 P7.6 38. P4.5 C6.7 39. P5.4 C7.6 40. P4.3 C6.7 41. P9+1 C7-2 42. P9+1 P6+1 43. P9.8 P9+1 44. P3.4 C7+3 45. R5.1 C7.1 46. P8.7 C1-6 47. P7+1 E5-7 48. P7+1 E3+5 49. P7.6 C1+4 50. R1.9 C1.9 51. R9+4 C9.5 52. K5.6 P6.5 53. P6.5 K5+1 54. R9.6 C5+2 55. A5+4 C5.1 56. R6-1 K5-1 57. P4+1

Nguay
03-11-2011, 03:31 PM
Nước thứ 7 bên hậu thay nước B3.1 bằng nước P2-4,diễn biến tiếp theo có thể xảy ra như sau:
FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 03-11-2011

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+1
5. H8+7 A6+5 6. R6+7 R8+4
7. P7+1 C2.4 8. H7+8 R8.4
9. R9+1 R4+2 10. P7+1 R4.2
11. H8+6 R2+1 12. R9.4 P3+1
13. R4+7 H1+3 14. H6+4 H3-4
15. H4+3 R2.5 16. E3+5 A5+6
17. R4.6 K5.6 18. R6+1 K6+1
19. R6-2 R1.2 20. P3+1 C5-1
21. R6+2 H7-9 22. R6-1 R2+3
}END

sumohp
03-11-2011, 03:31 PM
Cao thủ nào có thể upload trận sau cho tiện theo dõi với. Tks
2011 15th Asian Xiangqi Individual Championship Women - Zhan HuiMei WIN TAN Jing Xuan (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=018012DA32AD3C)

hp007hp
03-11-2011, 03:38 PM
Những ván đấu này giúp ae rõ hơn về trận thuận pháo. Thanks báb sumo. A 6789 nên đưa vào topic thư viện cuả clb cho ae tiện theo dõi.

sumohp
03-11-2011, 04:11 PM
Nước thứ 7 bên hậu thay nước B3.1 bằng nước P2-4,diễn biến tiếp theo có thể xảy ra như sau:
FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 03-11-2011

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+1
5. H8+7 A6+5 6. R6+7 R8+4
7. P7+1 C2.4 8. R6.8
}END

Nếu Đỏ không nhảy Mã mà bình Xe R6.8 vào thì còn ưu không Pác.Tks

sumohp
03-11-2011, 09:48 PM
Trận tranh kỳ đài lần 6 của TLKD
Nguyễn Tuấn Dũng 1 - 0 Trịnh Xuân Thắng

FORMAT wxf
game
time 4""; 4""
red 222;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7
3. R1.2 r9+1 4. R2+6 p7+1
5. R2.3 r9.4 6. H8+7 h2+1
7. R3-1 r4+5 8. P5+1 a4+5
9. A6+5 c5.4 10. P5+1 e7+5
11. R3-1 p5+1 12. H7+5 c2+4
13. C5+3 r4.3 14. H5+6 r3+1
15. C8.9 r3.7 16. C5-3 r7+2
17. H6+4 h7+5 18. C9+4 h1-3
19. C9.5 r7.8 20. C+.1 c2.5
21. R3.5 c5.6 22. H4+6 a5+4
}end

sumohp
03-11-2011, 10:11 PM
TLKD lần 10
Đinh Quang Hưng 1-0 Nguyễn Thanh Tùng :

FORMAT WXF
GAME
TIME 15""; 39""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 16-10-2010

START{
1. C2.5 C8.5 2. R1+1 H8+7
3. R1.6 R9.8 4. H2+3 R8+4
5. H8+7 H2+3 6. P3+1 P3+1
7. R6+5 C5.6 8. R9+1 A4+5
9. R9.4 P7+1 10. R6.7 E3+5
11. C8+3 R8-1 12. R4+6 A5+6
13. R7+1 C2-1 14. R7+1 C2+2
15. P3+1 A6-5 16. R7-2 C2-2
17. P5+1 R1.3 18. R7.9 P3+1
19. P7+1 R3+5 20. H3+5 R3+1
21. C8+1 R8+3 22. P3+1 H7-8
23. E7+9 A5-4 24. R9+2 C2-1
25. P3.4 H8+7 26. P4.3 H7-8
27. A6+5 A6+5 28. R9.6 R8-2
29. E9+7 R3.2 30. R6-2 C2.3
31. C8.5 C3+7 32. H5-7 R8.7
33. K5.6 K5.6 34. P3.4 H8+7
35. C-.4 R7.6 36. P4.3 }END

sumohp
03-11-2011, 10:44 PM
Trận Tuấn Safi vs 6789 (1-0)

format wxf
game
time 12""; 15""
red ;;;
black ;;;

start{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7
3. R1.2 r9+1 4. H8+7 r9.4
5. P3+1 r4+5 6. H3+4 r4.3
7. H7-5 r3.5 8. H5+3 r5.7
9. C5+5 e3+5 10. C8+7 r1.2
11. R9.8 p5+1 12. R8+2 a6+5
13. H4+3 p5+1 14. R2+8 c2+4
15. R2-1 h7+5 16. R2+2 a5-6
17. H++4 a4+5 18. H4-5 r2+4
19. H5+3 r2.3 20. R2-4 r3+5
21. R2.8 r3-3 22. H+-4 r7.4
23. R++4 a5-4 24. H4+2 }end

