PDA

View Full Version : Cờ thế Hộishinichiran3009
26-04-2011, 06:46 PM
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=1786&stc=1&d=1303814648
nhờ các bác,em thua quá trời luôn

Congaco_H1R5
26-04-2011, 07:04 PM
Thế cờ này có tên là " Vị tân thùy điếu " là một trong những thế cờ rất khó .
Lời giải trong quyển " Cờ tàn nghệ thuật - Cờ thế giang hồ là hòa - Có khoảng trên 20 nước biến cả chính lẫn phụ . Hẹn bạn vài ngày nữa sẽ đưa lời giải nhé .

Congaco_H1R5
26-04-2011, 07:36 PM
Trong quyển " Cờ thế tinh hoa " của Hoàng Đình Hồng , thế này có tến là " Vị Thủy điều ngư" con trong Trúc Hương Trai thì thế cờ này có tên là " Tiểu điếu Ngư " .
Tên thế cờ mươn giai thoại Khương Tử Nha câu cá chờ thời bên bở sông vị với lưỡi câu ...thẳng.

shinichiran3009
26-04-2011, 08:06 PM
Thế cờ này có tên là " Vị tân thùy điếu " là một trong những thế cờ rất khó .
Lời giải trong quyển " Cờ tàn nghệ thuật - Cờ thế giang hồ là hòa - Có khoảng trên 20 nước biến cả chính lẫn phụ . Hẹn bạn vài ngày nữa sẽ đưa lời giải nhé .
Trong quyển " Cờ thế tinh hoa " của Hoàng Đình Hồng , thế này có tến là " Vị Thủy điều ngư" con trong Trúc Hương Trai thì thế cờ này có tên là " Tiểu điếu Ngư " .
Tên thế cờ mươn giai thoại Khương Tử Nha câu cá chờ thời bên bở sông vị với lưỡi câu ...thẳn


ghê vậy trời
cám ơn bạn nhiều

Congaco_H1R5
26-04-2011, 08:28 PM
Đây là lời giải chính của thế cờ Vị thủy điều ngư .
Tôi sắp lại từ quyển Cờ thế tinh hoa của Hoàng Đình Hồng .
Nếu bạn shinichiran3009 có thắc mắc gì về các nước biến xin cứ nêu lên , tôi sẽ trả lời trong phạm vị có thể được . Tất nhiên cần phải có thời gian để tôi sắp ván cờ .
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u330368.swf

noname
26-04-2011, 09:40 PM
Ở nước thứ 8 bên đỏ X1/3 là nước cờ sai lầm. dẫn đến thua cờ như sau : (copy từ sách Tàu)
8.车一退三 m 卒5平6
9.车一平五 车5进7
10.帅五进一 炮6平8
11.兵四平五 炮8进5
12.帅五退一 炮8平5
13.帅五平四 炮5退2
14.兵三平四 卒6平5
15.兵五平四 将4进1
16.后兵平三 炮5平2
17.兵三进一 炮2退6
18.兵三进一 卒5进1*
Đen thắng.
Do đó nên đi 8. X1.3 mới đúng.

Congaco_H1R5
27-04-2011, 08:41 AM
Ở nước thứ 8 bên đỏ X1/3 là nước cờ sai lầm. dẫn đến thua cờ như sau : (copy từ sách Tàu)
8.车一退三 m 卒5平6
9.车一平五 车5进7
10.帅五进一 炮6平8
11.兵四平五 炮8进5
12.帅五退一 炮8平5
13.帅五平四 炮5退2
14.兵三平四 卒6平5
15.兵五平四 将4进1
16.后兵平三 炮5平2
17.兵三进一 炮2退6
18.兵三进一 卒5进1*
Đen thắng.
Do đó nên đi 8. X1.3 mới đúng.
Đúng rồi đó bạn .
Ở trên là là nguyên tác .

Diễn biến đến nước thứ 8 của Hậu (nên nước thứ 8 có chữ m - bạn bấm vào ô phần biến phía bên tay phải - )
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u330480.swf
Đỏ không ngăn được nước T7/5 chiếu bí nên thua cuộc
Sau đó ông HĐH có nói , biến trên là sai lầm dẫn đến thế thua , và đã chỉnh lại các nước đi để dẫn đến hòa cuộc .

Congaco_H1R5
27-04-2011, 11:18 AM
Thế cờ này sau khi phát hiện nước thứ 8 . X1/3 dẫn đến thua cuộc .
Người ta nghiên cứu nước 8.X1.3 dẫn đến hòa cuộc như sau :
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u330483.swf


Cách xem nước biến minh họa bằng hình :
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/ttt.jpg

trinh_phuc
27-03-2012, 11:06 PM
Nếu nước thứ 4 hậu đi xe 6 tấn 3 ăn chốt thì sao?

congcong
01-04-2012, 04:32 PM
xcxcvoxskco

Pham Tuan
05-05-2012, 11:55 PM
Nếu nước thứ 4 hậu đi xe 6 tấn 3 ăn chốt thì sao?

Thực ra Xe ăn Tốt là đẹp. Còn sang Xe giữ Pháo là thừa nước. Vậy thì đỏ đưa Tốt vào mồm Xe đen là sai lầm.

tienducvtc
06-05-2012, 12:41 AM
vẫn hòa cờ cả thôi bác ah?
đánh nước như thế cờ mới đẹp chứ bác

Pham Tuan
06-05-2012, 01:06 AM
Không phải là đánh cho đẹp, mà nếu đỏ đi Tốt kiểu ấy gặp người bình thường họ cứ ăn Xe lên thì đỏ xử lí làm sao?