PDA

View Full Version : Cờ thế 07dinhviethung
28-04-2011, 09:23 AM
Xanh đi trước thắng.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe07.jpg
Mời các Bạn vào thư giãn !

haique1
28-04-2011, 02:20 PM
Giải thử nhé.
1.X6/6 X5-6
2.Tg4-5 X6-3
3.C3-4 X3/2
4.C7.1 X3/5
5.C5.1 1-0

dinhviethung
28-04-2011, 02:52 PM
Giải thử nhé.
1.X6/6 X5-6
2.Tg4-5 X6-3
3.C3-4 X3/2
4.C7.1 X3/5
5.C5.1 1-0


1.X6/6 X5-6

Đỏ không ăn xe đâu Bạn ạ.

haique1
28-04-2011, 03:51 PM
1.X6/6 X5-6

Đỏ không ăn xe đâu Bạn ạ.

1.X6/6 X5/3
2.X6-2 Tg-5
3.X2.7 Tg/1
4.P6-4 mời bác đi tiếp

dinhviethung
28-04-2011, 04:20 PM
1.X6/6 X5/3
2.X6-2 Tg-5
3.X2.7 Tg/1
4.P6-4 mời bác đi tiếp

1.X6/6 X5/3 thay bằng nước X5/1 nha Ban

shinichiran3009
28-04-2011, 04:32 PM
1.X6/6 X5-6


Nguyên văn bởi dinhviethung
1.X6/6 X5-6

Đỏ không ăn xe đâu Bạn ạ.
1.X6/6 X5/3
2.X6-2 Tg-5
3.X2.7 Tg/1
4.P6-4 mời bác đi tiếp
bàn cờ này làm gì có xe 6,lấy đâu xe 6/6,không hiểu luật cờ mà nói như vậy,đề nghị xem lại nhé.

tôi đi như sau


xe4/6 xe5/2
xe4-8 tướng 4 -5
xe8.7 tướng 5/1
pháo 4 -6 tốt 7 .1
tốt 7 -6 tốt 7 -6
tốt 3 -4 xe 5 .3
tướng 6.1 tốt 6 .1
tốt 4-5 xe 5/2
tướng 6/1 tốt 6-5
xe 8/7 xe 5 -3
xe 8-5 xe3.2
tướng 6.1 xe 3/1
tướng 6/1 xe3-5
tốt 5 -4 xe 5 /3
tốt 4 -5 sĩ 4.5

tiên thua

Congaco_H1R5
28-04-2011, 04:35 PM
bàn cờ này làm gì có xe 6,lấy đâu xe 6/6,không hiểu luật cờ mà nói như vậy,đề nghị xem lại nhé.

Nhầm lẫn là chuyện bình thường , sai thì sửa , sao bạn lại nói người khác không hiểu luật cờ ?

haique1
28-04-2011, 06:17 PM
1.X6/6 X5/3 thay bằng nước X5/1 nha Ban
X5/3 với X5/1 có khác nhau mấy đâu #-o

xuan2009
28-04-2011, 07:02 PM
bàn cờ này làm gì có xe 6,lấy đâu xe 6/6,không hiểu luật cờ mà nói như vậy,đề nghị xem lại nhé.

tôi đi như sau


xe4/6 xe5/2
xe4-8 tướng 4 -5
xe8.7 tướng 5/1
pháo 4 -6 tốt 7 .1
tốt 7 -6 tốt 7 -6
tốt 3 -4 xe 5 .3
tướng 6.1 tốt 6 .1
tốt 4-5 xe 5/2
tướng 6/1 tốt 6-5
xe 8/7 xe 5 -3
xe 8-5 xe3.2
tướng 6.1 xe 3/1
tướng 6/1 xe3-5
tốt 5 -4 xe 5 /3
tốt 4 -5 sĩ 4.5

tiên thua

Theo tôi thì nước 1. X4/6 là nước then chốt của ĐỎ . Tiếp theo nếu XANH thoái Xa thì ĐỎ sẽ 2. B7-6 ....... Còn nếu đã đi:
2. X4-8 Tg4-5 Thì nước 3 ĐỎ nên đi 3. X8-4 .....
Đây là ý kiến cá nhân.
Chúc các bạn vui vẻ thư giản. CHÀO.

dinhviethung
29-04-2011, 10:51 AM
bàn cờ này làm gì có xe 6,lấy đâu xe 6/6,không hiểu luật cờ mà nói như vậy,đề nghị xem lại nhé.

tôi đi như sau


xe4/6 xe5/2
xe4-8 tướng 4 -5
xe8.7 tướng 5/1
pháo 4 -6 tốt 7 .1
tốt 7 -6 tốt 7 -6
tốt 3 -4 xe 5 .3
tướng 6.1 tốt 6 .1
tốt 4-5 xe 5/2
tướng 6/1 tốt 6-5
xe 8/7 xe 5 -3
xe 8-5 xe3.2
tướng 6.1 xe 3/1
tướng 6/1 xe3-5
tốt 5 -4 xe 5 /3
tốt 4 -5 sĩ 4.5

tiên thua

Thay bằng nước X5/1, Tướng 6/1, rồi mới đến nước Tốt 6.1 nha Bạn