PDA

View Full Version : Cờ tàn thực dụng093 6886 361
29-05-2011, 12:49 AM
nguồn ttvnol.com (http://ttvnol.com/co)
Không có cờ tàn, không thể thành cao thủ, nhưng qua nhiều năm chơi cờ, tôi thấy đa số chúng ta chơi cờ đều ngại học phần cờ tàn, mặc dù sách vở về cờ tàn lưu hành không thiếu. Đó là điều rất đáng tiếc-không có côgn phu cờ tàn, thì chơi cờ chỉ hời hợt bên ngoài, không thể nào tiến sâu vào nghệ thuật, không thể nào tự mình chiến thắng mình-dù chơi bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu ván cờ cũng vậy thôi.
Hiện nay có nhiều chương trình hỗ trợ dữ liệu cờ tướng của Trung Quốc rất có ích cho nghiên cứu cờ nói chung và cờ tàn nói riêng, tiếc là đa số viết bằng tiếng Hoa (ví dụ sioki, ccbridge...) Nên chúng ta muốn học cờ tàn cũng gặp nhiều trở ngại.
Đây là cuốn sách Cờ tàn thực dụng được lưu trữ trên dpxq.com dạng flash, mặc dù rất tiện dụng nhưng đôi khi chúng ta không quen đọc chữ TQ cảm thấy ngại không muốn tra cứu, nhằm giúp chúng ta đỡ thấy ngại và tiết kiệm thời gian hơn, tôi tạm dịch từng đề mục và để trong link *
chúng ta có thể học lần lượt từng bài theo thứ tự, cũng có thể chọn học từ dễ đến khó theo từng loại, hoặc có thể tra cứu... trong quá trình chơi cờ để nâng cao công lực cờ tàn.
I. Cờ tàn tốt
* 28. 3 tốt khó thắng pháo sĩ tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40748 .html)
* 27. 3 tốt thấp khéo thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40747 .html)
* 26. 3 tốt khéo thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40746 .html)
* 25. 3 tốt thấp khéo thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40745 .html)
* 24. 3 tốt cao + tượng khéo thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40744 .html)
* 23. 3 tốt khó thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40743 .html)
* 22. 3 tốt thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40742 .html)
* 21. 3 tốt khó thắng tốt khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40741 .html)
* 20. 3 tốt khó thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40740 .html)
* 19. 3 tốt cao thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40738 .html)
* 18. 2 tốt cao thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40737 .html)
* 17. 2 tốt khéo thắng đơn mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40736 .html)
* 16. 2 tốt khéo thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40735 .html)
* 15. 2 tốt khéo thắng khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40734 .html)
* 14. 2 tốt hòa tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40733 .html)
* 13. 2 tốt khéo thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40732 .html)
* 12. 2 tốt cao khéo thắng tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40731 .html)
* 11. 2 tốt khéo thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40730 .html)
* 10. 2 tốt khó thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40729 .html)
* 09. 2 tốt thấp khéo thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40757 .html)
* 08. 2 tốt thấp khéo thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40756 .html)
* 07. 2 tốt thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40755 .html)
* 06. 2 tốt thấp khó thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40753 .html)
* 05. 2 tốt khéo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40752 .html)
* 04. 2 tốt thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40751 .html)
* 03. 1 tốt khéo hòa pháo sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40750 .html)
* 02. tốt tượng khéo thắng đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40749 .html)
* 01. 1 tốt khó thắng sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40739 .html)

II. Cờ tàn mã
* 29. 1 mã thắng đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41020 .html)
* 30. 1 mã khó thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41021 .html)
* 31. 1 mã khéo thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41022 .html)
* 32. 1 mã khéo thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41023 .html)
* 33. 1 mã khéo thắng đơn tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41024 .html)
* 34. 1 mã khéo thắng đơn tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41025 .html)
* 35. 1 mã khéo thắng đơn tốt (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41026 .html)
* 36. 1 mã hòa pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41027 .html)
* 37. 1 mã khéo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41028 .html)

III. Cờ tàn mã tốt
* 38. mã tốt cao thắng khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40970 .html)
* 39. mã tốt thấp khó thắng khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40971 .html)
* 40. mã tốt cao thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40972 .html)
* 41. mã tốt thấp khó thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40973 .html)
* 42. mã tốt thấp khéo thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40974 .html)
* 43. mã tốt khó thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40975 .html)
* 44. mã tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40976 .html)
* 45. mã tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40977 .html)
* 46. mã tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40978 .html)
* 47. mã tốt hòa tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40979 .html)
* 48. mã tốt sĩ khéo thắng tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40980 .html)
* 49. mã tốt khéo thắng tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40981 .html)
* 50. mã tốt thấp khó thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40982 .html)
* 51. mã tốt thấp thắng đơn mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40983 .html)
* 52. mã tốt hòa mã tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40984 .html)
* 53. mã tốt thấp khó thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40985 .html)
* 54. mã tốt thắng mã đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40986 .html)
* 55. mã tốt cao khéo thắng mã đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40987 .html)
* 56. mã tốt tương thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40988 .html)
* 57. mã tốt thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40989 .html)
* 58. mã tốt thấp khéo thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40990 .html)
* 59. mã tốt cao thắng pháo đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40991 .html)
* 60. mã tốt thấp khéo thắng pháo đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40992 .html)
* 61. mã tốt khó thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40993 .html)
* 62. mã tốt thắng pháo tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40994 .html)
* 63. mã tốt thấp khéo thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40995 .html)
* 64. mã 2 tốt thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40996 .html)
* 65. mã 2 tốt thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40997 .html)
* 66. mã 2 tốt thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40998 .html)
* 67. mã 2 tốt khó thắng mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40999 .html)
* 68. mã 2 tốt khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41000 .html)

IV. Cờ tàn 2 mã
* 69. 2 mã thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40782 .html)
* 70. 2 mã thắng mã 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40783 .html)
* 71. 2 mã thắng mã 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40784 .html)
* 72. 2 mã thắng mã 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40785 .html)
* 73. 2 mã tượng thắng pháo 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40786 .html)
* 74. 2 mã tượng thắng pháo 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40787 .html)
* 75. 2 mã tượng thắng pháo 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40788 .html)
* 76. 2 mã thắng mã 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40789 .html)
* 77. 2 mã thắng mã 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40790 .html)
* 78. 2 mã thắng pháo 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40791 .html)
* 79. 2 mã thắng pháo 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40754 .html)

V. Cờ tàn pháo
* 80. pháo sĩ thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40824 .html)
* 81. pháo sĩ khó thắng 2 tốt thấp (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40825 .html)
* 82. pháo 2 sĩ thắng tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40826 .html)
* 83. pháo 2 sĩ khó thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40827 .html)
* 84. pháo sĩ tượng khó thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40828 .html)
* 85. pháo khuyết 1 tượng khéo thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40829 .html)
* 86. pháo 2 sĩ khéo thắng đơn mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40830 .html)
* 87. pháo 2 sĩ khó thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40831 .html)

VI. Cờ tàn pháo tốt
* 88. pháo tốt cao thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40812 .html)
* 89. pháo tốt thấp khó thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40813 .html)
* 90. pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40814 .html)
* 91. pháo tượng tốt thấp thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40815 .html)
* 92. pháo tốt thấp khéo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40816 .html)
* 93. pháo tốt thấp hòa 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40817 .html)
* 94. pháo tốt khéo thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40818 .html)
* 95. pháo tốt thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40819 .html)
* 96. pháo tốt khéo thắng 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40820 .html)
* 97. pháo tốt cao khéo thắng tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40821 .html)
* 98. pháo tốt tượng cao thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40822 .html)
* 99. pháo tốt tượng cao thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40823 .html)
* 100. pháo tốt thấp khuyết 1 tượng thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40792 .html)
* 101. pháo tốt thấp sĩ tượng lẻ thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40793 .html)
* 102. pháo tốt cao khuyết 1 sĩ thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40794 .html)
* 103. pháo tốt cao khuyết 1 sĩ thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40795 .html)
* 104. pháo tốt cao sĩ tượng lẻ khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40796 .html)
* 105. pháo tốt cao sĩ tượng lẻ khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40797 .html)
* 106. pháo tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40798 .html)
* 107. pháo tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40799 .html)
* 108. pháo tốt tượng cao khéo thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40800 .html)
* 109. pháo tốt cao sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40801 .html)
* 110. pháo tốt cao sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40802 .html)
* 111. pháo tốt thấp khuyết 1 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40803 .html)
* 112. pháo tốt cao 2 sĩ thắng mã đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40804 .html)
* 113. pháo tốt cao 2 sĩ thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40805 .html)
* 114. pháo tốt cao khuyết 1 tượng thắng mã đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40806 .html)
* 115. pháo tốt cao 2 sĩ thắng pháo đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40807 .html)
* 116. pháo tốt sĩ khéo thắng pháo tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40808 .html)
* 117. pháo 2 tốt khuyết 1 tượng thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40809 .html)
* 118. pháo 2 tốt khuyết 1 sĩ khó thắng mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40810 .html)
* 119. pháo 2 tốt sĩ tượng toàn khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40811 .html)