sumohp
04-11-2011, 12:20 PM
Trận Chang Hong WIN TAN Jing Xuan

1.C2.5 C8.5 2.H2+3 H8+7 3.R1+1 R9.8 4.R1.6 R8+4 5.H8+7 C2+2 6.P7+1 H2+3 7.P3+1 P3+1 8.R6+3 R1+1 9.C8-1 E3+1 10.C8.7 P3+1 11.R6.7 C2.3 12.R9.8 C3+3 13.R7-2 H3+2 14.R8+4 R1.4 15.C5.6 C5.2 16.R8.9 E7+5 17.R9+2 R4+5 18.A4+5 R4.1 19.R9.8 C2.4 20.C6+7 E1-3 21.C7+8 K5.4 22.R7+5 R8.4 23.C7.8 R1-5 24.C8-4 A6+5 25.R8+3 K4+1 26.C8+3 C4+7 27.H3+4 R4+4 28.C8-6 P9+1 29.E3+5 P5+1 30.R5.6 A5+4

sumohp
04-11-2011, 02:03 PM
Có cách nào phân chia được các trận đấu theo cách khai cuộc không ?

sumohp
04-11-2011, 03:34 PM
Trận Ran Sheng LOSS Zhang Yong
1.C2.5 C8.5 2.H2+3 H8+7 3.R1.2 H2+3 4.H8+9 P7+1 5.C8.7 C2+4 6.R2+4 R9.8 7.R2.7 R1.2 8.R7+2 H3-5 9.A6+5 R8+5 10.C5+4 H7+5 11.R7.5 C2+1 12.E7+5 R8.4 13.C7.6 H5+3 14.R5-2 R4.5 15.P5+1 H3+4 16.P5+1 H4+3 17.R9.7 H3+5 18.E3+5 C2.5 19.K5.6 C+.1 20.C6+4 R2+3 21.P5+1 P5.4 22.K6.5 R2+3

Nguay
04-11-2011, 03:45 PM
Trận Ran Sheng LOSS Zhang Yong
1.C2.5 C8.5 2.H2+3 H8+7 3.R1.2 H2+3 4.H8+9 P7+1 5.C8.7 C2+4 6.R2+4 R9.8 7.R2.7 R1.2 8.R7+2 H3-5 9.A6+5 R8+5 10.C5+4 H7+5 11.R7.5 C2+1 12.E7+5 R.4 13.C7.6 H5+3 14.R5-2 R4.5 15.P5+1 H3+4 16.P5+1 H4+3 17.R9.7 H3+5 18.E3+5 C2.5 19.K5.6 C5.4 20K6.5 R2+3
nước 13 co gì nhầm lẫn không đây hichic:-s:-s

sumohp
05-11-2011, 12:42 AM
nước 13 co gì nhầm lẫn không đây hichic:-s:-s

Đây là trận copy trên mạng : 2011 CongQing Xiangqi Ranking Tournament - Ran Sheng LOSS Zhang Yong (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046115641BE8FA)
Các Cao thủ đầu có mủ nhầm lẫn là chuyện bình thường ở huyện mà .

sumohp
09-11-2011, 02:31 PM
]

Lưu Kiện

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. H8+9 R9.4
5. C8.7 H2+1 6. R9.8 R1.2
7. A4+5 P1+1 8. R2+6 R4+3
9. R2.3 H1+2 10. C7.8 C2+5
11. R8+2 C5.2 12. R8.6 R4+3
13. A5+6 E3+5 14. P3+1 A4+5
15. H3+2 R2.4 16. A6+5 H2+4
17. P3+1 R4+4 18. C5.3 H7-9
19. P5+1 C2+3 20. P7+1 P3+1
21. R3.5 R4.7 22. R5.8 P3+1
23. E7+5 H4+3 24. H9+7 H3-1
25. E5+7 H1-2 26. R8.3 R7.8
27. H2-4 C2+1 28. H4+5 R8-1
29. H7-5 H2+3 30. R3+2 C2.9
31. C3.1 H3-5 32. R3-4 H5-7
33. H-+6 C9.5 34. A5+4 H9+7
35. C1.3 R8.4 36. H6+7 H-+5
37. H7+9 R4+1 38. H9+7 K5.4
39. C3-1 R4+3 40. R3-1 R4+2
41. K5+1 R4.7 42. K5+1 C5.6
43. H5-4 R7.5 44. A4-5 H7+5
45. R3.1 H-+6 46. C3+2 H6-8
47. R1+1 H8-6 48. R1.4 R5.7
49. H4-6 R7-3 50. H6+5 R7.5
51. K5.4 H6+5 52. K4-1 P9+1
53. H7-8 H5-3 54. R4.6 A5+4
55. H8+6 H3-4 56. R6+3 K4.5
57. R6-2 E5+7 58. A5+4 P1+1
59. R6.3 P9+1
Hồ Vinh Hoa

6789
30-07-2012, 01:29 AM
Một ván đấu rất hay của anh Trọng "ngáo" trong trận thư hùng trước đương kim á quân châu Á Bùi Dương Trân


Bùi Xuân Trọng - Bùi Dương Trân 1 - 0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C2+4 5. R2+4 C2.7 6. E3+1 H2+3 7. H8+7 R1.2 8. R9.8 C8.9 9. R2.4 E3+5 10. P7+1 P3+1 11. H7+8 R2.1 12. C8.7 H7+8 13. C7+5 C9.3 14. H8+6 C3-1 15. C5+4 C3.5 16. C5.8 C5.2 17. C8.5 C2.5 18. C5.8 C5.2 19. H6+4 A6+5 20. C8.5 P7+1 21. R4.3 H8-6 22. R3-1 H6+8 23. R3+2 E7+9 24. R3+1 C2.3 25. R8+7 C3+8 26. A6+5 R8+2 27. H3+2 R1.3 28. H2+4 R3+2 29. R8-5 H8+6 30. R3.2 R8.6 31. R2+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="61">