PDA

View Full Version : Tân Tây Du Kýbsx
04-06-2011, 12:04 AM
Tân Tây Du Ký (1): Ngộ Không thất nghiệp.

Lần này, Bồ Tát thử thách thầy trò Đường Tăng bằng cách cho họ vào thế kỷ 21 để lấy kinh, tình tiết hứa hẹn sẽ hấp dẫn.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300067393-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 12:08 AM
Tân Tây Du Ký (2): Sư phụ bị làm luật

Tưởng chừng nhân vật sư phụ trong phiên bản này đã rành đời lắm rồi, ai dè vẫn bị qua mặt và chịu ấm ức như thế này.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-15/1300152039-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-15/1300152039-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-14/1300095071-tay-du-ky-hai-10.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 12:20 AM
Tân Tây Du Ký (3): Bản Photo thần chú

Bản tính Ngộ Không ngang bướng khiến sư phụ rất buồn rầu và lo lắng. Chiều hôm ấy, sư phụ đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì bỗng nhiên...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300437431-tay-du-ky-hai-11.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 12:30 AM
Tân Tây Du Ký (4): Hành là chính

Làm thủ tục thông quan thời nay không giống như trước đây, không thể dùng đối thoại để giải quyết vấn đề và phải dùng...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300497666-tay-du-ky-hai-11.jpg

bsx
04-06-2011, 12:33 AM
Tân Tây Du Ký (5): Khách sạn 4 sao

Thầy trò Đường Tăng ngậm ngùi ra đi trong đêm tối, đi mãi đi mãi nhưng chưa tìm được chỗ nghỉ chân.

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-12.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-13.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-14.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-15.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-16.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-19/1300498442-tay-du-ky-hai-17.jpg

bsx
04-06-2011, 02:37 PM
Tân Tây Du Ký (6): Chạy trời không khỏi chuột

Lần đầu tiên vào "khách sạn 4 sao", sư phụ bị một phen hết hồn hết vía không chỉ bởi cách quảng cáo mà còn vì...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-25/1301037476-tay-du-ky-hai-10.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 02:42 PM
Tân Tây Du Ký (7): Sau đêm "ác mộng"

Trải qua một đêm khủng khiếp ở "khách sạn", sáng hôm sau sư phụ thất thần qua quầy thanh toán...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-12.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-26/1301103738-tay-du-ky-hai-13.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 02:45 PM
Tân Tây Du Ký (8): Mãnh hổ mặt heo

Nghe tin đồn trên dãy núi phía trước mặt đang có mãnh hổ rình rập, Ngộ Không phấn chấn, sư phụ thì run sợ.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278172-tay-du-ky-hai-11.jpg
(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 02:49 PM
Tân Tây Du Ký (9): Phỏng vấn Bát Giới

Mãnh hổ không phải là hổ thật mà chính là một nhân vật có tiền sử không tốt đẹp lắm ở trên Thiên Đình.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278462-tay-du-ky-hai-8.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 02:52 PM
Tân Tây Du Ký (10): Bát Giới "chém gió"

Ngay khi gặp sư phụ và Tôn Ngộ Không, Bát Giới đã giở chiêu "chém gió" rất ngoạn mục nhưng thật không may...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-12.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301278692-tay-du-ky-hai-13.jpg
(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 02:57 PM
Tân Tây Du Ký (11): Chuyện tình giờ mới kể

Bát Giới được thể thao thao bất tuyệt về "chiến tích" của mình trên Thiên Đình, ai dè bị Ngộ Không vạch mặt.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-28/1301279329-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:00 PM
Tân Tây Du Ký (12): Sư phụ xài sang

Sư phụ vẫn được biết tới là con người giản dị hiếm có nhưng trong tình huống này thì có phần hơi khác.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-05/1302017919-tay-du-ky-1.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:03 PM
Tân Tây Du Ký (13): Sa mạc tử thần

Thầy trò Đường Tăng đã thu nhận thêm một đồ đệ mới và tiếp tục lên đường. Họ sẽ băng qua sa mạc tử thần thế nào?