VI. Cờ tàn 2 pháo
* 120. 2 pháo khó thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40758 .html)
* 121. 2 pháo khó thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40759 .html)
* 122. 2 pháo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40760 .html)
* 123. 2 pháo 2 tượng thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40761 .html)
* 124. 2 pháo 2 tượng thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40762 .html)
* 125. 2 pháo 2 tượng thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40763 .html)
* 126. 2 pháo sĩ thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40764 .html)
* 127. 2 pháo 2 sĩ thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40765 .html)
* 128. 2 pháo 2 sĩ thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40766 .html)
* 129. 2 pháo sĩ tượng toàn thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40767 .html)

VIII. Cờ tàn pháo mã
* 130. pháo mã thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41006 .html)
* 131. pháo mã sĩ tượng thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41007 .html)
* 132. pháo mã sĩ tượng thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41008 .html)
* 133. pháo mã khuyết 1 sĩ thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41009 .html)
* 134. pháo mã sĩ thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41010 .html)
* 135. pháo mã khuyết 1 sĩ thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41011 .html)
* 136. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã khuyết 1 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41012 .html)
* 137. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã khuyết 1 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41013 .html)
* 138. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41014 .html)
* 139. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41015 .html)
* 140. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41016 .html)
* 141. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41017 .html)
* 142. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41018 .html)
* 143. pháo mã sĩ tượng toàn khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41019 .html)

IX. Cờ tàn pháo mã tốt
* 144. pháo mã tốt sĩ tượng toàn khéo thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41001 .html)
* 145. pháo mã tốt khuyết 1 tượng khéo thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41002 .html)
* 146. pháo mã 2 tốt sĩ tượng toàn thắng 2 mã tốt sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41003 .html)
* 147. pháo mã 2 tốt sĩ tượng toàn thắng pháo mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41004 .html)
* 148. pháo mã 2 tốt sĩ tượng thắng pháo mã sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41005 .html)

X. Cờ tàn xe
* 149. 1 xe hòa sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40898 .html)
* 150. 1 xe khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40899 .html)
* 151. 1 xe khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40900 .html)
* 152. 1 xe khéo thắng sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40901 .html)
* 153. 1 xe khéo thắng sĩ 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40902 .html)
* 154. 1 xe khó thắng tượng 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40903 .html)
* 155. 1 xe khéo thắng 2 tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40904 .html)
* 156. 1 xe khó thắng 2 tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40905 .html)
* 157. 1 xe khéo thắng 2 tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40906 .html)
* 158. 1 xe khó thắng 3 tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40907 .html)
* 159. 1 xe khó thắng 3 tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40908 .html)
* 160. 1 xe khéo thắng 3 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40909 .html)
* 161. 1 xe khó thắng mã tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40910 .html)
* 162. 1 xe khéo thắng mã tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40911 .html)
* 163. xe sĩ khéo thắng mã tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40912 .html)
* 164. 1 xe thắng mã 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40913 .html)
* 165. 1 xe thắng mã 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40914 .html)
* 166. 1 xe thắng mã 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40915 .html)
* 167. 1 xe khó thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40916 .html)
* 168. 1 xe khéo thắng mã 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40917 .html)
* 169. 1 xe khéo thắng mã 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40918 .html)
* 170. 1 xe khéo thắng mã 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40919 .html)
* 171. 1 xe khó thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40920 .html)
* 172. 1 xe khéo thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40921 .html)
* 173. 1 xe khó thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40922 .html)
* 174. 1 xe khéo thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40923 .html)
* 175. 1 xe khó thắng mã tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40924 .html)
* 176. xe tượng thắng mã tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40925 .html)
* 177. 1 xe khó thắng mã 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40926 .html)
* 178. 1 xe khó thắng mã 2 sĩ 2 tốt thấp (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40927 .html)
* 179. 1 xe khó thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40928 .html)
* 180. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40929 .html)
* 181. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40930 .html)
* 182. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40931 .html)
* 183. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40932 .html)
* 184. 1 xe khéo thắng pháo tốt 2 tượng (5) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40933 .html)
* 185. 1 xe khéo thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40934 .html)
* 186. 1 xe khéo thắng pháo 2 tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40935 .html)
* 187. 1 xe khó thắng pháo 2 tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40936 .html)
* 188. 1 xe khó thắng pháo 2 tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40937 .html)
* 189. 1 xe khó thắng pháo 2 tốt thấp (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40938 .html)
* 190. 1 xe khó thắng pháo 2 + tốt lụt (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40939 .html)
* 191. 1 xe khó thắng 2 mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40940 .html)
* 192. 1 xe khéo thắng 2 mã (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40941 .html)
* 193. 1 xe khéo thắng 2 mã (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40942 .html)
* 194. 1 xe khó thắng pháo mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40943 .html)
* 195. 1 xe khéo thắng pháo mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40944 .html)
* 196. 1 xe khó thắng 2 pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40945 .html)
* 197. 1 xe khéo thắng 2 pháo (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40946 .html)
* 198. 1 xe khéo thắng 2 pháo (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40947 .html)

XI. Cờ tàn xe tốt
* 199. xe tốt tượng thắng 2 tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40832 .html)
* 200. xe tốt thắng pháo tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40833 .html)
* 201. xe tốt tượng thắng pháo tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40834 .html)
* 202. xe tốt thắng mã sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40835 .html)
* 203. xe tốt tượng thắng mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40836 .html)
* 204. xe tốt tượng thắng mã sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40837 .html)
* 205. xe tốt khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40838 .html)
* 206. xe tốt khéo thắng pháo sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40839 .html)
* 207. xe tốt khéo thắng pháo sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40840 .html)
* 208. xe tốt khéo thắng pháo sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40841 .html)
* 209. xe tốt thắng 2 mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40842 .html)
* 210. xe tốt thắng pháo mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40843 .html)
* 211. xe tốt thắng 2 pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40844 .html)
* 212. xe tốt thắng 2 pháo khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40845 .html)
* 213. xe tốt thấp khéo thắng 2 pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40846 .html)
* 214. xe tốt cao thắng 2 pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40847 .html)
* 215. xe + tốt lụt khó thắng đơn xe (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40848 .html)
* 216. xe + tốt lụt khéo thắng đơn xe (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40849 .html)
* 217. xe tốt thấp khó thắng xe đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40850 .html)
* 218. xe tốt thấp khéo thắng xe đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40851 .html)
* 219. xe tốt tượng cao thắng xe 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40852 .html)
* 220. xe tốt thấp sĩ tượng thắng xe 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40853 .html)
* 221. xe tốt thấp sĩ thắng xe 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40854 .html)
* 222. xe tốt thấp sĩ thắng xe 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40855 .html)
* 223. xe tốt tượng cao thắng xe đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40856 .html)
* 224. xe tốt thấp tượng khó thắng xe đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40857 .html)
* 225. xe tốt thấp sĩ khéo thắng xe sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40858 .html)
* 226. xe tốt thấp khuyết 1 tượng thắng xe sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40859 .html)
* 227. xe sĩ tốt thấp khó thắng xe đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40860 .html)
* 228. xe sĩ + tốt lụt khéo thắng xe sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40861 .html)
* 229. xe tốt thấp khéo thắng xe tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40862 .html)
* 230. xe tốt thấp khó thắng xe tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40863 .html)
* 231. xe tốt thấp sĩ tượng lẻ thắng xe tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40864 .html)
* 232. xe tốt sĩ tượng toàn thắng xe tốt thấp (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40865 .html)
* 233. xe tốt thấp sĩ khéo thắng xe tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40866 .html)
* 234. xe tốt thấp sĩ khéo thắng xe tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40867 .html)
* 235. xe tốt sĩ tượng khéo thắng xe tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40868 .html)
* 236. xe tốt thấp khéo thắng xe pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40869 .html)
* 237. xe tốt khó thắng xe pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40870 .html)
* 238. xe tốt thấp khéo thắng xe khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40871 .html)
* 239. xe 2 tốt thấp thắng xe 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40872 .html)
* 240. xe 2 tốt sĩ tượng toàn khéo thắng xe 2 tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40873 .html)
* 241. xe 2 tốt khuyết 1 sĩ thắng xe khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40874 .html)
* 242. xe 2 tốt 2 tượng hòa xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40875 .html)
* 243. xe 2 tốt 2 sĩ khéo thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40876 .html)
* 244. xe 2 tốt thấp sĩ thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40877 .html)
* 245. xe 2 tốt sĩ tượng toàn hòa xe sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40878 .html)
* 246. xe 2 tốt sĩ tượng toàn hòa xe sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40879 .html)

