PDA

View Full Version : Một số vấn đấu của danh thủ thanh hóa đỗ ngọc hânmanhdungsdcc
21-05-2011, 10:31 PM
Trong giải 1000 năm Thăng Long Hà Nội trong vòng 1 anh Hân gặp Nguyễn Huy Lam TPHCM anh Hân đi tiên có thế trận trung pháo đối bình phong mã bình pháo đổi xe, anh em CLB hãy xem và bình luận xem anh Hân đã đi sai ở nước nào. Ván này đáng lẽ là hòa cờ. Đến nước thứ 51 bên đi hậu còn mã hai tốt, anh Hân buông cờ chịu thua. Anh em xem và cùng bình luận nhé. Diễn biến ván cờ như sau:
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+9 R8+8 8. A6+5 C9.7
9. R3.4 H7+8 10. R4.3 H8-9
11. R3-1 E3+5 12. R3-1 C2+4
13. C5.7 P5+1 14. E7+5 H3+5
15. P9+1 A4+5 16. C7-1 R8-1
17. C7+2 H5+7 18. R3.6 P5+1
19. R6+2 C7+5 20. C7.3 C2.7
21. P5+1 R1.2 22. R9.8 C7+3
23. E5-3 R8.7 24. C8.6 R2+9
25. H9-8 H7+5 26. R6-2 H5+4
27. A5+6 H9+7 28. P1+1 R7+2
29. A6-5 R7-3 30. H8+6 R7.1
31. A5-6 R1-1 32. H6+4 H7+5
33. R6+1 H5+6 34. R6-2 H6-7
35. R6.7 R1-1 36. R7.5 R1.6
37. H4+6 H7+6 38. A6+5 P1+1
39. A5+4 P1+1 40. A4+5 H6+8
41. R5.2 H8-6 42. R2.3 H6-7
43. R3+1 R6.4 44. H6-8 P1+1
45. R3-1 R4.2 46. H8-6 R2+2
47. R3.8 P1.2 48. H6+5 H7+9
49. H5+3 H9-7 50. H3+5 P3+1
51. P7+1 E5+3

TCNguyen
21-05-2011, 11:33 PM
Anh Hân đánh sai các 4 nước liên tiếp là: 15-16-17-18 và nghiêm trọng nhất là sai nước 24 :(

Anh xem các ảnh sau sẽ rõ :D

http://cB1.upanh.com/22.696.29704820.Lvo0/h16.png

http://cB4.upanh.com/22.696.29704823.rde0/h17.png

http://cB8.upanh.com/22.696.29704827.fJc0/h18.png

http://cB4.upanh.com/22.696.29704833.3rW0/h241.png

http://cB8.upanh.com/22.696.29704837.310/h242.png