PDA

View Full Version : Tổng hợp cờ thếbaquesola
13-06-2011, 03:32 PM
http://sites.google.com/site/danhthudoicuoc/_/rsrc/1245593456648/co-the-giang-ho/2009020813174350.gif
Hướng dẫn xem cờ thế giang hồ trên Sơn đầu kỳ viện.

Sơn đầu kỳ viện có tất cả 5 quyển sách cổ :

1.〖烂柯神机〗Lạn kha thần cơ : 257 ván :http://stqiyuan.com/Game2.asp?id=002
2.〖适情雅趣〗Thích tình nhã thú : 351 ván :http://stqiyuan.com/Game2.asp?id=001
3.〖江湖百局秘谱〗Giang hồ bách cuộc bí phổ : 100 ván :http://stqiyuan.com/Game2.asp?id=007
4.〖象局汇存〗Tượng cục vong tồn : 74 ván :http://stqiyuan.com/Game2.asp?id=008
5.〖渊深海阔〗Uyên thâm hải khoát : 20 ván :http://stqiyuan.com/Game2.asp?id=009

Tổng cộng có 802 ván

Trước hết, xin có một số ý kiến sau :

1. Không phải tất cả các ván cờ thế đều hay, tuyệt đại đa số chỉ có trình độ nghệ thuật trung bình, thậm chí một số ván cờ còn có sai sót, chưa được hoàn chỉnh. Thực sự xứng đáng để xem là danh cuộc chỉ khoảng hơn 20 ván.

2. Có một số ván trùng, nghĩa là có mặt trong nhiều quyển sách khác nhau.

3. Bài giải chỉ đăng biến chính, hoàn toàn không đá động gì đến biến phụ. Đây là thiếu sót rất lớn vì như thế bài giải cũng không thể xem là đầy đủ. Thậm chí ngay cả biến chính có phần quá sơ lược, cũng có khi không chính xác. Ví dụ thế Tam chiến danh bố (ván 95 trong Bách cuộc) kết luận là hòa chỉ sau 6 nước đi (sự thực tiên thắng).

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể xem đây là tài liệu tham khảo đáng giá.
Phần trên có 5 đường link, muốn xem quyển nào thì bấm vào. Ví dụ nếu bấm vào Bách cuộc, các bạn sẽ được đưa đến trang có dạng sau :
http://sites.google.com/site/danhthudoicuoc/_/rsrc/1245593787869/co-the-giang-ho/bachcuoc.bmp
Dòng chữ màu xanh có con số phía trước là tên ván cờ và số thứ tự. Giả sử bấm vào ván 83 Thất tử liên ngâm, một cửa sổ mới xuất hiện :
http://sites.google.com/site/danhthudoicuoc/_/rsrc/1245593859091/co-the-giang-ho/that%20tu%20lien%20ngam.bmp

Bấm vào mũi tên phía dưới bàn cờ để xem nước đi (chuyện này dân cờ ai cũng biết).
Bấm vào hàng chữ ngang vị trí số 1 để xem ván trước đó (trong ví dụ là ván 82)
Bấm vào hàng chữ ngang vị trí số 2 để xem ván kế tiếp (trong ví dụ là ván 84).
Bấm vào hàng chữ ngang vị trí số 3 để làm hiện/ẩn bài giải (tiếng Trung).
Như vậy, có thể xem lần lượt tất cả các ván mà không cần phải trở lại cửa sổ trước đó.