XII. Cờ tàn xe mã
* 247. xe mã 2 tượng thắng xe 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40956 .html)
* 248. xe mã 2 tượng thắng xe 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40957 .html)
* 249. xe mã sĩ thắng xe 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40958 .html)
* 250. xe mã khó thắng xe 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40959 .html)
* 251. xe mã sĩ khó thắng xe 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40960 .html)
* 252. xe mã sĩ tượng lẻ khó thắng xe 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40961 .html)
* 253. xe mã tượng khéo thắng xe 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40962 .html)
* 254. xe mã sĩ tượng lẻ khéo thắng xe 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40963 .html)
* 255. xe mã 2 tượng khéo thắng xe 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40964 .html)
* 256. xe mã sĩ khó thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40965 .html)
* 257. xe mã sĩ tượng toàn khéo thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40966 .html)
* 258. xe mã hòa xe tốt khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40967 .html)
* 259. xe mã khuyết 1 sĩ khéo thắng xe sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40968 .html)
* 260. xe mã khuyết 1 sĩ khéo thắng xe sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40969 .html)

XIII. Cờ tàn xe mã tốt
* 261. xe mã tốt 2 sĩ thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40948 .html)
* 262. xe mã tốt thấp khéo thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40949 .html)
* 263. xe mã tốt sĩ tượng toàn thắng xe pháo khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40950 .html)
* 264. xe mã tốt sĩ tượng toàn thắng xe pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40951 .html)
* 265. xe mã tốt khuyết 1 tượng thắng xe pháo tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40952 .html)
* 266. xe mã tốt khó thắng xe pháo khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40953 .html)
* 267. xe mã tốt sĩ tượng toàn thắng xe mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40954 .html)
* 268. xe mã tốt khuyết 1 sĩ khéo thắng xe pháo tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40955 .html)

XIV. Cờ tàn xe pháo
* 269. xe pháo chiếm trung thắng xe tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40880 .html)
* 270. xe pháo khó thắng xe đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40881 .html)
* 271. xe pháo chiếm trung khéo thắng xe sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40882 .html)
* 272. xe pháo chiếm trung khéo thắng xe sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40883 .html)
* 273. xe pháo 2 sĩ thắng xe tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40884 .html)
* 274. xe pháo sĩ thắng xe 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40885 .html)
* 275. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40886 .html)
* 276. xe pháo sĩ tượng toàn khó thắng xe mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40887 .html)
* 277. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40888 .html)
* 278. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40889 .html)
* 279. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40890 .html)
* 280. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40891 .html)
* 281. xe pháo khuyết 1 tượng hòa xe mã tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40892 .html)
* 282. xe pháo thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40893 .html)
* 283. xe pháo sĩ tượng toàn thắng xe pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40894 .html)
* 284. xe pháo tốt sĩ thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40895 .html)
* 285. xe pháo tốt sĩ tượng toàn thắng xe tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40896 .html)
* 286. xe pháo tốt sĩ thắng xe tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40897 .html)

XV. Cờ tàn 2 xe
* 287. 2 xe khó thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40768 .html)
* 288. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40769 .html)
* 289. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40770 .html)
* 290. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40771 .html)
* 291. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40772 .html)
* 292. 2 xe thắng 2 mã sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40773 .html)
* 293. 2 xe thắng 2 mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40774 .html)
* 294. 2 xe khó thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40775 .html)
* 295. 2 xe khó thắng pháo 2 tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40776 .html)
* 296. 2 xe thắng xe pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40777 .html)
* 297. 2 xe thắng xe mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40778 .html)
* 298. 2 xe sĩ khéo thắng xe pháo 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40779 .html)
* 299. 2 xe khéo thắng xe pháo 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40780 .html)
* 300. 2 xe khó thắng xe pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40781 .html)

link bị copy thiếu view_u_ đã được sửa toàn bộ, trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm

aircom
29-05-2011, 12:53 AM
quá tuyệt, xin cảm ơn bạn lần nữa

chim_zunzun
29-05-2011, 12:55 AM
vô cùng cảm ơn

093 6886 361
29-05-2011, 09:40 AM
Mã tốt chuyên tập - Trần Liêm Dung (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E9%A9%AC%E5%85%B5%E4%B8%93%E9%9B%86/)
(Mã tốt chuyên tập - file chm động của bác duckhai2691) (http://www.mediafire.com/?zwzjzk2dctz)