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146346-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:05 PM
Tân Tây Du Ký (14): Khủng bố sư phụ

Băng qua sa mạc tử thần không phải chuyện đơn giản, cả thầy và trò đều vất vả, cuối cùng Bát Giới nghĩ ra một cách...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302146657-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:08 PM
Tân Tây Du Ký (15): Ngộ Không trúng bom

Cách đây 500 năm có thể khẳng định là không một loại vũ khí nào vượt qua chiếc gậy như ý của Ngộ Không nhưng trong thế kỷ 21 thì...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148136-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:10 PM
Tân Tây Du Ký (16): Sa thải kế

Bát Giới vốn vẫn có mối hậm hực trong lòng với Ngộ Không nên lúc nào cũng bày ra kế để sư phụ sa thải Ngộ Không.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148481-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148481-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148481-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148481-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148481-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148481-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148481-tay-du-ky-hai-7.jpg
(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:13 PM
Tân Tây Du Ký (17): Xe ôm nơi sa mạc

Cưỡi ngựa băng qua sa mạc quả thực rất khó khăn, sư phụ chợt nghĩ: "Giá có xe ôm ở đây thì tốt quá! ".

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302148892-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:16 PM
Tân Tây Du Ký (18): Chạm trán lâm tặc

Lần này đi lấy kinh khác với những lần trước, sư phụ không đụng phải yêu quái là toàn đụng phải khủng bố hoặc lâm tặc.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149432-tay-du-ky-hai-9.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:18 PM
Tân Tây Du Ký (19): Kung fu búa rìu

Tên lâm tặc mặt mũi xanh lè vô cùng lợi hại với chiếc búa rìu, tuy nhiên hắn cũng phải "tắt điện" khi gặp phải Ngộ Không.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149761-tay-du-ky-hai-9.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
04-06-2011, 03:21 PM
Tân Tây Du Ký (20): Sư phụ "chém gió"

Lúc nguy nan Ngộ Không dùng hết ngón kung fu, Bát Giới dùng hết ngón nghề tẩu thoát còn sư phụ thì chỉ biết ngồi mà "chém gió".

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302149947-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
05-06-2011, 11:16 AM
Tân Tây Du Ký (21): Tắm tiên ở Lưu Sa Hà

Băng qua núi, vượt qua sa mạc rồi, thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục băng qua sông lớn.

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150369-tay-du-ky-hai-11.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
05-06-2011, 11:18 AM
Tân Tây Du Ký (22): Hot boy Sa Tăng

Tương truyền đi qua Lưu Sa Hà đa phần đều bị bỏ mạng vì yêu quái ăn thịt người, thực hư thế nào, mời độc giả xem tiếp.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302150814-tay-du-ky-hai-11.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
05-06-2011, 11:21 AM
Tân Tây Du Ký (23): Cò mồi taxi

Hot boy Sa Tăng hiện nguyên hình là một tên cò mồi taxi thực thụ, Ngộ Không sẽ phải đối phó thế nào bây giờ?

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170258-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
05-06-2011, 06:59 PM
Tân Tây Du Ký (24): Chuồn là thượng sách

Thương lượng không được, Ngộ Không đành phải xuất chiêu, Sa Tăng và một số kẻ nhát chết đang tính nước chuồn.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170546-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
05-06-2011, 07:02 PM
Tân Tây Du Ký (25): Thu phục Sa Tăng

Cuộc chiến giữa Ngộ Không và Sa Tăng diễn ra rất gay go khiến Bồ Tát phải xuất hiện để can thiệp.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170783-tay-du-ky-hai-11.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
07-06-2011, 05:57 PM
Tân Tây Du Ký (26): Đệ tử bất tài

Ngộ Không thất nghiệp, Bát Giới ham ăn lười làm còn Sa Tăng thì chẳng có tài gì nổi trội khiến sư phụ cũng cảm thấy nản.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302170999-tay-du-ky-hai-11.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
07-06-2011, 06:01 PM
Tân Tây Du Ký (27): Ma cũ dọa ma mới

Sa Tăng được sư phụ nhận làm đồ đệ thứ 3 của mình nhưng xem ra vẫn không yên ổn với Bát Giới và Ngộ Không.

