PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Minh Lâm: Huỳnh Khoa Thuật (Nha Trang) - Bùi Hùng (Đà Lạt)Gió
18-06-2013, 11:41 AM
TTTT Kỳ Đài Minh Lâm


Huỳnh Khoa Thuật (Nha Trang) tiên bại Bùi Hùng (Đà Lạt)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/18/11/01/832425189_1395519051_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/832425189)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/18/11/01/832425604_459805401_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/832425604)
Công đài Huỳnh Khoa Thuật (Nha Trang)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/18/11/01/832426011_1008979686_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/832426011)
Thủ đài Bùi Hùng (Đà Lạt)

1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. P3+1 H2+3 5. C8+4 H3+4 6. C8.3 R1+1 7. P3+1 C8+4 8. R9.8 C2.3 9. R8+4 C8.3 10. E7+9 E7+5 11. R8.6 C+.2 12. R1+1 C2-2 13. R1.8 C3.4 14. R8+4 C4+3 15. H7+6 R8+3 16. H6+4 H4+3 17. R8+2 H3+5 18. E3+5 H7-8 19. H4+5 E3+5 20. R8.5 A6+5 21. C3+2 H8+6 22. R5.1 R8-3 23. P3+1 R1.4 24. P3+1 R4+1 25. H3+4 P5+1 26. A6+5 R4+3 27. H4-3 H6+5 28. R1-1 H5-7 29. R1.3 R8+2 30. C3.1 P5+1 31. C1-2 P5+1 32. H3+5 R4.5 33. H5+3 R5+2 34. C1.9 A5+6 35. R3.8 R5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="70">

Bấm f5 để cập nhật!

Minh Ngọc
18-06-2013, 12:27 PM
1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. P3+1 H2+3 5. C8+4 H3+4 6. C8.3 R1+1 7. P3+1 C8+4 8. R9.8 C2.3 9. R8+4 C8.3 10. E7+9 E7+5


bb lỗi, thử sửa lại xem.

Gió
18-06-2013, 01:35 PM
Huỳnh Khoa Thuật do cận giờ dính phi đao của anh Bùi Hùng. Kết quả thi đấu giao hữu hôm nay :

Nguyễn Quốc Minh (Nha Trang) 1 - 0 Lê Trường Giang (Đà Lạt)

Huỳnh Khoa Thuật (Nha Trang) 0 - 1 Bùi Hùng (Đà Lạt)


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/18/12/34/832559049_964311027_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/832559049)
Chủ tịch clb Nguyễn Hoàng Lâm trao giải cho hai kỳ thủ giành thắng lợi

Minh Ngọc
18-06-2013, 01:59 PM
Nước thứ 17. Thuật có thể chơi 17.M4.3 có vẻ khả dĩ hơn chạy xe.