chương 1: phương pháp tấn công sĩ tượng cơ bản của mã tốt (6 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E9%A9%AC%E5%85%B5%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E7%BC%96%20%E9%A9%AC%E5%85%B5%E6%94%BB%E5%A3%AB%E8%B1%A1%E7%9A%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9D%80%E6%B3%95(6%E5%B1%80)/)
ván 01 : đơn mã tất thắng đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43876.html)
ván 02 : đơn mã hòa đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43877.html)
ván 03 : đơn mã khéo thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43878.html)
ván 04 : mã và tốt thấp tất thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43879.html)
ván 05 : mã và tốt thấp khéo thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43880.html)
ván 06 : mã và tốt thấp tất thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43881.html)
chương 2: mã tốt thấp công sĩ tượng lẻ (28 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E9%A9%AC%E5%85%B5%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC%EF%BC%92%E7%BC%96%20%E9%A9%AC%E5%BA%95%E5%85%B5%E6%94%BB%E5%8D%95%E5%A3%AB%E8%B1%A1(28%E5%B1%80)/)
ván 07 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43882.html)
ván 08 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43883.html)
ván 09 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43884.html)
ván 09 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43885.html)
ván 10 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ ( đen đi trước ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43886.html)
ván 11 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43887.html)
ván 12 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43888.html)
ván 13 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43889.html)
ván 14 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43890.html)
ván 15 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43891.html)
ván 16 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43892.html)
ván 17 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43893.html)
ván 18 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43894.html)
ván 19 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43895.html)
ván 20 : mã và tốt thấp hòa sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43896.html)
ván 21 : mã và tốt thấp hòa sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43897.html)
ván 22 : mã và tốt thấp hòa sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43898.html)
ván 23 : mã và tốt thấp hòa sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43899.html)
ván 24 : mã và tốt thấp hòa sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43900.html)
ván 25 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ ( đen đi trước ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43901.html)
ván 26 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43902.html)
ván 27 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43903.html)
ván 28 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43904.html)
ván 29 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43905.html)
ván 30 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43906.html)
ván 31 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43907.html)
ván 32 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43908.html)
ván 33 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43909.html)
ván 34 : mã và tốt thấp thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43910.html)
chương 3: mã tốt công khuyết sỹ hoặc khuyết tượng (15 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E9%A9%AC%E5%85%B5%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC%EF%BC%93%E7%BC%96%20%E9%A9%AC%E5%85%B5%E6%94%BB%E5%8D%95%E7%BC%BA%E5%A3%AB%E5%92%8C%E5%8D%95%E7%BC%BA%E8%B1%A1(15%E5%B1%80)/)
ván 35 : mã cao binh tất đánh thắng đơn khuyết sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43911.html)
ván 36 : mã cao binh tất đánh thắng đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43912.html)
ván 37 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43913.html)
ván 38 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43914.html)
ván 39 : mã và tốt lụt công đơn khuyết sĩ ( đỏ tiên thắng ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43915.html)
ván 39 : mã và tốt lụt công đơn khuyết sĩ ( đen tiên hòa ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43916.html)
ván 40 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43917.html)
ván 41 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43918.html)
ván 42 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết tượng ( đỏ tiên thắng ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43919.html)
ván 42 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết tượng ( đen tiên đỏ thắng ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43920.html)
ván 43 : mã và tốt lụt khéo thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43921.html)
ván 44 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43922.html)
ván 45 : mã và tốt lụt khéo thắng đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43923.html)
ván 46 : mã và tốt thấp hòa đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43924.html)
ván 47 : mã và tốt lụt hòa đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43925.html)
ván 48 : mã và tốt thấp khéo đánh thắng đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43926.html)
ván 49 : mã và tốt thấp khéo đánh thắng đơn khuyết tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43927.html)
chương 4: mã tốt công sỹ tượng bền (17 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E9%A9%AC%E5%85%B5%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC%EF%BC%94%E7%BC%96%20%E9%A9%AC%E5%85%B5%E6%94%BB%E5%A3%AB%E8%B1%A1%E5%85%A8(17%E5%B1%80)/)
ván 50 :  mã cao binh khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43928.html)
ván 51 :  mã cao binh khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43929.html)
ván 52 :  mã cao binh khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43930.html)
ván 53 :  mã cao binh khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43931.html)
ván 54 :  mã cao binh hòa sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43932.html)
ván 55 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43933.html)
ván 56 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43934.html)
ván 57 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43935.html)
ván 58 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43936.html)
ván 59 :  mã và tốt lụt hòa sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43937.html)
ván 60 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43938.html)
ván 61 :  mã và tốt lụt hòa sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43939.html)
ván 62 :  mã và tốt lụt hòa sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43940.html)
ván 63 :  mã và tốt lụt đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43941.html)
ván 64 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43942.html)
ván 65 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43943.html)
ván 66 :  mã và tốt lụt khéo đánh thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43944.html)
chương 5: mã tốt thấp công tốt và 2 sỹ (30 bài) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E9%A9%AC%E5%85%B5%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC%EF%BC%95%E7%BC%96%20%E9%A9%AC%E4%BD%8E%E5%85%B5%E6%94%BB%E5%8D%92%E5%8F%8C%E5%A3%AB(30%E5%B1%80)/)
ván 67 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43945.html)
ván 68 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên trái sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43946.html)
ván 69 :  không có sĩ tượng hòa tốt lụt bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43947.html)
ván 70 :  không có sĩ tượng hòa tốt lụt sĩ treo góc ( đỏ tiên hòa ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43948.html)
ván 70 :  không có sĩ tượng hòa tốt lụt sĩ treo góc ( đen tiên hòa ) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43949.html)
ván 71 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên trái sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43950.html)
ván 72 :  không có sĩ tượng hòa tốt lụt bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43951.html)
ván 73 :  có tượng đánh thắng tốt lụt bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43952.html)
ván 74 :  có sĩ đánh thắng tốt lụt bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43953.html)
ván 75 :  có sĩ hòa tốt lụt bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43954.html)
ván 76 :  có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43955.html)
ván 77 :  có sĩ tượng hòa tốt lụt bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43956.html)
ván 78 :  có tượng hoặc sĩ đánh thắng tốt lụt bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43957.html)
ván 79 :  có tượng hoặc sĩ đánh thắng tốt lụt bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43958.html)
ván 80 :  có tượng đánh thắng đê tâm tốt sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43959.html)
ván 81 :  có sĩ hòa tốt lụt bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43960.html)
ván 82 :  có tượng đánh thắng biên tốt sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43961.html)
ván 83 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43962.html)
ván 84 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43963.html)
ván 85 :  có sĩ đánh thắng tốt cao trung lộ sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43964.html)
ván 86 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43965.html)
ván 87 :  có sĩ tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43966.html)
ván 88 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43967.html)
ván 89 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43968.html)
ván 90 :  có sĩ đánh thắng biên tốt sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43969.html)
ván 91 :  có sĩ đánh thắng tốt cao trung lộ sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43970.html)
ván 92 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43971.html)
ván 93 :  hữu 2 tương đánh thắng tốt cao bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43972.html)
ván 94 :  có tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43973.html)
ván 95 :  có tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43974.html)
ván 96 :  có tượng hòa tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43975.html)
chương 6: mã và tốt cao chắc thắng tốt và 2 sỹ (27 bài) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E9%A9%AC%E5%85%B5%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC%EF%BC%96%E7%BC%96%20%E9%A9%AC%E9%AB%98%E5%85%B5%E5%BF%85%E7%A0%B4%E5%8D%92%E5%8F%8C%E5%A3%AB(27%E5%B1%80)/)
ván 097 :  có sĩ đánh thắng tốt cao trung lộ đê sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43976.html)
ván 098 :  có tượng đánh thắng tốt cao bên trái sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43977.html)
ván 099 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên trái sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43978.html)
ván 100 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43979.html)
ván 101 :  có sĩ hòa tốt cao bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43980.html)
ván 102 :  có sĩ tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43981.html)
ván 103 :  có sĩ đánh thắng tốt cao trung lộ sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43982.html)
ván 104 :  có tượng hoặc sĩ đánh thắng tốt cao bên trái sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43983.html)
ván 105 :  có sĩ đánh thắng tốt cao trung lộ sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43984.html)
ván 106 :  có tượng hoặc sĩ đánh thắng tốt cao bên trái sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43985.html)
ván 107 :  có sĩ tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43986.html)
ván 108 :  có tượng hoặc sĩ đánh thắng tốt cao bên trái sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43987.html)
ván 109 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43988.html)
ván 110 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43989.html)
ván 111 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43990.html)
ván 112 :  có sĩ đánh thắng tốt cao bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43991.html)
ván 113 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt cao trung lộ sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43992.html)
ván 114 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên phải sĩ treo góc (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43993.html)
ván 115 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43994.html)
ván 116 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43995.html)
ván 117 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt cao bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43996.html)
ván 118 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt cao bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43997.html)
ván 119 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43998.html)
ván 120 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên trái sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_43999.html)
ván 121 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên phải 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_44000.html)
ván 122 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên phải sĩ đáy (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_44001.html)
ván 123 :  không có sĩ tượng đánh thắng tốt lụt bên phải 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_44002.html)


Pháo tốt chuyên tập - Trần Liêm Dung (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/)