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302234891-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
07-06-2011, 06:04 PM
Tân Tây Du Ký (28): Lần đầu ra thành phố

Qua được khúc sông Lưu Sa Hà đầy nguy hiểm, sư phụ thở phào nhẹ nhõm, các đệ tử phấn chấn tiếp tục cuộc hành trình.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235360-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
07-06-2011, 06:07 PM
Tân Tây Du Ký (29): Dán tờ rơi nhà nghề

Lần đầu lên phố, thầy trò thấy cái gì cũng bỡ ngỡ nên đã gặp không ít khó khăn.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302235768-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
07-06-2011, 06:11 PM
Tân Tây Du Ký (30): Mát xa miễn phí

Ngộ Không chuyên làm nhiệm vụ dò đường và diệt yêu quái, Sa Tăng gánh hành lý và Bát Giới thì chỉ chuyên mát-xa cho sư phụ.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236212-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
11-06-2011, 03:06 PM
Tân Tây Du Ký (31): Nhân sâm "nhái"

Thời buổi hiện đại, chuyện buôn bán kinh doanh lừa người là chuyện thường xuyên xảy ra, duy chỉ có thầy trò Đường Tăng là không hay biết.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-08/1302236605-tay-du-ky-hai-8.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
11-06-2011, 03:08 PM
Tân Tây Du Ký (32):Bát Giới ăn Nhân Sâm

Nghe lão bán hàng quảng cáo về Nhân Sâm quả, Ngộ Không chẳng lấy làm hứng thú lắm nhưng sư phụ và đồ đệ khác thì...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746610-tay-du-ky-hai-11.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
11-06-2011, 03:10 PM
Tân Tây Du Ký (33): Hàng lởm, kêu ai?

Nhân Sâm tưởng rẻ hóa đắt, vả lại nếu xét về chất lượng thì... thôi rồi Lượm ơi!

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302746944-tay-du-ky-hai-11.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
11-06-2011, 03:13 PM
Tân Tây Du Ký (34): Sư phụ bị lừa

Các chương trình khuyến mại được áp dụng rộng rãi nhưng nếu tìm hiểu kỹ thì thua thiệt lại thuộc vào tay người tiêu dùng, trong đó có thầy trò Đường Tăng.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747130-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
11-06-2011, 03:16 PM
Tân Tây Du Ký (35): Cò y tế

Trong suốt cuộc hành trình, sư phụ đã gặp nhiều loại cò nhưng lần này là lần đầu tiên ngài gặp cò y tế.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747356-tay-du-ky-hai-12.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
17-06-2011, 02:05 AM
Tân Tây Du Ký (36): Sa Tăng bị bắt cóc

Sau một hồi nói chuyện thì lão cò mồi y tế đã quyết định chọn Sa Tăng làm "chuột bạch".

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747644-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
17-06-2011, 11:13 PM
Tân Tây Du Ký (37): Bệnh viện "Hoa Hồng"

Bị bắt đi để điều trị tại bệnh viện "Hoa Hồng", Sa Tăng mới biết thế nào là "luật rừng" của cán bộ y tế nơi đây.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302747851-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
17-06-2011, 11:16 PM
Tân Tây Du Ký (38): Kết quả siêu âm 4D

Ở bệnh viện "hoa hồng", ngoài việc được siêu âm 4D ra, Sa Tăng còn nhận được tờ hóa đơn thanh toán rùng mình.

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748066-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
17-06-2011, 11:18 PM
Tân Tây Du Ký (39): Sư phụ muốn thành đại gia

Sau khi lấy kinh xong, có khoản tiền kếch xù, sư phụ và đồ đệ có dự tính gì?

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302748720-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
17-06-2011, 11:21 PM
Tân Tây Du Ký (40): Quyến rũ Đường Tăng

Tìm cách tiếp cận sư phụ y như tính toán, Bạch Cốt Tinh có thành công với âm mưu của mình hay không?

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn01.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749138-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
23-06-2011, 10:53 AM
Tân Tây Du Ký (41): Moi tiền sư phụ

Trước khi tính chuyện ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão, yêu quái còn nghĩ cách moi hết của quý của ngài.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302749345-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
23-06-2011, 10:57 AM
Tân Tây Du Ký (42): Bạch Cốt hiện nguyên hình

Yêu quái Bạch Cốt dù có dùng phép thuật và thủ đoạn gì đi nữa cũng không thể nào qua nổi con mắt của Ngộ Không.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750157-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750157-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750158-tay-du-ky-hai-12.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
03-07-2011, 11:48 AM
Tân Tây Du Ký (43): Bát Giới chơi trò tiểu nhân

Vẫn ấm ức với Ngộ Không về nhiều chuyện, Bát Giới luôn muốn tìm cơ hội để nói xấu Ngộ Không với sư phụ.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750439-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
03-07-2011, 11:50 AM
Tân Tây Du Ký (44): Ngộ Không thôi việc

