PDA

View Full Version : Thần đồng Wendy Võkt22027
24-05-2011, 09:14 AM
Bé Wendy Võ nói thông thạo 11 thứ tiếng và sáng tác 44 bài nhạc khi bé mới có 8 tuổi. Clip này có phần em tự chơi một bài do chính em sáng tác.

kejnbHHAVn8