chương 1: Các ví dụ cờ tàn và cờ thế (47 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC1%E7%BC%96%20%E6%8E%92%E5%B1%80%E5%AE%9E%E7%94%A8%E5%90%88%E7%BC%96%20%EF%BC%8847%E5%B1%80%EF%BC%89/)
1 2 pháo 1 tốt đơn khuyết sĩ khéo thắng đơn xe 2 tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42151 .html)
2 pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn xe sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42152 .html)
3 pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn tốt 2 tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42153 .html)
4 pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng pháo tốt 2 sĩ* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42154 .html)
5 pháo tốt thấp đơn khuyết tượng thắng đơn pháo* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42155 .html)
6 pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42156 .html)
7 pháo tốt thấp 2 sĩ thắng 2 tốt 2 tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42157 .html)
8 pháo tốt thấp 2 sĩ nan thắng đơn pháo* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42158 .html)
9 pháo tốt thấp khéo thắng 3 tốt đơn khuyết tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42159 .html)
10 pháo tốt thấp khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42160 .html)
11 pháo tốt thấp khéo thắng mã tốt 2 sĩ ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42161 .html)
12 pháo tốt đơn sĩ khéo thắng 1 tốt sĩ tượng bền* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42162 .html)
13 pháo tốt đơn sĩ khéo thắng xe mã 2 sĩ* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42163 .html)
14 pháo tốt đơn sĩ khéo thắng mã đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42164 .html)
15 pháo tốt đơn sĩ tượng khéo thắng xe 2 sĩ* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42165 .html)
16 pháo tốt đơn tượng khéo thắng tốt 2 tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42166 .html)
17 pháo tốt đơn tượng khéo thắng 2 tốt 2 sĩ* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42167 .html)
18 pháo tốt khéo thắng đơn tốt 2 sĩ (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42168 .html)
19 pháo tốt khéo thắng đơn tốt 2 sĩ (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42169 .html)
20 pháo tốt khéo thắng 2 tốt* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42170 .html)
21 pháo tốt khéo thắng 2 mã 2 tốt đơn khuyết tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42171 .html)
22 pháo tốt khéo thắng xe pháo tốt sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42172 .html)
23 pháo tốt khéo thắng mã 3 tốt 2 sĩ* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42173 .html)
24 pháo tốt khéo thắng mã đơn khuyết tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42174 .html)
25 pháo tốt khéo thắng mã pháo đơn khuyết tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42175 .html)
26 pháo 2 tốt thấp đơn sĩ tượng thắng 2 tốt sĩ tượng bền* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42176 .html)
27 pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn khuyết tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42177 .html)
28 pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn mã 2 tốt sĩ tượng bền* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42178 .html)
29 pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42179 .html)
30 pháo 2 tốt thấp khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42180 .html)
31 pháo 2 tốt thấp khéo thắng 4 tốt sĩ tượng bền* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42181 .html)
32 pháo 2 tốt thấp thắng 2 tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42182 .html)
33 pháo 2 tốt thấp nan thắng đơn khuyết sĩ* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42183 .html)
34 pháo 2 tốt đơn sĩ khéo thắng xe mã đơn khuyết tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42184 .html)
35 pháo 2 tốt đơn tượng khéo thắng xe mã đơn sĩ tượng* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42185 .html)
36 pháo 2 tốt khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42186 .html)
37 pháo 2 tốt khéo thắng 2 mã 2 tốt sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42187 .html)
38 pháo 2 tốt khéo thắng pháo 3 tốt đơn sĩ tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42188 .html)
39 pháo 2 tốt khéo thắng pháo 2 mã 2 tốt sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42189 .html)
40 pháo 2 để tốt khéo thắng 2 sĩ ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42190 .html)
41 pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42191 .html)
42 pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42192 .html)
43 pháo tốt cao đơn tượng thắng đơn pháo ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42193 .html)
44 pháo tốt cao khéo thắng đơn tốt đơn sĩ ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42194 .html)
45 pháo tốt cao khéo thắng đơn pháo ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42195 .html)
46 pháo tốt cao khéo thắng mã 3 tốt đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42196 .html)
47 pháo tốt cao khéo thắng mã đơn sĩ tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42197 .html)chương 2: pháo tốt công sỹ tượng không toàn (sỹ tượng khuyết) (36 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC2%E7%BC%96%20%E7%82%AE%E5%8D%92%E6%94%BB%E4%BB%95%E7%9B%B8%E4%B8%8D%E5%85%A8%20%EF%BC%8836%E5%B1%80%EF%BC%89/)
1 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42198 .html)
2 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42199 .html)
3 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42200 .html)
4 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (4) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42201 .html)
5 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (5) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42202 .html)
6 . pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn khuyết sĩ (1)* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42203 .html)
7 . pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn khuyết sĩ (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42204 .html)
8 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42205 .html)
9 . pháo tốt thấp đơn khuyết tượng thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42206 .html)
10 . pháo tốt thấp đơn tượng hòa đơn tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42207 .html)
11 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn sĩ tượng (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42208 .html)
12 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn sĩ tượng (2)* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42209 .html)
13 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42210 .html)
14 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42211 .html)
15 . pháo tốt thấp đơn tượng khó thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42212 .html)
16 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42213 .html)
17 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn sĩ tượng (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42214 .html)
18 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn sĩ tượng (2)* ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42215 .html)
19 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42216 .html)
20 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42217 .html)
21 . pháo tốt thấp khéo thắng 2 sĩ ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42218 .html)
22 . pháo 2 tốt thấp đơn sĩ thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42219 .html)
23 . pháo để tốt đơn sĩ tượng thắng đơn sĩ tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42220 .html)
24 . pháo để tốt đơn khuyết sĩ thắng đơn sĩ tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42221 .html)
25 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn khuyết sĩ ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42222 .html)
26 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42223 .html)
27 . pháo tốt cao đơn tượng thắng 2 tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42224 .html)
28 . pháo tốt cao đơn tượng khó thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42225 .html)
29 . pháo tốt cao khéo thắng đơn khuyết tượng (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42226 .html)
30 . pháo tốt cao khéo thắng đơn khuyết tượng (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42227 .html)
31 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42228 .html)
32 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42229 .html)
33 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42230 .html)
34 . pháo tốt cao thắng đơn tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42231 .html)
35 . pháo tốt cao khó thắng đơn sĩ tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42232 .html)
36 . pháo tốt cao khó thắng 2 tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42233 .html)chương 3: pháo cao tốt thiếu 1 sỹ thắng sỹ tượng toàn (27 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC3%E7%BC%96%20%E7%82%AE%E9%AB%98%E5%8D%92%E5%8D%95%E7%BC%BA%E5%A3%AB%E4%BE%8B%E8%83%9C%E4%BB%95%E7%9B%B8%E5%85%A8%20%EF%BC%8827%E5%B1%80%EF%BC%89/)
1 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42234 .html)
2 . * pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42235 .html)
3 . * pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42236 .html)
4 . * pháo tốt thấp đơn sĩ tượng thắng đơn khuyết tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42237 .html)
5 . * pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng phải ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42238 .html)
6 . * pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng trái ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42239 .html)
7 . * pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo trống][ kiểu lên sĩ ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42240 .html)
8 . * pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo trống][ 2 tượng phải ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42241 .html)
9 . * pháo tốt cao đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo trống][ hạ sĩ thức ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42242 .html)
10 . * pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42243 .html)
11 . * pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng trái ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42244 .html)
12 . * pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng toàn [ trầm pháo pháp ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42245 .html)
13 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42246 .html)
14 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42247 .html)
15 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42248 .html)
16 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](4) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42249 .html)
17 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](5) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42250 .html)
18 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](6) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42251 .html)
19 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở giữa ](7) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42252 .html)
20 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng 2 bên ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42253 .html)
21 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở đáy ](1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42254 .html)
22 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở đáy ](2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42255 .html)
23 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng ở đáy ](3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42256 .html)
24 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng toàn [ tượng treo hà ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42257 .html)
25 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42258 .html)
26 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42259 .html)
27 . * pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn [ cách đánh bằng pháo đầu ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42260 .html)chương 4: pháo tốt công sỹ tượng toàn (38 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC4%E7%BC%96%20%E7%82%AE%E5%8D%92%E6%94%BB%E4%BB%95%E7%9B%B8%E5%85%A8%20%EF%BC%8838%E5%B1%80%EF%BC%89/)
1 . đơn pháo sĩ tượng toàn khó thắng đơn sĩ tượng ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42261 .html)
2 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42262 .html)
3 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42263 .html)
4 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42264 .html)
5 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42265 .html)
6 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (4) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42266 .html)
7 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (5) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42267 .html)
8 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (6) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42268 .html)
9 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ không tâm pháo pháp ][ tả hữu tượng ](1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42269 .html)
10 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [ không tâm pháo pháp ][ tả hữu tượng ](2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42270 .html)
11 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42271 .html)
12 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42272 .html)
13 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42273 .html)
14 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42274 .html)
15 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42275 .html)
16 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn (4) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42276 .html)
17 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42277 .html)
18 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42278 .html)
19 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42279 .html)
20 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [kiểu lên sĩ góc] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42280 .html)
21 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42281 .html)
22 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42282 .html)
23 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42283 .html)
24 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42284 .html)
25 . pháo tốt thấp sĩ tượng toàn khéo thắng sĩ tượng toàn (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42285 .html)
26 . pháo tốt thấp sĩ tượng toàn khéo thắng sĩ tượng toàn (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42286 .html)
27 . pháo tốt thấp sĩ tượng toàn khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42287 .html)
28 . pháo đơn sĩ thắng 2 sĩ ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42288 .html)
29 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42289 .html)
30 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42290 .html)
31 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (3) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42291 .html)
32 . pháo tốt cao đơn sĩ khó thắng sĩ tượng toàn [ không tâm pháo pháp ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42292 .html)
33 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42293 .html)
34 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng sĩ tượng toàn ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42294 .html)
35 . pháo tốt cao 2 sĩ khó thắng sĩ tượng toàn [ trầm pháo pháp ] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42295 .html)
36 . pháo tốt cao sĩ tượng toàn chắc thắng sĩ tượng toàn [ trung tượng thức ](1) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42296 .html)
37 . pháo tốt cao sĩ tượng toàn chắc thắng sĩ tượng toàn [ trung tượng thức ](2) ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42297 .html)
38 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn [kiểu lên sĩ góc] ( http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 42298 .html)

link bị copy thiếu view_u_ đã được sửa toàn bộ, trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm

hongphongf
26-09-2011, 12:07 AM
Sao mình không mở được vậy?
Xin giúp đỡ,Thanks!
(Mình đang dùng trình duyệt Chrome
mở lên thấy màn hình tráng như hình bên)http://i169.photobucket.com/albums/u203/hoducky2004/Captsdfsfure.jpg

xuan2009
26-09-2011, 03:13 PM
Sao mình không mở được vậy?
Xin giúp đỡ,Thanks!
(Mình đang dùng trình duyệt Chrome
mở lên thấy màn hình tráng như hình bên)http://i169.photobucket.com/albums/u203/hoducky2004/Captsdfsfure.jpg

Cái này chắc là do địa chỉ sai nên khi bạn vào nó như vậy với cái địa chỉ sau:
http://dpxq.com/hldcg/search/viewu_42298.html
Tại cái đoạn này viewu_42298.html Bạn thêm vào một dấu _ trước chữ u thành view_u_42298.html là tốt liền.
Và đây là thế: Pháo cao tốt đơn sĩ xảo thắng sĩ tượng toàn
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42298.swf
Tôi thấy một loạt địa chỉ trong bài đó đều thiêu cái dấu đó và bạn cứ thêm là được.
Chúc bạn học tập, nghiên cứu và đánh cờ thật giỏi. CHÀO.

Congaco_H1R5
26-09-2011, 03:33 PM
Bác Xuân tài thật , ngày trước em bấm vào link đều ra bàn cờ , lần này thì không .
Đang loay hoay để tìm hiểu tai sao , em cứ ngỡ là do chủ kỳ phổ xóa dữ liệu nên không đọc được nữa ,vì kỳ phổ của em vẫn vào tốt .
Bác phát hiện ra cái dấu " _ " trước chữ u hay thật .

abc
26-09-2011, 06:09 PM
Bác xuan2009 thạo IT quá( post cờ thế bằng flash bác làm rất chuẩn)!!!

xuan2009
26-09-2011, 06:54 PM
Bác xuan2009 thạo IT quá( post cờ thế bằng flash bác làm rất chuẩn)!!!

