PDA

View Full Version : Các ván đấu của các thành viên CLBmanhdungsdcc
12-05-2011, 08:08 AM
Hà béo tiên bại Dũng tiều cái1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P5+1 A4+5 6. H8+7 P3+1
7. C8+4 P1+1 8. P5+1 R1+3
9. C8-5 C8.9 10. R2.3 R8+2
11. C8.5 E7+5 12. R3.1 C2+1
13. R1-2 P5+1 14. R9.8 C2.9
15. R1.6 R8+4 16. R8+7 R1.3
17. H7+5 R8.7 18. C-.8 C-+4
19. C8+2 C+.5 20. H3+5 R7+3
21. C5+3 R7-1 22. R6.1 R3.5
23. R8.7 R5+1 24. A6+5 R5-1
25. R1-2 R5.2 26. H5+6 R2+3
27. R7-1 R2+3 28. A5-6 R7.4
29. H6+7 R4-6 30. R7.3 R2.3
31. A4+5 R4.3 32. R3+1 C9.5

quangthanhtv
12-05-2011, 08:51 AM
Dạo này bác Dũng chịu khó luyện Bình phong Mã nhỉ. Ván cờ này bác đánh rất linh hoạt đấy. Em lại phải cố công tập luyện rồi, lâu nay ít thực chiến hôm qua đấu với a Hậu thua liền 2 ván (do ham tấn công, xuất quân không đều) he he.

TCNguyen
12-05-2011, 09:06 PM
sao lại có 2 cái topic na ná tên như nhau vậy 2 anh? :(

manhdungsdcc
12-05-2011, 09:49 PM
Lại trận bình phong mã bình pháo đổi xe đối đương đầu pháo
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+9 R8+5 8. P5+1 A4+5
9. C8.7 C9.7 10. R3.4 P7+1
11. P3+1 R8.7 12. R4-2 R7+1
13. R9.8 R1.2 14. R8+6 H3-4
15. H3-5 E3+5 16. R4+4 H7+8
17. C5+4 H4+3 18. C5.2 C2-1
19. R4-3 H8+9 20. C2+3 R2.4
21. P7+1 R4+8 22. P5+1 K5.4
23. P7.6 C2.4 24. H5+4 C7+8
25. A4+5 C7.9 26. C7+5 R7+3
27. A5-4 R4+1 28. K5+1 R4-1
29. K5-1 R7-1 30. A4+5 R7.5
31. K5.4 R4+1

manhdungsdcc
12-05-2011, 10:47 PM
Ván đấu này là 1 trong những trận rất hay về cục pháo đầu đối bình phong mã bình pháo đổi xe
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1
3. R1.2 r9.8 4. R2+6 h2+3
5. P7+1 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. H8+9 r8+5 8. P5+1 a4+5
9. C8.7 c9.7 10. R3.4 p7+1
11. R9.8 r1.2 12. R4+2 c2-1
13. R8+8 r2+1 14. R4.3 h7+6
15. P3+1 r8+3 16. R3+1 e3+5
17. R3-3 h6+4 18. C7-1 r8.4
19. C5.4 r4.7 20. H3+4 r7+1
21. R3+1 r2+3 22. R3.5 h3-4
23. R5.3 r2+2 24. C7+2 r7-3
25. A6+5 r2-2 26. H4+3 r2.6
27. H3+1 r7.4 28. C4.8 h-+2
29. C8+1 r4+2 30. C7.2 k5.4
31. C2+6 k4+1 32. C2-1 a5+4
33. R3+1 a6+5 34. R3-3 r6-3
35. H1+3 r6+4 36. R3.8 h2-4
37. R8.6 h-+6 38. C8+1 r6.7
39. C8.6 r7-4 40. R6.3 r4-3
41. R3+3 r4.3 42. R3.4 r3+4
43. A5-6 k4-1 44. R4.3 r3-2
45. R3+1 a5-6 46. R3.4 k4+1
47. H9-8 r3-2 48. A4+5 r3.5
49. R4.7 r5.3 50. R7-1 k4-1
51. R7-1 r3.4 52. R7-1 p5+1
53. H8+7

TCNguyen
12-05-2011, 11:08 PM
cờ anh Dũng giờ đánh ác vậy ta :( không tin nổi :((

quangthanhtv
13-05-2011, 09:19 AM
Anh Dũng mỗi khi đánh với người thấp cờ hơn mình hoặc ngang cờ thì luôn đánh rất hay. Có những nước rất bất ngờ, thể hiện bản sắc của cao thủ và phù hợp với phong cách đánh bão táp mưa sa của mình.


