PDA

View Full Version : Góc cờ thế của CLBTCNguyen
29-04-2011, 07:08 PM
Trước giờ không thích chơi cờ thế lắm vì sw giờ nó giải được gần hết àh, tuy nhiên theo ý kiến của phó chủ tịch Thanh xin mạo muội lập topic này với vài thế cờ độc đáo sưu tầm để anh em cùng thưởng thức. ;;)

Ai có thế cờ nào hay cùng post lên để anh em giải nhé ;)

Xin khởi đầu bằng thế cờ của anh Công gà :-|

Thế 1: Đỏ đi trước thắng hay hòa?

http://cB3.upanh.com/21.986.28950222.apf0/xema2si.jpg

Thế 2: Đỏ đi trước thắng hay hòa? :D

http://cB7.upanh.com/21.987.28951576.5Bl0/phao2tot.jpg

TCNguyen
29-04-2011, 08:14 PM
Thế 1 ở trên anh Công gà bảo đánh thắng trong đúng 7 nước thế quái nào được nhỉ? :( mình test sw cả chục con toàn thấy trên 30 nước mới thắng được, hay sw mình và cpu quá lỏm nhỉ? =))

TCNguyen
30-04-2011, 10:11 PM
Thế cờ tá tốt xử pháo tuyệt hay !!!!!!!

http://cB9.upanh.com/21.1019.28984678.5SK0/tatotxuphao.jpg

TCNguyen
02-05-2011, 11:06 AM
2 thế sau đỏ đi trước đều thắng !!! :-s

đánh như thế nào đây ta ??? ~X( :-? ;))

http://cB8.upanh.com/22.34.29025447.eWQ0/songphaothansau.jpg

http://cB9.upanh.com/22.34.29025448.CMc0/songphaothansau2.jpg

TCNguyen
02-05-2011, 11:18 PM
Đến đây đen nên xử lý như thế nào trong tình thế kém quân nhưng hơn thế đánh !!!

http://cB5.upanh.com/22.57.29048884.9vR0/kinhnghiem.jpg