Không phải đâu. Thật ra tôi rất kém về IT và tiếng ANH bù lại tôi rất chịu khó mò mẫm. Dù sao tôi cũng cảm ơn bạn và tất cả các bạn đã từng có lời khen dành cho tôi, tôi cho đó như những động viên để tôi cố gắng hơn.
Tôi tự nhận mình rất ham mê cờ, rất nghiêm túc với cờ, cũng rất chân thật và nhiệt tình. Còn về giỏi thì chưa dám nhận. Tôi vẫn thuộc về số đông chứ chưa thuộc về số ít. Đấy là nói chân thành chứ không phải giả vờ khiêm tốn.
Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc mọi người nhiều điều tốt đẹp nhất. CHÀO.

battudaisu
28-09-2011, 03:07 PM
nói hay quá,toàn lời chân thật!

hongphongf
28-09-2011, 11:14 PM
Cảm ơn chủ diễn đàn và Bác Xuân rất nhiều!
Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc.

phithanhag
30-09-2011, 03:49 PM
Nếu có bạn nào dịch ra chữ Việt thì tốt quá!

vietknight
11-10-2011, 12:17 PM
cho mình hỏi mình đang tập chơi sao mình thấy có ván 1 mã vẫn ăn nhỉ , trong khi đó nghe người ta nói nhất mã chiếu vô cùng mong bạn nào giải thích giùm mình , cám ơn

Congaco_H1R5
11-10-2011, 12:20 PM
cho mình hỏi mình đang tập chơi sao mình thấy có ván 1 mã vẫn ăn nhỉ , trong khi đó nghe người ta nói nhất mã chiếu vô cùng mong bạn nào giải thích giùm mình , cám ơn

"Độc mã câm cô sĩ"
Ván cờ 1 Mã thắng 1 sĩ , có nghĩa là mã đi những nước hợp lý , sau khi ăn được sĩ thì dùng Mã phối hợp với tướng , cầm cho tướng đối phương không còn đường đí .

vietknight
11-10-2011, 12:27 PM
cám ơn bạn đã giải thích , giờ thì mình hiểu rồi

ilovevn84
11-10-2011, 12:44 PM
nguồn ttvnol.com (http://ttvnol.com/co)
Không có cờ tàn, không thể thành cao thủ, nhưng qua nhiều năm chơi cờ, tôi thấy đa số chúng ta chơi cờ đều ngại học phần cờ tàn, mặc dù sách vở về cờ tàn lưu hành không thiếu. Đó là điều rất đáng tiếc-không có côgn phu cờ tàn, thì chơi cờ chỉ hời hợt bên ngoài, không thể nào tiến sâu vào nghệ thuật, không thể nào tự mình chiến thắng mình-dù chơi bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu ván cờ cũng vậy thôi.
Hiện nay có nhiều chương trình hỗ trợ dữ liệu cờ tướng của Trung Quốc rất có ích cho nghiên cứu cờ nói chung và cờ tàn nói riêng, tiếc là đa số viết bằng tiếng Hoa (ví dụ sioki, ccbridge...) Nên chúng ta muốn học cờ tàn cũng gặp nhiều trở ngại.
Đây là cuốn sách Cờ tàn thực dụng được lưu trữ trên dpxq.com dạng flash, mặc dù rất tiện dụng nhưng đôi khi chúng ta không quen đọc chữ TQ cảm thấy ngại không muốn tra cứu, nhằm giúp chúng ta đỡ thấy ngại và tiết kiệm thời gian hơn, tôi tạm dịch từng đề mục và để trong link *
chúng ta có thể học lần lượt từng bài theo thứ tự, cũng có thể chọn học từ dễ đến khó theo từng loại, hoặc có thể tra cứu... trong quá trình chơi cờ để nâng cao công lực cờ tàn.


Quan điểm của bạn rất rất hợp với quan điểm của mình! Cám ơn bạn đã chia sẻ tài liệu quý báu này. Nhờ bạn mà mình đã có thêm nhiều chiêu để hạ gục đối thủ. Hehe!

ilovevn84
11-10-2011, 01:28 PM
Sửa lại đường link để tiện truy cập. Đoạn trích dưới đây đã được thêm dấu _


nguồn ttvnol.com (http://ttvnol.com/co)
I. Cờ tàn tốt
* 28. 3 tốt khó thắng pháo sĩ tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40748 .html)
* 27. 3 tốt thấp khéo thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40747 .html)
* 26. 3 tốt khéo thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40746 .html)
* 25. 3 tốt thấp khéo thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40745 .html)
* 24. 3 tốt cao + tượng khéo thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40744 .html)
* 23. 3 tốt khó thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40743 .html)
* 22. 3 tốt thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40742 .html)
* 21. 3 tốt khó thắng tốt khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40741 .html)
* 20. 3 tốt khó thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40740 .html)
* 19. 3 tốt cao thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40738 .html)
* 18. 2 tốt cao thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40737 .html)
* 17. 2 tốt khéo thắng đơn mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40736 .html)
* 16. 2 tốt khéo thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40735 .html)
* 15. 2 tốt khéo thắng khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40734 .html)
* 14. 2 tốt hòa tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40733 .html)
* 13. 2 tốt khéo thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40732 .html)
* 12. 2 tốt cao khéo thắng tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40731 .html)
* 11. 2 tốt khéo thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40730 .html)
* 10. 2 tốt khó thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40729 .html)
* 09. 2 tốt thấp khéo thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40757 .html)
* 08. 2 tốt thấp khéo thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40756 .html)
* 07. 2 tốt thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40755 .html)
* 06. 2 tốt thấp khó thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40753 .html)
* 05. 2 tốt khéo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40752 .html)
* 04. 2 tốt thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40751 .html)
* 03. 1 tốt khéo hòa pháo sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40750 .html)
* 02. tốt tượng khéo thắng đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40749 .html)
* 01. 1 tốt khó thắng sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40739 .html)

II. Cờ tàn mã
* 29. 1 mã thắng đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41020 .html)
* 30. 1 mã khó thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41021 .html)
* 31. 1 mã khéo thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41022 .html)
* 32. 1 mã khéo thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41023 .html)
* 33. 1 mã khéo thắng đơn tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41024 .html)
* 34. 1 mã khéo thắng đơn tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41025 .html)
* 35. 1 mã khéo thắng đơn tốt (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41026 .html)
* 36. 1 mã hòa pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41027 .html)
* 37. 1 mã khéo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41028 .html)

III. Cờ tàn mã tốt
* 38. mã tốt cao thắng khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40970 .html)
* 39. mã tốt thấp khó thắng khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40971 .html)
* 40. mã tốt cao thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40972 .html)
* 41. mã tốt thấp khó thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40973 .html)
* 42. mã tốt thấp khéo thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40974 .html)
* 43. mã tốt khó thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40975 .html)
* 44. mã tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40976 .html)
* 45. mã tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40977 .html)
* 46. mã tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40978 .html)
* 47. mã tốt hòa tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40979 .html)
* 48. mã tốt sĩ khéo thắng tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40980 .html)
* 49. mã tốt khéo thắng tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40981 .html)
* 50. mã tốt thấp khó thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40982 .html)
* 51. mã tốt thấp thắng đơn mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40983 .html)
* 52. mã tốt hòa mã tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40984 .html)
* 53. mã tốt thấp khó thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40985 .html)
* 54. mã tốt thắng mã đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40986 .html)
* 55. mã tốt cao khéo thắng mã đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40987 .html)
* 56. mã tốt tương thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40988 .html)
* 57. mã tốt thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40989 .html)
* 58. mã tốt thấp khéo thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40990 .html)
* 59. mã tốt cao thắng pháo đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40991 .html)
* 60. mã tốt thấp khéo thắng pháo đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40992 .html)
* 61. mã tốt khó thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40993 .html)
* 62. mã tốt thắng pháo tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40994 .html)
* 63. mã tốt thấp khéo thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40995 .html)
* 64. mã 2 tốt thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40996 .html)
* 65. mã 2 tốt thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40997 .html)
* 66. mã 2 tốt thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40998 .html)
* 67. mã 2 tốt khó thắng mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40999 .html)
* 68. mã 2 tốt khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41000 .html)

IV. Cờ tàn 2 mã
* 69. 2 mã thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40782 .html)
* 70. 2 mã thắng mã 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40783 .html)
* 71. 2 mã thắng mã 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40784 .html)
* 72. 2 mã thắng mã 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40785 .html)
* 73. 2 mã tượng thắng pháo 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40786 .html)
* 74. 2 mã tượng thắng pháo 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40787 .html)
* 75. 2 mã tượng thắng pháo 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40788 .html)
* 76. 2 mã thắng mã 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40789 .html)
* 77. 2 mã thắng mã 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40790 .html)
* 78. 2 mã thắng pháo 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40791 .html)
* 79. 2 mã thắng pháo 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40754 .html)