Khi gặp cao thủ hơn mình, nếu anh bổ sung những nước dừng, nước thủ nữa thì không hẳn là không có cửa thắng.

manhdungsdcc
17-05-2011, 10:52 PM
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7
3. R1+1 r9.8 4. R1.6 a6+5
5. R6+7 h2+1 6. R6.8 c2.4
7. R9+1 r8+4 8. R9.4 p1+1
9. R4+3 r8.2 10. R8-3 h1+2
11. R4.8 h2-3 12. P3+1 p3+1
13. H3+4 c5+4 14. A4+5 e3+5
15. H8+7 c5.1 16. C8.9 p1+1
17. H7+9 p1.2 18. C9+7 e5-3
19. H9-7 p2+1 20. H7+5 p2.3
21. H4+3 p-+1 22. H5+4 h7-9
23. H4+6 p+.4 24. C5.7 p4.3
25. C7+2 h3+4 26. C7+4 h9+7
27. C7-1 h7-9 28. P3+1 h4+6
29. P3.4 h6+8 30. P4+1 h9+8
31. P4.5 h-+7 32. E3+5 h7+9
33. P5+1 e7+5 34. C7.5 k5.6
35. H3+2 k6+1 36. C9-1 a5-6
37. H2-3 k6.5 38. C5.3 h9-8
39. H3-5 h++7 40. K5.4 h8-7
41. H5+6 e3+5 42. H++8 k5-1
43. H6+4

TCNguyen
18-05-2011, 08:20 AM
Trời đất! giờ anh đả bại được cả anh Hậu cơ àh? híc híc :(

Yip Ruan
07-09-2011, 09:54 PM
Hôm nay đánh với một người bạn một ván thuận pháo ;)) liều lĩnh phế mã, anh Thanh đừng có bảo em ko bik đánh bão nha =))

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. P3+1 H2+3 5. H8+7 P3+1 6. R2+5 E3+1 7. C8+4 R9.4 8. C8.3 E7+9 9. R9.8 R1.2 10. R8+6 R4+6 11. H3+4 R4.3 12. R2.7 R2.3 13. A4+5 R++2 14. R7+1 A4+5 15. H4+6 R+-1 16. R7+1 R-+2 17. H6+7 R3.4 18. H7-5 H7+5 19. C5+4 C2.4 20. C3.2 K5.4 21. R8+3 K4+1 22. C2+2

quangthanhtv
10-09-2011, 09:29 AM
Đòn phế Mã của em khá thú vị đấy.

Thực ra thì sau khi xem rồi mới nhận xét lại thì cũng không khách quan lắm, tuy nhiên, sau khi bên Hậu ăn con Mã phế của em xong, coi như họ chấp lại mình 1 Xe còn gì nữa. Coi như 1 mình chú chơi.

quangthanhtv
10-09-2011, 09:34 AM
Trong cuộc sống nên bình ổn, chắc chắn, còn trong cờ Tướng nên có những đòn bão để nâng cao bản lĩnh, thử thách thần kinh.

Một số người cho rằng, cá tính, phong cách, quan điểm của con người thể hiện trong ván cờ, theo mình thì chưa hẳn đã phải đâu. Cờ là cờ, người là người, chả liên quan gì đến nhau cả. Có những người rất hiếu thắng, nóng tính, nhưng khi đánh cờ vẫn điểm đạm, nhẹ nhàng, có những người rất thoáng đạt, hào sảng, nhưng đánh cờ vồ từng con một.