PDA

View Full Version : Tâm phục khẩu phụcthailawer
14-06-2011, 06:08 PM
Ván 04 giữa Bảo và Chương, Chương tân phục khẩu phục

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. C8.3 R1.2 8. R9.8 C2+4
9. R2+6 C8.9 10. R2+3 H7-8
11. R8+1 C9.7 12. R8.4 A4+5
13. C5.8 R2.1 14. R4+3 H8+9
15. R4.8 H9+7 16. R8-1 H7+9
17. P1+1 H9+7 18. E3+5 C7+5
19. C8.3 H7+6 20. K5+1 H3+4
21. R8+1 P3+1 22. R8.7 R1.2
23. K5.4 H4+5 24. R7.4 H6-7
25. R4-1 R2+5 26. R4.3 H7+9
27. C3.4 R2.9 28. K4.5 H9+8
29. R3-2 H8-9 30. R3+2 H9+8
31. R3-2 H8-9 32. R3+2 H9+8
33. R3-2 H8-9 34. K5-1 H5+7
35. A6+5 P5+1 36. E5-3 R9.6
37. C4.6 R6+1 38. E7+5 H7-8
39. C6-1 R6.4 40. C6.7 P5+1

thailawer
14-06-2011, 06:09 PM
Nước thứ 21 Bảo thí chốt là then chốt của chiến thắng?

Johnny
14-06-2011, 06:35 PM
Làm sao mà bác có biên bản ván này hay vậy ta? Chương nhớ ghi lại hay sao hả bác? Vì lý đó là đánh... "giao lưu" nên đâu thấy có ai ghi lại biên bản đâu. Mình cũng có lên xem và chí thấy một số khán giả đặc biệt như: Võ Minh Nhất, Ng. Trần Đỗ Ninh, anh Nguyễn Phùng Xuân (Lãnh đội CLB BP), D. Đức Trí, Hà Duy Tấn... Thailawer tài thiệt!

Ở ván này, nước thứ 25 Bảo nghĩ mất hơn 15 phút mới quyết định đi X2.5. Thoạt đầu định chốt 5.1 và X2.4... Cứ nhấp rồi nhả... phải hơn 15 phút mới quyết định đi X2.5.

Chương bị khớp nên về tàn đánh yếu đành thua. Ván này về tàn Bảo có đến 3 binh qua sông + Xe và mã. Binh cứ tiến dần dần rồi ép cung, không thể tháo được nữa, Chương thua cuộc = đầu hàng.

Hy vọng đây sẽ là 1 bài học lớn cho chương và mong Chương sẽ rút ra nhiều điều bổ ích để phát triển hơn nữa kỳ lực của mình.

thailawer
15-06-2011, 08:08 AM
~o)Đáng lẽ hòa từ nước 28 do Bảo hết nước đi, nhưng cho rằng Chương phạm luật, quá căng thẳng, Chương cũng nghĩ là phạm luật nên mới đi tg 5/1. Đến đây xe Chương bị khóa thua cuộc. Sau này nghĩ lại Chương rất tiếc nhưng tâm vẫn phục. Thua ở hồn cờ?