V. Cờ tàn pháo
* 80. pháo sĩ thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40824 .html)
* 81. pháo sĩ khó thắng 2 tốt thấp (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40825 .html)
* 82. pháo 2 sĩ thắng tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40826 .html)
* 83. pháo 2 sĩ khó thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40827 .html)
* 84. pháo sĩ tượng khó thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40828 .html)
* 85. pháo khuyết 1 tượng khéo thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40829 .html)
* 86. pháo 2 sĩ khéo thắng đơn mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40830 .html)
* 87. pháo 2 sĩ khó thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40831 .html)

VI. Cờ tàn pháo tốt
* 88. pháo tốt cao thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40812 .html)
* 89. pháo tốt thấp khó thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40813 .html)
* 90. pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40814 .html)
* 91. pháo tượng tốt thấp thắng đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40815 .html)
* 92. pháo tốt thấp khéo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40816 .html)
* 93. pháo tốt thấp hòa 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40817 .html)
* 94. pháo tốt khéo thắng sĩ tượng lẻ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40818 .html)
* 95. pháo tốt thắng tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40819 .html)
* 96. pháo tốt khéo thắng 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40820 .html)
* 97. pháo tốt cao khéo thắng tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40821 .html)
* 98. pháo tốt tượng cao thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40822 .html)
* 99. pháo tốt tượng cao thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40823 .html)
* 100. pháo tốt thấp khuyết 1 tượng thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40792 .html)
* 101. pháo tốt thấp sĩ tượng lẻ thắng khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40793 .html)
* 102. pháo tốt cao khuyết 1 sĩ thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40794 .html)
* 103. pháo tốt cao khuyết 1 sĩ thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40795 .html)
* 104. pháo tốt cao sĩ tượng lẻ khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40796 .html)
* 105. pháo tốt cao sĩ tượng lẻ khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40797 .html)
* 106. pháo tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40798 .html)
* 107. pháo tốt khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40799 .html)
* 108. pháo tốt tượng cao khéo thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40800 .html)
* 109. pháo tốt cao sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40801 .html)
* 110. pháo tốt cao sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40802 .html)
* 111. pháo tốt thấp khuyết 1 sĩ khéo thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40803 .html)
* 112. pháo tốt cao 2 sĩ thắng mã đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40804 .html)
* 113. pháo tốt cao 2 sĩ thắng pháo đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40805 .html)
* 114. pháo tốt cao khuyết 1 tượng thắng mã đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40806 .html)
* 115. pháo tốt cao 2 sĩ thắng pháo đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40807 .html)
* 116. pháo tốt sĩ khéo thắng pháo tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40808 .html)
* 117. pháo 2 tốt khuyết 1 tượng thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40809 .html)
* 118. pháo 2 tốt khuyết 1 sĩ khó thắng mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40810 .html)
* 119. pháo 2 tốt sĩ tượng toàn khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40811 .html)

VI. Cờ tàn 2 pháo
* 120. 2 pháo khó thắng đơn pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40758 .html)
* 121. 2 pháo khó thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40759 .html)
* 122. 2 pháo thắng 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40760 .html)
* 123. 2 pháo 2 tượng thắng 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40761 .html)
* 124. 2 pháo 2 tượng thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40762 .html)
* 125. 2 pháo 2 tượng thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40763 .html)
* 126. 2 pháo sĩ thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40764 .html)
* 127. 2 pháo 2 sĩ thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40765 .html)
* 128. 2 pháo 2 sĩ thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40766 .html)
* 129. 2 pháo sĩ tượng toàn thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40767 .html)

VIII. Cờ tàn pháo mã
* 130. pháo mã thắng sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41006 .html)
* 131. pháo mã sĩ tượng thắng mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41007 .html)
* 132. pháo mã sĩ tượng thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41008 .html)
* 133. pháo mã khuyết 1 sĩ thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41009 .html)
* 134. pháo mã sĩ thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41010 .html)
* 135. pháo mã khuyết 1 sĩ thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41011 .html)
* 136. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã khuyết 1 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41012 .html)
* 137. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã khuyết 1 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41013 .html)
* 138. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41014 .html)
* 139. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41015 .html)
* 140. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41016 .html)
* 141. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41017 .html)
* 142. pháo mã sĩ tượng toàn thắng mã sĩ tượng toàn (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41018 .html)
* 143. pháo mã sĩ tượng toàn khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41019 .html)

IX. Cờ tàn pháo mã tốt
* 144. pháo mã tốt sĩ tượng toàn khéo thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41001 .html)
* 145. pháo mã tốt khuyết 1 tượng khéo thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41002 .html)
* 146. pháo mã 2 tốt sĩ tượng toàn thắng 2 mã tốt sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41003 .html)
* 147. pháo mã 2 tốt sĩ tượng toàn thắng pháo mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41004 .html)
* 148. pháo mã 2 tốt sĩ tượng thắng pháo mã sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 41005 .html)

X. Cờ tàn xe
* 149. 1 xe hòa sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40898 .html)
* 150. 1 xe khéo thắng sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40899 .html)
* 151. 1 xe khéo thắng sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40900 .html)
* 152. 1 xe khéo thắng sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40901 .html)
* 153. 1 xe khéo thắng sĩ 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40902 .html)
* 154. 1 xe khó thắng tượng 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40903 .html)
* 155. 1 xe khéo thắng 2 tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40904 .html)
* 156. 1 xe khó thắng 2 tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40905 .html)
* 157. 1 xe khéo thắng 2 tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40906 .html)
* 158. 1 xe khó thắng 3 tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40907 .html)
* 159. 1 xe khó thắng 3 tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40908 .html)
* 160. 1 xe khéo thắng 3 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40909 .html)
* 161. 1 xe khó thắng mã tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40910 .html)
* 162. 1 xe khéo thắng mã tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40911 .html)
* 163. xe sĩ khéo thắng mã tốt tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40912 .html)
* 164. 1 xe thắng mã 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40913 .html)
* 165. 1 xe thắng mã 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40914 .html)
* 166. 1 xe thắng mã 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40915 .html)
* 167. 1 xe khó thắng mã 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40916 .html)
* 168. 1 xe khéo thắng mã 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40917 .html)
* 169. 1 xe khéo thắng mã 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40918 .html)
* 170. 1 xe khéo thắng mã 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40919 .html)
* 171. 1 xe khó thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40920 .html)
* 172. 1 xe khéo thắng mã khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40921 .html)
* 173. 1 xe khó thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40922 .html)
* 174. 1 xe khéo thắng mã khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40923 .html)
* 175. 1 xe khó thắng mã tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40924 .html)
* 176. xe tượng thắng mã tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40925 .html)
* 177. 1 xe khó thắng mã 2 tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40926 .html)
* 178. 1 xe khó thắng mã 2 sĩ 2 tốt thấp (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40927 .html)
* 179. 1 xe khó thắng pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40928 .html)
* 180. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40929 .html)
* 181. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40930 .html)
* 182. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40931 .html)
* 183. 1 xe khéo thắng pháo 2 tượng (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40932 .html)
* 184. 1 xe khéo thắng pháo tốt 2 tượng (5) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40933 .html)
* 185. 1 xe khéo thắng pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40934 .html)
* 186. 1 xe khéo thắng pháo 2 tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40935 .html)
* 187. 1 xe khó thắng pháo 2 tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40936 .html)
* 188. 1 xe khó thắng pháo 2 tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40937 .html)
* 189. 1 xe khó thắng pháo 2 tốt thấp (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40938 .html)
* 190. 1 xe khó thắng pháo 2 + tốt lụt (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40939 .html)
* 191. 1 xe khó thắng 2 mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40940 .html)
* 192. 1 xe khéo thắng 2 mã (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40941 .html)
* 193. 1 xe khéo thắng 2 mã (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40942 .html)
* 194. 1 xe khó thắng pháo mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40943 .html)
* 195. 1 xe khéo thắng pháo mã (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40944 .html)
* 196. 1 xe khó thắng 2 pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40945 .html)
* 197. 1 xe khéo thắng 2 pháo (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40946 .html)
* 198. 1 xe khéo thắng 2 pháo (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40947 .html)