Bát Giới đã đạt được mục đích khi Ngộ Không giận sư phụ bỏ về Hoa Quả Sơn nhưng cuối cùng thì...


http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750791-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
03-07-2011, 11:56 AM
Tân Tây Du Ký (45): Quán trà Bạch Cốt

Bạch Cốt Tinh biến hóa khôn lường, lúc thì biến thành mỹ nhân, lúc thì biến thành quán trà khiến sư phụ rơi vào trạng thái u mê khó tả.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302750994-tay-du-ky-hai-12.jpg

(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
09-07-2011, 09:48 PM
Tân Tây Du Ký (46): Của rẻ là của ôi

Thấy treo biển khuyến mại hoặc giảm giá ở đâu thì cũng không nên lóa mắt mà lao vào kẻo như thầy trò Đường Tăng thì khổ.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751226-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
09-07-2011, 09:51 PM
Tân Tây Du Ký (47): Du lịch mặt trăng

Ngộ Không năm lần bảy lượt dọa sư phụ bỏ về Hoa Quả Sơn nhưng không thành, lần này thì khỉ đá quyết định lên mặt trăng du lịch cho sảng khoái.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751598-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
09-07-2011, 09:53 PM
Tân Tây Du Ký (48): "Đần" bất đắc dĩ

Ngộ Không bỏ đi, Bát Giới cũng mất tích luôn khiến sư phụ rơi vào vòng vây của yêu quái một cách dễ dàng.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-12.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-13.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-14.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302751869-tay-du-ky-hai-15.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
09-07-2011, 09:56 PM
Tân Tây Du Ký (49): Ngộ Không trở về

Trong lúc nguy nan mới biết sự quan trọng của Ngộ Không, bây giờ sư phụ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752117-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
09-07-2011, 09:58 PM
Tân Tây Du Ký (50): Bát Giới ra tay

Thường ngày Bát Giới chỉ có sở trường tham ăn và lười làm, hôm nay lại dùng phép biến hóa khiến mọi người phải... bẽ mặt.

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302752605-tay-du-ky-hai-12.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
24-07-2011, 06:29 PM
Tân Tây Du Ký (51): Lò gạch Hồng Hài Nhi

Hóa ra ngọn lửa khiến Ngộ Không bị cháy xém lại xuất phát từ chủ nhân của lò gạch ở gần đó...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302753873-tay-du-ky-hai-11.jpg
(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
29-07-2011, 01:40 PM
Tân Tây Du Ký (52): Ngộ Không cháy xém

Bản lĩnh cao cường cùng với 72 phép biến hóa mà vẫn bị cháy xém, không biết chủ nhân của ngọn lửa ấy là cao thủ phương nào nhỉ?

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-14/1302754333-tay-du-ky-hai-11.jpg
(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
29-07-2011, 01:42 PM
Tân Tây Du Ký (52): Tân Tây Du Ký (53): Bát Giới bị thui đen

Bật lửa của Hồng Hài Nhi tưởng chừng như không thể thiêu cháy Ngộ Không nhưng xem ra tình thế lại bị xoay chuyển.


http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303097509-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
29-07-2011, 01:45 PM
Tân Tây Du Ký (54): Vay tiền Bồ Tát

Trong cuộc chiến hỗn loạn giữa Ngộ Không và Hồng Hài Nhi, sư phụ bị bắt cóc đòi tiền chuộc, họ sẽ phải xử lý thế nào?

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303098687-tay-du-ky-hai-12.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
29-07-2011, 01:47 PM
Tân Tây Du Ký (55): Kem Sôcôla kế

Sư phụ bị Hồng Hài Nhi bắt cóc đòi tiền chuộc, Sa Tăng định mượn tiền của Bồ Tát cứu sư phụ nhưng xem ra...

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303109314-tay-du-ky-hai-12.jpg(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))

bsx
29-07-2011, 01:49 PM
Tân Tây Du Ký (56): Bát Giới thăng thiên

Dùng kem sôcôla để buộc Hồng Hài Nhi phải quy hàng xem ra vừa khó lại vừa dễ, liệu Ngộ Không có đạt được mục đích không nhỉ?

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-2.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-3.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-4.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-5.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-6.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-7.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-8.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-9.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-10.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-11.jpg

http://24hn02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-04-18/1303112752-tay-du-ky-hai-12.jpg


(Mei Ying - dịch (24H.COM.VN))