PDA

View Full Version : Set cấu hình Cyclone như thế nào?thangtcnb
20-07-2009, 01:13 AM
Máy mình có con Core 2 Dual 2.8, Ram 3GB, vậy mình phải Set trong file Cyclone.ini như thế nào để tận dụng hết khả năng của SW này??? Mong các bạn hướng dẫn.

Thanks!

HoaLongNu
20-07-2009, 01:32 AM
Máy mình có con Core 2 Dual 2.8, Ram 3GB, vậy mình phải Set trong file Cyclone.ini như thế nào để tận dụng hết khả năng của SW này??? Mong các bạn hướng dẫn.

Thanks!

http://www.thanglongkydao.com/sw-phan-mem-danh-co/27-huong-dan-su-dung-cyclone.html

thangtcnb
20-07-2009, 02:00 AM
Như bản HLN gửi thì cấu hình máy minh set
hash=512
threads=2
chắc là hợp lý nhất. :D

Nếu Set hash=1024 thì có Ok ko nhi? :)

HoaLongNu
20-07-2009, 02:09 AM
Như bản HLN gửi thì cấu hình máy minh set
hash=512
threads=2
chắc là hợp lý nhất. :D

Nếu Set hash=1024 thì có Ok ko nhi? :)

nếu set 1024 mà vẫn dùng được thì ok..còn nếu set cao PC chay nặng chậm hơn thì lại giảm..chúc bro thành công@};-