XI. Cờ tàn xe tốt
* 199. xe tốt tượng thắng 2 tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40832 .html)
* 200. xe tốt thắng pháo tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40833 .html)
* 201. xe tốt tượng thắng pháo tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40834 .html)
* 202. xe tốt thắng mã sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40835 .html)
* 203. xe tốt tượng thắng mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40836 .html)
* 204. xe tốt tượng thắng mã sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40837 .html)
* 205. xe tốt khó thắng pháo sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40838 .html)
* 206. xe tốt khéo thắng pháo sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40839 .html)
* 207. xe tốt khéo thắng pháo sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40840 .html)
* 208. xe tốt khéo thắng pháo sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40841 .html)
* 209. xe tốt thắng 2 mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40842 .html)
* 210. xe tốt thắng pháo mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40843 .html)
* 211. xe tốt thắng 2 pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40844 .html)
* 212. xe tốt thắng 2 pháo khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40845 .html)
* 213. xe tốt thấp khéo thắng 2 pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40846 .html)
* 214. xe tốt cao thắng 2 pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40847 .html)
* 215. xe + tốt lụt khó thắng đơn xe (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40848 .html)
* 216. xe + tốt lụt khéo thắng đơn xe (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40849 .html)
* 217. xe tốt thấp khó thắng xe đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40850 .html)
* 218. xe tốt thấp khéo thắng xe đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40851 .html)
* 219. xe tốt tượng cao thắng xe 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40852 .html)
* 220. xe tốt thấp sĩ tượng thắng xe 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40853 .html)
* 221. xe tốt thấp sĩ thắng xe 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40854 .html)
* 222. xe tốt thấp sĩ thắng xe 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40855 .html)
* 223. xe tốt tượng cao thắng xe đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40856 .html)
* 224. xe tốt thấp tượng khó thắng xe đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40857 .html)
* 225. xe tốt thấp sĩ khéo thắng xe sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40858 .html)
* 226. xe tốt thấp khuyết 1 tượng thắng xe sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40859 .html)
* 227. xe sĩ tốt thấp khó thắng xe đơn sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40860 .html)
* 228. xe sĩ + tốt lụt khéo thắng xe sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40861 .html)
* 229. xe tốt thấp khéo thắng xe tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40862 .html)
* 230. xe tốt thấp khó thắng xe tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40863 .html)
* 231. xe tốt thấp sĩ tượng lẻ thắng xe tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40864 .html)
* 232. xe tốt sĩ tượng toàn thắng xe tốt thấp (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40865 .html)
* 233. xe tốt thấp sĩ khéo thắng xe tốt (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40866 .html)
* 234. xe tốt thấp sĩ khéo thắng xe tốt (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40867 .html)
* 235. xe tốt sĩ tượng khéo thắng xe tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40868 .html)
* 236. xe tốt thấp khéo thắng xe pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40869 .html)
* 237. xe tốt khó thắng xe pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40870 .html)
* 238. xe tốt thấp khéo thắng xe khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40871 .html)
* 239. xe 2 tốt thấp thắng xe 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40872 .html)
* 240. xe 2 tốt sĩ tượng toàn khéo thắng xe 2 tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40873 .html)
* 241. xe 2 tốt khuyết 1 sĩ thắng xe khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40874 .html)
* 242. xe 2 tốt 2 tượng hòa xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40875 .html)
* 243. xe 2 tốt 2 sĩ khéo thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40876 .html)
* 244. xe 2 tốt thấp sĩ thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40877 .html)
* 245. xe 2 tốt sĩ tượng toàn hòa xe sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40878 .html)
* 246. xe 2 tốt sĩ tượng toàn hòa xe sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40879 .html)

XII. Cờ tàn xe mã
* 247. xe mã 2 tượng thắng xe 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40956 .html)
* 248. xe mã 2 tượng thắng xe 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40957 .html)
* 249. xe mã sĩ thắng xe 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40958 .html)
* 250. xe mã khó thắng xe 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40959 .html)
* 251. xe mã sĩ khó thắng xe 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40960 .html)
* 252. xe mã sĩ tượng lẻ khó thắng xe 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40961 .html)
* 253. xe mã tượng khéo thắng xe 2 tượng (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40962 .html)
* 254. xe mã sĩ tượng lẻ khéo thắng xe 2 tượng (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40963 .html)
* 255. xe mã 2 tượng khéo thắng xe 2 tượng (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40964 .html)
* 256. xe mã sĩ khó thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40965 .html)
* 257. xe mã sĩ tượng toàn khéo thắng xe khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40966 .html)
* 258. xe mã hòa xe tốt khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40967 .html)
* 259. xe mã khuyết 1 sĩ khéo thắng xe sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40968 .html)
* 260. xe mã khuyết 1 sĩ khéo thắng xe sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40969 .html)

XIII. Cờ tàn xe mã tốt
* 261. xe mã tốt 2 sĩ thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40948 .html)
* 262. xe mã tốt thấp khéo thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40949 .html)
* 263. xe mã tốt sĩ tượng toàn thắng xe pháo khuyết 1 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40950 .html)
* 264. xe mã tốt sĩ tượng toàn thắng xe pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40951 .html)
* 265. xe mã tốt khuyết 1 tượng thắng xe pháo tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40952 .html)
* 266. xe mã tốt khó thắng xe pháo khuyết 1 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40953 .html)
* 267. xe mã tốt sĩ tượng toàn thắng xe mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40954 .html)
* 268. xe mã tốt khuyết 1 sĩ khéo thắng xe pháo tốt 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40955 .html)

XIV. Cờ tàn xe pháo
* 269. xe pháo chiếm trung thắng xe tốt (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40880 .html)
* 270. xe pháo khó thắng xe đơn tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40881 .html)
* 271. xe pháo chiếm trung khéo thắng xe sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40882 .html)
* 272. xe pháo chiếm trung khéo thắng xe sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40883 .html)
* 273. xe pháo 2 sĩ thắng xe tốt 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40884 .html)
* 274. xe pháo sĩ thắng xe 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40885 .html)
* 275. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40886 .html)
* 276. xe pháo sĩ tượng toàn khó thắng xe mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40887 .html)
* 277. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40888 .html)
* 278. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40889 .html)
* 279. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã 2 sĩ (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40890 .html)
* 280. xe pháo sĩ tượng toàn khéo thắng xe mã tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40891 .html)
* 281. xe pháo khuyết 1 tượng hòa xe mã tốt sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40892 .html)
* 282. xe pháo thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40893 .html)
* 283. xe pháo sĩ tượng toàn thắng xe pháo (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40894 .html)
* 284. xe pháo tốt sĩ thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40895 .html)
* 285. xe pháo tốt sĩ tượng toàn thắng xe tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40896 .html)
* 286. xe pháo tốt sĩ thắng xe tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40897 .html)

XV. Cờ tàn 2 xe
* 287. 2 xe khó thắng xe sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40768 .html)
* 288. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40769 .html)
* 289. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40770 .html)
* 290. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (3) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40771 .html)
* 291. 2 xe khéo thắng xe sĩ tượng toàn (4) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40772 .html)
* 292. 2 xe thắng 2 mã sĩ tượng toàn (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40773 .html)
* 293. 2 xe thắng 2 mã sĩ tượng toàn (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40774 .html)
* 294. 2 xe khó thắng pháo mã sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40775 .html)
* 295. 2 xe khó thắng pháo 2 tốt sĩ tượng toàn (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40776 .html)
* 296. 2 xe thắng xe pháo 2 tượng (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40777 .html)
* 297. 2 xe thắng xe mã 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40778 .html)
* 298. 2 xe sĩ khéo thắng xe pháo 2 sĩ (1) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40779 .html)
* 299. 2 xe khéo thắng xe pháo 2 sĩ (2) (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40780 .html)
* 300. 2 xe khó thắng xe pháo 2 sĩ (http://dpxq.com/hldcg/search/view_u_ 40781 .html)

Kraken
11-10-2011, 10:47 PM
em đang muốn học tàn cuộc vào đây thấy nhiều quá ko biết phải học cái nào trc đây

ilovevn84
12-10-2011, 12:14 AM
em đang muốn học tàn cuộc vào đây thấy nhiều quá ko biết phải học cái nào trc đây

Bạn nên học từ mục I đến mục X, gồm 198 ván. Mỗi mục bạn chọn ra vài ván (tốt nhất là những ván có ít quân vì càng ít quân thì sẽ càng ít biến, suy nghĩ đỡ nhức đầu) để chơi thử. Khi nào bạn rành 198 ván này rồi thì trình độ của bạn đã gần lên đến kiện tướng. Còn hiểu sơ sơ thì cũng cỡ cấp úy, cấp ta chứ chả chơi. Hehe! :))

detrauxoan
10-01-2012, 01:37 PM
Mình cảm ơn RẤT nhiều nha,mình đang cần tài liệu này lắm

tuanhb
25-01-2012, 11:31 PM
cam on su nhiet tinh ky cong cua ban

epic
11-03-2014, 11:09 AM
Cam on ban rat nhieu!!

Xuannam
11-03-2014, 12:51 PM
Dịch hết cả một chủ đề cờ tàn trên dpxq.com quả là một công phu lớn
Mong rằng bạn cố gắng cống hiến thêm cho mọi người nhé:chaochao