PDA

View Full Version : Kỳ đài mong đợi ngày 05/06/2011NguyenToan
04-06-2011, 07:31 PM
Trận Kỳ đài kinh điển tuần này của làng cờ Nha Trang

Vào lúc 19h ngày 05/06/2011 tại Kỳ đài Khương Hải

Thủ đài: Nguyễn Thành Bảo

Công đài: BS Trần Cẩm Long

Mời quý Kỳ hữu đón xem

reporter
04-06-2011, 08:49 PM
"Giang hồ" nghe tiếng bs Long từ lâu, mai mới được thưởng thức kỳ nghệ của anh. Háo hức quá!

NguyenToan
06-06-2011, 09:55 AM
Nguyễn Thành Bảo
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2 9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8 11. H3-5 P7+1 12. R4-1 P7+1 13. R8+6 E3+5 14. H7+6 H8+9 15. H6+5 C2.1 16. R8.7 H3-4 17. R4+3 H9+8 18. R4.3 R2+7 19. R3.4 A5+6 20. C5.1 R2-6 21. C1.8 R2.6 22. H-+7 R6.2 23. C8+4 C1+4 24. A6+5 C1.3 25. R7.6 R8+4 26. H7+9 H4+3 27. C9.8 H3+2 28. R6-3 A6+5 29. P7+1 R8.5 30. H9+7 R5-1 31. P7.8 C3.5 32. E7+5 P7.6 33. H7+6 R5+1 34. C+.1 R2.1 35. C1+2 R1+1 36. H6+7 K5.6 37. H7-9 R5.2 38. C1-2 R2-2 39. C8+2 R2.1 40. C1+3 E7+9 41. C8.4 K6.5 42. C4.2 K5.6 43. C2.4 K6.5 44. C4.2
Trần Cẩm Long