PDA

View Full Version : Phá "Khóa Hải Chinh Đông" hay "Thập Tam Thái Bảo"kienps
14-05-2011, 06:49 PM
http://farm3.anhso.net/upload/20110514/17/o/anhso-174644_Khoa_Hai_Chinh_Dong.jpg

Lời Giải:
01.C5.1 Tg6-5
02.X1-5 Tg5-6
03.Pt-4 X6.1
04.P2-4 X6-5!
05.X2.6 Tg6.1
06.X2/1 Tg6/1
07.X5/3! X5.5
08.P4/4! X5-4
09.Tg6-5 C4-5
10.X2-5 X4-5
11.Tg5-6 X5-2
12.X5/6 X2.1
13.Tg6.1 X2-6
14.X5-4 Tg6-5
15.X4.6 X6/1
16.X6/7 Thắng.

Nếu Bác nào có các biến khác gửi lên để anh em cùng bàn luận nhé!

Minh Ngọc
14-05-2011, 10:10 PM
http://farm3.anhso.net/upload/20110514/17/o/anhso-174644_Khoa_Hai_Chinh_Dong.jpg

Lời Giải:
01.C5.1 Tg6-5
02.X1-5 Tg5-6
03.Pt-4 X6.1
04.P2-4 X6-5!
05.X2.6 Tg6.1
06.X2/1 Tg6/1
07.X5/3! X5.5
08.P4/4? X5-4???

Nếu Bác nào có các biến khác gửi lên để anh em cùng bàn luận nhé!

Chơi thế đỏ thua.
Nước thứ 8 xanh chơi:
8...... X5-6 (ăn pháo)
9.Tg-5 B4-5 (Xanh thắng).

kienps
15-05-2011, 11:20 PM
Lời giải của Bác rất hay.
Đúng là thế cờ này liệt vào Giang Hồ Danh Cục cũng xứng đáng.

Minh Ngọc
15-05-2011, 11:44 PM
Cách giải chính xác như sau:

01.C5.1 Tg6-5
02.X1-5 Tg5-6
03.Pt-4 X6.1
04.P2-4 X6-5!
05.X2.6 Tg6.1
06.B6-5 X5/2
07.X2/1 Tg6/1
08.X5/3 X5.7
09.X2-6 B4-3
10.X6/7 X5/1
11.P4/4 B3-4
12.X6-9 X5/1
13.P4-5 X5-7
..................

zxxzzxxz
15-05-2011, 11:59 PM
theo bac minh ngoc thì hoà fai ko ah !

pham quynh anh tuan
27-10-2015, 04:11 AM
http://farm3.anhso.net/upload/20110514/17/o/anhso-174644_Khoa_Hai_Chinh_Dong.jpg

Lời Giải:
01.C5.1 Tg6-5
02.X1-5 Tg5-6
03.Pt-4 X6.1
04.P2-4 X6-5!
05.X2.6 Tg6.1
06.X2/1 Tg6/1
07.X5/3! X5.5
08.P4/4! X5-4
09.Tg6-5 C4-5
10.X2-5 X4-5
11.Tg5-6 X5-2
12.X5/6 X2.1
13.Tg6.1 X2-6
14.X5-4 Tg6-5
15.X4.6 X6/1
16.X6/7 Thắng.

Nếu Bác nào có các biến khác gửi lên để anh em cùng bàn luận nhé!

Theo tôi, nước biến bên Hậu ở số 8 (X5-4) chưa hợp lý!
Nếu ở nước 8, bên Tiên đi P4/4 để chận nước Tốt, bạn thử tính tình huống: bên Hậu không đi X5-4 mà đi X5-6 (ăn Pháo) thì chắc chắc bên Tiên dù đi X2-5 hay X2/8 đều thua, vì Xa bên Hậu đang giữ mặt Tướng (6), chỉ cần C4.1 (T6-5) rồi X6.1 hay X6-5 đều chiếu bí.
Thân mến chờ ý kiến của bạn,
Phạm Quỳnh Anh Tuấn

pham quynh anh tuan
27-10-2015, 04:19 AM
Tôi có gởi mấy ý kiến về cách giải đã đề nghị.
Thế cờ Thập Tam Thái Bảo này, tôi đã gặp từ trước năm 1975, dưới chính quyền Saigon, mất khá nhiều tiền để tìm ra hướng giải quyết.
Tôi nghĩ cái hay của thế KHCD (TTTB) là nước đi ở cả 2 bên, khi giải , bên Tiên không thể chủ quan áp đặt bên Hậu đi theo ý mình.
Do đó bài giải nên có sẳn nhiều thế biến, nếu bên Tiên đi nước này thì bên Hậu phải đi nước kia...
Tất nhiên, để thấy cái đẹp của cờ thế, bên Tiên luôn luôn có thể hoãn, đi lại nước khác, không chịu áp lực vì tiền độ, thì sẽ thấy hết ý nghĩa của cờ thế.
Phạm Quỳnh Anh Tuấn

pham quynh anh tuan
27-10-2015, 04:24 AM
Tôi nghĩ cách giải này của bác Minh Ngọc là hợp lý nhất.
Đưa về thế Hòa, một bên Xa Tốt, một bên Xa Pháo, và bên Xa Pháo phải giữ đúng thế cho Tốt không xuống mới thủ Hòa được.
Những người quan tâm có thể tham khảo thế cờ này trong cuốn Cờ Thế Giang Hồ (in trước 1975).
Phạm Quỳnh Anh Tuấn

mrdragon
02-07-2016, 09:54 PM
Tôi nghĩ cách giải này của bác Minh Ngọc là hợp lý nhất.
Đưa về thế Hòa, một bên Xa Tốt, một bên Xa Pháo, và bên Xa Pháo phải giữ đúng thế cho Tốt không xuống mới thủ Hòa được.
Những người quan tâm có thể tham khảo thế cờ này trong cuốn Cờ Thế Giang Hồ (in trước 1975).
Phạm Quỳnh Anh Tuấn

Các bạn giải thế sai hết, cách giải chuân cho thế này đây
C5.1 Tg6-5
X1-5 Tg5-6
Pt-4 X6.1
P2-4 X6-5
X2.6 Tg6.1
C6-5 X5/2
X5/3 X5.7
X2-6 C3-4
X6/8 X4/1
P4/4 ...
Đánh tiếp bên đen vẫn nắm thế chủ động nhưng đỏ đều có nước hoá giải